Ochrana zaměstnanců, nebo hrozba pro podniky? Zaručená mzda očima expertů

Adam Štěpánek
Adam Štěpánek
23. 6. 2023
 10 657

Při jednáních o navyšování minimální mzdy se znovu debatuje o institutu takzvané zaručené mzdy, která určuje minimální míru výdělku podle složitosti či namáhavosti vykonávané práce. Odbory požadují její navýšení napříč všemi stanovenými skupinami, zaměstnavatelé zase už dlouho volají po jejím zrušení. Měl by stát určovat soukromému sektoru výši mezd? Zeptali jsme se expertů.

Ochrana zaměstnanců, nebo hrozba pro podniky? Zaručená mzda očima expertů
Zaměstnavatelé požadují zrušení takzvané zaručené mzdy. (ilustrační foto) / Zdroj: Shutterstock

Vláda, zaměstnavatelé a odbory podstupují tradiční debatní kolečko ohledně zvyšování minimální mzdy, nejnižší přípustné výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce. V současnosti její výše činí 17 300 korun. Zatímco odboráři požadují její navýšení o tisíc korun od července a o dalších 1200 korun od ledna, vláda ani zaměstnavatelé teď prostor pro její zvyšování nevidí.

„O dalším zvýšení minimální mzdy nebudeme s odbory vést žádnou debatu,“ řekl v květnu mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Důvod o tom otevírat debatu nevidí ani ředitelka sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kužvartová. Také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nepředpokládá, že by se minimální mzda ještě letos zvyšovala.

V této souvislosti se znovu otevírá téma nastavení automatického vzorce pro stanovení minimální mzdy, které má vláda ve svém programovém prohlášení. Automatickou valorizaci se snažila nastavit už bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), debaty o její podobě se ale vedou dodnes. Před tímto krokem ale varuje třeba Národní rozpočtová rada, podle níž půjde o nebezpečný způsob zvyšování výdajů.

Zvyšování minimální mzdy by se každopádně dotklo i takzvané zaručené mzdy, která stanovuje nejnižší možnou mzdu s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Její výše je rozdělena do osmi skupin a nikdy nesmí být nižší než mzda minimální.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy:

Skupina pracív Kč za hodinuv Kč za měsíc
1.103,80 17 300 
2. 106,50 17 900 
3. 117,50 19 700 
4. 129,80 21 800 
5. 143,3024 100 
6. 158,20 26 600 
7. 174,70 29 400 
8. 207,60 34 600 

Zdroj: MPSV

Od ledna letošního roku došlo ke změnám v první a osmé skupině prací. První teď činí 17 300 korun a osmá musí podle zákoníku práce odpovídat dvojnásobku skupině první. Odboráři teď kromě navýšení minimální mzdy požadují právě i dorovnání všech stupňů zaručených mezd. Varují před tím, že by kvůli nenavyšování příjmů mohli z některých oborů pracovníci odcházet.

Proti institutu zaručené mzdy se ale dlouhodobě staví zaměstnavatelé. Například Asociace malých a středních podniků (AMSP) ve svém nejnovějším vyjádření upozorňuje, že mzdu pod úrovní zaručené mzdy (ale současně nad minimální mzdu) má pouhé jedno procento všech zaměstnanců v celém Česku. Zaručená mzda podle ní ohrožuje chod některých podniků.

Kromě AMSP požaduje zrušení zaručené mzdy i Hospodářská komora, minimálně pro soukromý sektor. Podle zástupců podniků není problém v tom, že se zvedne mzda lidem, kteří berou nejmíň, ale v tom, že vzroste tlak na přidávání peněz i ostatním zaměstnancům.

Měl by být zachován institut zaručené mzdy? Jak moc ho ovlivní chystaný valorizační vzorec pro zvyšování minimální mzdy? A má stát vůbec určovat soukromému sektoru výši mezd?

Marian Jurečka

Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

Souhlasíte s názorem?

-
-55
+

V souladu s programovým prohlášením vlády, a také v souladu s v loňském roce přijatou legislativou EU, připravuje MPSV automatický valorizační mechanismus minimální mzdy, jež bude dle návrhu MPSV vázána na průměrnou mzdu.

Součástí debaty se sociálními partnery je také konkrétní poměr minimální mzdy ke mzdě průměrné. Diskutujeme o možnostech postupného zvyšování tohoto poměru, která nyní lehce převyšuje 40 %.

Otázka minimální mzdy je navázána na systém mezd zaručených, o jehož úpravě a zjednodušení rovněž diskutujeme. Naší snahou je připravit akceptovatelný návrh řešení ve shodě s partnery z řad svazů zaměstnavatelů i zaměstnanců. Je přitom přirozené, že představy těchto partnerů jsou v některých otázkách odlišné.

Josef Jaroš

Josef Jaroš

předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Souhlasíte s názorem?

-
-6
+

Produktivita, respektive přidaná hodnota dlouhodobě neroste ani zdaleka takovým tempem, jako mzdy obecně. V současné době mzdy statisticky stagnují (vyjma energetiky a bankovnictví, pochopitelně), zatímco výpočty variant zvyšování minimální mzdy počítají s kontinuálním růstem.

V roce 2023 zvyšování minimální mzdy z pohledu AMSP vůbec nepřichází v úvahu, tempo zvyšování je v situaci, která se děje v ekonomice, extrémní. Za určitých okolností (při zrušení zaručené mzdy) jsme schopni podpořit růst minimální mzdy na 45 % průměrné mzdy v horizontu sedmi let. 

AMSP rovněž konzistentně přináší na stůl výrazné omezené nebo zrušení zaručené mzdy, protože každý růst mzdy minimální vytváří enormní tlak na zvýšení zaručených mezd, a to skutečně ohrožuje chod podniků, zejména v některých oborech. Ostatně i z důvodového materiálu je zřejmé, že mzdu pod úrovní zaručené mzdy (ale současně nad minimální mzdou) má pouhé jedno procento všech zaměstnanců v celé České republice, takže 99 % zaměstnanců je na či nad úrovní zaručené mzdy.

Dominik Stroukal

Dominik Stroukal

ekonom, Metropolitní univerzita Praha, člen NERV

Souhlasíte s názorem?

-
+35
+

Zaručená mzda je nesmysl. Nikdo neví, kolik lidí ji pobírá a proč. Ani stát to neví. Je to podivná hra na centrální plánování zaměstnání. Seznam profesí je zastaralý, neúplný a úsměvný. „Makléř na finančním a kapitálovém trhu nesmí brát méně než X“ vždy vyvolá u studentů úsměv. A také otázky, protože bystří studenti se mě ptají, jestli není kapitálový trh součástí finančního trhu.

Živě si dovedu představit, jak takový seznam kdysi vznikal a určitě by z toho byl dobrý spin-off pro Jistě, pane ministře. „Kdo bere asi tak nejvíc? Napište tam finančního a obchodního ředitele, ti chodí v oblecích. A takový ty lidi, co obchodujou na burze. Jak se jim říká? Píšu makléř na finančním a kapitálovém trhu.“ Samozřejmě se to v dnešní rychlé době extrémně mění a zaručená mzda pro IT experta v sedmé kategorii...

Ať si stát pro své platové tabulky zaručenou mzdu nechá, ale vyjednávání o mzdě by mělo zůstat na trhu. Jen to nutí zaměstnance a zaměstnavatele kreativně obcházet zavedené názvosloví, aby se nedostali do konfliktu se starou a nesmyslnou tabulkou. Verdikt: Zrušit.

Marek Ditz

Marek Ditz

lídr projektu Partners Banka

Souhlasíte s názorem?

-
+42
+

Zaručená mzda existuje, aby chránila ty nejslabší účastníky trhu práce, kteří nemají výhodnou vyjednávací pozici. Je tedy jedním z důležitých pilířů sociální soudržnosti a pomáhá omezovat chudobu. Její valorizace by měla odrážet růst minimálních životních nákladů.

Lze pochopit, že inflace v základních položkách spotřeby jako jsou potraviny, doprava, bydlení a energie vyvolávají potřebu valorizace. Pokud byznys zaměstnavatelů nedokáže zajistit svým zaměstnancům ani ty základní potřeby, tak je spíš něco špatného s tím business modelem.

Mám za to, že éra generování zisků z otrocké práce už delší dobu patří do minulosti.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

Souhlasíte s názorem?

-
+9
+

České ekonomice by nejvíc prospělo, pokud by se zrušil jak institut zaručené mzdy, tak institut mzdy minimální. Politicky je to druhé zřejmě zcela neprůchodné, takže buďme rádi za případné zrušení alespoň mezd zaručených. Oba tyto instituty přispívají k přeregulovanosti trhu práce. Zaměstnavatelé se nemohou řídit čistě tržními signály, ale musí brát v potaz právě regulaci státu. Vzniká tak tlak na růst nezaměstnanosti, protože obě regulace najímání pracovníků z hlediska zaměstnavatele prodražují.

Počet hlasů:

Odbory nyní vítězoslavně hlásají, že v uplynulých deseti letech šla minimální mzda i mzdy zaručené výrazně nahoru, a přesto se nárůst nezaměstnanosti nedostavil – zůstává nejnižší v EU. Tímto triumfalismem však odbory hlavně demonstrují svoji neznalost ekonomických zákonitostí a krátkozrakost. Dřív či později si „naběhnou na vidle“.

Uplynulá desetiletka byla nejprve – do pandemie – dekádou geopolitické stability a mohutného tištění bilionů v režii centrálních bank. Zaměstnanost byla zajištěna právě tímto tištěním, které ještě nestihlo být inflační v oblasti spotřebitelských cen. Během pandemie jsme si pak zaměstnanost pro změnu kupovali na dluh. Až se možnosti dalšího tištění a zadlužování vyčerpají, narazíme na zeď ekonomické reality. Vzhledem k tomu, že geopolitická situace je stále tísnivější, náraz do zdi bude o to bolestivější. Pak může nezaměstnanost v Česku prudce vyletět, že se nestačíme divit. A vyletí o to prudčeji, že jsme v relativně klidných časech podlehli fantaziím odborů a nechali minimální a zaručené mzdy narůst až příliš. Obětí budou například mladí lidé s nízkou kvalifikací. 

Vít Samek

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Souhlasíte s názorem?

-
+8
+

Stanovení minimálních mezd je významným úkolem státu, k němuž nás zavazuje členství v Evropské unii. Připomínám, že současná vláda se jako vláda členského státu Evropské unie podílela na přijetí směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, kterou musí Česká republika implementovat do listopadu roku 2024, a která v tomto směru obsahuje jasné závazky. Na místě je připomenout rovněž úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 26 o zavedení metod stanovení minimálních mezd, 1928 a úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 131 o stanovení minimální mzdy, 1970.

Chystaný valorizační vzorec minimální mzdy, který je v současné době připravován v rámci tripartitních jednání na expertní úrovní směřuje k zajištění důstojné úrovně minimální mzdy v České republice v souladu s cíli schválené směrnice EU. Počítá se i se zjednodušením systému zaručených mezd, jejichž role v odměňování zaměstnanců je nezastupitelná.

Podnikavé ČeskoFinmag.cz

Kam dál? Ankety s experty na Finmagu:

Ohodnoťte článek

-
12
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Adam Štěpánek

Adam Štěpánek

Editor Finmag.cz. Začínal ve sportovních redakcích, poté se přeorientoval na byznys a jako redaktor a posléze editor působil na webech týdeníků Euro a Hrot. Zajímá se o zahraniční politiku a rád se nervuje... Více

Související témata

anketaminimální mzdamzdyočima expertůPodnikavé Českozaměstnání

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo