Předplatit časopis Finmag

Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ? Víme, kdo má nárok a kolik dostane

Monika Veselíková
Monika Veselíková
3. 7. 2024
 9 127
Vše o...

Žádat o podporu v nezaměstnanosti můžou i živnostníci. Jaké podmínky musí OSVČ splnit, jak dlouho lze podporu pobírat, z čeho se počítá a jak na žádost? Dočtete se v našem velkém přehledu.

Když se v podnikání nedaří a chcete pověsit živnost na hřebík, finančně – i když jen částečně – uleví podpora v nezaměstnanosti. Samozřejmě pokud splníte podmínky pro její přiklepnutí. Především se na úřadu práce zaregistrujete jako uchazeč o zaměstnání. 

Evidence na úřadu práce: Kdy a proč?

Jako osoba samostatně výdělečně činná můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti, pokud ukončíte nebo pozastavíte svoji živnost. Obojí zvládnete na živnostenském úřadu, případně online skrze Portál živnostenského podnikání.

Krom samotné dávky pro vás bude mít status uchazeče o zaměstnání ještě další zásadní výhodu – stát za vás bude platit zdravotní pojištění. Státním pojištěncem navíc zůstanete po celou dobu evidence na úřadu práce, tedy i po doběhnutí takzvané podpůrčí doby pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Kdo se na pracáku nezaregistruje, stane se z pohledu zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP), a pojištění bude hradit z vlastní kapsy. Letos dělá měsíční pojistné pro OBZP 2 522 korun.

Evidence na pracáku navíc může pomoct, i pokud je vaše finanční situace natolik špatná, že budete žádat o dávky v hmotné nouzi – splníte tak jednu z podmínek, kterou je snaha zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

A konečně poslední důvod – doba, po kterou jste byli zařazení v evidenci, se započítává do náhradních dob pojištění potřebných pro přiznání důchodu.

Přiznání dávky: Podmínky pro OSVČ

Vedle zařazení do evidence pracovního úřadu je potřeba splnit ještě další důležitou podmínku: mít v posledních dvou letech zaplacené sociální pojištění alespoň za 12 měsíců. Jako OSVČ, případně část třeba i jako zaměstnanec – pak se doby pojištění sčítají.

Do limitu se navíc počítají i zákonem vymezené náhradní doby zaměstnání. Konkrétně:

 • péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve II. až IV. stupni závislosti, která s vámi současně trvale žije nebo jde o osobu blízkou,
 • osobní péče o osobu mladší deseti let, závislou na pomoci jiné osoby v I. stupni,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • dlouhodobá dobrovolnická služba, nebo veřejná služba, jestliže její rozsah překračuje v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
 • trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění.

Kolik dostanu a na jak dlouho?

Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti OSVČ vždy vychází z posledního vyměřovacího základu. Ten se obecně spočítá jako 55 procent příjmů z podnikání ponížených o výdaje. Pokud ale patříte mezi OSVČ s minimální zálohou na sociální pojištění, použije se takzvaný minimální vyměřovací základ stanovený vyhláškou MPSV.

Z vyměřovacího základu rozpočítaného na měsíc se následně pomocí procentní sazby vypočte konkrétní výše dávky. Procentní sazba se mění v závislosti na délce pobírání podpory:

 • 65 procent 1. až 2. měsíc
 • 50 procent 3. až 4. měsíc
 • 45 procent po zbývající dobu

Doba, po kterou vám bude úřad práce dávku vyplácet, přitom závisí na vašem věku v době podání žádosti. Konkrétně:

 • do 50 let pět měsíců
 • mezi 50 a 55 lety osm měsíců
 • nad 55 let jedenáct měsíců

Spočítejte si

Jak vysoká bude vaše podpora v nezaměstnanosti, vždy závisí na předchozích příjmech. Pro názornost si ale můžeme spočítat, kolik dělá dávka v případě živnostníků, kteří na sociální pojištění odvádí jen minimální zálohy, a podpora se jim počítá ze stanoveného minimálního vyměřovacího základu. 

Pro letošek dělá minimální vyměřovací základ 158 292 korun. Vyděleno dvanácti pak 13 191 korun měsíčně. Snadno se tak dopočteme k tomu, že podpora v nezaměstnanosti bude 8 574 korun v prvních dvou měsících, v dalších dvou 6 659,5 korun a zbytek podpůrčí doby 5 936 korun.

Zároveň je výše podpory v nezaměstnanosti omezená shora – stropem je tady 0,58 násobek měsíční průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. V roce 2024 tak na pracáku dostanete maximálně 24 608 korun.

V případě OSVČ v paušálním režimu se za roční vyměřovací základ považuje úhrn měsíčních vyměřovacích základů pro platbu záloh na důchodové pojištění. Ty stanovuje zákon o pojistném na sociální zabezpečení (§14, odst. 3). Letos dělá měsíční vyměřovací základ pro I. pásmo 15 170 korun, pro II. pásmo 28 050 korun a pro třetí pásmo 42 900 korun. Při výpočtu podpory v nezaměstnanosti ale rozhoduje vyměřovací základ za posledních dvanáct měsíců, v potaz tak úředníci zatím budou brát i rok 2023, kdy dělal měsíční vyměřovací základ 11 594 korun pro I. pásmo, 25 500 korun pro II. pásmo a 39 000 korun pro III. pásmo.

Jak na podání žádosti?

Abyste mohli zažádat o podporu v nezaměstnanosti, budete v první řadě potřebovat pár lejster od okresní správy sociálního zabezpečení. Pomocí interaktivního formuláře nebo pdfka (obojí najdete na ePortálu ČSSZ) oznámíte přerušení, nebo ukončení živnosti. Na oplátku vám okresní správa sociálního zabezpečení, pod kterou spadáte, zašle potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu.

Další krok je vyplnění formulářů pro úřad práce, konkrétně Žádosti o zprostředkovánízaměstnání a Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Oba tiskopisy najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (sekce Oblast zaměstnanosti) jako interaktivní formulář, nebo si můžete stáhnout a vytisknout pdfko. Obě vyplněné žádosti, včetně potvrzení od okresní správy sociálního zabezpečení, podejte na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě vašeho obvyklého pobytu (už není nutné, aby šlo o pobyt trvalý). Datovkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou nebo osobně.

Podpora v nezaměstnanosti a brigáda

Vzhledem k tomu, že živnostníkům se podpora v nezaměstnanosti počítá jen z polovičky příjmů, nebývá výsledná dávka příliš vysoká. Proto vás možná napadne, jak se to má s případným přivýdělkem. Zde platí jednoduché pravidlo – během pobírání podpory v nezaměstnanosti si přivydělat nesmíte.

Brigáda přichází v úvahu až po uběhnutí podpůrčí doby pro výplatu dávky. Pokud dál zůstanete v evidenci úřadu práce, můžete si najít takzvané nekolidující zaměstnání. Ovšem pod podmínkou, že výdělek z takového zaměstnání nebude dělat víc jak polovičku minimální mzdy. Pro letošek tedy platí strop 9 450 korun.

Našli jste v článku chybu? Dejte nám vědět, abychom ji mohli opravit. Děkujeme!

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Často kladené otázky

 • Zaprvé musíte ukončit nebo pozastavit svoji živnost. Tento krok můžete provést na živnostenském úřadu nebo online prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání. Zadruhé se po ukončení nebo přerušení živnosti musíte zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Tím získáte status uchazeče o zaměstnání, což má několik výhod, například že stát za vás bude platit zdravotní pojištění. A zatřetí musíte mít v posledních dvou letech zaplacené sociální pojištění alespoň za 12 měsíců.

 • Podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat po dobu, která se liší podle vašeho věku v době podání žádosti. Do 50 let můžete podporu můžete pobírat po dobu 5 měsíců. Mezi 50 a 55 lety ji můžete pobírat po dobu 8 měsíců a nad 55 let po dobu 11 měsíců.

 • Při pobírání podpory v nezaměstnanosti si přivydělat nesmíte. Pokud byste si přivydělávali, ztratili byste nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po uplynutí podpůrčí doby pro výplatu dávky však můžete zůstat v evidenci úřadu práce a najít si takzvané nekolidující zaměstnání. Váš měsíční výdělek pak nesmí překročit polovinu minimální mzdy. Pro rok 2023 je tento limit stanoven na 9 450 korun měsíčně.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Monika Veselíková

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném... Více

Související témata

dávky v hmotné nouzinezaměstnanostOSVČpodnikáníPodnikavé Českopodpora v nezaměstnanostiúřad práceVše o...zdravotní pojištění

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo