Předplatit časopis Finmag

Když se v podnikání nedaří a kupí se dluhy. Jak probíhá exekuce OSVČ?

Monika Veselíková
Monika Veselíková
10. 7. 2024
 5 562
Vše o...

Hrozba finančních problémů čas od času visí nad každým podnikatelem. Projděte si, co dělat, když trable přerostou v dluhy, jak je to s exekucí na fakturu a kolik pro OSVČ dělá nezabavitelná částka.

Předně – neproplacená faktura nebo dluh na zdravotním pojištění nutně nemusí končit exekucí. Pokud dluhy naděláte, vyplatí se řešit je včas. Komunikovat s věřiteli, zkusit se dohodnout na splátkovém kalendáři.

Jestli už je ale na smírné řešení pozdě, můžete si alespoň přečíst, co vás jako podnikatele v exekuci čeká, a kolik vám zbude.

Exekuce. Kdy na ni dojde?

Když dlužník své závazky dlouhodobě nesplácí a nekomunikuje, jeho věřitel či věřitelé (osoby nebo instituce, kterým dluží) se nejspíš obrátí na soud. Ten následně vydá rozhodnutí o exekuci a pověří soudního exekutora jejím provedením. Exekutor vám potom doručí Vyrozumění o zahájení exekuce a Výzvu ke splnění vymáhané povinnosti – jinak řečeno výzvu k dobrovolnému uhrazení dlužné částky.

Když do 30 dnů od doručení tohoto vyrozumění stihnete dluh smazat, zaplatíte jen poloviční náklady na exekuci. V momentě doručení těchto dokumentů už byste ale neměli nijak nestandardně nakládat se svým majetkem. Výjimkou je běžná obchodní a provozní činnost, uspokojování základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny (osob, ke kterým máte vyživovací povinnost) a udržování a správa majetku.

Jak exekutor postupuje?

Pokud k uhrazení dluhu ve stanovené lhůtě nedojde, pustí se exekutor do práce. Vždycky se přitom musí řídit exekučním řádem, který určuje, co a v jakém pořadí smí zabavit.

První způsob vymožení dluhu je podle exekučního řádu přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Jednoduše řečeno obstavení vašeho bankovního účtu. Pokud suma, kterou na účtu (účtech) máte, nestačí, může exekutor sáhnout i na účet manžela či manželky.

Když zůstatky na účtech dluhy nevyrovnají, přichází na řadu další peněžní pohledávky, typicky srážky ze mzdy a dalších příjmů. Pokud jde o podnikatele, mluví se o srážkách nebo exekuci na fakturu.

Teprve v momentě, kdy není a nebude možné uspokojit věřitele z vašich úspor či příjmů, může exekutor přistoupit k mobiliární exekuci. Tedy k zabavení a následnému prodeji movitých a nemovitých věcí. Pokud jde o nemovitosti, nejdřív se exekutor zajímá o ty, které nejsou určené k bydlení. Může jít například o chatu nebo garáž.

Zabavení bytu či domu určeného k bydlení vidí exekuční řád až jako poslední možnost. Zároveň platí, že na návrh dlužníka nebo s jeho souhlasem, může exekuce proběhnout v jiném pořadí.

Exekuce na účet

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná, za své závazky vždy ručíte celým majetkem, tedy i majetkem soukromým. To znamená například to, že vám exekutor může obstavit nejen podnikatelský, ale i osobní účet.

Samotné obstavení účtu proběhne poté, co exekutor předá bance usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. V tuhle chvíli už na účtu nemůžete hospodařit – přeposílat peníze, vybírat hotovost, ani platit kartou.

Současně má ale každý dlužník nárok na výplatu jednorázové částky ve výši trojnásobku životního minima. Pro letošek jde o částku 14 580 korun. Vybrat ji lze hotově nebo si ji nechat převést na chráněný účet – podrobněji se o něm rozepíšeme později.

Jakmile je váš účet zmrazený, exekutor si z něj strhne dlužnou částku včetně jejího příslušenství. Tím se myslí úroky či poplatky z prodlení. Pokud zůstatek účtu k pokrytí dluhů nestačí, přikročí exekutor k dalším peněžním pohledávkám.

Srážky z příjmu

Další způsob, jak se dobrat splacení dluhu, jsou srážky z příjmu. Zatímco v případě zaměstnanců podléhá exekuci čistá mzda, u živnostníků se sráží z celé vyfakturované sumy. De facto tedy z jejich hrubého příjmu. I OSVČ ale musí vždycky zbýt určitá nezabavitelná částka. Její výše se přitom odvíjí od toho, zda jde o přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Za přednostní pohledávky se obecně považují dluhy na výživném, daních, sociálním nebo zdravotním pojištění (přesný výčet najdete v boxu níž).

Na umoření těchto pohledávek jdou tři pětiny příjmu, zbylé dvě pětiny jsou nezabavitelným minimem. U nepřednostních pohledávek dělá srážka dvě pětiny, tři pětiny zůstávají dlužníkovi.

Přednostní pohledávky

Výživné, náhrada újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, náhrada újmy způsobené úmyslným trestným činem, daně, poplatky a jiné obdobné peněžité plnění, náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění, pojistné na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, náhrady přeplatků na sociálních dávkách, regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění.

Jak založit a jak funguje chráněný účet?

Pětiny zbývající z vašich příjmů si pak můžete nechat převést na chráněný účet. Institut chráněného účtu byl zaveden, aby dlužníci nepřišli o možnost provádět bezhotovostní platby. Zároveň jde o ochranu pro dlužníky, kteří mají exekucí vícero, a docházelo u nich k tomu, že si minimum zbylé z jedné exekuce nárokovali další exekutoři.

Na chráněný účet exekutor nemůže, zároveň na něj ale nelze posílat nic jiného než chráněný příjem. Tím je vedle nezabavitelného minima a jednorázového výběru při obstavení účtu také výživné, důchod a některé sociální dávky.

O zřízení chráněného účtu můžete požádat pouze banku, u které máte obstavený účet. Platí přitom, že na vaše jméno může být vedený pouze jeden chráněný účet v rámci celého Česka. Peníze na chráněný účet navíc nejde posílat napřímo, vždy musí nejprve projít přes obstavený účet. Pokud tedy máte obstavených účtů víc, je potřeba vždy určit pouze jediný, na který si necháte posílat chráněný příjem. Ten se z něj bude přeposílat na chráněný účet.

Samotné zřízení chráněného účtu probíhá tak, že dlužník nejprve požádá toho, kdo mu má chráněný příjem vyplácet (v případě OSVČ třeba zákazník nebo osoba, která mu platí výživné), o podepsání Potvrzení k chráněnému účtu.

Potvrzení předáte exekutorovi a požádáte, aby bance, ve které máte chráněný účet, oznámil číslo účtu, ze kterého vám někdo bude chráněný příjem posílat (například zákazník) a číslo obstaveného účtu, ze kterého se vám bude přeposílat chráněný příjem. Jakmile je tohle papírování vyřízené, banka vám může založit chráněný účet. Jeho vedení je vždy zdarma, další případné poplatky musí být stejné jako u exekučně blokovaného účtu.

Zabavení majetku: Co exekutor nesmí?

Když peněžité pohledávky věřitele neuspokojí, dojde na zabavení majetku a jeho prodej v exekuční dražbě. V praxi to probíhá tak, že k vám neohlášeně dorazí exekutor a provede soupis vašeho majetku – oblepí ho žlutou nálepkou nebo rovnou odveze. Současně se lze mobiliární exekuci na poslední chvíli vyhnout, jestliže kývnete na dobrovolnou splátku nad rámec zákonných srážek. Její výše se vypočte na základě vašich příjmů, minimálně ale musíte splácet alespoň 1500 korun měsíčně.

I pro mobiliární exekuci ale platí předem určená pravidla, určitý majetek exekutor zabavit nesmí. Obecně jde o majetek, který je nezbytný pro uspokojování vašich (nebo vaší rodiny) základních životních potřeb. Konkrétně jde o oblečení, prádlo a obuv, obvyklé vybavení domácnosti jako postel, kuchyňskou linku, lednici, nádobí, pračku, ale i školní potřeby a hračky, snubní prsten, zdravotnické potřeby, nehospodářská zvířata nebo hotovost do výše dvojnásobku životního minima.

V případě podnikatelů jsou ale chráněné i věci, které jim umožní pokračovat v podnikatelské činnosti alespoň v minimálním rozsahu. Může jít o nejrůznější stroje, počítač a v některých případech i automobil.

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Monika Veselíková

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném... Více

Související témata

dluhyexekuceexekutormajetekOSVČpodnikánípodnikatelépohledávkyVše o...

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo