Z nezaměstnaných podnikateli. Recept, který funguje, ukazují studie

Michal Hron
Michal Hron
15. 9. 2023
 9 528
studie

Podnikatelem se člověk nemusí stát jen z touhy po vlastním byznysu, ale i vlastní potřeby. Ukazují to dlouhodobé studie, podle kterých se nezaměstnaným daří uspět i skrze vlastní živnost. „Samostatná výdělečná činnost jim nabídla možnost, jak být svým pánem a dělat to, co je baví a podle svého,“ říká Ondřej Dvouletý z podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Z nezaměstnaných podnikateli. Recept, který funguje, ukazují studie
Nemůžete najít práci? Dejte se na podnikání (ilustrační foto) / Zdroj: Shutterstock

Dvouletý se studiemi na téma společensky účelného pracovního místa pro výkon samostatně výdělečné činnosti zabývá dlouhá léta. Mimo jiné v nich zjistil, že nastíněný postup je nejen nákladově efektivní, ale v naprosté většině případů vede i ke spokojenějšímu životu jeho účastníků.

„Většina z 260 příjemců podpory považuje své podnikání za ekonomicky udržitelné, je schopna platit své účty a utrácet i za jiné než nezbytné věci. Drtivá většina z nich je se svým pracovním životem spokojená,“ komentuje závěry svého letošního šetření, v němž předchozí studie rozšířil o kontext osobního příjmu a pracovní spokojenosti.

Dříve publikované analýzy například ukázaly, že drtivá většina účastníků programu se už nevrátila do evidence úřadů práce, a to po celé sledované období až tří let po získání veřejné podpory. „Program řadě respondentů pomohl vytvořit si adekvátní pracovní místo, které odpovídá jejich schopnostem a kvalifikaci v dané lokalitě,“ říká Dvouletý.

O programu SÚPM SVČ

Informace
Shutterstock

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) pro výkon samostatně výdělečné činnosti (SVČ) pro návrat nezaměstnaných do pracovního života formou podpory startu jejich podnikání je poskytován jako součást aktivní politiky zaměstnanosti od roku 2004 a ročně jím projde okolo dvou až tří tisíc lidí. Žádost může podat každý uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci úřadu práce, a kterému se dlouhodobě nedaří najít adekvátní uplatnění na trhu práce. Nezbytnou podmínkou je i získání příslušného oprávnění k podnikání, kdy je potřeba doložit i bezdlužnost vůči orgánům veřejné správy. U žadatele se poté například prověřuje, zda má zmapovanou poptávku po zboží či službě, které hodlá prodávat. Příspěvek lze použít pouze na nezbytně nutné vybavení, které žadatel zakoupí až po případném uzavření dohody o poskytnutí příspěvku a ve svém majetku ho prokazatelně bude mít po celou dobu účinnosti dohody, která bývá uzavírána na 365 až 730 dní.

Studie dále ukázaly, že drtivá většina podnikatelů (příjemci v letech 2009 až 2017) podniká samo formou fyzické osoby. Pouze čtyři procenta podpořených podnikatelů má alespoň jednoho zaměstnance a víc než polovina z nich vykazuje roční obrat do půl milionu korun.

„Samostatná výdělečná činnosti jim nabídla možnost, jak být svým pánem a dělat to, co je baví a podle svého. Navzdory výzvám a problémům spojených s podnikáním to zvládají,” komentuje výsledky dlouhodobých studií Dvouletý.

Pracovníci úřadu práce úzce pracují se svými klienty a probírají jejich možnosti a životní situaci tak, aby si zahájením podnikáním ještě nepohoršili.

Z nezaměstnaných podnikateli

Vedle samotné spokojenosti účastníků programu, který je od roku 2004 součástí aktivní politiky zaměstnanosti (viz box), Dvouletý poukazuje i na jeho finanční efektivitu. Jedna z jeho studií z roku 2017 například poukázala na fakt, že jako podnikatelé odvádějí podpoření lidé zdravotní a sociální pojištění, čímž se státu část nákladů nepřímo vrací.

„Nemluvě o tom, že peníze vynaložené pro příjemce programu lze dle dostupných dat chápat jako investici, která se státu během let vyplatí,” dodává Dvouletý a poukazuje na statistiky, podle nichž bylo v letech 2009 až 2019 dva roky po obdržení podpory přibližně 92,5 % podnikatelských subjektů aktivních.

Přemýšlíte o podnikání? Otestujte se, na co se hodíte!

Otazník
Shutterstock

Podnikavé Česko, to nejsou jen zajímavé byznysové příběhy a rozhovory s podnikateli. Je to taky zábava. A vhled do toho, co takový podnikatel vlastně všechno musí řešit: byrokracie, daně, ESG/CSR, personalistika, technologie... Ono je toho víc, ale ne všechno lze tak snadno zaškatulkovat.

Pokud navíc sami přemýšlíte, do čeho se vrhnout, máme pro vás jedno milé překvapení: zkuste náš test osobnosti. Stačí vyplnit dvacet otázek a okamžitě zjistíte, jaký obor by vám sedl nejvíc. Tak směle do toho!

„Je to dáno tím, že pracovníci úřadu práce úzce pracují se svými klienty a probírají jejich možnosti a životní situaci tak, aby si zahájením podnikáním ještě nepohoršili,” míní Dvouletý a poukazuje na důležitost vnímání podnikatelské sebedůvěry.

Přesto je přesvědčen, že by mohl být program nabízen mnohem širšímu okruhu vybraných a vhodných uchazečů. Setkal se například s tím, že i když byl člověk pro program vhodný, kvůli nedostatku informací mu byla pracovníkem úřadu práce doporučena rekvalifikace.

„Nerad bych pracovníkům z úřadů práce cokoliv vytýkal, jejich práce je velmi náročná, nicméně přístup jednotlivých poboček k programu se napříč republikou značně liší,” říká.

Na úřadech práce bylo koncem srpna kolem 261 tisíc uchazečů o zaměstnání, na jedno pracovní místo však připadá jen 0,9 uchazeče.

Firmy: Nejsou lidi

V Česku je dlouhodobě nízká nezaměstnanost, podle posledních dostupných dat dosáhla v srpnu hodnoty 3,6 procenta, což je mírně vyšší číslo než v červenci. Je to druhé nejnižší číslo v Evropě, kde se dlouhodobý průměr pohybuje kolem šesti procent.

Dostává se vám zaměstnanců?

To naopak ztěžuje chod už zavedených firem v Česku, které si dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků. Na úřadech práce přitom bylo koncem srpna kolem 261 tisíc uchazečů o zaměstnání, na jedno pracovní místo však připadá jen 0,9 uchazeče.

„Ačkoli řada firem opět vnímá nedostatek vhodné pracovní síly jako bariéru svého dalšího růstu, trh práce zůstává vyčerpaný a nezaměstnanost neklesá na předcovidové hodnoty,“ bilancuje aktuální situaci hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Podnikavé ČeskoFinmag.cz

Kam dál? Podnikavé Česko na Finmagu:

Ohodnoťte článek

-
8
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Související témata

nezaměstnanostOSVČpersonalistikapodnikáníPodnikavé Česko

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo