Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s., IČO: 00525375, sídlo: Libochovice

Subjekt Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38303/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Husova 447, 411 17 Libochovice - Libochovice. IČO společnosti je 00525375.

Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
20. 12. 1989
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Libochovice
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Libochovice, Luční
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 15. 6. 2018
Husova 447, 411 17 Libochovice - Libochovice
zapsáno 15. 6. 2018
IČO
00525375
zapsáno 1. 1. 2014
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38303/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

10. 6. 2024
Nová listina ve sbírce listin: L 38303/SL13/MSPH účetní závěrka [2023]
6. 2. 2024
3. 2. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Iva Horváthová
3. 2. 2024
Vymazán člen kontrolního orgánu Radka Karásková
3. 2. 2024
Vymazán člen kontrolního orgánu Jan Holub

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: JAN CHROUST, dat. nar. 26.6.1969, bydlištěm Jeronýmova 648, Libochovice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.12.2016.
zapsáno 28. 1. 2017 vymazáno 16. 7. 2020
Zástupce vedoucího střediska: JAN CHROUST, dat. nar. 26.6.1969, bydlištěm Jeronýmova 648, Libochovice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 7. 9. 2019.
zapsáno 16. 7. 2020 vymazáno 3. 2. 2024
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 28. 1. 2017
Zástupce vedoucího střediska: JAN CHROUST, dat. nar. 26.6.1969, bydlištěm Jeronýmova 648, Libochovice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 31.10.2023.
zapsáno 3. 2. 2024

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Iva Horváthová
Radovesice, 410 02 Radovesice - Radovesice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2016
Den zániku funkce: 7. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2016
Den zániku členstvi: 7. 9. 2019
zapsáno 28. 1. 2017 vymazáno 16. 7. 2020
Vedoucí střediska
Iva Horváthová
Radovesice, 410 02 Radovesice - Radovesice
Den vzniku funkce: 7. 9. 2019
Den zániku funkce: 31. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2019
Den zániku členstvi: 31. 10. 2023
zapsáno 16. 7. 2020 vymazáno 3. 2. 2024
Vedoucí střediska
Iva Horváthová
Radovesice, 410 02 Radovesice - Radovesice
Den vzniku funkce: 31. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2023
zapsáno 3. 2. 2024
Počet členů
1
zapsáno 1. 4. 2015
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (Vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku)
zapsáno 28. 1. 2017

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Michaela Prokopová
Slatina, 410 02 Slatina - Slatina
Den vzniku funkce: 10. 12. 2016
Den zániku funkce: 7. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2016
Den zániku členstvi: 7. 9. 2019
zapsáno 28. 1. 2017 vymazáno 16. 7. 2020
Člen revizní komise
Eva Chroustová
Jeronýmova, 411 17 Libochovice - Libochovice
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2016
Den zániku členstvi: 7. 9. 2019
zapsáno 28. 1. 2017 vymazáno 16. 7. 2020
Člen revizní komise
Jan Holub
Klapý, 411 16 Klapý - Klapý
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2016
Den zániku členstvi: 7. 9. 2019
zapsáno 28. 1. 2017 vymazáno 16. 7. 2020
Předseda revizní komise
Jan Holub
Klapý, 411 16 Klapý - Klapý
Den vzniku funkce: 7. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2019
zapsáno 16. 7. 2020 vymazáno 9. 9. 2022
Člen revizní komise
Eva Chroustová
Jeronýmova, 411 17 Libochovice - Libochovice
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2019
zapsáno 16. 7. 2020 vymazáno 21. 9. 2022
Člen revizní komise
Radka Karásková
Radovesice, 410 02 Radovesice - Radovesice
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 16. 7. 2020 vymazáno 3. 2. 2024
Předseda revizní komise
Jan Holub
Klapý, 411 16 Klapý - Klapý
Den vzniku funkce: 7. 9. 2019
Den zániku funkce: 1. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 9. 9. 2022 vymazáno 3. 2. 2024
Člen revizní komise
Eva Chroustová
Husova, 411 17 Libochovice - Libochovice
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 21. 9. 2022 vymazáno 3. 2. 2024
Počet členů
3
zapsáno 28. 1. 2017 vymazáno 3. 2. 2024

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Iva Horváthová
Radovesice, 410 02 Radovesice - Radovesice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 7. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Iva Horváthová
Radovesice, 410 02 Radovesice - Radovesice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 1. 2017
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. na mapě

Husova 447, 411 17 Libochovice - Libochovice

Údaje o Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s., Husova 447, 411 17 Libochovice - Libochovice, IČO: 00525375 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. sídlí na adrese: Husova 447, 411 17 Libochovice - Libochovice.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. má IČO 00525375.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Libochovice, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo