Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s., IČO: 18565867, sídlo: Tišnov

Subjekt Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38453/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Dřínová 1647, 666 01 Tišnov - Tišnov. IČO společnosti je 18565867.

Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
10. 6. 1991
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Dřínová 1647, 666 01 Tišnov - Tišnov
zapsáno 1. 1. 2014
IČO
18565867
zapsáno 1. 1. 2014
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38453/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Značka
JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KVĚTNICE Tišnov
Mobil
605 936 552
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Dřínová 1647, 66601 Tišnov

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

22. 8. 2023
Nová listina ve sbírce listin: L 38453/SL12/MSPH účetní závěrka [2022]
10. 8. 2023
10. 8. 2023
10. 8. 2023
Zapsán skutečný majitel Marek Šenkyřík, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
10. 8. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Marek Batelka

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: Vít Hertl, dat. nar. 2. 6. 1994, bydlištěm Doubravník 205, Doubravník , do funkce ustanoven s účinností ode dne 8.5.2016.
zapsáno 28. 6. 2016 vymazáno 12. 10. 2019
Zástupce vedoucího střediska: MAREK ŠENKYŘÍK, dat. nar. 05.12.1994, bydlištěm Doubravník 304, Doubravník , do funkce ustanoven s účinností ode dne 23.6.2019.
zapsáno 12. 10. 2019 vymazáno 9. 8. 2023
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku).
zapsáno 28. 6. 2016
Zástupce vedoucího střediska: ANDREA BATELKOVÁ, dat. nar. 16.10.1988, bydlištěm Květnická 1620, Tišnov, do funkce ustanovena s účinností ode dne 25.6.2023.
zapsáno 9. 8. 2023

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Ing. Andrea Batelková
Květnická, 666 01 Tišnov - Tišnov
Den vzniku funkce: 8. 5. 2016
Den zániku funkce: 23. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 8. 5. 2016
Den zániku členstvi: 23. 6. 2019
zapsáno 28. 6. 2016 vymazáno 12. 10. 2019
Vedoucí střediska
Ing. Marek Batelka
Trnec, 666 03 Tišnov - Tišnov
Den vzniku funkce: 23. 6. 2019
Den zániku funkce: 25. 6. 2023
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2019
Den zániku členstvi: 25. 6. 2023
zapsáno 12. 10. 2019 vymazáno 9. 8. 2023
Vedoucí střediska
Marek Šenkyřík
Doubravník, 592 61 Doubravník - Doubravník
Den vzniku funkce: 25. 6. 2023
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2023
zapsáno 9. 8. 2023
Počet členů
1
zapsáno 28. 6. 2016
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (Vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku).
zapsáno 28. 6. 2016

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Romana Vojtová
Doubravník, 592 61 Doubravník - Doubravník
Den vzniku funkce: 8. 5. 2016
Den zániku funkce: 2. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 8. 5. 2016
Den zániku členstvi: 2. 6. 2019
zapsáno 28. 6. 2016 vymazáno 12. 10. 2019
Člen revizní komise
Jaromír Tauš
Osvobození, 666 01 Tišnov - Tišnov
Den vzniku členstvi: 8. 5. 2016
Den zániku členstvi: 2. 6. 2019
zapsáno 28. 6. 2016 vymazáno 12. 10. 2019
Člen revizní komise
Josef Vojta
Doubravník, 592 61 Doubravník - Doubravník
Den vzniku členstvi: 8. 5. 2016
Den zániku členstvi: 2. 6. 2019
zapsáno 28. 6. 2016 vymazáno 12. 10. 2019
Předseda revizní komise
Romana Vojtová
Doubravník, 592 61 Doubravník - Doubravník
Den vzniku funkce: 2. 6. 2019
Den zániku funkce: 1. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 12. 10. 2019 vymazáno 9. 8. 2023
Člen revizní komise
Josef Vojta
Doubravník, 592 61 Doubravník - Doubravník
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 12. 10. 2019 vymazáno 9. 8. 2023
Člen revizní komise
Žaneta Pulzerová
Horní Loučky, 594 55 Horní Loučky - Horní Loučky
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 12. 10. 2019 vymazáno 9. 8. 2023
Počet členů
3
zapsáno 28. 6. 2016 vymazáno 9. 8. 2023

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Marek Batelka
Trnec, 666 03 Tišnov - Tišnov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 10. 2019
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Marek Batelka
Trnec, 666 03 Tišnov - Tišnov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 10. 2019
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marek Šenkyřík
Doubravník, 592 61 Doubravník - Doubravník
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 8. 2023
zapsáno 10. 8. 2023

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. na mapě

Dřínová 1647, 666 01 Tišnov - Tišnov

Údaje o Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s., Dřínová 1647, 666 01 Tišnov - Tišnov, IČO: 18565867 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. sídlí na adrese: Dřínová 1647, 666 01 Tišnov - Tišnov.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. má IČO 18565867.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo