Předplatit časopis Finmag

Hotel Kurdějov a.s., IČO: 26312034, sídlo: Kurdějov

Subjekt Hotel Kurdějov a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3881/KSBR. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč. Společnost vznikla 9. 4. 2003 a sídlí na adrese Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov - Kurdějov. IČO společnosti je 26312034 a DIČ je CZ26312034.

Hotel Kurdějov a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES RŽP DPH

Základní informace o Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
9. 4. 2003
Obchodní firma
TENIS - PÁLAVA a.s.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 1. 11. 2011
Hotel Kurdějov a.s.
zapsáno 1. 11. 2011
Adresa sídla společnosti
Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 12. 9. 2014
Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
zapsáno 12. 9. 2014
IČO
26312034
zapsáno 9. 4. 2003
DIČ
Identifikátor datové schránky
vp7gmfx
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 9. 4. 2003
Spisová značka
B 3881/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 9. 4. 2003
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
519 411 381
Mobil
725 383 537 - víno-objednávky
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Kurdějov č. 88
Provozní doba
Dle telefonické domluvy.

Poslední změny a události Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

31. 8. 2023
31. 8. 2023
31. 8. 2023
11. 4. 2022
11. 4. 2022

Vizualizace vztahů osob a společností - Hotel Kurdějov a.s.

Informace o podnikání a činnosti Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Realitní činnost
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Ubytovací služby
zapsáno 23. 7. 2004 vymazáno 20. 10. 2008
Hostinská činnost
zapsáno 20. 10. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 20. 10. 2008
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 12. 9. 2014
Zemědělská výroba (podle zvláštních předpisů)
zapsáno 12. 9. 2014

Majetek Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
5 100 000 Kč
Splaceno: 5 030 000 Kč
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 29. 9. 2003
5 100 000 Kč
Splaceno: 5 100 000 Kč
zapsáno 29. 9. 2003 vymazáno 23. 12. 2003
23 100 000 Kč
Splaceno: 23 100 000 Kč
zapsáno 23. 12. 2003 vymazáno 1. 1. 2019
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 1. 1. 2019

Akcie Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
51 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč listinná podoba
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 12. 9. 2014
18 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 23. 12. 2003 vymazáno 12. 9. 2014
51 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 1. 1. 2019
18 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 1. 1. 2019
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 1. 1. 2019

Ostatní skutečnosti Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 18.000.000,--, slovy osmnáctmilionů korun českých, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na úpis akcií, - na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 18 kusů akcií, slovy osmnáct, se jmenovitou hodnotou Kč 1.000.000,--, slovy jedenmilion korun českých, na jednu akcii, druh kmenové, forma na majitele, podoba listinná a nebudou veřejně obchodovatelné, - základní kapitál se zvyšuje v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, předem určenými zájemci jsou: a) JUDr. Lubomír Němeček, r.č. 590419/0314, bytem Kurdějov 136, nepeněžitý vklad ve výši Kč 8.000.000,--, slovy osmmilionů korun českých, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 380, k.ú. Kurdějov, a to: - občanská vybavenost - budova bez čísla popisného i evidenčního na pozemku p.č.st. 39, - pozemek p.č.st. 39 zast. pl. a nádvoří, - pozemek p.č.st. 40 zast. pl. a nádvoří, - pozemek p.č.st. 224 zast. pl. a nádvoří, - pozemek p.č.st. 409 ostatní plocha, - pozemek p.č.st. 410 zahrada, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 438, k.ú. Kurdějov, a to: - pozemek p.č.st. 184 zast. pl. a nádvoří, - pozemek p.č. 3883/25 ostatní plocha, cena dle znaleckého posudku č. 3276 znalce Ing. Ladislava Hojsáka, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6037/2003-22 ze dne 07.05.2003, na tento nepeněžitý vklad se upisuje 8 kusů, slovy osm, akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie Kč 1.000.000,--, slovy jedenmilion korun českých, druh kmenové, forma na majitele, v listinné podobě, nebudou veřejně obchodovatelné, b) RELAX \"C\" Kurdějov, IČ 63433885, se sídlem Hustopeče, Nádražní 1, nepeněžitý vklad ve výši Kč 4.000.000,--, slovy čtyřimiliony korun českých, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 11014, k.ú. Kurdějov, a to: - občanská vybavenost - budova bez čísla popisného i evidenčního na pozemku p.č.st. 40, cena dle znaleckého posudku č. 3275 znalce Ing. Ladislava Hojsáka, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6037/2003-22, ze dne 07.05.2003, na tento nepeněžitý vklad se upisují 4 kusy, slovy čtyři, akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie Kč 1.000.000,--, slovy jedenmilion korun českých, druh kmenové, forma na majitele, v listinné podobě, nebudou veřejně obchodovatelné, c) manželé Ing. Vlastimil Bařinka, r.č. 580525/0231, a Mgr. Jitka Bařinková, r.č. 605430/21583, bytem Moravské Budějovice, Fišerova 1609, peněžitý vklad ve výši Kč 500.000,--, slovy pětsettisíc korun českých, nepeněžitý vklad ve výši Kč 5.500.000,--, slovy pětmilionůpětsettisíc korun českých, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 11340, k.ú. Hustopeče u Brna, a to: - pozemek p.č. 1239/2 zast. pl. a nádvoří, - pozemek p.č. 1239/3 zast. pl. a nádvoří, - jiná stavba - budova bez čísla popisného i evidenčního na p.č. 1239/2 a p.č. 1239/3, cena dle znaleckého posudku č. 3274 znalce Ing. Ladislava Hojsáka, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6037/2003-22, ze dne 07.05.2003, na tento nepeněžitý vklad se upisuje 5 kusů, slovy pět, akcií se jmenovitou hodnotu jedné akcie Kč 1.000.000,--, slovy jedenmilion korun českých, druh kmenové, forma na majitele, v listinné podobě, nebudou veřejně obchodovatelné, jedna akcie bude upsána částečně zbytkem hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši Kč 500.000,--, slovy pětsettisíc korun českých, a peněžitým vkladem ve výši Kč 500.000,--, slovy pětsettisíc korun českých, druh kmenové, forma na majitele, v listinné podobě, nebudou veřejně obchodovatelné. Manželé Bařinkovi budou mít akcie ve společném jmění manželů. - emisní kurs všech akcií v plném výši bude upsán ve lhůtě dvou týdnů od 27. května 2003 a datum bude oznámeno předem určeným zájemcům písemně, s tím, že jim bude zaslán dopis na jejich adresu bydliště, respektive sídla, emisní kurs akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, - peněžité vklady budou splaceny na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., pobočka Hustopeče, č.ú. 192021070277/0100 ve lhůtě čtrnácti dnů, číslo účtu bude předem určeným zájemcům oznámeno písemně s tím, že jim bude zaslán dopis na jejich adresu bydliště, respektive sídla, a to ve lhůtě do 28. května 2003.
zapsáno 29. 9. 2003 vymazáno 23. 12. 2003
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 10. 2014
Počet členů správní rady: 3
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 10. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 12. 9. 2014
Společnost Hotel Kurdějov a.s., se sídlem č.p. 88, 693 01 Kurdějov, IČ 26312034, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 15.11.2018, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnosti První Kurdějovská s.r.o., se sídlem Kurdějov 88, PSČ 693 01, IČ 07576706, a Apelace Kurdějov s.r.o., se sídlem Kurdějov 88, PSČ 693 01, IČ 07576803, jako společnosti nástupnické.
zapsáno 1. 1. 2019

Personální obsazení, vedení Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
JUDr. Lubomír Němeček
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2008
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Místopředseda představenstva
Michal Rohrer
Uherčice, 691 62 Uherčice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 23. 4. 2004
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 23. 7. 2004
Člen představenstva
Vladimír Mazurek
Alšova, 693 01 Hustopeče
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2008
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Člen představenstva
JUDr. Jaroslav Nejtek
Točitá, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 23. 4. 2004
Den zániku funkce: 10. 6. 2008
zapsáno 23. 7. 2004 vymazáno 20. 10. 2008
Předseda představenstva
JUDr. Lubomír Němeček
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 10. 6. 2008
Den zániku funkce: 20. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
Den zániku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 12. 9. 2014
Člen představenstva
Jiří Němeček
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
Den zániku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 12. 9. 2014
Člen představenstva
Radmila Matýšková
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
Den zániku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 12. 9. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje ve všech věcech představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 29. 9. 2003
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva.
zapsáno 29. 9. 2003 vymazáno 12. 9. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva.
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 10. 2014

Statutární ředitel Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární ředitel
Ing. Antonie Němečková
Kurdějov, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
Den vzniku funkce: 20. 6. 2014
Den zániku funkce: 31. 8. 2015
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 22. 9. 2015
Statutární ředitel
JUDr. Lubomír Němeček
Kurdějov, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
Den vzniku funkce: 31. 8. 2015
zapsáno 22. 9. 2015 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 2. 10. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Za společnost jedná statutární ředitel
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 10. 2014
Za společnost jedná statutární ředitel.
zapsáno 2. 10. 2014 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda správní rady
Ing. Antonie Němečková
Kurdějov, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
Den vzniku funkce: 20. 6. 2014
Den zániku funkce: 20. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2014
Den zániku členstvi: 20. 6. 2019
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 6. 2021
Člen správní rady
Miloš Dohnálek
Školní, 693 01 Hustopeče - Hustopeče
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2014
Den zániku členstvi: 20. 6. 2019
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 6. 2021
Člen správní rady
Renata Strachoňová
Kurdějov, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 27. 4. 2016
Člen správní rady
Renata Strachoňová
Diváky, 691 71 Diváky - Diváky
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2014
Den zániku členstvi: 20. 6. 2019
zapsáno 27. 4. 2016 vymazáno 2. 6. 2021
Předseda správní rady
JUDr. Lubomír Němeček
Kurdějov, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
Den vzniku funkce: 1. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 2. 6. 2021
Počet členů
3
zapsáno 2. 10. 2014 vymazáno 2. 6. 2021
1
zapsáno 2. 6. 2021
Způsob jednání
Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti.
zapsáno 12. 9. 2014 vymazáno 2. 6. 2021
Jménem společnosti jedná předseda správní rady samostatně.
zapsáno 2. 6. 2021

Dozorčí rada Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Svatopluk Rada
Na Hradbách, 693 01 Hustopeče
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2008
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Člen
Mgr. Miloš Černohorský
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2008
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Člen
Radmila Matyšková
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2008
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 20. 10. 2008
Předseda dozorčí rady
Svatopluk Rada
Na Hradbách, 693 01 Hustopeče
Den vzniku funkce: 10. 6. 2008
Den zániku funkce: 20. 9. 2011
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
Den zániku členstvi: 20. 9. 2011
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 6. 10. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Antonie Němečková
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 6. 10. 2011
Člen dozorčí rady
Miloš Dohnálek
Školní, 693 01 Hustopeče
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
Den zániku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 20. 10. 2008 vymazáno 12. 9. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Antonie Němečková
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 20. 9. 2011
Den zániku funkce: 20. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2008
Den zániku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 6. 10. 2011 vymazáno 12. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Renata Strachoňová
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 20. 9. 2011
Den zániku funkce: 20. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2011
Den zániku členstvi: 20. 6. 2014
zapsáno 6. 10. 2011 vymazáno 12. 9. 2014

Jediný akcionář Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
JUDr. Lubomír Němeček
Kurdějov, 693 01 Kurdějov - Kurdějov
zapsáno 12. 9. 2014

Skuteční majitelé Hotel Kurdějov a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
JUDr. Lubomír Němeček
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 2. 2019
zapsáno 13. 2. 2019

Hodnocení společnosti - Hotel Kurdějov a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Hotel Kurdějov a.s. na mapě

Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov - Kurdějov

Údaje o Hotel Kurdějov a.s., Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov - Kurdějov, IČO: 26312034 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Hotel Kurdějov a.s. sídlí na adrese: Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov - Kurdějov.
  • Společnost Hotel Kurdějov a.s. má IČO 26312034.
  • Společnost Hotel Kurdějov a.s. vznikla 9. 4. 2003.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo