PEMMOL s.r.o., IČO: 27150658

Subjekt PEMMOL s.r.o. společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 100119/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč. Společnost vznikla 14. 5. 2004 a sídlí na adrese Lubná 280, 270 36 Lubná. IČO společnosti je 27150658 a DIČ je CZ27150658.

PEMMOL s.r.o. - výpis z obchodního rejstříku k datu 14. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
14. 5. 2004
Datum výmazu
25. 7. 2023
Obchodní firma
PEMMOL s.r.o.
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023
Adresa sídla společnosti
Lubná 280, 270 36 Lubná
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023
IČO
27150658
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023
DIČ
Identifikátor datové schránky
ss8strb
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023
Spisová značka
C 100119/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

25. 7. 2023
Vymazán způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
25. 7. 2023
Vymazán společník PEMMOL s.r.o.
13. 6. 2019
Vymazán insolvenční správce Mgr. Petr Brož
3. 12. 2016
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Kratochvíl
10. 8. 2016
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Informace o podnikání a činnosti PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 2. 5. 2011
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 10. 8. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 2. 5. 2011 vymazáno 10. 8. 2016

Majetek PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
200 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023

Ostatní skutečnosti PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Česká republika Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Rakovníku, Masná 265/I, 269 01 Rakovník, podává tento návrh na výmaz právnické osoby PEMMOL s.r.o., Lubná 280, 270 36 Lubná, IČ: 27150658, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 100119. Navrhovatel má jakožto správce daně vymazávané společnost právní zájem na jejím výmazu dle § 11 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ve znění pozdějších předpisů. U vymazávané společnosti bylo zrušeno konkursní řízení po splnění rozvrhového usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 64 INS 24249/2015-B-30 ze dne 08.04.2019, které nabylo právní moci dne 26.04.2019. Konkursnímu správci Mgr. Petru Brožovi byla ukončena činnost v této věci Usnesením čj. KSPH 64 INS 24249/2015-B-32 ze dne 11.6.2019. Z uvedeného vyplývá, že vymazávaná společnost byla zrušena ke dni 26. 04. 2019 v souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do dnešního dne však nedošlo k jejímu výmazu z obchodního rejstříku. Na základě uvedených skutečností podává navrhovatel tento návrh na výmaz společnosti PEMMOL s.r.o., Lubná 280, 270 36 Lubná, IČ: 27150658, z obchodního rejstříku, aby tak byl dosažen soulad mezi skutečným právním stavem a stavem zápisu v obchodním rejstříku.
zapsáno 25. 7. 2023 vymazáno 25. 7. 2023

Údaje o insolvencích PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze, č.j. KSPH 64 INS 24249/2015-A-3, ze dne 25.9.2015. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 25.9.2015 v 14:08 hodin.
zapsáno 30. 9. 2015 vymazáno 16. 6. 2016
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 64 INS 24249/2015-A-43, ze dne 15.6.2016, bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 15.6.2016 v 15:49 hodin.
zapsáno 16. 6. 2016 vymazáno 21. 5. 2019
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 64 INS 24249/2015-B-30, ze dne 8.4.2019 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka. Usnesení nabylo právní moci dne 26.4.2019.
zapsáno 21. 5. 2019 vymazáno 25. 7. 2023
Insolvenční správce
Mgr. Petr Brož
Nad malým mýtem, 147 00 Praha - Braník
zapsáno 16. 6. 2016 vymazáno 13. 6. 2019

Personální obsazení, vedení PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Jednatel
Marie Perglerová
Lubná, 270 36 Lubná
Den vzniku funkce: 14. 5. 2004
Den zániku funkce: 12. 5. 2008
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 20. 5. 2008
Jednatel
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
Den vzniku funkce: 12. 5. 2008
zapsáno 20. 5. 2008 vymazáno 15. 1. 2016
Jednatel
Ing. Jaromír Kratochvíl
Nádražní, 269 01 Rakovník - Rakovník II
Den vzniku funkce: 12. 5. 2008
Den zániku funkce: 27. 6. 2016
zapsáno 15. 1. 2016 vymazáno 3. 12. 2016
Způsob jednání
Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 25. 7. 2023

Společníci PEMMOL s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Společník
Marie Perglerová
Lubná, 270 36 Lubná
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 20. 5. 2008
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 14. 5. 2004 vymazáno 20. 5. 2008
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
zapsáno 20. 5. 2008 vymazáno 3. 10. 2008
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 20. 5. 2008 vymazáno 3. 10. 2008
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
Soudní exekutor rozhodl exekučním příkazem ze dne 21.7.2008, č.j. 131 EX 169/08 - 26 o provedení exekuce proti povinnému: Ing. jaromír Kratochvíl, r.č.: 511120/190, bytem Rakovník, Čsl. Legií 1877, PSČ 269 01 postižením obchodního podílu ve společnosti. Povinnému se zakazuje, aby jak koliv s obchodním podílem nakládal. Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec.
zapsáno 3. 10. 2008 vymazáno 22. 10. 2008
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 3. 10. 2008 vymazáno 22. 10. 2008
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
zapsáno 22. 10. 2008 vymazáno 16. 3. 2009
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 22. 10. 2008 vymazáno 16. 3. 2009
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
Usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 13.5.2008, č.j. 28 Nc 10822/2008-5, byla nařízena exekuce na majetek povinného Jaromíra Kratochvíla, r.č. 511120/190. Exekucí byl pověřen Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, který dne 6.3.2009 vydal exekuční příkaz, č.j. 131 EX 169/08-90 provedením exekuce-postižením obchodního podílu povinného ve společnosti PEMMOL s.r.o., IČ: 271 50 658.
zapsáno 16. 3. 2009 vymazáno 1. 4. 2009
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 16. 3. 2009 vymazáno 1. 4. 2009
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
Exekuční příkaz č.j. 131 EX 169/08 byl dne 25.3.2009 soudním exekutorem zrušen.
zapsáno 1. 4. 2009 vymazáno 1. 4. 2009
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 1. 4. 2009 vymazáno 1. 4. 2009
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
zapsáno 1. 4. 2009 vymazáno 16. 6. 2010
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 1. 4. 2009 vymazáno 16. 6. 2010
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
Na základě usnesení Okresního soudu Praha-východ, ze dne 13.5.2008, čj. 28 Nc 10822/2008-5 vydal soudní exekutor Mgr. Petr Polandský, Exekutorský úřad Liberec, sídlem Liberec, Voroněžská 144/20 exekuční příkaz č.j. 131 EX 169/08-171 ze dne 14.6.2010 o provedení exekuce proti povinnému: Jaromír Kratochvíl, r.č. 511120/190, bytem Rakovník, Čsl. Legií 1877 postižením obchodního podílu.
zapsáno 16. 6. 2010 vymazáno 17. 1. 2013
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 16. 6. 2010 vymazáno 17. 1. 2013
Společník
Ing. Jaromír Kratochvíl
Čsl.Legií, 269 01 Rakovník
Na základě usnesení Okresního soudu Praha-východ, ze dne 13.5.2008, čj. 28 Nc 10822/2008-5 vydal soudní exekutor Mgr. Petr Polandský, Exekutorský úřad Liberec, sídlem Liberec, Voroněžská 144/20 exekuční příkaz č.j. 131 EX 169/08-171 ze dne 14.6.2010 o provedení exekuce proti povinnému: Jaromír Kratochvíl, r.č. 511120/190, bytem Rakovník, Čsl. Legií 1877 postižením obchodního podílu. - usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 31.10.2008 a exekuční příkaz č.j. 131 EX 169/085-171 nabyl právní moci dne 19.06.2010
zapsáno 17. 1. 2013 vymazáno 5. 2. 2013
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 17. 1. 2013 vymazáno 5. 2. 2013
Společník
PEMMOL s.r.o., 27150658
Lubná 280, 270 36 Lubná
zapsáno 5. 2. 2013 vymazáno 25. 7. 2023
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 5. 2. 2013 vymazáno 25. 7. 2023

Hodnocení společnosti - PEMMOL s.r.o.

-
0
+

Sídlo společnosti PEMMOL s.r.o. na mapě

Údaje o PEMMOL s.r.o., , IČO: 27150658 byly staženy 14. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost PEMMOL s.r.o. sídlí na adrese: .
  • Společnost PEMMOL s.r.o. má IČO 27150658.
  • Společnost PEMMOL s.r.o. vznikla 14. 5. 2004.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo