Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci, IČO: 27234908

Subjekt Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 106536/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč. Společnost vznikla 20. 4. 2005 a sídlí na adrese Haštalská 795/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město. IČO společnosti je 27234908.

Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - výpis z obchodního rejstříku k datu 14. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
20. 4. 2005
Datum výmazu
21. 1. 2023
Obchodní firma
Vaše bydlení s.r.o.
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 6. 2. 2018
Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci
zapsáno 6. 2. 2018 vymazáno 21. 1. 2023
Adresa sídla společnosti
Haštalská 795/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 21. 1. 2023
IČO
27234908
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 21. 1. 2023
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 21. 1. 2023
Spisová značka
C 106536/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 21. 1. 2023
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

21. 1. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Jan Mleziva
21. 1. 2023
Vymazán způsob jednání: Jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.
21. 1. 2023
Vymazán společník Ing. Jan Mleziva
21. 1. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Jan Mleziva
21. 1. 2023
Vymazán předmět podnikání: Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož i projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností: § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d), § 3 písm. a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu.

Informace o podnikání a činnosti Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (podle ustanovení § 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů)
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 27. 8. 2014
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož i projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností: § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d), § 3 písm. a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu.
zapsáno 13. 2. 2015 vymazáno 21. 1. 2023
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 21. 1. 2023

Majetek Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
200 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 21. 1. 2023

Ostatní skutečnosti Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 21. 1. 2023
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 21. 1. 2023
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1494/2017-5 ze dne 7.11.2017 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.12.2017.
zapsáno 6. 2. 2018 vymazáno 21. 1. 2023
Právnická osoba Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci, se sídlem Haštalská 795/1, Praha 1 Staré Město, 11000, identifikační číslo 27234908 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.
zapsáno 21. 1. 2023 vymazáno 21. 1. 2023

Personální obsazení, vedení Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Jednatel
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Den vzniku funkce: 20. 4. 2005
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 6. 11. 2015
Jednatel
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 20. 4. 2005
zapsáno 6. 11. 2015 vymazáno 21. 1. 2023
Způsob jednání
Za společnost je oprávněn jednat jednatel.
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 27. 8. 2014
Jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 21. 1. 2023

Společníci Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Společník
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 27. 8. 2014
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100 %
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 27. 8. 2014
Společník
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 6. 11. 2015
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100 %
Druh podílu základní
Kmenový list nebyl vydán
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 13. 2. 2015
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
Druh podílu základní
Kmenový list nebyl vydán
zapsáno 13. 2. 2015 vymazáno 6. 11. 2015
Společník
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 6. 11. 2015 vymazáno 21. 1. 2023
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
Druh podílu základní
Kmenový list nebyl vydán
zapsáno 6. 11. 2015 vymazáno 21. 1. 2023

Skuteční majitelé Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha - Staré Město
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 11. 2015
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jan Mleziva
Haštalská, 110 00 Praha - Staré Město
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 4. 2005
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 21. 1. 2023

Likvidátor Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Likvidátor
Mgr. Robert Hynek
Vodičkova, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 6. 2. 2018 vymazáno 21. 1. 2023

Hodnocení společnosti - Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci

-
0
+

Sídlo společnosti Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci na mapě

Údaje o Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci, , IČO: 27234908 byly staženy 14. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci sídlí na adrese: .
  • Společnost Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci má IČO 27234908.
  • Společnost Vaše bydlení s.r.o. v likvidaci vznikla 20. 4. 2005.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo