Dumira real s.r.o., IČO: 28200411

Subjekt Dumira real s.r.o. společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 132363/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč. Společnost vznikla 12. 12. 2007 a sídlí na adrese Kobylnická 146, 285 74 Záboří nad Labem - Záboří nad Labem. IČO společnosti je 28200411 a DIČ je CZ28200411.

Dumira real s.r.o. - výpis z obchodního rejstříku k datu 14. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
12. 12. 2007
Datum výmazu
1. 3. 2023
Obchodní firma
Dumira real s.r.o.
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa sídla společnosti
Záboří nad Labem 10, 285 74 Záboří nad Labem
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 25. 1. 2017
Kobylnická 146, 285 74 Záboří nad Labem - Záboří nad Labem
zapsáno 25. 1. 2017 vymazáno 1. 3. 2023
IČO
28200411
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023
DIČ
Identifikátor datové schránky
ver2hwx
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023
Spisová značka
C 132363/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

1. 3. 2023
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně, a to ve všech věcech.
1. 3. 2023
Vymazán předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
8. 10. 2020
Vymazán společník Martin Dubček
20. 8. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Martin Dubček
20. 8. 2020
Změna informací: společník Martin Dubček

Informace o podnikání a činnosti Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023

Majetek Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
200 000 Kč
Splaceno: 50,00 %
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023

Ostatní skutečnosti Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Soudní exekutor Ján Locek, Exekutorský úřad Kutná Hora, rozhodl exekučním příkazem č.j. 092 EX 109/09-16 o provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného: Martin Dubček, v obchodní společnosti Dumira real s.r.o., IČ: 282 00 411.
zapsáno 25. 11. 2009 vymazáno 1. 3. 2023
Usnesením Městského soud v Prate č.j. 85 Cm 3104/202-3 ze dne 2.12.2021 bylo zahájeno řízení o zrušení společnosti.
zapsáno 13. 1. 2022 vymazáno 1. 3. 2023
Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z Obchodního rejstříku společnost Dumira real s.r.o., identifikační číslo : 28211411, sp.zn. C 132363/MSPH včetně všech zapsaných skutečností. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.1.2023 sp.zn. 85 Cm 3104/2021 soud rozhodl o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 4.2.2023.
zapsáno 1. 3. 2023 vymazáno 1. 3. 2023

Údaje o exekucích Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Údaje o exekuci
Usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře, č.j. 82 EXE 1572/2010-23, ze dne 11.1.2011 byla nařízena exekuce proti povinné společnosti: DUMIRA REAL s.r.o., IČ: 282 00 411 a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, která rozhodla exekučním příkazem sp. zn. 106 EX 28200/10-19 o provedení exekuce prodejem podniku. Správcem podniku se ustanovuje Ing. Petr Štillip, správce podniku, bytem Lukavická 16, Plzeň, PSČ 301 32. Povinné společnosti se s účinností od doručení exekučního příkazu zakazuje podnik nebo jeho část, ale i věci, práva jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, a nebo spoluvlastnický podíl na podniku či jeho části získaný z titulu spolumajitele podniku, převedla na jiného, zatížila je nebo s nimi jinak nakládala bez souhlasu správce podniku.
zapsáno 17. 2. 2011 vymazáno 23. 9. 2013
Dne 11.8.2011 byla exekuce skončena, pohledávka oprávněného, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy. V souladu s ust. § 51 písm. c) zák. č. 120/2001 Sb., exekučním řádem tím zaniklo pověření shora uvedeného soudního exekutora k provedení exekuce.
zapsáno 23. 9. 2013 vymazáno 23. 9. 2013

Personální obsazení, vedení Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Jednatel
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
Den vzniku funkce: 12. 12. 2007
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 9. 8. 2015
Jednatel
Martin Dubček
Kobylnická, 285 74 Záboří nad Labem - Záboří nad Labem
Den vzniku funkce: 12. 12. 2007
Den zániku funkce: 5. 8. 2020
zapsáno 9. 8. 2015 vymazáno 20. 8. 2020
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně, a to ve všech věcech.
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 1. 3. 2023

Společníci Dumira real s.r.o. - dle obchodního rejstříku

Společník
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2009
Podíl
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 50 %
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2009
Společník
Miroslav Doležal
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2009
Podíl
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 50 %
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2009
Společník
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
zapsáno 13. 10. 2009 vymazáno 1. 7. 2011
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 13. 10. 2009 vymazáno 1. 7. 2011
Společník
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
Usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře, č.j. 82 EXE 640/2011-12, ze dne 23.5.2011rozhodl soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, exekučním příkazem č.j. 139 EX 10455/11-009 o provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného: Martin Dubček, r.č.: 770922/2367, v obchodní společnosti: Dumira real s.r.o., IČ: 282 00 411.
zapsáno 1. 7. 2011 vymazáno 3. 1. 2012
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 1. 7. 2011 vymazáno 3. 1. 2012
Společník
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
Oznámením Exekutorského úřadu Šumperk, bylo oznámeno, že exekuce vedená pod sp.zn. 139 EX 10455/11-009(usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, č.j.82 EXE 640/2011-12, které vydal Okresní soud v Kutné Hoře dne 23.5.2011) skončila, protože pohledávka a náklady exekuce byly v plném rozsahu vymoženy.
zapsáno 3. 1. 2012 vymazáno 3. 1. 2012
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 3. 1. 2012 vymazáno 3. 1. 2012
Společník
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
zapsáno 3. 1. 2012 vymazáno 15. 7. 2015
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 3. 1. 2012 vymazáno 15. 7. 2015
Společník
Martin Dubček
Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3 na základě pověření Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 10.02.2015 č.j. 83 EXE 239/2015-13 rozhodl exekučním příkazem č.j. 144 EX 2741/15-21 ze dne 25.03.2015 o postižení obchodního podílu povinného: Martin Dubček, bytem Kobylnická 146, Záboří nad Labem, 285 74, dat.nar. 22.09.1977 , r.č. 770922/2367 v obchodní společnosti: Dumira real s.r.o., se sídlem Záboří nad Labem 10, okres Kutná Hora 285 74, IČO 28200411. Soudní exekutor zakazuje povinnému převádět jeho podíl komanditisty v komanditní společnosti, obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo jeho družstevní podíl nebo ho zatěžovat.
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 9. 8. 2015
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 9. 8. 2015
Společník
Martin Dubček
Kobylnická, 285 74 Záboří nad Labem - Záboří nad Labem
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3 na základě pověření Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 10.02.2015 č.j. 83 EXE 239/2015-13 rozhodl exekučním příkazem č.j. 144 EX 2741/15-21 ze dne 25.03.2015 o postižení obchodního podílu povinného: Martin Dubček, bytem Kobylnická 146, Záboří nad Labem, 285 74, dat.nar. 22.09.1977 , r.č. 770922/2367 v obchodní společnosti: Dumira real s.r.o., se sídlem Záboří nad Labem 10, okres Kutná Hora 285 74, IČO 28200411. Soudní exekutor zakazuje povinnému převádět jeho podíl komanditisty v komanditní společnosti, obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo jeho družstevní podíl nebo ho zatěžovat.
zapsáno 9. 8. 2015 vymazáno 11. 2. 2020
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 9. 8. 2015 vymazáno 11. 2. 2020
Společník
Martin Dubček
Kobylnická, 285 74 Záboří nad Labem - Záboří nad Labem
zapsáno 11. 2. 2020 vymazáno 20. 8. 2020
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 11. 2. 2020 vymazáno 20. 8. 2020
Společník
Martin Dubček
Kobylnická, 285 74 Záboří nad Labem - Záboří nad Labem
Datum úmrtí: 5.srpna 2020.
zapsáno 20. 8. 2020 vymazáno 8. 10. 2020
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 20. 8. 2020 vymazáno 8. 10. 2020
Uvolněný obchodní podíl
zapsáno 8. 10. 2020 vymazáno 1. 3. 2023
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 50,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 8. 10. 2020 vymazáno 1. 3. 2023

Hodnocení společnosti - Dumira real s.r.o.

-
0
+

Sídlo společnosti Dumira real s.r.o. na mapě

Údaje o Dumira real s.r.o., , IČO: 28200411 byly staženy 14. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Dumira real s.r.o. sídlí na adrese: .
  • Společnost Dumira real s.r.o. má IČO 28200411.
  • Společnost Dumira real s.r.o. vznikla 12. 12. 2007.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo