Předplatit časopis Finmag

PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci, IČO: 41324005

Subjekt PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 503/KSUL. Její základní kapitál je ve výši 270 000 Kč. Společnost vznikla 12. 6. 1991 a sídlí na adrese Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice. IČO společnosti je 41324005 a DIČ je 196-41324005.

PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Obchodní rejstřík

Základní informace o PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
12. 6. 1991
Datum výmazu
16. 4. 2020
Obchodní firma
PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 5. 12. 2019
PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci
zapsáno 5. 12. 2019 vymazáno 16. 4. 2020
Adresa sídla společnosti
Mostecká 23l/8, 412 01 Litoměřice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 17. 6. 1994
Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 16. 4. 2020
IČO
41324005
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 16. 4. 2020
DIČ
Identifikátor datové schránky
dweby4d
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 16. 4. 2020
Spisová značka
C 503/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 16. 4. 2020
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

16. 4. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Milena Rambousková
16. 4. 2020
Vymazán způsob jednání: Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost a podepisovat za společnost samostatně.
16. 4. 2020
Vymazán společník Lenka Tamášová
16. 4. 2020
Vymazán společník Martin Záhejský
16. 4. 2020
Vymazán společník Milena Rambousková

Vizualizace vztahů osob a společností - PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci

Informace o podnikání a činnosti PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
- hotelové služby.
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
- obchodní činnost s nemovitostmi,
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
- pohřebnictví (pohřební a hřbitovní služby, správa hřbitovů)
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - obchodní činnost s osobními, užitkovými a nákladními automobily včetně ojetých, - obchodní činnost s potravinami, zeleninou a ovocem, s rychlým občerstvením, se spotřebním a průmyslovým zbožím (např. textil, kůže, bižuterie, papír, drogerie, elektrotechnické zboží, šperky, výpočetní technika včetně HW a SW, kancelářské potřeby, suvenýry apod.), s nábytkem, květinami, semeny, knihami, časopisy, novinami a tabákovými výrobky, - restaurační služby a veřejné stravování (provozování restaurací), - fotografické služby,
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
Pohřební služba včetně přepravy zesnulých - kremační služby (provozování krematorií) - výroba, nákup a prodej pohřebních a hřbitovních potřeb včetně náhrobků, pomníků, pohřební a pietní vazby - poradenství obchodní, organizační, daňové, finanční, úvěrové a právní, pokud se týká této činnosti, fyzickým a právnickým osobám, - informační a reklamní služby, - obstaravatelské, zprostředkovatelské a právní služby, - kancelářské práce, zpracování dat výpočetní technikou, kopírování listin, dokumentů apod.,
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
Vazba květin S veškerou touto činností bude společnost provozovat i činnost zahraničně obchodní v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění.
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 16. 4. 2020
Pohřební služba včetně přepravy zesnulých
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 16. 4. 2020
Vazba květin
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 16. 4. 2020

Majetek PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
270 000 Kč
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 16. 4. 2020

Ostatní skutečnosti PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Kmenové jmění společnosti je tvořeno vkladem zakladatelky ve výši lO9 48O,-Kčs.
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 12. 6. 1991
Údaje o založení: Obchodní společnost byla založena Milenou R a m b o u s k o v o u , vdanou, bytem Sládkova 898/4, Litoměřice, dne lO.6.l99l notářským zápisem, sepsaným na státním notářství v Litoměřicích sp. zn. NZ 4l7/9l, N 6O4/9l.
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
Kmenové jmění společnosti je tvořeno vkladem zakladatelky ve výši 209 480,-- Kčs.
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 14. 9. 1993
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje navenek zakladatelka ve funkci ředitele Milena R a m - b o u s k o v á . Podepisování za společnost se děje tak, že k otisku razítka a strojem vypsanému jménu a příjmení s uvedením funkce připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 17. 6. 1994
Lenka Z á h e j s k á , bytem Sládkova 898/4, Litoměřice
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 17. 6. 1994
Výše základního jmění společnosti : 250 000,-- Kč.
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 17. 6. 1994
Lenka Záhejská ......... vklad : 20 000,-- Kč, splacen v celé výši
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 17. 6. 1994
Údaje o založení : Obchodní společnost byla založena dne 10.6.1991 notářským zápisem, sepsaným na státním notářství v Litoměřicích sp. zn. NZ 417/91, N 604/91.
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 16. 4. 2020
Právní důvod zrušení : Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.10.2019, č.j. 24 Cm 138/2018-16, kterým byla společnost zrušena a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 21.11.2019.
zapsáno 5. 12. 2019 vymazáno 16. 4. 2020
Vymazává se společnost PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci se sídlem Litoměřice, Mostecká 226/7, PSČ 41201, identifikační číslo : 413 24 005 ke dni provedení zápisu do veřejného rejstříku, včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu : Likvidátor bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a její majetek nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
zapsáno 16. 4. 2020 vymazáno 16. 4. 2020

Údaje o konkursech PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Údaje o konkursu
Prohlášení konkursu: Zapisuje se rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 3. 1998 sp. zn. K 167/96-42 o prohlášení konkursu na majetek společnosti s ručením omezeným PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným a ustavení konkursního správce s tím, že účinky prohlášení konkursu nastaly dnem vyvěšení usnesení na úřední desce soudu.
zapsáno 23. 3. 1998 vymazáno 20. 6. 2011
Zrušení konkursu: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.5.2011, č.j. K 167/96-742, byl konkurs, prohlášený na majetek úpadce PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným se sídlem Litoměřice, Mostecká 226/7, PSČ 412 01, identifikační číslo: 413 24 005, zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 10.6.2011.
zapsáno 20. 6. 2011 vymazáno 16. 4. 2020
Konkursní správce
JUDr. Vladimír Poucha
AK, Dalimilova, Litoměřice
zapsáno 23. 3. 1998 vymazáno 2. 6. 1998
Konkursní správce
JUDr. Vilém Peřina, advokát
AK, Brněnská, Ústí nad Labem
zapsáno 2. 6. 1998 vymazáno 24. 6. 2011
Konkursní správce
Ing. Aleš Klaudy
Sukova, 405 01 Děčín II
zapsáno 24. 6. 2011 vymazáno 23. 7. 2013

Personální obsazení, vedení PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Ředitel
Milena Rambousková
Sládkova, Litoměřice
zapsáno 12. 6. 1991 vymazáno 15. 9. 1993
Jednatel
Milena Rambousková
Boženy Němcové, Litoměřice
zapsáno 15. 9. 1993 vymazáno 8. 2. 2014
Jednatel
JUDr. Petr Rambousek
B. Němcové, Litoměřice, Česká republika - neztotožněno
Den zániku funkce: 10. 4. 2009
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 15. 6. 2009
Jednatel
Milena Rambousková
Boženy Němcové, 412 01 Litoměřice - Předměstí
zapsáno 8. 2. 2014 vymazáno 16. 4. 2020
Způsob jednání
Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost a podepisovat za společnost samostatně.
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 16. 4. 2020

Společníci PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Společník
Martin Zahajský
A.Muchy, Litoměřice
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 14. 9. 1993
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 14. 9. 1993
Společník
Milena Rambousková
Sládkova, Litoměřice
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 28. 7. 1997
Podíl
Vklad 210 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 28. 7. 1997
Společník
Martin Záhejský
A.Muchy, Litoměřice
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 7. 11. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 14. 9. 1993 vymazáno 7. 11. 2013
Společník
JUDr. Petr Rambousek
B.Němcové, Litoměřice
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 3. 7. 1997
Podíl
Vklad 20 000 Kč
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 3. 7. 1997
Společník
Lenka Tamášová
Tolstého, Litoměřice
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 16. 4. 2020
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 17. 6. 1994 vymazáno 16. 4. 2020
Společník
Pohřební ústav AURIGA spol. s r.o., 47309652
Boženy Němcové 1052/1, 412 01 Litoměřice - Předměstí
zapsáno 3. 7. 1997 vymazáno 16. 4. 2020
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 3. 7. 1997 vymazáno 16. 4. 2020
Společník
Milena Rambousková
Boženy Němcové, Litoměřice
zapsáno 28. 7. 1997 vymazáno 8. 2. 2014
Podíl
Vklad 210 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 28. 7. 1997 vymazáno 8. 2. 2014
Společník
Martin Záhejský
Novobranská, 412 01 Litoměřice - Litoměřice-Město
zapsáno 7. 11. 2013 vymazáno 4. 9. 2015
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 7. 11. 2013 vymazáno 4. 9. 2015
Společník
Milena Rambousková
Boženy Němcové, 412 01 Litoměřice - Předměstí
zapsáno 8. 2. 2014 vymazáno 16. 4. 2020
Podíl
Vklad 210 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 8. 2. 2014 vymazáno 16. 4. 2020
Společník
Martin Záhejský
Prokopa Holého, 410 02 Lovosice - Lovosice
zapsáno 4. 9. 2015 vymazáno 16. 4. 2020
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno v celé výši
zapsáno 4. 9. 2015 vymazáno 16. 4. 2020

Likvidátor PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Likvidátor
Ing. Alena Veverková
Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem - Roudnice nad Labem
zapsáno 5. 12. 2019 vymazáno 16. 4. 2020

Hodnocení společnosti - PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci

-
0
+

Sídlo společnosti PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci na mapě

Údaje o PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci, , IČO: 41324005 byly staženy 11. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci sídlí na adrese: .
  • Společnost PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci má IČO 41324005.
  • Společnost PIETA - AG - STERN společnost s ručením omezeným v likvidaci vznikla 12. 6. 1991.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo