Předplatit časopis Finmag

Domov Božice, příspěvková organizace, IČO: 45671877, sídlo: Božice

Subjekt Domov Božice, příspěvková organizace příspěvková organizace. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Pr 1235/KSBR. Společnost vznikla 12. 8. 2003 a sídlí na adrese Božice 188, 671 64 Božice - Božice. IČO společnosti je 45671877.

Domov Božice, příspěvková organizace - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík

Základní informace o Domov Božice, příspěvková organizace - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
12. 8. 2003
Název
Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
zapsáno 12. 8. 2003 vymazáno 4. 8. 2016
Domov Božice, příspěvková organizace
zapsáno 4. 8. 2016
Adresa sídla společnosti
Božice 188, 671 64 Božice
zapsáno 12. 8. 2003 vymazáno 21. 2. 2017
Božice 188, 671 64 Božice - Božice
zapsáno 21. 2. 2017
IČO
45671877
zapsáno 12. 8. 2003
Identifikátor datové schránky
zmtkhuc
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 12. 8. 2003
Spisová značka
Pr 1235/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 12. 8. 2003
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Značka
DOMOV BOŽICE
Telefon
515 257 122
Mobil
727 806 346 - víkend
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Božice č. 188
Provozní doba
PO 06:00-14:30 hod.
ÚT 06:00-14:30 hod.
ST 06:00-14:30 hod.
ČT 06:00-14:30 hod.
PÁ 06:00-14:30 hod.

Poslední změny a události Domov Božice, příspěvková organizace - dle obchodního rejstříku

12. 7. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
16. 5. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
16. 5. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
16. 5. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
16. 5. 2024
Nová listina ve sbírce listin:

Vizualizace vztahů osob a společností - Domov Božice, příspěvková organizace

Informace o podnikání a činnosti Domov Božice, příspěvková organizace - dle obchodního rejstříku

Předmět činnosti
Poskytování komplexní péče starým a invalidním občanům, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné péče sociální, poskytování ošetřovatelské, zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti s možností využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti občana a zajištění podmínek pro důstojný život Předmět činnosti je vykonáván na základě: Zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 12. 8. 2003 vymazáno 24. 1. 2007
A. Domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele
zapsáno 24. 1. 2007 vymazáno 15. 5. 2020
B. Domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.
zapsáno 24. 1. 2007 vymazáno 15. 5. 2020
A. Domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 60 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen \"uživatelé\"), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, k) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností, vše při zachováni přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.
zapsáno 15. 5. 2020
B. Domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 55 let, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen \"uživatelé\"), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, k) zprostředkováni kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.
zapsáno 15. 5. 2020

Ostatní skutečnosti Domov Božice, příspěvková organizace - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Příspěvková organizace se ve smyslu ust. § 2 zákona č. 290/2002 Sb. stala dnem 1.1.2003 příspěvkovou organizací kraje
zapsáno 12. 8. 2003

Personální obsazení, vedení Domov Božice, příspěvková organizace - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Domov Božice, příspěvková organizace - dle obchodního rejstříku

Ředitel
ing. Jaromír Leisser
Božice, Božice
Den vzniku funkce: 12. 8. 2003
Den zániku funkce: 30. 11. 2016
zapsáno 12. 8. 2003 vymazáno 17. 6. 2017
Ředitel
Bc. Roman Koprivňanský
Klentnice, 692 01 Klentnice - Klentnice
Den vzniku funkce: 18. 4. 2017
Den zániku funkce: 30. 9. 2018
zapsáno 17. 6. 2017 vymazáno 18. 12. 2018
Zastupování dočasně neobsazeného místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov Božice, příspěvková organizace
Ing. Mgr. Vít Janků
Vojtova, 639 00 Brno - Štýřice
Den vzniku funkce: 1. 10. 2018
Den zániku funkce: 28. 2. 2019
zapsáno 18. 12. 2018 vymazáno 23. 3. 2019
Ředitel organizace
Mgr. Ing. Ivana Petrášková
Kovácká, 618 00 Brno - Černovice
Den vzniku funkce: 1. 3. 2019
zapsáno 23. 3. 2019
Způsob jednání
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis
zapsáno 12. 8. 2003 vymazáno 15. 5. 2020
V případě písemného právního jednání připojí k názvu příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis
zapsáno 15. 5. 2020

Hodnocení společnosti - Domov Božice, příspěvková organizace

-
0
+

Sídlo společnosti Domov Božice, příspěvková organizace na mapě

Božice 188, 671 64 Božice - Božice

Údaje o Domov Božice, příspěvková organizace, Božice 188, 671 64 Božice - Božice, IČO: 45671877 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Domov Božice, příspěvková organizace sídlí na adrese: Božice 188, 671 64 Božice - Božice.
  • Domov Božice, příspěvková organizace má IČO 45671877.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo