Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s., IČO: 60116412, sídlo: Lázně Bělohrad

Subjekt Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38505/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Karla Moora 520, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad. IČO společnosti je 60116412.

Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
3. 9. 1992
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lázně Bělohrad
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 13. 4. 2019
Karla Moora 520, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
zapsáno 13. 4. 2019
IČO
60116412
zapsáno 1. 1. 2014
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38505/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

26. 6. 2024
Nová listina ve sbírce listin: L 38505/SL12/MSPH účetní závěrka [2023]
13. 12. 2023
Nová listina ve sbírce listin: L 38505/SL11/MSPH ostatní zápis ze sněmu
8. 12. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Lubor Bajer
8. 12. 2023
Vymazán člen kontrolního orgánu Tomáš Kout
8. 12. 2023
Vymazán člen kontrolního orgánu Marek Kyzlink

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: LADISLAV STUCHLÍK, dat. nar. 8.2.1957, bydlištěm Horní Nová Ves 121, Lázně Bělohrad, do funkce ustanoven s účinností ode dne 23.9.2016.
zapsáno 23. 12. 2017 vymazáno 30. 7. 2020
Zástupce vedoucího střediska: LADISLAV STUCHLÍK, dat. nar. 8.2.1957, bydlištěm Horní Nová Ves 121, Lázně Bělohrad, do funkce ustanoven s účinností ode dne 5. 11. 2019.
zapsáno 30. 7. 2020 vymazáno 8. 12. 2023
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 23. 12. 2017
Zástupce vedoucího střediska: LADISLAV STUCHLÍK, dat. nar. 8.2.1957, bydlištěm Horní Nová Ves 121, Lázně Bělohrad, do funkce ustanoven s účinností ode dne 29.10.2023.
zapsáno 8. 12. 2023

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Lubor Bajer
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku funkce: 23. 9. 2016
Den zániku funkce: 5. 11. 2019
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2016
Den zániku členstvi: 5. 11. 2019
zapsáno 23. 12. 2017 vymazáno 30. 7. 2020
Vedoucí střediska
Lubor Bajer
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku funkce: 5. 11. 2019
Den zániku funkce: 29. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 5. 11. 2019
Den zániku členstvi: 29. 10. 2023
zapsáno 30. 7. 2020 vymazáno 8. 12. 2023
Vedoucí střediska
Lubor Bajer
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku funkce: 29. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 29. 10. 2023
zapsáno 8. 12. 2023
Počet členů
1
zapsáno 23. 12. 2017
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (Vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku)
zapsáno 23. 12. 2017

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Jana Kriegelová
Jaromíra Brože, 507 91 Stará Paka - Stará Paka
Den vzniku funkce: 23. 9. 2016
Den zániku funkce: 5. 11. 2019
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2016
Den zániku členstvi: 5. 11. 2019
zapsáno 23. 12. 2017 vymazáno 30. 7. 2020
Člen revizní komise
Marek Kyzlink
U Lva, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2016
Den zániku členstvi: 5. 11. 2019
zapsáno 23. 12. 2017 vymazáno 30. 7. 2020
Člen revizní komise
Tomáš Kout
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2016
Den zániku členstvi: 5. 11. 2019
zapsáno 23. 12. 2017 vymazáno 30. 7. 2020
Předseda revizní rady
Jana Kriegelová
Jaromíra Brože, 507 91 Stará Paka - Stará Paka
Den vzniku funkce: 5. 11. 2019
Den zániku funkce: 1. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 5. 11. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 30. 7. 2020 vymazáno 8. 12. 2023
Člen revizní komise
Marek Kyzlink
U Lva, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku členstvi: 5. 11. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 30. 7. 2020 vymazáno 8. 12. 2023
Člen revizní komise
Tomáš Kout
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Den vzniku členstvi: 5. 11. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 30. 7. 2020 vymazáno 8. 12. 2023

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Lubor Bajer
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 7. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lubor Bajer
Karla Moora, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 12. 2017
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. na mapě

Karla Moora 520, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad

Údaje o Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s., Karla Moora 520, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad, IČO: 60116412 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. sídlí na adrese: Karla Moora 520, 507 81 Lázně Bělohrad - Lázně Bělohrad.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. má IČO 60116412.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo