Předplatit časopis Finmag

FRÝVEG s.r.o. v likvidaci, IČO: 60745045, sídlo: Brno

Subjekt FRÝVEG s.r.o. v likvidaci společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 18678/KSBR. Její základní kapitál je ve výši 210 000 Kč. Společnost vznikla 13. 3. 1995 a sídlí na adrese Křenová 479/71, 602 00 Brno - Trnitá. IČO společnosti je 60745045 a DIČ je 288-60745045.

FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
13. 3. 1995
Obchodní firma
FRÝVEG s.r.o.
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 9. 12. 1998
FRÝVEG s.r.o. v likvidaci
zapsáno 9. 12. 1998
Adresa sídla společnosti
Křenová 71, Brno
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 14. 7. 2015
Křenová 479/71, 602 00 Brno - Trnitá
zapsáno 14. 7. 2015
IČO
60745045
zapsáno 13. 3. 1995
DIČ
Identifikátor datové schránky
xhkv447
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 13. 3. 1995
Spisová značka
C 18678/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 13. 3. 1995
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

14. 5. 2024
10. 6. 2023
5. 6. 2020
Nová listina ve sbírce listin: C 18678/SL23/KSBR účetní závěrka [2019]
18. 9. 2019
7. 11. 2018

Vizualizace vztahů osob a společností - FRÝVEG s.r.o. v likvidaci

Informace o podnikání a činnosti FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 13. 3. 1995
Řeznictví a uzenářství
zapsáno 13. 3. 1995

Majetek FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
210 000 Kč
zapsáno 13. 3. 1995

Ostatní skutečnosti FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Městský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Romanem Kišem, Ph.D. ve věci oprávněného Městská správa sociálního zabezpečení Brno, Veveří 5, 660 20 Brno zastoupeného proti povinnému Ivo Habaník, nar. 31.1.1954, Běloruská 12, 625 00 Brno pro Kč 2.996.584,- t a k t o : I. Soud nařizuje exekuce podle vykonatelného výkazu nedoplatků Městské správy sociálního zabezpečení Brno ze dne 25.9.2002, č. 18774/02 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2.996.584,- Kč. II. Provedením exekuce soud pověřuje soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - město, se sídlem Husova 8a, 602 00 Brno.
zapsáno 22. 5. 2003
Městský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Kružíkovou ve věci exekuce oprávněného České konsolidační agentury, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, proti povinným 1. Frýveg s.r.o. v likvidaci, IČ: 60745045, se sídlem Křenová 71, 602 00 Brno, 2. Ivo Habaníkovi, r.č. 510131/2763, bytem Běloruská 12, Brno, 3. Lubomíru Lipskému, r.č. 620114/1507, bytem K. H. Máchy 816, Frýdek - Místek, 4. Jiřímu Šindlerovi, r.č. 570904/1426, bytem Škarabelova 142, Frýdek - Místek, pro 41 734 439,60 Kč s příslušenstvím t a k t o : I. Soud nařizuje exekuci podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 28.8.2002 č.j. 5/Sm/186/2002-130 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 41 734 439,60 Kč s 6 % úrokem p.a. od 21.5.1999 do zaplacení a nákladů předcházejícího řízení ve výši 1 00 000,- Kč. II. Provedením exekuce soud pověřuje soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu, se sídlem Husova 8a, 602 00 Brno. III. Povinný je povinen uhradit oprávněnému a exekutorovi náklady exekuce, jejich výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím ( § 87, § 88 exekučního řádu). Nařízení se vztahuje i na tyto náklady.
zapsáno 15. 8. 2003

Údaje o insolvencích FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 18109/2015-A-2 ze dne 13.7.2015. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 13.7.2015 v 13:11 hodin.
zapsáno 14. 7. 2015 vymazáno 24. 9. 2015
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo skončeno na základě usnesení KSBR 32 INS 18109/2015-A-7 ze dne 24.8.2015, kterým byl insolveční návrh dlužníka odmítnut. Usnesení nabylo právní moci dne 16.9.2015.
zapsáno 24. 9. 2015 vymazáno 24. 9. 2015

Údaje o exekucích FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Údaje o exekuci
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, v právní věci provádění exekuce ve prospěch oprávněného: 1. AB - CREDIT a.s., Na Pankráci 1658, 14021, Praha 4, IČ: 40522610 proti povinnému: 1. Habaník Ivo, Běloruská 12/522, 62500, Brno, IČ: 12177610, RČ: 540131/2763. 2. FRÝVEG s.r.o. v likvidaci, Křenová 71, 60200, Brno, IČ: 60745045. 3. Lipenský Lubomír, Kaštanová 467, 67972, Kunštát, RČ: 620114/1507 rozhodl takto: I. Vydává se exekuční příkaz k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv - obchodního podílu společníka ve společnosti. II. Přikazuje se provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného Lipenský Lubomír, Kaštanová 467, 67972, Kunštát, RČ: 620114/1507 v obchodní společnosti FRÝVEG s.r.o. v likvidaci, Křenová 71, 60200, Brno, IČ: 60745045.
zapsáno 26. 7. 2012

Personální obsazení, vedení FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Jednatel
Jiří Šindler
Škarabelova, Frýdek-Místek
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Jednatel
Ivo Habaník
Běloruská, Brno
Den zániku funkce: 14. 1. 2008
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 14. 7. 2015
Jednatel
Lubomír Lipenský
K.H. Máchy, Frýdek-Místek, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 14. 7. 2015
Jednatel
Lubomír Lipenský
Kaštanová, 679 72 Kunštát - Kunštát
zapsáno 14. 7. 2015 vymazáno 24. 9. 2015
Jednatel
Lubomír Lipenský
Kaštanová, 679 72 Kunštát - Kunštát
zapsáno 24. 9. 2015
Způsob jednání
Způsob zastupování: Jednatelé jsou oprávněni jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně.
zapsáno 13. 3. 1995

Společníci FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Společník
Jiří Šindler
Škarabelova, Frýdek-Místek
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Podíl
Vklad 70 000 Kč
Splaceno 35 000 Kč
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Společník
Ivo Habaník
Běloruská, Brno
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Podíl
Vklad 70 000 Kč
Splaceno 35 000 Kč
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Společník
Lubomír Lipenský
K.H. Máchy, Frýdek-Místek, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Podíl
Vklad 70 000 Kč
Splaceno 35 000 Kč
zapsáno 13. 3. 1995 vymazáno 11. 7. 1996
Společník
Ivo Habaník
Běloruská, Brno
zapsáno 11. 7. 1996 vymazáno 26. 9. 2016
Podíl
Vklad 168 000 Kč
Splaceno 70 000 Kč
zapsáno 11. 7. 1996 vymazáno 26. 9. 2016
Společník
Lubomír Lipenský
K.H. Máchy, Frýdek-Místek, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 11. 7. 1996 vymazáno 9. 10. 2012
Podíl
Vklad 42 000 Kč
Splaceno 35 000 Kč
zapsáno 11. 7. 1996 vymazáno 9. 10. 2012
Uvolněný obchodní podíl
zapsáno 9. 10. 2012
Podíl
Vklad 42 000 Kč
Splaceno 35 000 Kč
zapsáno 9. 10. 2012
Společník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 69797111
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město
Na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 24.3.2016, č.j. 59 D 51/2008-624, které nabylo právní moci dne 4.5.2016, nabyl obchodní podíl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
zapsáno 26. 9. 2016 vymazáno 15. 2. 2017
Podíl
Vklad 168 000 Kč
Splaceno 70 000 Kč
zapsáno 26. 9. 2016 vymazáno 15. 2. 2017
Společník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 69797111
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město
zapsáno 15. 2. 2017
Podíl
Vklad 168 000 Kč
Splaceno 70 000 Kč
zapsáno 15. 2. 2017

Likvidátor FRÝVEG s.r.o. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Likvidátor
Ing. Luďa Šabatová
Škroupova, 412 01 Litoměřice
zapsáno 9. 12. 1998 vymazáno 14. 7. 2015
Likvidátor
Ing. Luďa Šabatová
Lindnerova, 180 00 Praha - Libeň
zapsáno 14. 7. 2015
Společnost zastupuje likvidátorka, která je oprávněna jménem společnosti činit jen úkony směřující k likvidaci společnosti s tím, že při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá směny a dohody o změně a zániku práv a závazků a dále s tím, že nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů.
zapsáno 9. 12. 1998

Hodnocení společnosti - FRÝVEG s.r.o. v likvidaci

-
0
+

Sídlo společnosti FRÝVEG s.r.o. v likvidaci na mapě

Křenová 479/71, 602 00 Brno - Trnitá

Údaje o FRÝVEG s.r.o. v likvidaci, Křenová 479/71, 602 00 Brno - Trnitá, IČO: 60745045 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost FRÝVEG s.r.o. v likvidaci sídlí na adrese: Křenová 479/71, 602 00 Brno - Trnitá.
  • Společnost FRÝVEG s.r.o. v likvidaci má IČO 60745045.
  • Společnost FRÝVEG s.r.o. v likvidaci vznikla 13. 3. 1995.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo