Předplatit časopis Finmag

Výstaviště České Budějovice a.s., IČO: 60827475, sídlo: České Budějovice

Subjekt Výstaviště České Budějovice a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 626/KSCB. Její základní kapitál je ve výši 248 455 000 Kč. Společnost vznikla 1. 1. 1994 a sídlí na adrese Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2. IČO společnosti je 60827475 a DIČ je CZ60827475.

Výstaviště České Budějovice a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 1. 1994
Obchodní firma
PARK CENTRUM, a.s.
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 21. 2. 1997
Výstaviště České Budějovice a.s.
zapsáno 21. 2. 1997
Adresa sídla společnosti
Husova 523, 370 21 České Budějovice
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 7. 10. 2016
Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
zapsáno 7. 10. 2016 vymazáno 12. 10. 2016
Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
zapsáno 12. 10. 2016
IČO
60827475
zapsáno 1. 1. 1994
DIČ
Identifikátor datové schránky
h8ygze5
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 1. 1994
Spisová značka
B 626/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 1. 1. 1994
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
387 714 213
Mobil
770 165 901
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Husova tř. 523/30, 37005 České Budějovice - České Budějovice 2
Kariéra

Poslední změny a události Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

4. 7. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
14. 5. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
15. 5. 2023
Nová listina ve sbírce listin:
10. 5. 2023
Nová listina ve sbírce listin:
5. 5. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Mgr. Šimon Heller, jako člen dozorčí rady

Vizualizace vztahů osob a společností - Výstaviště České Budějovice a.s.

Informace o podnikání a činnosti Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
1. realizace výstav a jejich organizační zajištění
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
2. aranžérské práce
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
3. hostinská činnost
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
4. zámečnictví
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
5. sítotisk
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
6. montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
7. truhlářství
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
8. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
9. Pronajímání ploch
zapsáno 12. 7. 1994 vymazáno 12. 11. 1998
Ll. Pronájem průmyslového zboží
zapsáno 7. 4. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
LO. Silniční motorová doprava
zapsáno 7. 4. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2003
Silniční motorová doprava
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2003
Sítotisk
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2003
Aranžérské práce
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Pronájem průmyslového zboží
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Pronajímání ploch
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Provozování parkovišť
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Realizace výstav a jejich organizační zajištění
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Truhlářství
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Zámečnictví
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 25. 2. 2009
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 25. 2. 2003 vymazáno 25. 2. 2009
Polygrafická výroba
zapsáno 25. 2. 2003 vymazáno 25. 2. 2009
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 25. 2. 2003 vymazáno 25. 2. 2009
Hostinská činnost
zapsáno 12. 11. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zapsáno 25. 2. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
zapsáno 25. 2. 2009
Truhlářství, podlahářství
zapsáno 25. 2. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. 2. 2009
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 25. 2. 2009

Majetek Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
248 455 000 Kč
zapsáno 1. 1. 1994

Akcie Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
2485 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 11. 11. 1996
245970 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 11. 11. 1996
248455 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 11. 11. 1996

Ostatní skutečnosti Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v raze. V zakladatelské listině učiněné vo formě notářského zápisu ze dne 17.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu č. 26040 státní- ho subjektu PARK CENTRUM - propagační a tisková služba MZe ČR,
zapsáno 1. 1. 1994
Husova 523, 370 21 České Budějovice. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy.
zapsáno 1. 1. 1994
Rozhodnutím valné hromady ze dne 14.6.1995 byly přijaty změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného dne 14.6.1995.
zapsáno 26. 9. 1995
Rozhodnutím valné hromady a.s. bylo rozhodnuto o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě přestavenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
zapsáno 8. 12. 2014
Řádná valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 21, identifikační číslo: 608 27 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. B 626 (dále jen \"Společnost\") konaná dne 9. května 2017 v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen \"ZOK\"): I. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo: 492 41 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2130 (dále jen \"Hlavní akcionář\"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též \"akcie\"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 30. 3. 2017 předložením výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě je akcionářem Společnosti. V souladu s § 275, odst. 3) ZOK práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 225 841 kusů (slovy dvě stě dvacet pět tisíc osm set čtyřicet jeden kus) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,90 % (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 90,90% (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Konstatuje a osvědčuje, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu, a že Hlavní akcionář požádal o svolání valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 30. 3. 2017. III. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen \"den účinnosti přechodu\"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. IV. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.167,- Kč za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). V. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2592-116-2017 ze dne 21. 2. 2017, který vypracoval STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2016. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Hodnotu jedné akcie společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč stanovujeme pro výše uvedený účel na 2 167,- Kč. VI. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která je oprávněna poskytovat služby jako banka. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a. s. VII. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 387 714 213, e-mail: info@vcb.cz. VIII. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která ostatním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle § 388 odst. 1 ZOK. Oprávněným osobám bude protiplnění poskytnuto bezhotovostním převodem nebo peněžní poukázkou. IX. Společnost Československá obchodní banka, a. s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2. ZOK).
zapsáno 12. 5. 2017

Personální obsazení, vedení Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Předsedkyně představenstva
Ing. Marcela Payerová
Plavnická, Kamenný Újezd
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 26. 9. 1995
Člen představenstva
Ing. arch. Jaroslav Martínek
L.M.Pařízka, České Budějovice
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 26. 9. 1995
Člen představenstva
Ing. Ludmila Mlynářová
Otavská, České Budějovice
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci.
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 26. 9. 1995
Člen představenstva
ing. Stanislav Labounek
V Hodkovičkách, Praha 4
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 21. 2. 1997
Člen představenstva
Jiří Netík
Kolodějská, Týn nad Vltavou
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 21. 2. 1997
Člen představenstva
ing. Ivan Nestával
J.Kolářové, České Budějovice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
Předseda představenstva
ing. Lubomír Bednář
Polní, České Budějovice
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 21. 2. 1997
Místopředseda představenstva
ing. Marcela Payerová
Plavnická, Kamenný Újezd
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 21. 2. 1997
Předseda představenstva
ing. Jiří Šmejc
Lužany, Lužany
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 21. 2. 1997
Člen představenstva
Ing. Ivan Zach
Švermova, Slaný
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 12. 11. 1998
Člen představenstva
Mgr. Aleš Pergl
Havlíčkova, Kroměříž
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 12. 11. 1998
Předseda představenstva
Mgr. Jiří Šmejc
Lužany, Lužany
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 12. 11. 1998
Místopředseda představenstva
ing. Pavel Dlouhý
Na vyhlídce, Hluboká nad Vltavou
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 4. 7. 2000
Člen představenstva
Ing. Karel Mach
A. Barcala, České Budějovice
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 20. 7. 1999
Člen představenstva
Ing. Jiří Kozelek
Mánesova, Štětí
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 20. 7. 1999
Předseda představenstva
Mgr. Jiří Šmejc
Karlovy Vary, Stará Role, Svobodova 701/1B, Česká republika
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 4. 7. 2000
Předseda představenstva
Mgr. Jiří Šmejc
Karlovy Vary, Stará Rokle, Svobodova 701/1B, Česká republika
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 12. 11. 1998
Člen představenstva
Ing. Marcela Payerová
Plavnická, Kamenný Újezd
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 4. 7. 2000
Člen představenstva
Ing. Jan Gerner
Nábřeží Jana Palacha, 360 01 Karlovy Vary
zapsáno 20. 7. 1999 vymazáno 4. 7. 2000
Člen představenstva
Ing. Karel Mach
Chotýčany 77, okres České Budějovice, Česká republika
zapsáno 20. 7. 1999 vymazáno 4. 7. 2000
Předseda představenstva
Ing. Marcela Payerová
Plavnická, Kamenný Újezd
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 4. 7. 2000
Člen představenstva
ing. Pavel Dlouhý
Na vyhlídce, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2000
Den zániku členstvi: 15. 6. 2005
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 16. 9. 2005
Předseda představenstva
Ing. Marcela Payerová
Šeříková, 370 08 České Budějovice
Den vzniku funkce: 4. 7. 2000
Den zániku funkce: 15. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2000
Den zániku členstvi: 15. 6. 2005
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 16. 9. 2005
Člen představenstva
Ing. Karel Mach
Chotýčany 77, 373 62 Chotýčany 77
Den zániku členstvi: 21. 8. 2002
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 25. 2. 2003
Místopředseda představenstva
Ing. Dagmar Volková, CSc.,
Kosatcová, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 4. 7. 2000
Den zániku funkce: 15. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2000
Den zániku členstvi: 15. 6. 2005
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 16. 9. 2005
Člen představenstva
Ing. Martin Kosobud
J.Bendy, 370 05 České Budějovice
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 25. 2. 2003
Člen představenstva
Ing. Martin Kosobud
Srubec 372, okres České Budějovice, Česká republika
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2000
Den zániku členstvi: 16. 6. 2004
zapsáno 25. 2. 2003 vymazáno 11. 1. 2005
Člen představenstva
Ing. Hana Hricová
Skuherského, 370 01 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2002
zapsáno 25. 2. 2003 vymazáno 11. 1. 2005
Člen představenstva
Ing. Hana Hricová
Janáčková, 373 71 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2002
Den zániku členstvi: 17. 1. 2006
zapsáno 11. 1. 2005 vymazáno 14. 3. 2006
Člen představenstva
Ing. Kateřina Kosobudová
Srubec, Srubec
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2004
Den zániku členstvi: 19. 11. 2008
zapsáno 11. 1. 2005 vymazáno 16. 12. 2008
Předseda představenstva
Ing. Marcela Payerová
Šeříková, 370 08 České Budějovice
Den vzniku funkce: 15. 6. 2005
Den zániku funkce: 31. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2005
Den zániku členstvi: 31. 8. 2011
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 23. 9. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Dagmar Volková, CSc.
Kosatcová, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 15. 6. 2005
Den zániku funkce: 4. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2005
Den zániku členstvi: 4. 1. 2006
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 14. 3. 2006
Člen představenstva
Ing. Pavel Dlouhý
Na vyhlídce, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2005
Den zániku členstvi: 17. 1. 2006
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 14. 3. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Buchal
Spojovací, 533 41 Lázně Bohdaneč
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 16. 5. 2007
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
Den zániku členstvi: 16. 5. 2007
zapsáno 14. 3. 2006 vymazáno 13. 8. 2007
Člen představenstva
Mgr. Jaroslav Janáček
Trojská, 171 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 17. 1. 2006
Den zániku členstvi: 20. 6. 2007
zapsáno 14. 3. 2006 vymazáno 13. 8. 2007
Člen představenstva
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
Erbenova, 399 01 Milevsko
Den vzniku členstvi: 17. 1. 2006
Den zániku členstvi: 24. 11. 2006
zapsáno 14. 3. 2006 vymazáno 12. 1. 2007
Člen představenstva
Ing. Pavel Dlouhý
Na Vyhlídce, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2006
Den zániku členstvi: 24. 2. 2012
zapsáno 12. 1. 2007 vymazáno 19. 4. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Martin Karban
Kunice, 251 63 Kunice
Den vzniku funkce: 20. 6. 2007
Den zániku funkce: 29. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 8. 2012
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 2. 10. 2012
Člen představenstva
Ing. Vladimír Suchý
Veletržní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2007
zapsáno 23. 11. 2007 vymazáno 23. 9. 2011
Člen představenstva
Mgr. Ondřej Mareček
Lužanská, 197 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2008
Den zániku členstvi: 23. 10. 2014
zapsáno 16. 12. 2008 vymazáno 23. 10. 2014
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Suchý
Veletržní, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 12. 9. 2011
Den zániku funkce: 26. 10. 2011
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2007
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 16. 11. 2011
Předseda představenstva
Ing. Josef Friedrich
Karla Chocholy, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. 10. 2011
Den zániku funkce: 30. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 17. 10. 2011
Den zániku členstvi: 30. 4. 2016
zapsáno 16. 11. 2011 vymazáno 2. 6. 2016
Člen představenstva
Ing. Vladimír Suchý
Veletržní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2007
Den zániku členstvi: 29. 8. 2012
zapsáno 16. 11. 2011 vymazáno 2. 10. 2012
Člen představenstva
Ing. Pavel Dlouhý
Na Vyhlídce, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 24. 2. 2012
zapsáno 19. 4. 2012 vymazáno 29. 5. 2014
Místopředseda představenstva
Ing. Martin Karban
Kunice, 251 63 Kunice
Den vzniku funkce: 29. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 8. 2012
zapsáno 2. 10. 2012 vymazáno 10. 8. 2013
Člen představenstva
Ing. Vladimír Suchý
Veletržní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 29. 8. 2012
Den zániku členstvi: 20. 11. 2015
zapsáno 2. 10. 2012 vymazáno 15. 12. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Martin Karban
V Uličce, 251 63 Kunice - Kunice
Den vzniku funkce: 29. 8. 2012
Den zániku funkce: 24. 10. 2015
Den vzniku členstvi: 29. 8. 2012
Den zániku členstvi: 24. 10. 2015
zapsáno 10. 8. 2013 vymazáno 8. 12. 2015
Člen představenstva
Ing. Pavel Dlouhý
Na Vyhlídce, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 24. 2. 2012
Den zániku členstvi: 24. 10. 2015
zapsáno 29. 5. 2014 vymazáno 8. 12. 2015
Člen představenstva
Mgr. Ondřej Mareček
Mohelnická, 197 00 Praha - Kbely
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2014
zapsáno 23. 10. 2014 vymazáno 2. 3. 2016
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Nekula
Těšetice, 671 61 Těšetice - Těšetice
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2015
Den zániku členstvi: 15. 12. 2016
zapsáno 15. 12. 2015 vymazáno 25. 1. 2017
Místopředseda představenstva
Mgr. Ondřej Mareček
Mohelnická, 197 00 Praha - Kbely
Den vzniku funkce: 15. 1. 2016
Den zániku funkce: 3. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2014
Den zániku členstvi: 3. 10. 2017
zapsáno 2. 3. 2016 vymazáno 24. 10. 2017
Člen představenstva
Ing. Petr Tureček
Osvobození, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku členstvi: 4. 2. 2016
Den zániku členstvi: 4. 2. 2019
zapsáno 7. 5. 2016 vymazáno 2. 3. 2019
Předseda představenstva
Ing. Leoš Kutner
Lipno, 438 01 Lipno - Lipno
Den vzniku funkce: 27. 7. 2016
Den zániku funkce: 13. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 26. 7. 2016
Den zániku členstvi: 13. 4. 2018
zapsáno 21. 9. 2016 vymazáno 9. 5. 2018
Člen představenstva
Mgr. Ing. Zdeněk Volf
J. Dietricha, 370 08 České Budějovice - České Budějovice 6
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2016
zapsáno 25. 1. 2017 vymazáno 7. 12. 2017
Místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Zdeněk Volf
J. Dietricha, 370 08 České Budějovice - České Budějovice 6
Den vzniku funkce: 30. 10. 2017
Den zániku funkce: 9. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2016
Den zániku členstvi: 9. 12. 2021
zapsáno 7. 12. 2017 vymazáno 27. 1. 2022
Předseda představenstva
Ing. Mojmír Severin
Pasovská, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Den vzniku funkce: 13. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2018
zapsáno 9. 5. 2018 vymazáno 5. 9. 2018
Předseda představenstva
Ing. Mojmír Severin
Stráňka, 370 01 Litvínovice - Litvínovice
Den vzniku funkce: 13. 4. 2018
Den zániku funkce: 12. 4. 2021
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2018
Den zániku členstvi: 12. 4. 2021
zapsáno 5. 9. 2018 vymazáno 3. 8. 2021
Člen představenstva
Ing. Petr Tureček
Osvobození, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2019
Den zániku členstvi: 9. 12. 2021
zapsáno 2. 3. 2019 vymazáno 27. 1. 2022
Předseda představenstva
Ing. Martin Karban
Vlastišov, 257 06 Zvěstov - Vlastišov
Den vzniku funkce: 2. 6. 2021
Den zániku funkce: 21. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
Den zániku členstvi: 21. 12. 2021
zapsáno 3. 8. 2021 vymazáno 2. 2. 2022
Člen představenstva
Ing. Marcela Antošová
Pod Harfou, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2021
Den zániku členstvi: 9. 3. 2022
zapsáno 3. 8. 2021 vymazáno 18. 5. 2022
Místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Zdeněk Volf
J. Dietricha, 370 08 České Budějovice - České Budějovice 6
Den vzniku funkce: 9. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2021
zapsáno 27. 1. 2022
Člen představenstva
Ing. Petr Tureček
Osvobození, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2021
zapsáno 27. 1. 2022
Předseda představenstva
Ing. Mojmír Severin
Stráňka, 370 01 Litvínovice - Litvínovice
Den vzniku funkce: 26. 1. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2022
zapsáno 18. 5. 2022
Počet členů
5
zapsáno 23. 10. 2014 vymazáno 9. 5. 2018
4
zapsáno 9. 5. 2018
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místo- předseda představenstva, případně předseda nebo místo- předseda a další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společ- nosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 11. 11. 1996
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místopředseda představenstva, případně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společnosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 11. 11. 1996 vymazáno 4. 7. 2000
Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva,a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 8. 12. 2015
Za společnost jedná v celém rozsahu předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
zapsáno 8. 12. 2015 vymazáno 12. 3. 2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
zapsáno 12. 3. 2018

Dozorčí rada Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
Věra Veverková
Sukova, České Budějovice
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 26. 9. 1995
Člen dozorčí rady
JUDr. Jan Nádravský
Vodní, České Budějovice
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 26. 9. 1995
Člen dozorčí rady
Josef Pelc
Otavská, České Budějovice
zapsáno 1. 1. 1994 vymazáno 26. 9. 1995
Člen dozorčí rady
JUDr. František Trenda
Radonice 1, Dolní Bukovsko, Radonice 1, Dolní Bukovsko, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 21. 2. 1997
Člen dozorčí rady
ing. Alena Kindová
Jiskrova, Brandýs nad Labem
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 21. 2. 1997
Člen dozorčí rady
ing. arch. Hana Urbancová
Písecká, České Budějovice
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
Člen dozorčí rady
ing. arch. Jaroslav Martínek
L.M.Pařízka, České Budějovice
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
Člen dozorčí rady
ing. Ludmila Mlynářová
Otavská, České Budějovice
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
Předseda dozorčí rady
ing. Miroslav Procházka
Husova, Protivín, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 26. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Vlastimil Mareš
Dr. Beneše, Poděbrady
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 12. 11. 1998
Člen dozorčí rady
Petr Coufal
Lidmily Malé, Pardubice
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 12. 11. 1998
Člen dozorčí rady
ing. Miroslav Procházka
Husova, Protivín
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 20. 7. 1999
Předseda dozorčí rady
Ing. Ivan Zach
Švermova, Slaný
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 4. 7. 2000
Člen dozorčí rady
Ing. Michaela Krištůfková
Vodňanská, České Budějovice
Den vzniku členstvi: 12. 11. 1998
Den zániku členstvi: 24. 4. 2006
zapsáno 12. 11. 1998 vymazáno 26. 5. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Radovan Putna
Milady Horákové, 170 00 Praha 7
zapsáno 20. 7. 1999 vymazáno 4. 7. 2000
Předseda dozorčí rady
Ing. Robert Plavec
Klatovská, 260 01 Příbram V
Den vzniku funkce: 4. 7. 2000
Den zániku funkce: 15. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2000
Den zániku členstvi: 15. 6. 2005
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 16. 9. 2005
Místopředseda dozorčí rady
RNDr. Lubomír Netolický
Sýkovecká, 118 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 4. 7. 2000
Den zániku funkce: 15. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2000
Den zániku členstvi: 15. 6. 2005
zapsáno 4. 7. 2000 vymazáno 16. 9. 2005
Předseda dozorčí rady
Ing. Robert Plavec
Klatovská, 260 01 Příbram V
Den vzniku funkce: 15. 6. 2005
Den zániku funkce: 4. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2005
Den zániku členstvi: 4. 1. 2006
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 14. 3. 2006
Místopředseda dozorčí rady
RNDr. Lubomír Netolický
Sýkovecká, 118 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 15. 6. 2005
Den zániku funkce: 4. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2005
Den zániku členstvi: 4. 1. 2006
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 14. 3. 2006
Předseda dozorčí rady
Dr. Alexander Keviczky
Vladislavova, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 24. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
Den zániku členstvi: 24. 11. 2006
zapsáno 14. 3. 2006 vymazáno 12. 1. 2007
Místopředseda dozorčí rady
Terezie Vondroušová
Hoslovice, 387 19 Čestice
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 24. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
Den zániku členstvi: 24. 11. 2006
zapsáno 14. 3. 2006 vymazáno 12. 1. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Chrástová
Václava Talicha, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2006
zapsáno 26. 5. 2006 vymazáno 12. 1. 2007
Předseda dozorčí rady
RNDr. Jan Zahradník
B. Kafky, 370 07 České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2006
zapsáno 12. 1. 2007 vymazáno 8. 8. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Dvořák
Roudné, 370 07 České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2006
zapsáno 12. 1. 2007 vymazáno 27. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Chrástová
Korandova, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2006
Den zániku členstvi: 24. 4. 2011
zapsáno 12. 1. 2007 vymazáno 2. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Chrástová
Korandova, 370 04 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2011
zapsáno 2. 6. 2011 vymazáno 10. 1. 2016
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Dvořák
K Hůrce, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 24. 11. 2006
Den zániku funkce: 2. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2006
Den zániku členstvi: 2. 10. 2014
zapsáno 27. 8. 2013 vymazáno 29. 11. 2014
Předseda dozorčí rady
RNDr. Jan Zahradník
Boh. Kafky, 370 07 České Budějovice - České Budějovice 7
Den vzniku funkce: 24. 11. 2006
Den zániku funkce: 2. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2006
Den zániku členstvi: 2. 10. 2014
zapsáno 8. 8. 2014 vymazáno 29. 11. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Ing. Alan Landa, MBA
Cyrila Boudy, 272 01 Kladno - Kladno
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2014
Den zániku členstvi: 23. 10. 2015
zapsáno 29. 11. 2014 vymazáno 8. 12. 2015
Členka dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Jelínková
Krnovská, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2014
Den zániku členstvi: 23. 10. 2015
zapsáno 29. 11. 2014 vymazáno 8. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Jelínková
Krnovská, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku funkce: 23. 10. 2015
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2015
zapsáno 8. 12. 2015 vymazáno 27. 4. 2017
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jiřina Vorlová
Brdlíkova, 150 00 Praha - Motol
Den vzniku funkce: 23. 10. 2015
Den zániku funkce: 5. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2015
Den zániku členstvi: 5. 10. 2017
zapsáno 8. 12. 2015 vymazáno 24. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Chrástová
Hlincohorská, 373 71 Rudolfov - Rudolfov
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2011
Den zániku členstvi: 27. 4. 2016
zapsáno 10. 1. 2016 vymazáno 26. 11. 2016
Člen dozorčí rady
Jiří Netík
Kolodějská, 375 01 Týn nad Vltavou - Týn nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2016
Den zániku členstvi: 24. 7. 2019
zapsáno 26. 11. 2016 vymazáno 17. 9. 2019
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Eyemová
Krnovská, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku funkce: 23. 10. 2015
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2015
zapsáno 27. 4. 2017 vymazáno 19. 5. 2017
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Eyemová
Na Rokytce, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 23. 10. 2015
Den zániku funkce: 5. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2015
Den zániku členstvi: 5. 10. 2017
zapsáno 19. 5. 2017 vymazáno 24. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Mgr. Ondřej Mareček
Mohelnická, 197 00 Praha - Kbely
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2017
zapsáno 24. 10. 2017 vymazáno 7. 12. 2017
Člen dozorčí rady
Mgr. Vít Doležálek
1. května, 687 34 Uherský Brod - Těšov
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2017
zapsáno 24. 10. 2017 vymazáno 7. 12. 2017
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ondřej Mareček
Mohelnická, 197 00 Praha - Kbely
Den vzniku funkce: 19. 10. 2017
Den zániku funkce: 30. 11. 2019
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2017
Den zániku členstvi: 30. 11. 2019
zapsáno 7. 12. 2017 vymazáno 13. 1. 2020
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Vít Doležálek
1. května, 687 34 Uherský Brod - Těšov
Den vzniku funkce: 27. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2017
zapsáno 7. 12. 2017 vymazáno 29. 12. 2017
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Vít Doležálek
Skácelova, 687 34 Uherský Brod - Újezdec
Den vzniku funkce: 27. 10. 2017
Den zániku funkce: 29. 5. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2017
Den zániku členstvi: 29. 5. 2018
zapsáno 29. 12. 2017 vymazáno 23. 6. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Antošová
Pod Harfou, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2018
Den zániku členstvi: 12. 4. 2021
zapsáno 9. 5. 2018 vymazáno 3. 8. 2021
Člen dozorčí rady
MUDr. Viera Šedivá
Šachetní, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2018
Den zániku členstvi: 24. 7. 2019
zapsáno 29. 6. 2018 vymazáno 17. 9. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Sochorova, 252 30 Řevnice - Řevnice
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2018
zapsáno 19. 10. 2018 vymazáno 27. 3. 2020
Člen dozorčí rady
Mgr. Jaroslav Janáček
Trojská, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku členstvi: 24. 7. 2019
zapsáno 17. 9. 2019 vymazáno 27. 3. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Jílek
Mezi Domy, 252 42 Jesenice - Jesenice
Den vzniku členstvi: 24. 7. 2019
Den zániku členstvi: 24. 7. 2022
zapsáno 17. 9. 2019 vymazáno 30. 11. 2022
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jaroslav Janáček
Trojská, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku funkce: 31. 1. 2020
Den zániku funkce: 4. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 24. 7. 2019
Den zániku členstvi: 4. 4. 2022
zapsáno 27. 3. 2020 vymazáno 18. 6. 2022
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Sochorova, 252 30 Řevnice - Řevnice
Den vzniku funkce: 27. 9. 2019
Den zániku funkce: 27. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2018
Den zániku členstvi: 27. 9. 2021
zapsáno 27. 3. 2020 vymazáno 27. 1. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Sochorova, 252 30 Řevnice - Řevnice
Den vzniku členstvi: 21. 10. 2021
Den zániku členstvi: 13. 4. 2022
zapsáno 27. 1. 2022 vymazáno 18. 6. 2022
Předseda dozorčí rady
Jiří Netík
Kolodějská, 375 01 Týn nad Vltavou - Týn nad Vltavou
Den vzniku funkce: 16. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2022
zapsáno 18. 6. 2022
Místopředseda dozorčí rady
Barbora Kadlicová
Kotojedy, 767 01 Kroměříž - Kotojedy
Den vzniku funkce: 16. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2022
zapsáno 18. 6. 2022
Člen dozorčí rady
doc. Dr. Ing. Josef Kučera
Dolní Loučky, 594 55 Dolní Loučky - Dolní Loučky
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2022
zapsáno 18. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Michal Janků
Rostislavova, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2022
zapsáno 18. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Mgr. Šimon Heller
Dělnická, 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2023
zapsáno 5. 5. 2023
Počet členů
3
zapsáno 29. 11. 2014 vymazáno 9. 5. 2018
5
zapsáno 9. 5. 2018

Jediný akcionář Výstaviště České Budějovice a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 49241494
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 23. 6. 2017 vymazáno 6. 8. 2017
Jediný akcionář
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 49241494
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 6. 8. 2017

Hodnocení společnosti - Výstaviště České Budějovice a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. na mapě

Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2

Údaje o Výstaviště České Budějovice a.s., Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2, IČO: 60827475 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Výstaviště České Budějovice a.s. sídlí na adrese: Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2.
  • Společnost Výstaviště České Budějovice a.s. má IČO 60827475.
  • Společnost Výstaviště České Budějovice a.s. vznikla 1. 1. 1994.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo