Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s., IČO: 62335685, sídlo: Velký Týnec

Subjekt Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38717/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Náves 22, 783 72 Velký Týnec - Čechovice. IČO společnosti je 62335685.

Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
15. 12. 1994
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Velký Týnec
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec - Velký Týnec
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Náves 22, 783 72 Velký Týnec - Čechovice
zapsáno 1. 4. 2015
IČO
62335685
zapsáno 1. 1. 2014
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38717/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Značka
JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LADISLAVA RUSKA
Mobil
736 632 036
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Náves 22, 78372 Velký Týnec - Čechovice

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

3. 8. 2023
Nová listina ve sbírce listin: L 38717/SL12/MSPH účetní závěrka [2022]
15. 12. 2022
Nová listina ve sbírce listin: L 38717/SL11/MSPH ostatní výpis ze sněmu
15. 12. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Vít Poledna
15. 12. 2022
Vymazán člen kontrolního orgánu Jan Zdařil
15. 12. 2022
Vymazán člen kontrolního orgánu Jan Voráč

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: Ing. JIŘÍ DVOŘÁK, dat. nar. 30.12.1984, bydlištěm Náves 22, Čechovice, Velký Týnec, 783 72, do funkce ustanoven s účinností ode dne 25.5.2013.
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 17. 12. 2016
Zástupce vedoucího střediska: Bc. VÍT POLEDNA, dat. nar. 22.02.1988, bydlištěm Ke Vsisku 287, Velký Týnec, do funkce ustanoven s účinností ode dne 09.10.2016.
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 27. 2. 2020
Zástupce vedoucího střediska: MONIKA MAJEROVÁ, dat. nar. 4. 3. 1992, bydlištěm Zámecká 35, Velký Týnec, do funkce ustanovena s účinností ode dne 09.10.2016.
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 27. 2. 2020
Zástupce vedoucího střediska: MONIKA SPÁČILÍKOVÁ, dat. nar. 4. 3. 1992, bydlištěm Skoky 70, Dolní Újezd, do funkce ustanovena s účinností ode dne 20.10.2019.
zapsáno 27. 2. 2020 vymazáno 15. 12. 2022
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Zástupce vedoucího střediska: MONIKA SPÁČILÍKOVÁ, dat. nar. 4. 3. 1992, bydlištěm Skoky 70, Dolní Újezd, do funkce ustanovena s účinností ode dne 6. 11. 2022.
zapsáno 15. 12. 2022

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Ing. Karel Tomeček
Doloplazy, 783 56 Doloplazy - Doloplazy
Den vzniku funkce: 25. 5. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2013
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 17. 12. 2016
Vedoucí střediska
Jiří Dvořák
Náves, 783 72 Velký Týnec - Čechovice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2016
Den zániku funkce: 20. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2016
Den zániku členstvi: 20. 10. 2019
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 27. 2. 2020
Vedoucí střediska
Ing. Vít Poledna
Topolová, 783 01 Olomouc - Slavonín
Den vzniku funkce: 20. 10. 2019
Den zániku funkce: 6. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 10. 2019
Den zániku členstvi: 6. 11. 2022
zapsáno 27. 2. 2020 vymazáno 15. 12. 2022
Vedoucí střediska
Ing. Vít Poledna
Topolová, 783 01 Olomouc - Slavonín
Den vzniku funkce: 6. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2022
zapsáno 15. 12. 2022
Počet členů
1
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 17. 12. 2016
1
zapsáno 17. 12. 2016
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku).
zapsáno 17. 12. 2016

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Lucie Voráčová
Jilemnického, 779 00 Olomouc - Nedvězí
Den vzniku funkce: 9. 10. 2016
Den zániku funkce: 20. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2016
Den zániku členstvi: 20. 10. 2019
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 27. 2. 2020
Člen revizní komise
Eva Nádvorníková
Ve Dvoře, 783 72 Velký Týnec - Čechovice
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2016
Den zániku členstvi: 20. 10. 2019
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 27. 2. 2020
Člen revizní komise
Anna Novotná
Doloplazy, 783 56 Doloplazy - Doloplazy
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2016
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 20. 6. 2018
Člen revizní komise
Anna Cenkerová
Doloplazy, 783 56 Doloplazy - Doloplazy
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2016
zapsáno 20. 6. 2018 vymazáno 22. 6. 2018
Člen revizní komise
Anna Cenkerová
Doloplazy, 783 56 Doloplazy - Doloplazy
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2016
Den zániku členstvi: 20. 10. 2019
zapsáno 22. 6. 2018 vymazáno 27. 2. 2020
Člen revizní komise
Jan Voráč
Jilemnického, 779 00 Olomouc - Nedvězí
Den vzniku členstvi: 20. 10. 2019
Den zániku členstvi: 6. 11. 2022
zapsáno 27. 2. 2020 vymazáno 15. 12. 2022
Člen revizní komise
Jan Zdařil
Doloplazy, 783 56 Doloplazy - Doloplazy
Den vzniku členstvi: 20. 10. 2019
Den zániku členstvi: 6. 11. 2022
zapsáno 27. 2. 2020 vymazáno 15. 12. 2022
Předseda revizní komise
Lucie Voráčová
Jilemnického, 779 00 Olomouc - Nedvězí
Den vzniku funkce: 20. 10. 2019
Den zániku funkce: 6. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 10. 2019
Den zániku členstvi: 6. 11. 2022
zapsáno 9. 7. 2020 vymazáno 15. 12. 2022
Počet členů
3
zapsáno 17. 12. 2016 vymazáno 15. 12. 2022

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Vít Poledna
Topolová, 783 01 Olomouc - Slavonín
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 2. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Vít Poledna
Topolová, 783 01 Olomouc - Slavonín
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 2. 2020
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. na mapě

Náves 22, 783 72 Velký Týnec - Čechovice

Údaje o Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s., Náves 22, 783 72 Velký Týnec - Čechovice, IČO: 62335685 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. sídlí na adrese: Náves 22, 783 72 Velký Týnec - Čechovice.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. má IČO 62335685.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo