Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s., IČO: 65570235, sídlo: Kdyně

Subjekt Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38596/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Družstevní 500, 345 06 Kdyně - Kdyně. IČO společnosti je 65570235.

Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
25. 3. 1994
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Prapořiště
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Kdyně
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 5. 11. 2019
Nová Ves 60, 345 06 Nová Ves - Nová Ves
zapsáno 5. 11. 2019 vymazáno 13. 12. 2023
Družstevní 500, 345 06 Kdyně - Kdyně
zapsáno 13. 12. 2023
IČO
65570235
zapsáno 1. 1. 2014
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38596/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

10. 6. 2024
Nová listina ve sbírce listin: L 38596/SL12/MSPH účetní závěrka [2023]
14. 12. 2023
13. 12. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Barbora Krejsová
13. 12. 2023
Vymazán člen kontrolního orgánu Zdeněk Marcel
13. 12. 2023
Vymazán člen kontrolního orgánu Jana Hanušová

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: LENKA HUDCOVÁ, dat. nar. 6.12.1980, bydlištěm Nová Ves 60, Nová Ves, do funkce ustanovena s účinností ode dne 6.11.2016.
zapsáno 13. 12. 2016 vymazáno 21. 1. 2020
Zástupce vedoucího střediska: LENKA HUDCOVÁ, dat. nar. 6.12.1980, bydlištěm Nová Ves 60, Nová Ves, do funkce ustanovena s účinností ode dne 19.10.2019.
zapsáno 21. 1. 2020 vymazáno 13. 12. 2023
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 13. 12. 2016
Zástupce vedoucího střediska: MICHAELA ŽÁKOVÁ, dat. nar. 17.6.1978, bydlištěm Družstevní 500, Kdyně, do funkce ustanovena s účinností ode dne 21.10.2023.
zapsáno 13. 12. 2023

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Barbora Velková
Brnířov, 345 06 Brnířov - Brnířov
Den vzniku funkce: 6. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2016
zapsáno 13. 12. 2016 vymazáno 28. 8. 2019
Vedoucí střediska
Barbora Krejsová
Brnířov, 345 06 Brnířov - Brnířov
Den vzniku funkce: 6. 11. 2016
Den zániku funkce: 19. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2016
Den zániku členstvi: 19. 10. 2019
zapsáno 28. 8. 2019 vymazáno 21. 1. 2020
Vedoucí střediska
Barbora Krejsová
Brnířov, 345 06 Brnířov - Brnířov
Den vzniku funkce: 19. 10. 2019
Den zániku funkce: 21. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 19. 10. 2019
Den zániku členstvi: 21. 10. 2023
zapsáno 21. 1. 2020 vymazáno 13. 12. 2023
Vedoucí střediska
Barbora Krejsová
Brnířov, 345 06 Brnířov - Brnířov
Den vzniku funkce: 21. 10. 2023
zapsáno 13. 12. 2023
Počet členů
1
zapsáno 13. 12. 2016
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku)
zapsáno 13. 12. 2016

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Michal Marcel
Markova, 345 06 Kdyně - Kdyně
Den vzniku funkce: 6. 11. 2016
Den zániku funkce: 19. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2016
Den zániku členstvi: 19. 10. 2019
zapsáno 13. 12. 2016 vymazáno 21. 1. 2020
Člen revizní komise
Jana Hanušová
Brůdek, 345 06 Všeruby - Brůdek
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2016
Den zániku členstvi: 19. 10. 2019
zapsáno 13. 12. 2016 vymazáno 21. 1. 2020
Člen revizní komise
Zdeněk Marcel
Prapořiště, 345 06 Kdyně - Prapořiště
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2016
Den zániku členstvi: 19. 10. 2019
zapsáno 13. 12. 2016 vymazáno 21. 1. 2020
Předseda revizní komise
Michal Marcel
Markova, 345 06 Kdyně - Kdyně
Den vzniku funkce: 19. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 10. 2019
zapsáno 21. 1. 2020 vymazáno 24. 6. 2021
Člen revizní komise
Zdeněk Marcel
Prapořiště, 345 06 Kdyně - Prapořiště
Den vzniku členstvi: 19. 10. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 21. 1. 2020 vymazáno 13. 12. 2023
Člen revizní komise
Jana Hanušová
Brůdek, 345 06 Všeruby - Brůdek
Den vzniku členstvi: 19. 10. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 21. 1. 2020 vymazáno 13. 12. 2023
Předseda revizní komise
Michal Marcel
Doubrava, 330 23 Nýřany - Doubrava
Den vzniku funkce: 19. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 10. 2019
zapsáno 24. 6. 2021 vymazáno 8. 4. 2023
Předseda revizní komise
Michal Marcel
Přešín, 335 63 Čížkov - Přešín
Den vzniku funkce: 19. 10. 2019
Den zániku funkce: 1. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 19. 10. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 8. 4. 2023 vymazáno 13. 12. 2023
Počet členů
3
zapsáno 13. 12. 2016 vymazáno 13. 12. 2023

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Barbora Krejsová
Brnířov, 345 06 Brnířov - Brnířov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 1. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Barbora Krejsová
Brnířov, 345 06 Brnířov - Brnířov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2016
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. na mapě

Družstevní 500, 345 06 Kdyně - Kdyně

Údaje o Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s., Družstevní 500, 345 06 Kdyně - Kdyně, IČO: 65570235 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. sídlí na adrese: Družstevní 500, 345 06 Kdyně - Kdyně.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. má IČO 65570235.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo