Předplatit časopis Finmag

Probíhající rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici

Protext
Protext
10. 7. 2024
Tiskové zprávy
Probíhající rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici
Zdroj: Protext

Praha 10. července 2024 (PROTEXT) - V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizací a nutnými opravami prošly nebo zde probíhá kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice Burzy. V současné chvíli dochází nově k rekonstrukci v Halách H1, H27 a 28, v H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, kde nyní probíhají práce, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.

„Holešovická tržnice prochází svou novou etapou, kdy jsme však stále na pomyslném začátku s renovací celého areálu. Rekonstrukce hal, které jsou vesměs v havarijním stavu, si postupně vyžádá desítky milionů korun investic, celkově modernizace areálu spolkne miliardy. Proto nelze vše změnit naráz, byť by si to samozřejmě zasloužil celý prostor. Postupně kompletně zrekonstruujeme všechny haly, průběžně však probíhají dílčí úpravy na halách, jako např. výměny kotle v Halách 7, 8 a 9, kde sídlí Jatka78 a Alza, a také modernizace technické infrastruktury, což je v překladu příprava meziprostor pro jejich další úpravu. Finální fází rekonstrukce si prochází také budova bývalé Burzy,“ upřesňuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Magistrátu hl. m. Praha Adam Zábranský.

Burza – klenot Holešovické tržnice

Bývalá jateční burza, svého času nejzdobnější a nejzásadnější budova Holešovické tržnice, prochází od začátku roku 2023 rozsáhlou rekonstrukcí. Ta by jí měla vrátit původní novorenesanční podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1895. Burza byla pro různé účely využívána do příchodu povodní v roce 2002, které poškodily statiku a zanechaly ji v chatrném stavu. Práce na památkově chráněné budově jsou naplánované zhruba na dva roky s dokončením na jaře 2025 s celkovou investicí ve výši 200 milionů korun.

V současné chvíli jsou kompletně hotovy střechy, hrubé rozvody elektrického vedení silnoproudu a slaboproudu. Dále jsou hotovy nové přípojky elektro, plynu a kanalizace. Uvnitř objektu jsou provedeny rozvody vody, plynu a kanalizace. Probíhají práce na rozvodech podlahového vytápění, kotelny a rozvodů VZT. Čtyři vzduchotechnické jednotky, kterých bylo celkem osm, byly do půdního prostoru nastěhovány na nový ocelový strop nad hlavním sálem před pokládkou střešní krytiny, zbylé jsou již nastěhovány v nové přístavbě monolitického podlaží – 1.PP, které vzniklo v místě ubourané přístavby. V tomto prostoru monolitického sklepa vznikla nová retenční nádrž na dešťovou vodu, skladovací prostory a již zmíněná nová strojovna VZT.

„Budova Burzy nám odkryla jeden takový řekl bych na svou dobu poměrně unikát, a to podlahové topení, což je myslím vzhledem k výstavbě areálu v roce 1895 skutečně překvapivé, jak daleko byli s tehdejšími technologiemi,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. a dodává: „Samotná budova ukrývá řadu historických prvků, které jsou samozřejmě zachovány a dostanou, nebo již dostaly, patřičnou péči. K těm nejvýznamnějším patří bezesporu socha Merkura, která nezůstane ukryta ani pro oči široké veřejnost.“

Hala 1 jako budoucí INFOCENTRUM

Hala 1, kam byli návštěvníci tržnice zvyklí chodit posedět a občerstvit se ve Vrrrátnici, byla v červnu předána k rekonstrukci s tím, že zde do budoucna vznikne Infocentrum. Samotná Vrrrátnice pak byla přestěhována do Haly 2, kde je již v provozu, a pro návštěvníky zde vznikla zahrádka k venkovnímu posezení.

V rámci rekonstrukce Haly 1 dojde ke kompletní renovaci střechy, restaurovány budou také krovy, kdy se restauratéři inspirují podobnými řezbářskými prvky krovu v tančírně v Jeseníkách. V hale dojde k zateplení střechy, stropu a rekonstrukci podlah. Zásadní změnou je změna vstupu do samotné haly, kdy se dříve do Haly 1 vcházelo z boční uličky, nyní bude však vchod situován dovnitř tržnice čelem k Burze. Nebudou chybět ani oprava fasády, výměna oken či dveří. Náklady na rekonstrukci Haly 1 se vyšplhají k 9 milionům korun a předpokládaný termín dokončení všech prací je jaro 2025.

Na Hale 1 je řadu let umístěna siréna, která se pravidelně rozeznívá každou první středu v měsíci. Zde žádné změny nenastanou a siréna zůstane i na budoucím Infocentru.

Haly 27 a 28

Po taktovkou společnosti Konsit probíhají od května rekonstrukce H27 a 28 a hotovy by měly být na konci roku 2025 s celkovou investicí ve výši 38 milionů korun. V rámci rekonstrukce budou prostory postupně připraveny pro budoucí nájemce, v tomto případě cukrárny, řeznictví a restaurace společnosti Ambiente.

V současné chvíli probíhají bourací práce, které srovnají výšku stropů a podlah, kdy za poslední desetiletí došlo k různým nekoncepčním nástavbám a úpravám. V rámci rekonstrukce budou kompletně předělány podlahy, elektrorozvody, topení, vody, ale i příčky. Ke kompletní výměně dojde také v případě oken či dveří a stejně jako v případě i dalších hal v rámci tržnice i zde probíhají tyto práce ve spolupráci s památkovým úřadem. Hlavním cílem je však nejen navrátit haly do původní podoby, ale také je uzpůsobit novým nájemcům pro jejich budoucí provozy.

Haly 7, 8 a 9

Haly 7, 8 a 9, kde sídlí Jatka78 a společnost Alza, zatím čekají na svou kompletní rekonstrukci, probíhají zde však pravidelné opravy a údržba. V současné chvíli je v plánu modernizace kotelen v hodnotě 35 milionů korun, která přinese úspory a možnost přehlednějšího vyúčtování služeb dle jednotlivých nájemců.

Meziprostory

K dalším projektům pak patří modernizace meziprostor, tedy částí areálu mezi halami, kde jsou rovněž plánovány změny ve smyslu úpravy a zvelebení pro příjemný pobyt návštěvníků, modernizace technické infrastruktury a povrchů. V tomto případě se jedná o dlouhodobý projekt, který bude proveden na základě v soutěži vítězného konceptu studia Perspektiv.

 

Více informací:

www.holesovickatrznice.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

„Články označené PROTEXT přebíráme ze stejnojmenné služby agentury ČTK, nejsou součástí redakčního obsahu webu Peníze.cz. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a nese odpovědnost za její obsah. ČTK v podmínkách služby uvádí, že nezveřejní informace, které by byly v rozporu se zákonem nebo by mohly být způsobilé porušit práva třetích osob na ochranu osobnosti, případně jiná zákonem chráněná práva třetích osob.“

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Sdílejte

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo