Diskuze: DUEL: Živnostníci vs. zaměstnanci. Jak nastavit férové podmínky?

13. 3. 2017
 23 168
5 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Pořád je to jenom o jednom, o likvidaci živnostníků, drobných podnikatelů, střední třídy. Stát a odbory prostě nesnesou skupinu lidí, kteří se sami uživí a na nic je nepotřebují. Cílem oligosocialistů v celé Evropě je vytvoření třídy daňových nevolníků, jakousi formu neofeudalismu, ve které nevolnickou vazbou už není půda, ale sociální dávky, na kterých postupně budou všichni závislí. Závislost na feudálovi je nahrazena závislostí na státu ovládaném oligarchií. Každý nezávislý jedinec je vnímán jako nepřítel systému a je systémem deptán tak dlouho, dokud o svoji nezávislost neopřijde. Že to bude mít za následek pokles životní, kulturní a morální úrovně celé společnosti nikoho nezajímá. Nejdůležitějsí je, aby všichni byli na vodítku a poslušní.

Nahlásit
-
12
+

Diskuze

Copak je na tom složitého?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Klasický přístup státní moci. Proč to dělat jednoduše, když to jde dělat složitě.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Tahle debata nikdy nemůže vést ke kompromisu, který by byl všeobecně akceptovatelný. Jediným řešením, je zrušení instituce osoby samostatně výdělečně činné. Zdrojem příjmu by pak mohl být buď zaměstnanecký poměr, nebo kapitálové výnosy z držení podílů v právnické osobě, nebo kombinace těchto dvou možností.

Obecně má člověk příjem buď z prodeje své práce, nebo z kapitálu. Diskuze by se tedy měla vést o tom, jak nastavit zdanění příjmů podnikajících právnických osob a zdanění kapitálových výnosů v porovnání se zdaněním příjmů ze závislé činnosti tedy ze zaměstnaneckého poměru. Když píši o zdanění příjmů fyzických osob, mám tím na mysli daně i zdravotní a sociální odvody.

Jinými slovy, kdo by chtěl podnikat, založil by si k tomu účelu společnost, přičemž příjmy z kapitálu by byly daněny stejně jako příjmy ze závislé činnosti.

Nahlásit

-
0
+

Slovní spojení "odborářský ekonom" je oxymoron.

Nahlásit

-
11
+

Pořád je to jenom o jednom, o likvidaci živnostníků, drobných podnikatelů, střední třídy. Stát a odbory prostě nesnesou skupinu lidí, kteří se sami uživí a na nic je nepotřebují. Cílem oligosocialistů v celé Evropě je vytvoření třídy daňových nevolníků, jakousi formu neofeudalismu, ve které nevolnickou vazbou už není půda, ale sociální dávky, na kterých postupně budou všichni závislí. Závislost na feudálovi je nahrazena závislostí na státu ovládaném oligarchií. Každý nezávislý jedinec je vnímán jako nepřítel systému a je systémem deptán tak dlouho, dokud o svoji nezávislost neopřijde. Že to bude mít za následek pokles životní, kulturní a morální úrovně celé společnosti nikoho nezajímá. Nejdůležitějsí je, aby všichni byli na vodítku a poslušní.

Nahlásit

-
12
+