Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Paušální daň 2024 na poslední chvíli. Jak se přihlásit, komu se vyplatí, kalkulačka

Michal Hron
Michal Hron
8. 1. 2024
 11 168
paušální daň

Režim takzvané paušální daně doznává s novým rokem několika změn. Mění se nejen výše paušální daně, ale také způsob, jak se k ní přihlásit. Co se naopak nemění, je hraniční termín: čas máte už jen do 10. ledna. Platí to i v případě, že měníte rozhodné pásmo paušální daně. Více v našem přehledu.

Co je to paušální daň? Výhody, nevýhody

Paušální daň je ve zkratce jediná platba všech odvodů spojených s podnikáním. Obsahuje v sobě zálohy na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Pro podnikatele, především pak drobné živnostníky a OSVČ, představuje jednodušší administrativu, jelikož odpadá nutnost každoročního podávání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. V režimu paušální daně mají podnikatelé také jistotu, že nebudou doplácet ani daň, ani pojistné.

Původně měla paušální daň jen jedinou sazbu a byla určena pro podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun. Od roku 2023 ovšem platí tři pásma paušální daně (viz další bod) z důvodu zvýšení limitu pro vstup do paušálního režimu na dva miliony Kč. Odstupňování bylo nutné proto, že se paušální daň nově dotýká mnohem širší skupiny poplatníků s různou výší příjmů. (Jak hodnotí tři pásma paušální daně experti? Čtěte...)

O to víc jsou tak podnikatelé povinni si hlídat výši příjmů a podle toho volit pásmo paušální daně. Platí také řada podmínek, kdy se k paušální dani vůbec lze přihlásit (vysvětlíme si níže). Plnění těchto podmínek i daných limitů můžou kontrolovat finanční úřady.

Nevýhody paušální daně, na které se často ale zapomíná, jsou pak nasnadě: tím, že u ní odpadá povinnost podávat daňové přiznání, nelze v rámci ní využít daňové slevy a odpočty. V režimu paušální daně proto zapomeňte na odpočet úroků z hypotéky, odpočty na životní pojištění, odpočty na důchodové připojištění nebo spoření, školkovné (které se od roku 2024 beztak ruší), slevu na děti, manželku/manžela… Tyto položky zkrátka nemáte kde uvést, a tedy ani uplatnit.

Nevýhoda paušální daně se ukáže i v situaci, kdy podnikatel žádá o úvěr, třeba v podobě hypotéky. K tomu banky vyžadují nejčastěji daňové přiznání, které ale – jak už víme – nemáte. Příjmy je proto nutné bankovním domům dokázat jinak, což není zrovna snadné a často ani moc výhodné. Podrobněji o tom psali už dříve kolegové na webu Peníze.cz.

Pásma paušální daně 2024, podmínky

Paušální daň není pro každého. Jistou nevýhodou mohou být už jen podmínky pro vstup do režimu paušální daně, kterých není málo. Nesmíte být například plátci daně z přidané hodnoty (DPH), což vyplývá už ze samotné hranice maximálních ročních příjmů do dvou milionů korun, navíc nesmíte být společníkem veřejně obchodovatelné společnosti a nesmíte figurovat ani v insolvenčním rejstříku. Až po splnění všech těchto podmínek můžete o paušální dani přemýšlet.

Pokud se pro režim paušální daně rozhodnete, je třeba se zorientovat v pásmech paušální daně a zvolit si ideálně to správné. V praxi člověk ale nikdy neví, jak úspěšný (či neúspěšný) rok ho čeká, a celý systém s tím počítá. Prvotní volba pásma paušální daně je ale ryze na vás a i když to na první pohled vypadá extrémně složitě, stačí si uvědomit, jaký výdajový paušál se na váš obor podnikání vztahuje. Právě hypotetické paušální odpočty, které byste u svého podnikání mohli podle platných zákonů uplatňovat v běžném daňovém režimu, rozhodují vedle výše příjmů nejvíce.

Jaká pásma a rozhodné limity pro paušální daň platí, popisuje těžkým úředním jazykem Finanční správa na svém webu. My si to zjednodušíme a vezmeme z druhého konce: právě podle hypotetických paušálních výdajů. A s vědomím toho, že paušální daň lze využít jen do dvoumilionové hranice ročních příjmů:

I. pásmo

  • platí pro všechny, u kterých by se v běžném režimu na většinu příjmů v minulém roce (nejméně 75 %) vztahoval 80% výdajový paušál, nebo 60% výdajový paušál a zároveň jejich příjmy nepřekročily 1,5 milionu korun

II. pásmo

  • platí pro všechny, u kterých by se v běžném režimu na většinu příjmů v minulém roce (nejméně 75 %) vztahoval 60% výdajový paušál a zároveň se jejich příjmy pohybovaly v rozmezí 1,5 až 2 miliony korun

III. Pásmo:

  • platí pro všechny, u kterých by se v běžném režimu na většinu příjmů v minulém roce (nejméně 75 %) vztahoval 40% či 30% výdajový paušál

Pro přehlednost připomeňme, že 80% výdajový paušál lze uplatnit u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslné činnosti, 60% pro ostatní živnosti, 40% pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv a podnikání podle zvláštních přepisů a nejnižší 30% paušální odpočet nákladů se pak vztahuje na příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Platí také, že se vždy můžete dobrovolně přihlásit k vyššímu pásmu (třeba proto, že si chcete zajistit vyšší důchod). Případné odchylky v neplnění podmínek paušální daně je pak nutné finanční správě v zákonných lhůtách (do 15 dní ode dne, kdy nesplnění podmínek zjistíte) nahlásit. Slouží k tomu Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu.

Novinky a aktuální výše paušální daně 2024

Vedle nové výše paušální daně obsahuje takzvaný konsolidační balíček schválený vládou i jednu ryze procesní novinku, a to zrušení registrační povinnosti u daně z příjmů fyzických osob. Tato povinnost vzniká OSVČ především na začátku podnikání, typicky po založení živnosti.

Do ledna letošního roku platilo, že se daný poplatník musí registrovat na příslušném úřadě do 15 dní od vzniku povinnosti (tedy povětšinou založení živnosti). V praxi s tím často pomohl kompetentní živnostenský úřad, na němž začínající podnikatelé vyplňují jednotný registrační formulář sloužící jemu, zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení.

Nově registrace k dani z příjmů fyzických osob neplatí (pozor, právnické osoby tuto povinnost mají nadále!). I vzhledem k výše uvedené praxi, a zejména pak u přechodu na paušální daň, tato registrační povinnost pozbyla smyslu; tím, že se k paušální dani musíte aktivně přihlásit, stát se to stejně dozví a registraci k daňové povinnosti za vás z moci úřední udělá sám.

Další novinka se pojí s příchodem povinných datových schránek pro podnikatele, kdy platí, že podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí OSVČ učinit výhradně elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Jinými slovy, kdo už podnikatelskou datovku má, neměl by s registrací k paušální dani chodit osobně na finanční úřad. U začínajících OSVČ, které z logiky věci ještě povinnou datovou schránku nemají, tato povinnost samozřejmě neplatí.

Největší změny pak nastávají v samotné výši paušální daně. Ty se odvíjejí od zákonem stavené výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, které – jak už jsme si řekli výše – paušální daň přímo obsahuje. Výše paušální daně pro rok 2024 shrnují následující tabulky:

Měsíční výše paušální daně za rok 2024

 

Celková paušální platba

Daň z příjmů

Pojistné na důch. poj.

Pojistné na zdrav. poj.

I. pásmo

7 498 Kč

(6208 Kč za rok 2023)

100 Kč

(nemění se)

4 430 Kč

(3 386 Kč za rok 2023)

2 968 Kč

(2 722 Kč za rok 2023)

II. pásmo

16 745 Kč 

(16 000 Kč za rok 2023)

4 963 Kč 

(nemění se)

8 191 Kč

(7 446 Kč za rok 2023)

3 591 Kč

(nemění se)

III. pásmo

27 139 Kč 

(26 000 Kč za rok 2023)

9 320 Kč 

(nemění se)

12 527 Kč

(11 388 Kč za rok 2023 )

5 292 Kč

(nemění se)

Roční výše paušální daně za rok 2024

 

Celková paušální platba

Daň z příjmů

Pojistné na důch. poj.

Pojistné na zdrav. poj.

I. pásmo

89 976 Kč

(74 496 Kč za rok 2023)

1 200 Kč 

(nemění se)

53 160 Kč

(40 632 Kč za rok 2023)

35 616 Kč

(32 664 Kč za rok 2023 )

II. pásmo

200 940 Kč

(192 000 Kč za rok 2023)

59 556 Kč

(nemění se)

98 292 Kč

(89 352 Kč za rok 2023)

43 092 Kč

(nemění se)

III. pásmo

325 668 Kč

(312 000 Kč za rok 2023)

111 840 Kč

(nemění se)

150 324 Kč

(136 656 Kč za rok 2023)

63 504 Kč 

(nemění se)

Zdroj: Generální finanční ředitelství, Peníze.cz

TIP: Zajímá vás, jak se počítají minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění? Detailně jsme si to rozebrali v samostatném článku.

Komu se vyplatí paušální daň + kalkulačka

To, zda se paušální daň dané OSVČ vyplatí, je vysoce individuální záležitost. Zatímco jedni jsou ochotni obětovat daňové úlevy za komfort a nižší byrokratickou zátěž (nebo je mohou v rámci rodiny využít třeba skrze manželku/manžela), druzí se raději každoročně ponoří do vyplňování daňového přiznání a využijí daňových slev a odpustků na maximum. Na nástrahy paušální daně upozornil už loni ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Obecně lze říci snad jen to, že pravděpodobnost výhodnosti odvodového paušálu roste s vyšším příjmem, nižšími náklady a menším počtem využívaných daňových slev.

Zda se vám paušální daň vyplatí, tak závisí na řadě faktorů. Nejsnadnější proto bude, když si to sami spočtete na naší kalkulačce:

Kalkulačka: vyplatí se paušální daň?

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

TIP: Nevíte, jak na daně z příjmu za rok 2023? Daňové přiznání za vás mohou vyplnit jiní, stačí si vybrat balíček a projít jednoduchým průvodcem. (Cena služby od 249 Kč, provozuje společnost Neotax na portále OnlinePriznani.cz)

Jak se přihlásit k paušální dani + hlavní termíny

Pokud jste po prostudování předchozích řádků usoudili, že se vám paušální daň vyplatí, je potřeba se k ní registrovat. Potřebný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu najdete na stránkách finanční správy. Stihnout to musíte každý rok nejpozději do 10. ledna. Do stejného termínu je třeba oznámit finančnímu úřadu i případnou změnu pásma paušální daně, nebo naopak vystoupení z režimu paušální daně.

Pokud během roku začnete podnikat nebo obnovíte činnost, můžete se k paušální dani přihlásit zároveň s oznámením o tom, že zahajujete nebo obnovujete podnikatelskou činnost – tedy i po 10. lednu. České správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně ale přechod na paušální daň hlásit nemusíte, informaci jim předá finanční správa.

A opět platí novinka roku 2024, že podnikatelé mající ze zákona zřízenou datovou schránku musí toto podání učinit elektronicky. Ostatní mohou využít i papírovou formu registračního formuláře. A kdo už režim paušální daně využívá a chce tak činit i dále (přičemž musí stále splňovat podmínky pro paušální daň), od ledna si pouze upraví platbu podle nově vyměřené výše daně.

Splatnost zálohy paušální daně je do 20. dne kalendářního měsíce, poprvé tedy navýšenou zálohu musí poplatníci v paušálním režimu poslat do 20. ledna 2024.

Našli jste v článku chybu? Dejte nám vědět, abychom ji mohli opravit. Děkujeme!

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Kam kráčí nakladatelé? Český knižní trh je v dobré kondici. Nulová DPH na knížky ale cenovky na pultech nejspíš nezmění. Co bude s ušetřenými penězi?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?

Ohodnoťte článek

-
3
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Související témata

byrokraciedaněDaně 2024financeJak na podnikánípaušální daňPodnikavé ČeskoVše o...
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo