Úrok z prodlení kalkulačka (penále)

Můžou to být půjčky v bance, nezaplacený nájem nebo jiná včas neuhrazená pohledávka: kdo neplatí svoje závazky, toho čeká trest. Může být dohodnutý předem ve smlouvě, ale když není, jako sankce se počítá zákonný úrok z prodlení. Pro výpočet úroků z prodlení se použije navýšená základní úroková sazba ČNB, naše kalkulačka zákonného úroku z prodlení používá vždy tu aktuální.

Výpočet zákonného úroku z prodlení

Související kalkulačky

Často kladené otázky

 • Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, jeho sazba je roční a vychází ze základní úrokové sazby České národní banky (dvoutýdenní repo sazba). Ta se při výpočtu úroku z prodlení navyšuje o osm procentních bodů. Od července 2022 je repo sazba 7 procent, sazba úroků z prodlení je tedy 15 procent ročně.

  Pokud tedy zaplatíte s třicetidenní prodlevou, násobíte dlužnou částku sazbou úroku z prodlení a počtem dní v prodlení a výsledek dělíte počtem dní v roce.

  Příklad:

  Pan Truhlík měl 31. ledna zaplatit dlužných 10 tisíc korun. Synek ale přinesl pětku z matematiky a pan Truhlík zapomněl zaplatit a vzpomněl si až druhého března. Opozdil se tedy o 30 dní. Smluvní úrok nebo jinou sankci s věřitelem sjednané neměl, bude platit zákonný úrok z prodlení. Repo sazba je 7 procent.

  Pan Truhlík tedy zaplatí 10 000 korun × 0,15 (rozuměj 15 %) × 30 dní / 365 dny = 123 korun po zaokrouhlení. Synek to provede výpočet úroku z prodlení pětkrát, pro kontrolu použije kalkulačku zákonného úroku z prodlení a příště přinese z matiky za jedna. Happyend.

 • Úrok z prodlení se počítá od prvního dne, kdy dlužník nemá zaplaceno, co zaplaceno mít měl, a počítá se až do dne, kdy to konečně zaplatí.

 • Při účtování úroků z prodlení záleží především na tom, jestli jste ten, kdo platí, nebo ten, komu je placeno. Pokud ráčíte být účetní jednotkou, která neplatila včas a byla za to sankcionována úrokem z prodlení (smluvním nebo zákonným, to je jedno), zapisujete úroky z prodlení na syntetický účet 544. Pokud jste účetní jednotka, které někdo úrok z prodlení platí, pak ho zapisujete na syntetický účet 644. Ale vaše účetní to jistě dobře ví.

Ohodnoťte kalkulačku

-
1
+

Sdílejte

 

Finanční produkty online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo