Důchodový věk – kdy půjdu do důchodu

Kdy půjdu do důchodu? Kalkulačka odchodu do důchodu 2023 provede výpočet důchodového věku, a to jak odchodu do důchodu podle platných pravidel, tak podle pravidel, která přináší důchodová reforma, která věk odchodu do penze bude prodlužovat. Nezapomeňte:Pozor, důchodová kalkulačka vám ale nepoví, kdy opravdu můžete odejít do důchodu: dosažení důchodového věku je jen jednoua z podmíneka pro odchod do penze. Do určitého data narození mají muži jiný věk pro odchod do důchodu, ženy jsou poněkud zvýhodněny. Do určité doby ovlivní důchodový věk žen i počet dětí.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Související kalkulačky

Často kladené otázky

 • Máme jednoduchou odpověď na otázku: Kdy půjdu do důchodu? Kalkulačka. Ve skutečnosti je to ale složitější. Kromě dosažení věku pro odchod do důchodu musíte ještě nasbírat dostatečnou dobu pojištění. Tím pojištěním se myslí důchodové pojištění (hlavní složka sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel a podnikatelé si ho musí platit sami). Nepočítá se jen doba, kdy jste pojištění vy nebo váš zaměstnavatel platili, ale také náhradní doby pojištění. Tedy měsíce, kdy sice správa sociálního zabezpečení žádné pojistné nedostávala, ale přesto se to bere, jako byste měli zaplaceno.

 • Je to vysoce pravděpodobné. Reforma penzí už je připravena a na nutnosti zvýšit důchodový věk panuje shoda. Zvyšovat se začne u lidí narozených v roce 1966. Princip zvyšování věku odchodu do důchodu najdete zde: Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu.

 • Abyste měli nárok na důchod, musíte mít kromě důchodového věku evidováno minimálně 35 let důchodového pojištění, tedy odpracované roky nebo náhradní doby pojištění. Nebo 30 roků bez náhradních dob.

  Do důchodu se tedy počítá doba zaměstnání (výjimkou jsou „malé“ práce na dohodu, ze kterých se pojištění nedovádí. Sociální pojištění musí odvádět každý podnikatel, i tato doba se tedy počítá. Další jsou pak náhradní doby pojištění.

  Pokud vám odpracované roky chybějí, můžete si zpětně doplatit dobrovolné důchodové pojištění.

 • Jde o sociální pojištění (nebo přesněji o důchodové pojištění, které je jeho hlavní složkou). Abyste mohli jít do důchodu, musíte mít placené pojistné po určité množství roku. Náhradní doba pojištění je doba, kdy sociální pojištění sice neplatíte, ale pro účely stanovení nároku pro přiznání důchodu, se bere, jako byste platili.

  Do náhradních dob pojištění patří například:

  • Studium. Až šest let studia na české střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice po dosažení 18 let. Jako náhradní doba se počítá jen studium před rokem 2010.
  • Nezaměstnanost a rekvalifikace. Doba, kdy je člověk evidovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, po dobu nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo v rekvalifikaci.
  • Příprava na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost u lidí se zdravotním postižením.
  • Vojenská služba (do 30. 6. 2016).
  • Civilní služba.
  • Péče o děti a závislé osoby. Péče o dítě do čtyř roků, o dítě s I. stupněm závislosti do 10 roků, o člověka ve druhém až čtvrtém stupni závislosti bez ohledu na věk.
  • Invalidní důchod
  • Doba dočasné pracovní neschopnosti, karantény a ošetřovného, která přetrvává po skončení výdělečné činnosti.
  • Zvláštní ochrana svědků a dalších osob v trestním řízení.
  • Péče o dítě, pěstounská péče, pokud dítě má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu

  Toto je ale pouze základní přehled, úplné podmínky jsou delší a složitější, doporučujeme web České správy sociálního zabezpečení.

 • Když budete s naší kalkulačkou důchodového věku experimentovat, zjistíte, že výpočet odchodu do důchodu ukazuje někdy výsledky pro muže a pro ženy stejné, jindy se ale datum odchodu do důchodu u žen a u mužů liší. Není to chyba. Pro starší ročníky skutečně záleží na pohlaví, ženy odcházejí do důchodu dřív a penzijní věk jim dál snižují případně vychované děti. Ten rozdíl se ale postupně zmenšuje a stírá a lidé narození od roku 1972 dál už mají důchodový věk shodný, bez rozdílu pohlaví a bez ohledu na počet dětí. Zatím. Důchodová reforma, o které je řeč výš, srovnání pohlaví o pár roků odsune.

 • Žádost o důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště, v Praze to jde na každé pobočce Pražské správy sociálního zabezpečení. Podat ji lze nejdřív čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu, žádat lze i zpětně (neplatí pro předčasný důchod). Sociálka doporučuje objednat se online. Od prosince 2023 jde přímo online o důchod i žádat s některou z digitálních identit (datová schránka, eObčanka, bankovní identita ad.).

  Před podáním žádosti je dobré vyžádat si od sociálky Informativní list důchodového pojištění nebo do něj nahlédnout online: sociálka by sice měla mít všechny dokumenty dokládající doby vašeho pojištění, info o vzdělávání, doklady o vojenské službě a podobně: ale snadno můžete zjistit, že to s jejich úplností nebude až tak horké. Budete tedy muset dokumentaci dohledávat.

  Lhůta pro vyřízení je 90 dní.

 • Toto je tabulka s věkem odchodu do důchodu České správy sociálního zabezpečení. Pro lidi narozené po roce 1971 je to jednoduché: jejich důchodový věk je stanovený na 65 roků. U starších lidí platí, že čím jsou starší, tím nižší je jejich důchodový věk. Zaleží ale navíc na pohlaví a u žen na počtu vychovaných dětí.

  Rok narození

  Důchodový věk

  muži

  ženy

  počet vychovaných dětí

  0

  1

  2

  3–4

  5 a víc

  1936

  60r+2m

  57r

  56r

  55r

  54r

  53r

  1937

  60r+4m

  57r

  56r

  55r

  54r

  53r

  1938

  60r+6m

  57r

  56r

  55r

  54r

  53r

  1939

  60r+8m

  57r+4m

  56r

  55r

  54r

  53r

  1940

  60r+10m

  57r+8m

  56r+4m

  55r

  54r

  53r

  1941

  61r

  58r

  56r+8m

  55r+4m

  54r

  53r

  1942

  61r+2m

  58r+4m

  57r

  55r+8m

  54r+4m

  53r

  1943

  61r+4m

  58r+8m

  57r+4m

  56r

  54r+8m

  53r+4m

  1944

  61r+6m

  59r

  57r+8m

  56r+4m

  55r

  53r+8m

  1945

  61r+8m

  59r+4m

  58r

  56r+8m

  55r+4m

  54r

  1946

  61r+10m

  59r+8m

  58r+4m

  57r

  55r+8m

  54r+4m

  1947

  62r

  60r

  58r+8m

  57r+4m

  56r

  54r+8m

  1948

  62r+2m

  60r+4m

  59r

  57r+8m

  56r+4m

  55r

  1949

  62r+4m

  60r+8m

  59r+4m

  58r

  56r+8m

  55r+4m

  1950

  62r+6m

  61r

  59r+8m

  58r+4m

  57r

  55r+8m

  1951

  62r+8m

  61r+4m

  60r

  58r+8m

  57r+4m

  56r

  1952

  62r+10m

  61r+8m

  60r+4m

  59r

  57r+8m

  56r+4m

  1953

  63r

  62r

  60r+8m

  59r+4m

  58r

  56r+8m

  1954

  63r+2m

  62r+4m

  61r

  59r+8m

  58r+4m

  57r

  1955

  63r+4m

  62r+8m

  61r+4m

  60r

  58r+8m

  57r+4m

  1956

  63r+6m

  63r+2m

  61r+8m

  60r+4m

  59r

  57r+8m

  1957

  63r+8m

  63r+8m

  62r+2m

  60r+8m

  59r+4m

  58r

  1958

  63r+10m

  63r+10m

  62r+8m

  61r+2m

  59r+8m

  58r+4m

  1959

  64r

  64r

  63r+2m

  61r+8m

  60r+2m

  58r+8m

  1960

  64r+2m

  64r+2m

  63r+8m

  62r+2m

  60r+8m

  59r+2m

  1961

  64r+4m

  64r+4m

  64r+2m

  62r+8m

  61r+2m

  59r+8m

  1962

  64r+6m

  64r+6m

  64r+6m

  63r+2m

  61r+8m

  60r+2m

  1963

  64r+8m

  64r+8m

  64r+8m

  63r+8m

  62r+2m

  60r+8m

  1964

  64r+10m

  64r+10m

  64r+10m

  64r+2m

  62r+8m

  61r+2m

  1965

  65r

  65r

  65r

  64r+8m

  63r+2m

  61r+8m

  1966

  65r

  65r

  65r

  65r

  63r+8m

  62r+2m

  1967

  65r

  65r

  65r

  65r

  64r+2m

  62r+8m

  1968

  65r

  65r

  65r

  65r

  64r+8m

  63r+2m

  1969

  65r

  65r

  65r

  65r

  65r

  63r+8m

  1970

  65r

  65r

  65r

  65r

  65r

  64r+2m

  1971

  65r

  65r

  65r

  65r

  65r

  64r+8m

 • Plánované změny ve výpočtu důchodového věku se týkají ročníků narození 1966 a mladších lidí. Jak se bude důchodový věk zvyšovat, víme zatím pro lidi do ročníku narození 1972, pro další ročníky se bude vypočítávat teprve časem podle toho, jaký vývoj zaznamenají statistiky v průměrné době dožití.

  Rok narozeníDůchodový věk
  mužiženy s počtem vychovaných dětí
  0123–45 a více
  196665r+2m65r+2m65r+2m65r+2m63r+8m62r+2m
  196765r+4m65r+4m65r+4m65r+4m64r+2m62r+8m
  196865r+5m65r+5m65r+5m65r+5m64r+8m63r+2m
  196965r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m63r+8m
  197065r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m64r+2m
  197165r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m64r+8m
  197265r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m
  1973 a dálHranice se bude dál postupně prodlužovat podle toho, jak poroste průměrná doba dožití.

Ohodnoťte kalkulačku

-
1
+

Sdílejte

 

Finanční produkty online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo