Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Registrace uživatele

Položky označené * jsou povinné.

Proč chceme registraci

Registrace je bariéra, které poměrně spolehlivě odradí většinu lidí, kteří v diskuzích chtějí jenom mluvit, nikoli taky poslouchat, případně si v debatách na internetu vybíjejí frustrace a agresivitu. Věříme, že to pochopíte.

Jaká jsou pravidla diskuzí na Finmagu?

Minimalistická. Chovejte se k druhým hezky. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které podle jejího názoru závažně porušují obecná pravidla slušného chování, jsou vulgární nebo útočí neférově na další diskutující. A samozřejmě mažeme spam.

Informace o Zpracování osobních údajů

  1. Společnost NextPage Media, s.r.o., IČ 24780553 je provozovatelem stránek www.finmag.cz, na kterých uveřejňuje reportáže a články zaměřené především na finance, pod kterými umožňuje vkládat příspěvky a vést diskusi pouze registrovaným uživatelům.
  2. Nutnost předchozí registrace vychází z naší zkušenosti, že kvalitní a korektní diskuse lze dosáhnout pouze prostřednictvím registrace, při které registrující se osoby přistupují na pravidla diskuse. Abychom umožnili službu vkládání příspěvků pouze registrovaným uživatelům, zpracováváme tyto osobní údaje nezbytné pro registraci – jméno a příjmení, e-mailová adresa, heslo. Pokud vkládáte příspěvek do diskuse, zobrazuje se příspěvek pod Vámi zadaným jménem (uživatelské jméno).
  3. Je pouze na Vašem rozhodnutí, zda a jaké osobní údaje případně vložíte do příspěvku, či zda příspěvek jako takový bude vypovídat o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech či bude obsahovat jiné zvláštní kategorie osobních údajů.
  4. Osobní údaje nezbytné pro registraci zpracováváme v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy pro účely plnění smlouvy – přístupu ke službě vkládání příspěvků a diskuse.
  5. Případné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé) osobní údaje, které vložíte do příspěvků pak zpracováváme v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. e), tedy jako osobní údaje Vámi zveřejněné.
  6. Vaše osobní údaje použité k registraci budeme zpracovávat po dobu platnosti registrace. Vložené příspěvky jsou publikovány a následně archivovány společně s článkem, ke kterému byly připojeny neomezeně dlouhou dobu.
  7. Vaši registraci zrušíme a tím i registrační údaje vymažeme kdykoliv o to požádáte. Ve vztahu ke zveřejněným příspěvkům můžete uplatnit právo na výmaz dle článku 17 GDPR jednotlivě, nebo i souhrnně ke všem příspěvkům. Ve věci žádosti o zrušení registraci či uplatnění jakéhokoliv práva souvisejícího se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte na redakce@finmag.cz.
  8. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, na který se můžete taktéž obrátit se svými podněty či stížností.