Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Přehledy OSVČ za rok 2023. Jak na podání krok za krokem

Michal Hron
Michal Hron
20. 3. 2024
 5 114
Vše o...

Podali jste už daňové přiznání? Pak nezapomeňte i na podání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a vaši zdravotní pojišťovnu. Jestli nevíte, jak na to, poradíme. Jak podat přehledy OSVČ v roce 2024 (za rok 2023) si navíc ukážeme pěkně krok za krokem.

Daňové přiznání už máte za sebou a myslíte si, že tím to končí? Omyl. Ještě si ho chvíli nechte otevřené, protože teď vás čeká pár formulářů navíc: musíte podat přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a také vaši zdravotní pojišťovnu.

Začněme tím „jednodušším“. V uvozovkách proto, že tím myslíme především fakt, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je pro všechny jen jedna. To zdravotních pojišťoven máme v Česku rovnou sedm. Co se ale pravého významu slova týče, jednodušší podání vás čeká spíš u pojišťoven.

Než se do toho pustíme, ujasněme si ještě jednu věc: jelikož jsme na podnikatelském portále, řešíme už jen elektronické podání přehledů – všichni už přece povinně máme datové schránky. A s nimi i povinnost komunikovat s úřady skrze ně. A protože i vyplňování elektronických pé-dé-efek taky už asi nikoho nebaví, využijeme interaktivních formulářů, které jednotlivé instituce nabízejí.

Tak pojďme na to. Vezměte si k ruce daňové přiznání za rok 2023 a vyhraďte si dostatek času, klidu a soustředění. Bez toho to nepůjde.

Jak podat přehled pro sociální správu? Návod krok za krokem

Pro podání přehledu OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ využijte ePortál ČSSZ, kde najdete interaktivní formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023. A hned v prvním kroku zbystřete: namísto zvýrazněného tlačítka Vyplnit raději klikněte na Přihlaste se a následnými kroky se přihlaste přes svou podnikatelskou datovou schránku (pozor, pokud jich máte víc). Ušetříte si tím zbytečné vyplňování osobních údajů, které o vás stát už stejně dávno zná.

Poté, co vás stránka přesměruje, je třeba už jen udělit souhlas s vyplněním těchto údajů. Tím byste měli mít automaticky splněnou část A. Základní identifikace. Pokud tomu tak není, potřebné údaje doplňte, minimálně je ale zkontrolujte.

Následně se posuňme do sekce B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Zde je třeba definovat, zda váš příjem z podnikání spadá pod hlavní, či vedlejší činnost, případně rozdělit, pokud se vaše situace během roku změnila.

Informace

Samostatná výdělečná činnost se dělí na dva druhy:

hlavní – jde o váš jediný příjem

vedlejší – činnost není jediným vaším příjmem (vedle podnikání jste ještě zaměstnaní, studujete, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, osobně pečujete o dítě do čtyř let věku...)

Pokud bylo podnikání vaším hlavním (tedy jediným) příjmem, a to po celý rok, aplikace vám nabízí usnadnění přes tlačítko Přenést údaje do formuláře. Kdo byl část roku například zaměstnán, musí v dalších krocích přesně definovat, které měsíce (a proč – v části C. Důvod výkonu vedlejší SVČ...) uplatňuje jako vedlejší činnost (tedy zda šlo o nemoc, dlouhodobou péči a podobně).

Nyní přichází čas vzít si k ruce daňové přiznání. V části D. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2023… najdete k vyplnění řádek 20. Daňový základ – sem vyplňte údaj z řádku 37 daňového přiznání. Zbylé hodnoty se vypočtou automaticky, a to včetně řádku 28 (Určený vyměřovací základ). Pokud ovšem z jakéhokoli důvodu potřebujete tuto hodnotu upravit (například s cílem navýšit si budoucí vyměřený státní důchod), lze ji zaškrtnutím příslušného políčka editovat. Pamatujte jen na to, že částka nemůže být nižší než předvyplněná (minimální vyměřovací základ) a ani vyšší než 1 935 552 Kč (maximální vyměřovací základ). Stanovení výše pojistného rozebírá ČSSZ na svém webu zde.

Kdo měl v minulém roce příjmy ze zaměstnání, vyplní následně i řádek 29 (Vyměřovací základ ze zaměstnání). Tuto částku je následně třeba doložit i příslušným potvrzením od zaměstnavatele, které lze k formuláři připojit v jednom z posledních kroků. Předpokládejme ale, že tomu tak není: pak toto políčko ponechte prázdné (nevyplňujte). Následná část E. Vedlejší SVČ je určena těm, kdo se chtějí i při vedlejší samostatně výdělečné činnosti k důchodovému pojištění dobrovolně přihlásit.

Následně přejdeme k části F. Výše zálohy na důchodové pojištění (DP) a pojistného na nemocenské pojištění (NP) na rok 2024. Zde zaškrtněte podle vašeho faktického stavu, zda i v roce letošním očekáváte vaše podnikání jako hlavní, nebo naopak vedlejší činnost. Máte zde možnost nahlásit i váš případný přechod do režimu paušální daně, nebo si manuálně nastavit výši budoucích záloh.

Výsledkem snažení je automatické vypočtení nových záloh na důchodové pojištění, a – pokud si ho dobrovolně platíte – i nemocenského pojištění OSVČ (pokud si nemocenské pojištění neplatíte, ve formuláři zaškrtněte u řádku 37. políčko „ručně zadat měsíční pojistné na NP“ a do formuláře vepište nulu).

Pokud vám vznikl přeplatek, v části G. Způsob použití přeplatku zvolíte, jak s ním má sociální správa naložit; podání přehledu se automaticky považuje za žádost o jeho vrácení.

Část H. Údaje o daňovém přiznání a paušálním režimu už slouží pouze k upřesnění individuálních situací z pohledu povinnosti a termínů podání přiznání (přes daňového poradce, elektronicky...). Pro většinu lidí nebude mít valný smysl a stačí všechna políčka ponechat, jak jsou. A pokud uvedené příjmy z podnikání nedělíte mezi společníky, přejít můžete i část J. Základní identifikace OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce.

Tím se dostáváme do úplného závěru. V sekci K. Prohlášení zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů, v sekci L. Podpisy a přílohy vyplňte datum podání přehledu a zadejte přílohy, pokud jsou vyžadovány. Pak už vám nic nebrání nechat celý formulář zkontrolovat a odeslat. V tomto kroku si můžete stáhnout i rozpracovanou verzi k pozdějšímu doplnění či si celý přehled o příjmech a výdajích vytisknout.

TIP: Pokud jste formulář vyplňovali příliš dlouho, může se stát, že jste mezitím byli z vaší datové schránky odhlášeni. V takovém případě klikněte na stránce s upozorněním na možnost přihlásit se znovu a přichystanou datovou zprávu s přiloženým přehledem odešlete následně. Po přesměrování zpět do ePortálu ČSSZ doporučujeme přehled ve formátu PDF stáhnout a uložit. Potvrzení o úspěšném podání přehledu pro ČSSZ vám následně dorazí do datové schránky.

Jak podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu?

Teď přejděme k podání přehledu pro zdravotní pojišťovny. A jelikož statistiky jasně ukazují, že většina z nás je u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), budeme se detailně věnovat právě jí. I VZP nabízí pro podání přehledu OSVČ o příjmech a výdajích interaktivní formulář, a to na vlastním klientském portále MojeVZP. Výhodu mají ti už registrovaní, ale kdo registrován ještě není, může to během pár minut a online napravit.

Celým procesem vás následně portál provede a do formuláře sám načte většinu potřebných dat (například úhrn zaplacených záloh, dobu pojištění). Na vás už je jen doplnění daňového základu z daňového přiznání a případně vydefinovat odchylky oproti běžnému průběhu pojištění.

TIP: Pokud se do aplikace MojeVZP z jakéhokoli důvodu registrovat nechcete, stále máte možnost podat přehled OSVČ „postaru“ pomocí běžného elektronického formuláře. Najdete ho – včetně všech potřebných informací – přímo na stránkách pojišťovny.

Štěstí přeje připraveným! Pojistěte se.

Porovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a do minuty najdeme tu nejvýhodnější pojistku pro vás i celou rodinu.

Po přihlášení se k portálu jděte na kartu Stav pojištění. Zde získáte přehled o aktuálních platbách i případném nedoplatku, který doporučujeme co nejdříve urovnat. V základním zobrazení pak vpravo dole naleznete zvýrazněnou část Přehled OSVČ, která vás odkáže na potřebný formulář.

Po vstupu do formuláře už stačí doplnit jen celkovou výši daňového základu (stejně jako u přehledu pro správu sociálního zabezpečení je to hodnota z řádku 37 daňového přiznání), zvolit, kdo a jak podává daňové přiznání a překontrolovat správnost předvyplněných údajů (číslo účtu, adresu a podobně). Pokud vše sedí a máte přidělené IČO, doplňte ho a pokračujte na další část; na případné nedostatky vás aplikace sama upozorní.

Následující formulář se týká průběhu vašeho pojištění během minulého roku. Pojišťovně zde jen sdělíte, zda (a kdy) jste splňovali jednu ze čtyř nabízených skutečností (pobírali jste nemocenskou, pečovali jste o díte, byl jste držitelem ZTP či ZTP/P či jste dosáhli důchodového věku). Pokud nic z toho pro vás neplatí, můžete vesele pokračovat ve vyplňování, aniž byste cokoli zaškrtávali.

Krok 3 přehledu OSVČ pro VZP se naopak bez vaší přímé interakce neobejde. Týká se vaší aktuální situace, která se propíše do nové výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění. I zde je to typicky dosažení důchodového věku, různého stupně invalidity, péče o blízkou osobu a podobně. Pokud se vás ale žádná ze skutečností netýká, tentokrát je třeba zaškrtnout příslušné políčko.

Posledním krokem už je jen kontrola zadaných údajů. Na této stránce se dozvíte i to, zda máte na zdravotním pojištění nedoplatek, nebo naopak přeplatek. Najdete zde také přehled plateb pojistného za rok 2023. A co je nejdůležitější: aplikace vám těsně před odesláním přehledu sdělí i novou výši záloh na rok 2024, na základě níž si upravíte svůj trvalý příkaz v bance.

Po odeslání formuláře vám pojišťovna následně nabídne možnost rychlé úhrady vznikého nedoplatku pomocí QR kódu. V případě přeplatku naopak můžete zvolit, zda ho chcete vrátit (a kam), nebo raději rozprostřít do dalších plateb.

Odkazy na informační stránky zdravotních pojišťoven

Nemáte snad VZP? V Česku kromě VZP působí (či působila) celá řada dalších zdravotních pojišťoven. Samo ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od roku 1993 na území České republiky fungovalo celkem 29 zdravotních pojišťoven, postupně se ale tento počet zredukoval na současných sedm. Krom VZP tak dnes můžete být pojištěni u jedné z následujících zdravotních pojišťoven (jednotlivé odkazy vedou přímo na stránky s informacemi k podání přehledů OSVČ):

Většina pojišťoven podobně jako VZP nabízí klientské portály a možnost vyplnění přehledu přes interaktivní formulář. Někdy je však potřeba stáhnout si PDF a vyplnit elektronický dokument pěkně políčko po políčku a až následně ho datovou schránkou odeslat.

Termíny pro podání přehledů OSVČ

Termíny pro podání přehledů OSVČ se liší v závislosti na tom, jak daňové přiznání podáváte či zda jste v paušálním režimu. Termín pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ je přitom stejný jako termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Termíny pro podání přehledů OSVČ 2023:

  • pokud podáváte daňové přiznání sami, přehled podejte nejpozději 2. 5. 2024 (většiny OSVČ – podnikatelů se tento termín kvůli povinnému elektronickému podání netýká)

  • pokud podáváte daňové přiznání po 2. 4. 2024 elektronicky, přehled podejte nejpozději do 3. 6. 2024

  • pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání (například když vaše příjmy byly nižší než 50 tisíc Kč za rok), podejte přehled nejpozději 8. 4. 2024

  • pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce, přehled musí na příslušná místa dorazit nejpozději do 1. 8. 2024

Daň z příjmu 2024: rady + kalkulačka

Může se klidně stát, že jste na dnešní návod pro podání přehledů OSVČ za rok 2023 narazili dřív, než jste se pustili do samotného daňového přiznání. Proto je na místě zde uvést i pár odkazů, které vám s ním pomohou. Na Finmag.cz najdete vše potřebné:

Daň z příjmů OSVČ kalkulačka

měsíců

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Našli jste v článku chybu? Dejte nám vědět, abychom ji mohli opravit. Děkujeme!

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Jak jde dohromady byznys a medicína? Dočtete se v novém Finmagu

Je medicína byznys? Jak pro koho. „Frustraci mladých lékařů chápu. Nemají ani na chůvu, aby jim pohlídala děti, když pracují,“ říká přednosta chirurgické kliniky Robert Lischke.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

MEDICÍNA A BYZNYS

Jak venkovští praktici nepřicházejí o iluze • Ženy mění medicínu • Nejstarší pražská nemocnice objektivem Alžběty Jungrové • Nejdražší léky na světě • Obézních přibývá, Česko dohání USA.

BYZNYS JE HRA

„Investice do umění se do tabulek nevtěsná,“ říká Pavlína Pudil z Kunsthalle • Nejdražší materiál roku 2023? Hrst štěrku z vesmíru za miliardu dolarů • Ekologie musí být podle Tomáš Nemravy, výrobce dřevěných domů, ekonomická.

Ohodnoťte článek

-
3
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Související témata

daň z příjmuDaně 2024daňové přiznánídaňový základelektronické podáníOSVČpaušální daňsociální pojištěníVše o...výdajezdravotní pojištěnízdravotní pojišťovna
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo