Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Zákon o daních z příjmů 2024. Jak se v něm vyznat a na co si dát pozor?

Alena Šafrová Drášilová
Alena Šafrová Drášilová
7. 2. 2024
daň z příjmu

Celé pojednání o daních by se v zásadě dalo shrnout do jedné věty – najděte si někoho, kdo tomu rozumí a zaplaťte mu za to. Proč? Protože každý ze tří hlavních zákonů , které se týkají daní, prochází každý rok v průměru čtyřmi úpravami. Vážně se vám chce to sledovat? Pokud ano, udělejte si z toho byznys a poskytujte daňové poradenství. Jestli ne, najměte si na to někoho. Přinášíme velký přehled Zákona o daních z příjmů.

V devadesátých letech se nám tady rozmohl takový nešvar. Na podnikatele, kteří platí daně, se koukali všichni jako na neschopné hlupáky. Kdo nedokáže „optimalizovat“ svou daňovou povinnost (= daně neplatit), zaslouží si posměch a opovržení.

Přirozeně tak vznikl dojem, že podnikatelé s daněmi čachrují a podvádějí, jak jen můžou. Stát zareagoval zavedením kontrolních hlášení k DPH, povinným ručením v dodavatelském řetězci, elektronickou evidencí tržeb a dalšími preventivními opatřeními s diskutabilním efektem.

Navíc se čas od času objeví v médiích článek, který porovnává odvody živnostníků a zaměstnanců. Výpočty ovšem začínají ekvivalencí hrubé mzdy a obratu, takže je celý sofistikovaný výpočet od začátku nesmyslný.

Koho by bavilo v takové atmosféře odvádět daně, zvlášť když o efektivnosti jejich utrácení je celkem jednoduché pochybovat? Přes to všechno je placení daní v pořádku. Patří k podnikání, naprostá většina podnikatelů daně platí a nepodvádí. Přestože systém v Česku patří k nejsložitějším, je prolezlý spoustou výjimek a nelogičností a nevypadá to, že by v dohledné době došlo ke změně k lepšímu. V tomto článku se podíváme na hlavní principy a změny v daních z příjmu všeho druhu.

Co se mění v dani z příjmu právnických osob (DPPO)

První změnou v oblasti DPPO, kterou musíme zmínit, je zvýšení sazby z 19 na 21 %. Úpravy se ale letos v rámci takzvaného konsolidačního balíčku dotkly i řady dalších oblastí. Podnikatelé už nebudou moci odepisovat částky nad 2 miliony korun při koupi automobilů a stejná částka je limitujícím základem i pro odpočet DPH. Na Bentley si tedy buď nechte zajít chuť, nebo se jeho nákup poněkud prodraží.

Do hospodaření podniků se promítnou také limity na nepeněžní benefity poskytované zaměstnancům. Ty budou na straně zaměstnanců osvobozené od daně z příjmu pouze do výše poloviny průměrné mzdy za rok, což letos vychází na něco málo přes 1 800 Kč měsíčně.

Na straně zaměstnavatele naopak budou benefity daňově uznatelným nákladem až ve chvíli, kdy tento limit překročí. Vždy někdo zaplatí – do limitu zaměstnavatel a nad limit zaměstnanec.

Se zaměstnanci souvisí i paušální náhrada za práci doma, která byla stanovena na 4,50 Kč za hodinu. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem domluvit na náhradě skutečných nákladů nebo na tom, že se žádné náhrady poskytovat nebudou. Dá se očekávat, že bude tato položka součástí kolektivních vyjednávání s odbory a pokud ano, zkomplikuje se administrativa spojená s evidencí a proplácením práce doma.

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) – co se mění (nejen) pro zaměstnance

Změny týkající se fyzických osob mají dvě roviny. Ovlivňují povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti daní a odvodů a také živnostníky, kteří platí daň z příjmu fyzických osob a odvádějí za sebe sociální a zdravotní pojištění.

Pro podnikatele jsou změny spojené s výpočtem čisté mzdy u zaměstnanců důležité spíš v administrativní rovině, ale můžou vést k nespokojenosti pracovníků, obtížnějšímu vyjednávání s odbory a tlaku na růst mezd, protože takřka všechny vedou ke snížení čisté mzdy.

Kromě už zmíněných limitů pro nepeněžní benefity je potřeba počítat se znovuzavedením nemocenského pojištění u zaměstnanců ve výši 0,6 %. Ruší se i sleva na studenta a zpřísňují se podmínky slevy na manžela či manželku s nízkými příjmy.

Nově je možné tuto slevu uplatnit nejen při ročním příjmu do 68 tisíc korun, ale současně pouze při péči o dítě do tří let. Starost o domácnost, chybějící místo ve školce nebo péče o staré rodiče už nejsou dostatečnými argumenty. Počínaje rokem 2024 se ruší i „školkovné“, tedy sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení. Na druhou stranu rostly základní slevy na poplatníka, na rozdíl od daňového zvýhodnění na děti, invaliditu a ZTP/P, které se nezměnily.

Všechny tyto slevy je tedy v daňovém přiznání za minulý rok možné uplatnit naposledy. Změny se projevují od letoška, tedy v podaní přiznání za rok.

Promo

Informace

Přiznáváte se? Využijte chytré formuláře, které vás při vyplňování samy povedou. Nebo si rovnou domluvte spolehlivého poradce:

Sazba daně z příjmu fyzických osob bude mít dvě pásma – 15 % a 23 %, přičemž vyšší sazba se bude vztahovat na příjmy, které za rok převýší 36násobek průměrné mzdy. Maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění ale zůstává na 48násobku průměrné mzdy.

Velkou paseku v daních a odvodech nadělaly změny související s dohodami o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ). Dohody musí nově respektovat podmínky minimální a zaručené mzdy, komplikuje se administrativa kvůli nároku na dovolenou nebo její proplacení a co je nejdůležitější, začnou se evidovat DPP u více zaměstnavatelů.

Systém sice zatím není v provozu (a není úplně jasné, kdy bude), nicméně pro zaměstnavatele tato změna znamená naprostou ztrátu kontroly nad náklady na dohodáře. Pokud zaměstnanec odpracuje dohody nad měsíční limit, budou mít zaměstnavatelé i pracovník povinnost doplatit sociální pojištění. To zvedne náklady všech firem, kde brigádník pracoval, přibližně o čtvrtinu (24,8 %) a zaměstnanec dodatečně odvede 7,1 %.

Daňové změny u OSVČ

Pokud jde o slevy a limity v DPFO, týkají se všechny změny uvedené u zaměstnanců samozřejmě i OSVČ a pokud má živnostník zaměstnance, musí počítat s jejich dopady. OSVČ však mají svá vlastní specifika, která musíme zmínit. Jedná se především o způsob, jak udělat z celkových příjmů základ daně a vypočítat daňovou povinnost a výši odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V úvahu přicházejí tři cesty – evidovat skutečné náklady a odečíst je od příjmů, využít paušální náklady vypočtené procentem z příjmů nebo se přihlásit do paušálního režimu.

V oblasti skutečných nákladů a nákladů vypočtených procentem nedošlo k zásadním změnám v základu systému, ale pravidelně se navyšují minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Tentokrát je navýšení výrazně větší, protože se zvýšila jak průměrná mzda, ze které se záloha počítá, tak procento využité k výpočtu. Minimální záloha se nově počítá ze 30 % průměrné mzdy místo původních 25.

U sociálního pojištění se také nově bude počítat skutečný odvod z 55 % rozdílu mezi příjmy a výdaji místo 50 % platných pro rok 2023. Navýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění je obdobné jako v předchozích letech.

Paušální režim je souhrnná částka. Mohou ji platit podnikatelé s příjmy do dvou milionů korun, pro které je podnikání hlavní činností a nejsou plátci DPH. Musí se ale do systému přihlásit do 10. ledna daného roku. O systému paušální daně jsme psali už dříve. Jestli se vám vyplatí si můžete spočítat s pomocí kalkulačky.

Daňová kalkulačka OSVČ

Pokud si chcete dopředu spočítat, jakou daň letos zaplatíte, vyzkoušejte naši kalkulačku. Kromě příjmů a výdajů můžete zadat i nezdanitelné části základu daně a slevy na dani a po přepočtení se dozvíte, kolik činí vaše daně a odvody celkem, včetně toho, kolik dohromady zaplatíte za sociální a zdravotní pojištění.

Daňová kalkulačka OSVČ - výpočet daně

měsíců

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

Přehledný kalendář termínů pro daňová přiznání najdete na webových stránkách Finanční správy.

Hlavní sazby a částky platné k 1. 1. 2024 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Některé se samozřejmě projeví až v přiznáních a souhrnech za celý rok, zatímco některé musely být zohledněny už v lednu:

Daň

Sazba

DPFO do 36násobku průměrné mzdy (1 582 812 Kč)

15 %

DPFO nad 36násobek průměrné mzdy

23 %

DPPO

21 %

Typ slevy na zaměstnance

Zd. období

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením (za zd. období)

18 000

Sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením (za zd. období)

60 000

Typ slevy/zvýhodnění pro poplatníky DPFO

měsíc

zd. období

na poplatníka

2 570

30 840

na studenta

zrušeno

na manžela/manželku

-

24 840

na invaliditu I. a II. stupně

210

2 520

na invaliditu III. stupně

420

5 040

na invaliditu ZTP/P

1 345

16 140

na 1. dítě

1 267

15 204

na 2. dítě

1 860

22 320

na 3. dítě

2 320

27 840

na umístění dítěte

zrušeno

 

nemocenské pojištění

důchodové pojištění

státní politika zaměstnanosti

zdravotní pojištění

Zaměstnavatel

2,1 %

21,5 %

1,2 %

9 %

Zaměstnanec

0,6 %

6,5 %

 

4,5 %

OSVČ

(2,7 % – dobrovolně)

28,0 %

1,2 %

13,5 %

Osoba bez zd. příjmů

 

(28,0 % – dobrovolně)

 

13,5 %

Mzdy

pro rok 2024

pro rok 2023

Minimální mzda

18 900

17 300

Průměrná mzda

43 967

40 324

Minimální

pro rok 2024

pro rok 2023

měsíční zdravotní pojistné zaměstnance

2 552

2 336

měsíční záloha zdravotního pojištění OSVČ

2 968

2 722

měsíční záloha sociálního pojištění OSVČ (hlavní činnost)

3 852

2 944

měsíční záloha sociálního pojištění OSVČ (vedlejší činnost)

1 413

1 178

 

 

 

Měsíční platba v paušálním režimu

pro rok 2024

pro rok 2023

I. pásmo

7 498

6 208

II. pásmo

16 745

16 000

III. pásmo

27 139

26 000

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Kam kráčí nakladatelé? Český knižní trh je v dobré kondici. Nulová DPH na knížky ale cenovky na pultech nejspíš nezmění. Co bude s ušetřenými penězi?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?

Ohodnoťte článek

-
8
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Alena Šafrová Drášilová

Alena Šafrová Drášilová

Vystudovala podnikovou ekonomiku a management na Masarykově univerzitě v Brně (MU), kde si rovněž doplnila specializaci z oblasti mezinárodního práva. Na Ekonomicko-správní fakultě MU se věnuje problematice... Více

Související témata

daň z příjmudaněDaně 2024OSVČpodnikánízákon o dani z příjmů
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo