Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Jak si snížit daně? Velký přehled slev a odpočtů + daňová kalkulačka

Michal HronPetr Kučera
Michal Hron, Petr Kučera
9. 2. 2024
 13 059
Daně 2024

Doba, kdy je potřeba přiznat daně z příjmů za rok 2023, se neúprosně blíží. Je proto čas se podívat na možnosti, jak si daně snížit a neplatit zbytečně moc. Využít můžete odečitatelné položky i slevy na dani. Letos naposledy lze uplatnit například takzvané školkovné. Tady je velký přehled daňových slev a odpočtů.

Jaký je rozdíl mezi daňovou slevou a daňovým odpočtem

Existují v zásadě dva hlavní způsoby, jak si snížit daně z příjmů, a to pomocí daňových odpočtů a následně i daňových slev. Běžný smrtelník rozdíl příliš nevnímá a oběma způsoby ho přirozeně provede příslušný daňový formulář, jistý rozdíl v přístupu k nim však existuje: zatímco takzvané daňově odečitatelné položky se uplatňují v průběhu výpočtu daně už u základu daně (tedy u rozdílu příjmů a souvisejících výdajů, přičemž nezáleží na tom, zda uplatňujete paušální výdaje, či nikoli), daňové slevy odečítate až z výsledené patnáctiprocentní daně z příjmů. A když máte štěstí, dosáhnete třeba i na daňový bonus.

Jinými slovy, když od příjmů za rok 2023 odečtete související výdaje, dostanete základ daně. A ještě dřív, než z něj spočítáte patnáct procent, si ho můžete snížit o ony nezdanitelné části základu daně. Sem spadá například penzijní spoření, životní pojištění či odpočet úroků z hypotéky. V praxi to znamená, že pokud si například od základu daně můžete odečíst tisícovku, na daních ve výsledku zaplatíte o 15 % z ní méně. Tedy o 150 korun. Přehled daňových slev platných pro rok 2024 (pro daně z příjmů za rok 2023) vám podrobněji představují další části dnešního textu.

Jakmile daňově odčitatelné položky uplatníte, dostanete snížený základ daně. Až z něj se následně počítá patnáctiprocentní daň z příjmů fyzických osob a na ní lze následně uplatnit jednotlivé daňové slevy. Jejich detailní přehled nabídli už dříve i kolegové ze serveru Peníze.cz, ale ani my vás o ně neochudíme: věnuje se jim druhá část našeho dnešního přehledu Jak si snížit daně. Z pohledu slev na dani se můžete přinejmenším těšit na základní slevu na poplatníka, rodiče využijí slevu na dítě a letos naposledy lze uplatnit například i školkovné.

Začněme tedy nejdříve jednotlivými odčitatelnými položkami. Následně se podíváme i na jednotlivé daňové slevy. Dodat se sluší už snad jen to, že pokud jste se dobrovolně rozhodli pro paušální daň, vzdali jste se tím i možnosti jednotlivé odpočty a slevy uplatnit. Na druhou stranu nemusíte řešit ani daňové přiznání.

TIP: Pokud jste zaměstnanec, nechcete se o odpočty a slevy připravit, ale nepodáváte daňové přiznání sami, můžte využít roční zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele. Na Peníze.cz máme podrobný návod.

Spoření na důchod se státním příspěvkem

Jeden z nejoblíbenějších daňových odpočtů, u kterého si lze odečíst od základu daně až 24 000 korun za rok, se týká spoření na důchod. Pokud si pravidelně spoříte v některém z penzijních fondů, přičemž nezáleží, zda jde o takzvané transformované penzijní fondy (tedy starší) či doplňkové penzijního spoření (takzvané účastnické), můžete si odečíst takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit tisíc korun. Pamatujte ale na to, že se to týká jen těch, které platíte sami: příspěvky od případného zaměstnavatele se do toho nepočítají.

Příklad? Pokud máte penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a platili jste si po celý rok (tedy 12 kalendářních měsíců v daném zdaňovacím období) 2 000 měsíčně, za každý měsíc si můžete snížit základ daně o tisíc korun, celkem tedy o 12 000. Kdo si platil třeba 1200 měsíčně, sníží si daňový základ o 2400 korun. A kdo jen tisícovku, daňový odpočet nevyužije, protože vklady do jednoho tisíce korun v každém měsíci odečíst nelze; dostali jste na ně už jinou výhodu v podobě přímé státní podpory. U příspěvku pro zaměstnance tuto podporu čerpá zaměstnavatel.

Z logiky věci tedy vyplývá, že nejvyššího daňového odpočtu dosáhne ten, kdo jednorázově či v pravidelných měsíčních úložkách zaplatil za rok celkem 36 000 korun (3 000 Kč měsíčně); v takovém případě si lze odečíst maximální částku 24 000 Kč a výsledná daň vám klesne o 3 600 korun (patnáct procent z 24 000). Potvrzení o zaplacených příspěvcích vám poskytne příslušný fond a musí být součástí daňového přiznání.

Pozor! Nepříjemná povinnost naopak čeká na toho, kdo si takové úspory na penzi vybral předčasně. Musí doplatit daň za posledních deset let, pokud během nich využíval odpočty.

TIP: Od letošního roku se daňová podpora spoření na penzi změní. Zdanění příjmů za rok 2023, tedy aktuálního daňového přiznání, se to ale ještě netýká.

Životní pojištění

V daňově odčitatelných položkách lze uplatit také životní pojištění, které vám může snížit roční daň až o dalších 3 600 korun. Logika je tu velmi podobná jako u odpočtu spoření na důchod, tedy že lze ročně od daňového základu odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000 korun. Jelikož se zde nečerpá ale jiná výhoda, maximální odpočet uplatníte už u smluv s pojistným ve výši tisíc korun měsíčně. Pokud máte více životních pojištění, strop ve výši 24 000 Kč je jen jeden pro všechna tato pojištění dohromady.

Samozřejmě ale platí celá řada podmínek, co taková pojistná smlouva musí splňovat. Například že pojistné plnění vám podle smlouvy vyplatí nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň ne dřív než po 60 měsících od sjednání smlouvy. Jednotlivé podmínky si vypišme v bodech:

  • životní pojištění musí být sjednáno minimálně na pět let
  • vybrání jednorázové částky nebo důchod si klient vybere nejdříve v roce, kdy je mu 60 let
  • minimální sjednaná pojistná částka na dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let
  • osoba využívající daňovou úlevu musí mít pojištění sjednáno na sebe, je tedy pojistníkem i pojištěnou osobou
  • v pojištění musí být zahrnuto riziko „dožití“, případně „smrti nebo dožití“
  • není možná jiná výplata než pojistného plnění, nejsou tedy možné mimořádné výběry

I zde pozor na případy, kdy smlouvu zrušíte předčasně; v takovém případě je nutné veškeré daňové odpočty dodanit, a to deset let zpětně. Na starší daňové úlevy se toto již nevztahuje. Pamatujte také na to, že odpočet od základu daně se netýká pojištění, které kryje pouze rizika a neobsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová. Potvrzení o zaplaceném pojistném vám vystaví pojišťovna a musí být součástí daňového přiznání.

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si od základu daně v rámci státní podpory bydlení odečíst také až 45 tisíc korun, které jste zaplatili na úrocích. Netýká se to tedy celé splátky, ale čistě jen úroků. Dobré ale je, že počítat to nemusíte sami; potvrzení o tom, kolik jste na úrocích loni zaplatili, vám poskytne automaticky vaše banka či stavební spořitelna během ledna každého roku.

Když splácíte víc úvěrů, mohou se zaplacené úroky sečíst, a to až do limitu 300 000 korun ročně. Jestli jste spláceli jenom část roku, máte limit 25 000 korun za každý takový měsíc. Tak vysoké stropy ovšem platí jen pro úvěry sjednané do konce roku 2020 – včetně jejich případného refinancování.

Pro úvěry sjednané od roku 2021 klesl limit pro odpočet na polovinu. To znamená, že si můžete odečíst maximálně 150 000 korun zaplacených na úrocích, výslednou daň to může snížit o 22 500 korun. Měsíční limit klesá také na polovinu, tedy 12 500 Kč. Když budeme přesnější: rozhodující je, kdy přesně došlo k obstarání bytové potřeby financované z konkrétního úvěru – nižší limit platí od 1. ledna 2021. Podrobnosti rozebírají v samostatném článku kolegové na Peníze.cz.

Ještě jednou zdůrazňujeme, že daňový základ si snižujete jenom o zaplacené úroky, ne o celkovou výši splátek. Výsledná daň vám tedy teoreticky může klesnout maximálně o 45 000 korun (patnáct procent z 300 000). Pokud jste snad náhodou nedostali potvrzení od banky či spořitelny, požádejte ji o to; nejenže na něj máte nárok, ale i zde platí, že ho musíte přiložit k daňovému přiznání.

Podmínkou je použití úvěru na „bytové potřeby“. Může jít o stavbu, rekonstrukci nebo nákup nemovitosti určené k vašemu trvalému bydlení (přihlášení k trvalému pobytu není podmínkou), nikoliv jenom k rekreaci. Může jít také o nákup družstevního bytu (převod členských práv). Podrobnosti najdete v § 4b zákona o daních z příjmů.

Odečítat si úvěr může jenom ten, kdo je jeho „účastníkem“. Nestačí, když ho v praxi splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě – tedy i na potvrzení z banky nebo stavební spořitelny. Když splácí víc lidí, může si odpočet uplatnit buď jenom jeden, nebo každý rovným dílem. Odpočet od základu daně lze využít i při refinancování hypotéky.

Další odečitatelné položky: Dary, darování krve, členské příspěvky odborům

Od základu daně si můžete odečíst i hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely. Vedle klasické charity sem patří třeba kultura, školství, ekologie nebo tělovýchova. Podmínkou je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň tisíc korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně. Typicky se v tomto případě jedná o sponzorství, ať už akcí pro školu či školku vašeho dítěte, nebo nějaké sportovní akce, kterou jako podnikatel chcete podpořit.

Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně, maximálně však do výše 30 procent tohoto základu. Standardní limit je sice 15 procent, v předchozích letech se však výjimečně zvýšil na 30 procent kvůli koronaviru a ruskému útoku na Ukrajinu. Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za rok 2023, přestože ho nenajdeme přímo v zákoně o daních z příjmů. V souvislosti s pomocí Ukrajině se zároveň rozšířil okruh uznatelných darů. U manželů (ze společného jmění) může daňový odpočet uplatnit jen jeden z nich, nebo každý poměrnou část. Limity se posuzují u každého z manželů zvlášť.

Speciálním darem je bezplatné darování krve nebo jejích složek. Jako bezplatný se počítá i odběr, za který vám proplatili případné cestovní náklady. Za každé darování krve si můžete snížit daňový základ o 3 000 korun. Dárci kostní dřeně si mohou odečíst 20 000 korun, stejnou částkou se oceňuje i darování orgánu od žijícího dárce. I když zde platí, že počet odpočtů je neomezený, nesmíte přesáhnout 30 procent (původního) základu daně – jde totiž o jednu z forem daru a počítá se tedy do celkového limitu.

Promo

Informace

Přiznáváte se? Využijte chytré formuláře, které vás při vyplňování samy povedou. Nebo si rovnou domluvte spolehlivého poradce:

Od základu daně si lze odečíst také příspěvky, které jste v předchozím roce zaplatili odborové organizaci – pokud jste jejími členy. Odpočet odpovídá zaplaceným příspěvkům, maximální limit je však 3 000 korun za rok a současně nesmí přesáhnout 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání. Tato daňová úleva od letošního roku končí, příspěvky si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023.

A nakonec: až o 10 000 korun si můžete snížit daňový základ, jestliže jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. V praxi jde hlavně o zvyšování profesní kvalifikace. Do zmíněného limitu si smíte odečíst pouze skutečné výdaje. Podmínkou je, že vám je ani neplatil zaměstnavatel, ani jste si je neuplatnili v nákladech (výdajích) jako podnikatel. U lidí se zdravotním postižením se limit zvyšuje na 13 000 korun, u těžce postižených na 15 000. Neuznávají se platby za běžné studium na střední nebo vysoké škole, neprojdou ani výdaje za autoškolu. A i toto zvýhodnění letoš uplatníte naposledy.

Ve všech případech (dary, darování krve, členské příspěvky odborům i zvyšování kvalifikace) platí, že je potřeba mít i příšlušná potvrzení; musíte je přiložit k daňovému přiznání.

Základní daňová sleva na poplatníka

Seznamem výše jsme vyčerpali daňové odpočty, nyní se tedy věnujme slevám na dani. Ty se uplatňují až na výslednou daň, která tvoří patnáct procent (výše uvedenými odpočty) sníženého daňového základu. A kraluje jim základní sleva na poplatníka, kterou využije každý, kdo měl v předchozím roce nějaké zdanitelné příjmy. Tato sleva se oproti předchozímu roku nezměnila a i letos činí 30 840 korun.

Nezáleží, zda jste měli příjmy jenom v některých měsících; vždy si můžete odečíst celou roční slevu. Maximálně však do výše daně, kterou byste původně měli zaplatit, jinými slovy nelze „jít do minusu“.

Zaměstnancům odečítal základní slevu na poplatníka – za rok 2023 v poměrné výši 2 570 korun měsíčně – přímo zaměstnavatel. O tuhle částku tedy každý měsíc dostávali vyšší čistou mzdu. Podnikatelé celou sumu uplatní právě až v daňovém přiznání, pokud ho podávají.

Zbystřete hlavně v případě, kdy jste byli zaměstnáni jenom část roku. Sleva vám totiž může snížit roční daň i za měsíce, kdy jste z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.

TIP: Pokud jste tuto základní slevu během roku nevyužili celou, máte nárok na vrácení daňového přeplatku.

Sleva na dítě

Rodiče si mohou uplatnit i slevu na dítě. Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1 267 Kč za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky. 

Oficiálně se tato sleva jmenuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Hlavní podmínkou tedy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s vámi ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – vás ale o slevu nepřipraví. Ani tentokrát se sleva nezvyšovala a zůstává tedy stejná jako před rokem.

Daňová sleva na dítě (ročně) pro příjmy za rok 2023

 první dítědruhé dítětřetí a každé další dítě
ročně15 204 Kč22 320 Kč27 840 Kč
měsíčně1 267 Kč1 860 Kč2 320 Kč 

Slevu můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku splňujete obě podmínky, tedy vyživování i společnou domácnost. Bez omezení můžete slevu uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec).

Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy do dovršení 18 let věku. Hranice se posouvá až do dovršení 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje víc lidí (typicky matka i otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jenom jeden z nich. K daňovému přiznání v takovém případě přikládáte potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů.

Daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit i babička nebo dědeček, pokud rodiče dítěte nemají dostatečné příjmy, aby slevu uplatnili. Podmínkou však zůstává společná domácnost. Tato sleva je navíc spjata s jednou příjemnou vlastností jméněm daňový bonus. Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě můžete jít i do minusu.

Co je to daňový bonus

Informace

Když slevu na dítě odečtete z daně, která vám vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost. Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete. Jeho výplata už není zastropovaná: zatímco dříve mohl pracující rodič dostat zpátky maximálně 60 300 korun za rok, teď už může získat celý bonus bez omezujícího limitu. 

Základní podmínka zůstává: Daňový bonus může uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy – u příjmů za rok 2023 je to tedy 103 800 Kč. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Školkovné

S dětmi se váže i další sleva na dani, a to sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, lidově zvaná školkovné. V tomto případě si lze odečíst až 17 300 korun, což je částka odpovídající měsíční minimální mzdě. Jak vyplývá už ze samotného popisu slevy, uplatnit v rámci ní můžete výdaje, které jste v kalendářním roce prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku (například dětskou skupinu).

Ono slovíčko prokazatelné je důležité: potvrzení o výši výdajů vám vystaví školka a je nutné ho přiložit k daňovému přiznání. Ona částka 17 300 Kč je totiž strop, ne paušál. Z daní si proto můžete odečíst vždy jen skutečně vynaložené výdaje.

„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat ke školnému. Nelze do něj zahrnout stravování, zvlášť placené kroužky nebo třeba dopravu do školky. Neodečtete si ani jednorázové hlídání dítěte – ať už u vás doma, nebo třeba v placeném koutku obchodního centra.

Od roku 2024 tato sleva končí, naposledy si ji lze odečíst z daní (příjmů) za rok 2023. 

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Součástí rodinné politiky státu je pak sleva na vyživovanou manželku či manžela. V rámci ní si lze snížit daně až o 24 840 korun za rok, a to v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne. Třeba proto, že je aktuálně na rodičovské dovolené, nebo neměl z jiného důvodu práci s výraznějšími příjmy. Přesněji s nižšími než 68 000 korun za rok.

Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě.

Slevu na manžela/manželku lze využít jen za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: jednak (zcela logicky) manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti. Jestliže jste měli svatbu například 15. července 2023, můžete slevu uplatnit jen za srpen až prosinec. Za každý takový měsíc si můžete z daní odečíst 2 070 korun měsíčně. 

Dvojnásobnou slevu – 49 680 korun ročně – můžete uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.

Výše slevy, limit příjmů ani další základní podmínky se oproti předchozímu roku nezměnily. Počínaje příjmy za rok 2024 se však pravidla pro slevu na manželku/manžela zpřísní, o omezení podrobně psali v samostatném článku na Peníze.cz.

Sleva na studenta

Až 4 020 korun ročně si může ze svých daní odečíst člověk, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem“. Šanci má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu může uplatnit jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku tyto podmínky – studium a věk – splňoval. Za každý takový měsíc využije jednu dvanáctinu, tedy 335 korun. Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jenom v některých měsících, může čerpat slevu v plné výši. Podobně jako u základní slevy na poplatníka se tedy vyplatí říct si o ní i zpětně.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v Česku a na státem uznaných školách v cizině. Jsou tu však výjimky; nárok na slevu nevzniká při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu na středních (nikoliv vysokých) školách, jestliže byl člověk v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod, tedy DPČ a DPP) nebo měl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Slevu nelze využít ani pro studium během trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Student, který má dostatečné příjmy, může využít jak základní slevu na poplatníka 30 840 korun za rok, tak slevu na studenta (až 4 020 korun za rok). Případně může uplatnit i další slevy, pokud splňuje podmínky. Navzájem se nevylučují!

Speciální daňovou slevu na studenta si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023, vládní balíček ji od letoška zrušil.

Další slevy na dani: pro zdravotně postižené, za zastavenou exekuci

Vedle výše zmíněných slev pak lze využít i méně uživané, ale neméně důležité slevy pro zdravotně postižené a slevu na zastavenou exekuci. V prvním případě platí, že lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně si mohou odečíst z daní 5 040 korun ročně, u invalidity 1. a 2. stupně to je 2 520 korun ročně. Držitelé průkazu ZTP/P si můžou snížit daň o 16 140 korun ročně. Nevylučuje se to přitom se slevou pro invalidní důchodce – obě se tedy sčítají.

Za každý kalendářní měsíc, kdy zdravotně postižený splňuje příslušnou podmínku, si může odečíst jednu dvanáctinu roční částky. Kromě toho má nárok i na základní slevu na poplatníka 30 840 korun za rok, případně i na další slevy. Ani v tomto případě se částky ani pravidla oproti předchozímu roku nezměnily.

Nová sleva se pak týká takzvaných marných exekucí, které běží bezvýsledně (nic se u nich nevymohlo) víc jak tři roky a u nichž původní dluh – takzvaná jistina – dělal maximálně 1 500 korun. Tyto exekuce se zastavují od začátku roku 2023. Podrobně jsme o tom psali na Peníze.cz v samostatném článku. Věřitelé si pak mohou odečíst z daní 450 korun za každé takto zastavené vymáhání pohledávky, jejíž jistina nebyla ani částečně vymožena. Jde o 30 procent z 1 500 korun.

Daňová kalkulačka 2024 (pro daně z příjmů za rok 2023)

Nyní máte k rukám ucelený přehled všech základních cest, jak si snížit daně. Jejich kombinací a u větších firem i další daňovou optimalizací lze dosáhnout stavu, ve kterém ve výsledku nezaplatíte státu nic. Pamatujte ale na to, že je to jen domnělý stav: fakticky lze mezi daně řadit i pravidelné odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, které navíc letos výrazně vzrostly. Příslušné přehledy jsme na Finmag.cz přinesli už dříve, pro pořádek proto uveďme, kde můžete čerpat potřebné informace:

Zajímá vás, jaká daňová povinnost (či snad daňový bonus) na vás čeká letos? Nachystali jsme pro vás kalkulačku, kam stačí všechny daňové odpočty a slevy na dani vyplnit a vše za vás spočítáme.

Daň z příjmů OSVČ kalkulačka

měsíců

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Nestojí vám to za to? Pak zvažte paušální daň:

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Kam kráčí nakladatelé? Český knižní trh je v dobré kondici. Nulová DPH na knížky ale cenovky na pultech nejspíš nezmění. Co bude s ušetřenými penězi?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Petr Kučera

Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média.... Více

Související témata

daněDaně 2024daňové přiznánífinancefinanční úřadodečitatelné položkyOSVČpodnikáníPodnikavé Českoslevy na daniVše o...
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo