Předplatit časopis Finmag

DPH pro podnikatele: přehled podmínek, povinností a výhod pro plátce

Monika Veselíková
Monika Veselíková
22. 5. 2024
Vše o...

Kdy se podnikatel stane plátcem DPH, jak na registraci, daňové přiznání, kontrolní hlášení a kdy vzniká nárok na odpočet DPH? Poradíme vám v našem velkém přehledu.

Zatímco daň z příjmů musí hradit všichni podnikatelé, daň z přidané hodnoty čili DPH se týká jen toho, kdo splní podmínky dané zákonem. Případně toho, kdo se jako plátce DPH registruje dobrovolně. 

Další odlišností je, že zatímco daň z příjmů ukousne část vašich výdělků, na dani z přidané hodnoty tratit nebudete. DPH je totiž nepřímá daň. Podnikatelé ji připočítávají k ceně svých výrobků a služeb, v praxi ji ale hradí jejich zákazníci jakožto koncoví spotřebitelé. Podnikatel je tedy spíš prostředník, který odvádí vybranou daň státu.

Plátcovství DPH podnikatelům přináší také jednu výhodu, takzvaný nárok na odpočet. Jde o možnost požádat finanční úřad o odečtení dépéháčka, které jste zaplatili při koupi zboží a služeb souvisejících s vaším podnikáním. Může jít třeba o nákup materiálu nebo vybavení kanceláře. 

Plátce DPH ze zákona

Registrace k placení DPH je v některých případech povinná. Podmínky stanoví zákon o dani z přidané hodnoty. Nejčastěji jde o dosažení určitého obratu – nyní dva miliony korun. Počítá se přitom s obratem za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoli za kalendářní rok. Povinnost registrovat se jako plátce DPH na vás tedy může dopadnout třeba v polovině roku.

Platí přitom, že do obratu se zahrnují veškeré vystavené tuzemské faktury. Nedbá se, jestli vám je někdo už proplatil nebo kdy proplatí. Co se naopak nezapočítává, jsou faktury vystavené do zahraničí. Podle zákona se berou v potaz pouze transakce s místem plnění na území Česka.

Přeshraniční transakce a identifikované osoby

Pokud jde o plátce DPH a přeshraniční obchody (odběratel nebo dodavatel nemá sídlo v tuzemsku), je většina transakcí od daně osvobozená. 

Vedle toho ale zákon DPH pracuje s pojmem identifikovaná osoba. Jako identifikovaná osoba se musí registrovat podnikatel, který sice nesplňuje podmínky pro plátcovství DPH, zároveň ale uskutečňuje určité přeshraniční transakce (pořizuje zboží z jiného členského státu EU za víc než 326 tisíc korun ročně nebo služby od firem se sídlem v EU či třetích zemí apod.). Za tyto přeshraniční transakce musí identifikované osoby stejně jako plátci DPH vykazovat a odvádět daň. Nárok na odpočet ale nemají.

Kromě dosažení stanoveného obratu je registrace k DPH povinná také pokud:

  • zdědíte podnikání po plátci DPH a v jeho ekonomické činnosti pokračujete
  • získáte majetek privatizací nebo nabytím obchodního závodu
  • změníte status na právnickou osobu
  • stanete se členem sdružení, kde je jiný člen plátcem DPH

Výjimku má naopak ten, kdo sice dosáhne obratu dva miliony korun, ale vykonává pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet. Jde například o základní poštovní služby, finanční a pojišťovací služby, zdravotní služby či sociální pomoc.

Dobrovolná registrace k DPH

Plátcem DPH se můžete stát i dobrovolně. Kromě povinnosti odvádět daň získáte nárok na odpočet DPH, kterou jste zaplatili dodavatelům při nákupu materiálu, zboží nebo vybavení souvisejících s svým podnikáním.

Dobrovolná registrace se vyplatí spíš tomu, kdo obchoduje s dalšími plátci DPH. Protože i oni mají nárok na odpočet, nevadí jim, že vaše zboží či služby kvůli dépéháčku podraží. Podle zkušeností z praxe působí podnikatel plátce DPH důvěryhodněji. Což se vyplatí třeba při navazování nových obchodních vztahů.

Před dobrovolnou registrací je ale samozřejmě potřeba promyslet a propočíst, jestli se vám plátcovství DPH vyplatí. Třeba vzhledem k zvýšené administrativě a případným nákladům, když si na pomoc najmete účetní.

DPH: Jak na registraci?

Přihláška k registraci se podává výhradně elektronicky, na portálu MOJE daně. Slouží k tomu Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, kde se vedle identifikačních a registračních údajů uvádí například i soupis bankovních účtů využívaných k podnikání. Právě proto se hodí zároveň s registrací doložit i lejstra, která údaje vyplněné v přihlášce dokládají. Ať už jde o smlouvu o bankovním účtu nebo nájemní smlouvu, pomocí které zase prokážete skutečné sídlo.

Úředníci z finanční správy doporučují přihodit také přílohu s informacemi o vaší ekonomické činnosti, kde detailně popíšete činnost a záměr firmy. Její doložení je sice dobrovolné, nicméně pomůže registraci urychlit a úředníci z berňáku se vás nebudou muset doptávat. Vzor přihlášky s názvem Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty – informace o ekonomické činnosti si můžete stáhnout na webu finanční správy.

Pokud se plátcem DPH stanete ze zákona, musíte si hlídat termíny. Lhůta pro registraci dělá patnáct dní od konce měsíce, ve kterém jste splnili zákonem dané podmínky. Zjednodušeně řečeno: když v půlce května zjistíte, že váš obrat za dvanáct měsíců přesáhl dva miliony korun, přihlášku k registraci musíte podat nejpozději do patnáctého června. Plátcem DPH se pak stáváte od prvního dne následujícího měsíce. V našem příkladu tedy vystavujete faktury s DPH od prvního července.

Patnáctidenní lhůta neplatí pro toho, kdo se registruje dobrovolně. Přihlášku, opět elektronicky, můžete podat kdykoli. Na rozhodnutí o vaší registraci má finanční úřad třicet dní, plátcem DPH se stáváte následující den po oznámení rozhodnutí.

Daňové doklady a sazby DPH

Stát se plátcem DPH mimo jiné znamená také plnění určitých povinností. Jednou z nich je vystavování daňových dokladů – nejpozději do patnácti dnů od prodeje zboží nebo poskytnutí služby.

Daňovým dokladem může být faktura, účtenka nebo paragon. Vždycky ale musí mít náležitosti dané zákonem: název a číslo, údaje o dodavateli a odběrateli, název zboží nebo služby, cenu a datum vyhotovení.

Krom toho nesmí chybět ani informace související právě s daní z přidané hodnoty jako cena za jednotku bez DPH, základ daně, sazba daně a výsledná výše daně. Pokud jde o sazby DPH, máme od letoška dvě – základní 21 procent a sníženou 12 procent. Soupis zboží a služeb spadajících do snížené sazby najdete v příloze číslo dva a tři zákona o dani z přidané hodnoty. Namátkou jde o stravovací a ubytovací služby, zdravotní a sociální péči, pohřební služby, potraviny, noviny a časopisy nebo některé zdravotnické prostředky.

Pokud chcete mít jistotu, že vystavujete doklady se všemi zákonnými náležitostmi, můžete zkusit některý z fakturačních programů. Projděte si jejich přehled:

Daňové přiznání a kontrolní hlášení

Vystavování daňových dokladů samozřejmě není jediná administrativa, se kterou musí plátci DPH počítat. Další z povinností je pravidelné podávání daňového přiznání. Pokud s DPH začínáte, musíte obojí podávat každý měsíc, vždy nejpozději pětadvacátého.

Do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období se DPH musí taky zaplatit. Po dvou letech od registrace a za předpokladu, že nejste nespolehlivý plátce DPH a váš obrat nepřekročí 10 milionů korun, můžete přejít do režimu kvartálního plátce.

Vedle daňového přiznání musí plátci DPH podávat také kontrolní hlášení, které má berňáku pomoci s odhalováním daňových úniků. Zjednodušeně řečeno jde o přehled všech vydaných a přijatých faktur. Kontrolní hlášení se podává ve stejné lhůtě jako daňové přiznání – tedy do 25. dne měsíce následujícího po konci zdaňovacího období. Vynechat můžete pouze v případě, kdy ve sledovaném období neuskutečníte ani nepřijmete žádné plnění. Daňové přiznání ale i v tomto případě podat musíte.

Obojí se podává pouze elektronicky, například prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou. Jak podat daňové přiznání krok za krokem, si můžete přečíst v našem návodu:

Plátce DPH: Výhody

Jednou z výhod plátcovství DPH je bezesporu už několikrát zmíněný nárok na odpočet. Při uplatnění odpočtu se postupuje následovně: daň, kterou jste zaplatili dodavatelům, odečtete od daně vybrané od odběratelů. Do státní kasy pak odvedete pouze jejich rozdíl.

Odečíst DPH si můžete u těch položek, které souvisí s vaší ekonomickou činností (a které jste logicky pořídili od jiného plátce DPH). Vždycky k nim taky musíte mít daňový doklad. Pokud byste danou věc využívali částečně pro podnikání a částečně pro soukromé účely, bude se odpočet DPH krátit. 

Nárok na vrácení DPH máte navíc i při změně režimu – tedy v momentě, kdy se z neplátce DPH stanete plátcem. V praxi tento nárok znamená, že již při prvním podání daňového přiznání můžete žádat o odpočet DPH od vašich skladových zásob nebo dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Platí to ale jen pro položky pořízené maximálně rok nazpátek a opět od jiného plátce DPH.

Našli jste v článku chybu? Dejte nám vědět, abychom ji mohli opravit. Děkujeme!

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Často kladené otázky

  • Osoba povinná k dani se musí registrovat jako plátce DPH, pokud její obrat za předchozích dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne dva miliony korun. Kromě toho se musí registrovat také subjekty, které poskytují nebo přijímají služby do/z jiných členských států EU. Dobrovolně se mohou registrovat i podnikatelé s nižším obratem, pokud očekávají, že jim to přinese výhody. Registrace jako plátce DPH může mít významný dopad na cash flow a administrativní nároky firmy.

  • Plátcovství DPH přináší podnikatelům několik výhod, mezi které patří možnost odpočtu DPH na vstupu, což může vést k nižším nákladům na podnikání. Díky plátcovství DPH mohou podnikatelé získat důvěryhodnost u obchodních partnerů a zákazníků, což může zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu. Navíc se plátci DPH mohou účastnit větších zakázek a tendrů, kde je plátcovství často požadováno. Celkově plátcovství DPH přispívá k profesionálnímu image a může vést k lepším obchodním příležitostem.

  • Dobrovolná registrace k DPH probíhá podáním žádosti na příslušném finančním úřadě, kde je nutné doložit důvody a ekonomickou činnost, kterou vykonáváte. Finanční úřad následně posoudí vaši žádost a rozhodne o registraci. Po schválení obdržíte daňové identifikační číslo (DIČ) a stanete se plátcem DPH, což vám umožní odpočítávat DPH na vstupu a zvyšovat konkurenceschopnost vaší firmy. Pro úspěšnou registraci je důležité pečlivě připravit veškerou dokumentaci a být připraven na případné doplňující dotazy ze strany úřadu.

  • Plátci DPH v České republice mají několik povinností, které zahrnují pravidelné podávání daňových přiznání a platbu daně z přidané hodnoty. Musí také vést pečlivou evidenci o svých obchodních transakcích a vystavovat daňové doklady s uvedením DPH. Kromě toho jsou povinni podávat kontrolní hlášení a dodržovat zákonné lhůty pro podání a platbu daně. Splnění těchto povinností je klíčové pro zajištění souladu s daňovými předpisy a minimalizaci rizika sankcí.

Ohodnoťte článek

-
3
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Monika Veselíková

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném... Více

Související témata

byrokraciedaň z přidané hodnotydaněDaně 2024daňové přiznáníplátce DPHpodnikánípodnikateléPodnikavé ČeskoVše o...

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo