Diskuze: Daňová spravedlnost je dobrá pro pravici i levici

21. 2. 2019
 5 164
8 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

"V některé zemi Židy jen zbavili majetku, v některé je internovali a v některé je masově vraždili."
"Je potřeba vyjednat nějaký rovný a spravedlivý přístup, jednotné celoevropské konečné řešení."
__________________________

Když někoho donutím být někde, kde být nechce a dělat tam, co dělat nechce, je to OTROCTVÍ (a je jedno, zda tomu někdo eufemisticky říká převýchova v pracovním táboře, nebo povinná vojenská služba).

Když někomu bez jeho souhlasu seberu majetek, je to KRÁDEŽ (a je jedno, že se tomu někdo pokouší dát eufemistickou nálepku znárodnění, vyvlastnění, arizace židovského majetku, zdanění, vyrovnání sociálních rozdílů, ...).

Také je zcela jedno, zda s takovým opatřením souhlasí 20, 40, 60 či 80 procent populace. Důležitý je pouze (ne)souhlas dotyčné postižené osoby. Pokud není, i při 90procentním souhlasu ostatní populace stále jde o zločin.

Nahlásit
-
18
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Daň je cena za stát. Konkurence ceny snižuje, kartel ceny zvyšuje. To je jako by se stanovila pevná cena za auto nižší střední třídy, všichni by kupovali BMW 1.

Nahlásit
-
-1
+

Diskuze

Finmagu se fakt daří. Po filipice proti vědě bez přívlastků a za politicky korektní vědu (Kašparová), ekofašistickém volání po maoistických řešeních klimatických změn (Tkadleček), přichází článek komunisty. Pane Plesko vážně chcete pořád tvrdit, že finmag je vyvážený server? A to jsem ještě nečetl toho Palatu.

Jak píše pan Suchý, daňová spravedlnost je oxymoron. A jak říká klasik, je-li daň spravedlivá, tak i vysoká daň je spravedlivá.

A i kdybychom nakrásně připustili, že daně jsou nutnost (já to samozřejmě nepřipouštím :-), tak potom jediná spravedlivá daň, je daň z hlavy stanovená absolutní částkou. Tedy například každý zaplatí 50K ročně a žádné další daně už nebudou.

Nahlásit

-
6
+

Mnohé státní instituce nás nejen stojí peníze, ale škodí navíc přímo tím, že nám brání obchodovat s kým chceme, jíst co chceme, vyrábět co chceme, bydlet kde chceme apod. Pochopíme-li, že veškeré aktivity státu (včetně samotného zdaňování) jsou podmíněny úspěšným zdaněním lidí, bude ihned zřejmé, že čím méně daní stát od obyvatel vyvlastní, tím méně svých aktivit si bude moci dovolit financovat a provádět. A proto ten, kdo nezaplatí daně, jež by normálně zaplatil, přispívá k omezení moci státu, což ho v našich očích musí činit hrdinou.

Lidé by neměli propadat iluzím, opět pečlivě šířeným státní propagandou, že díky neplatičům daní existuje ve státním sektoru pověstný nedostatek peněz, který by se jinak podařilo vyřešit, “jen kdyby všichni zaplatili tak, jak mají”. Kdyby lidé zaplatili více na daních, jedinou změnou by bylo, že by vznikly nové “společenské problémy” a nové úřady, jejichž prostřednictvím by se politici a byrokraté jali společnost “zdokonalovat”.

Je zcela naivní si myslet, že by státní byrokracie kdy mohla prohlásit daňové výnosy za postačující ke všem funkcím, které by tato byrokracie ráda “pro společnost” vykonávala a o jejichž výkonu nakonec sami politici rozhodují. Vždyť nedostatek finančních prostředků je téměř definičním znakem státního sektoru – podívejme se na školství, zdravotnictví, státem podporovanou kulturu, ochranu životního prostředí, státem placený výzkum. Nelze proto ani zcela vážně tvrdit, že díky neplatičům daní jsou nuceni “poctiví” daňoví poplatníci platit více. Opět, kdyby se najednou nikdo platbě daní nevyhýbal a vybralo by se tak více, spíše než k poklesu daňového zatížení by během pár let došlo k opačnému jevu: politici a byrokraté by vykonávali více svých destruktivních funkcí, které doposud nevykonávali nikoliv proto, že by nechtěli, nýbrž proto, že na to prostě neměli finanční zdroje.

Označením neplatiče daní za hrdinu nemáme v úmyslu naznačovat, že se daním nevyhýbá ze sobeckých důvodů, že se daním vyhýbá, aby omezením moci státu pomohl ostatním. Jistěže to dělá pro sebe, nicméně i zde sledování svého vlastního zájmu vede k pozitivním důsledkům i pro ostatní (s výjimkou politiků a byrokratů). Cílem pašeráků, či manažerů firem se sídlem v daňových rájích je rovněž jejich vlastní prospěch, a přesto svojí činností prospívají ostatním – lidé kupují levnější zboží a užívají si statků od firmy, která by nebýt daňového ráje třeba nemusela existovat.

Rovněž nemáme v úmyslu tvrdit, že ti, kdo daně platí ve výši, v jaké je od nich stát požaduje, jsou nutně nějakými zločinci. Samozřejmě, že jsou především oběťmi, kterým nelze vyčítat, že se násilí ze strany státu podvolili. Hrozba represí ze strany státu není nikterak planá a mnozí z nás tak dají nakonec přednost platbě daní před rizikem znárodnění svého majetku či uvěznění. O to více však ve srovnání s nimi vynikne čin neplatiče daní, který uvedená rizika podstupuje!

Neplatič daní tak zkrátka nejenže není zločincem, neboť svým jednáním nepoškozuje majetek nikoho jiného, ale je v jistém smyslu jeho opakem – je hrdinou, který omezováním daňových výnosů státu způsobuje, že stát nemá takovou moc, jak by rád měl. Mějme toto na paměti, kdykoliv budeme sami přiznávat příjmy, vyžadovat stvrzenky a platit daně. Každá koruna, která zůstane v soukromém sektoru mezi lidmi, kteří skutečně vytváří bohatství tím, že spolu kooperují, představuje zároveň o korunu méně pro ty (převlečené za stát), kteří naše bohatství omezují a ničí. Jakkoliv vás tímto nevyzýváme k neplacení daní (to je přeci rovněž “zločin”…), můžete alespoň zvážit, zda se rovněž nestát hrdinou…! https://pravyprostor.cz/neplaceni-dani-neni-zlocinem/

Nahlásit

-
14
+

Není tržní cena něco, co vzniká střetem nabídky a poptávky, co někdo platí DOBROVOLNĚ pokud usoudí, že mu nabízená služba za ty peníze stojí?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
5
+

Daň je cena za stát. Konkurence ceny snižuje, kartel ceny zvyšuje. To je jako by se stanovila pevná cena za auto nižší střední třídy, všichni by kupovali BMW 1.

Nahlásit

-
-1
+

Až bude zdanění 110 % a zvolíme tu správnou přerozdělovací komisi, nastane konečně ráj!

Nahlásit

-
3
+

"V některé zemi Židy jen zbavili majetku, v některé je internovali a v některé je masově vraždili."
"Je potřeba vyjednat nějaký rovný a spravedlivý přístup, jednotné celoevropské konečné řešení."
__________________________

Když někoho donutím být někde, kde být nechce a dělat tam, co dělat nechce, je to OTROCTVÍ (a je jedno, zda tomu někdo eufemisticky říká převýchova v pracovním táboře, nebo povinná vojenská služba).

Když někomu bez jeho souhlasu seberu majetek, je to KRÁDEŽ (a je jedno, že se tomu někdo pokouší dát eufemistickou nálepku znárodnění, vyvlastnění, arizace židovského majetku, zdanění, vyrovnání sociálních rozdílů, ...).

Také je zcela jedno, zda s takovým opatřením souhlasí 20, 40, 60 či 80 procent populace. Důležitý je pouze (ne)souhlas dotyčné postižené osoby. Pokud není, i při 90procentním souhlasu ostatní populace stále jde o zločin.

Nahlásit

-
18
+

Opět se potvrdilo pravidlo o melounu - zelení zvenku, rudí uvnitř.

Nahlásit

-
5
+

Daňová spravedlnost - další pěkný oxymoron na finmagu.

Nahlásit

-
9
+