Diskuze: Devadesát miliard v prachu a 70 ve škrtech. Není to málo, pane ministře?

15. 11. 2022
 32 196
4 komentáře

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Dělají si z lidí dobrý den. Porovnejte chování vlády s programovým prohlášením.

Nahlásit
-
12
+

Diskuze

Náš ministr vnitra řekl, že vysoké ceny za energie je daň za to, že máme svobodu a demokracii. Takhle může zdůvodnit zřejmě jakékoliv zdražení. A normální občan mu na takovéto zdůvodnění z vysoka..., když svobodně nemá na léky, nebo energie, nebo potraviny.

Nahlásit

-
1
+

Milan Kundera

Myslím, že je to k zamyšlení. Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromaděním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu způsobující globální oteplování. Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě. Za socialistických systémů byly výrobní prostředky a veškeré území celospolečensky vlastněno, což by dnes, pokud by to ještě existovalo, dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a základnu, jak přistupovat udržitelně k naší existenci na zeměkouli a radikálně změnit způsob jakým vyrábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné statky. Socialismus (vedle anarcho-socialismu) byl a doposud stále zůstává, nejrealističtější ekonomickou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naproti tomu kapitalistický systém (schovávající se za demokracii) je v přesném opaku k této myšlence, neboť je založen na nekonečném ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném drancování přírodních zdrojů. Hlavním ekonomickým a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukromých zisků, bez ohledu na skutečné potřeby lidí a udržitelnost životního prostředí. A protože je kapitalistický ekonomický systém vlastněn a diktován různými soukromými, navzájem soutěžícími vlastníky výrobních prostředků, tak se společnost zákonitě nedokáže dohodnout na žádné jednotné akci, která by zpomalila nebo zvrátila katastrofální globální klimatický kolaps. Proto se chci omluvit, že jsem jako součást československého disentu slepě pomáhal zavést principy takzvaných individualistických lidských práv, která ve svých důsledcích vedou jen k sobectví a atomizaci členů společnosti, tak typické pro kapitalistickou společnost. Taková práva jsou falešnými lidskými právy. Nyní uznávám, že zásady lidských práv by neměly být odděleny od přírodních práv a globální ekologie. Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Zvláště se chci omluvit mé šestileté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky. Stačilo opravit předcházející režim. Umožnit cestování, studijní pobyty a drobná řemesla.

Nahlásit

-
2
+

Nejlepší na tom je, že karenční doba platí jenom na lid v podhradí. A například na poslance se to nevztahuje. Ti pobírají své dávky od prvního dne.
Zrušte senát bez náhrady, Sněmovna si pohodlně vystačí s polovinou poslanců. Začněte poslance odměňovat tím, že to je čestná funkce, jako to bylo za komunistů. Refundace mzdy plus padesát procent. Zrušte své politické náměstky, přestaňte platit hromady zbytečných poradců. . . . . . Kde vzít peníze, je celá řada možných míst, jen se nikomu do toho nechce. Ach jo.

Nahlásit

-
4
+

Dělají si z lidí dobrý den. Porovnejte chování vlády s programovým prohlášením.

Nahlásit

-
12
+