Z deníku europoslance: Německá minimální mzda bere práci českým speditérům

Petr Mach
Petr Mach
8. 4. 2015
 9 330

Němci zavedli minimální mzdu a její výši stanovili na 8,5 eura za hodinu. Dostávat ji má každý, kdo pracuje na německém území. Včetně řidičů z povolání, kteří přes jeho území projíždějí. Před Evropským parlamentem se demonstrovalo a poslanci diskutují s Evropskou komisí, co je víc: Právo na volný pohyb služeb uvnitř Unie, nebo právo státu určovat si podmínky na svém území?

Z deníku europoslance: Německá minimální mzda bere práci českým speditérům

Europoslanci z Německa mluví o tom, že nižší mzdy řidičů z východu Unie jsou „sociální dumping“, kterému je třeba učinit přítrž. Někteří evropští poslanci dokonce chtějí, aby se v dopravě uzákonila celoevropská minimální mzda.

Nový německý zákon z tamějšího trhu vytlačuje řidiče kamionů z chudších zemí Unie včetně Česka. Jde o ekonomický protekcionismus pod pláštíkem sociální ochrany. Když nemůžou odpůrci volného pohybu služeb uvnitř Unie zavádět cla, uchylují se k „netarifním bariérám“.

Volný pohyb služeb a zboží je hlavní výhoda společného trhu. Jsem odpůrcem nadbytečných směrnic a nařízení i evropského přerozdělování peněz: jediné, co mi na evropské integraci připadá smysluplné, je právě dohoda států na tom, že občané a firmy spolu budou obchodovat a cestovat bez bariér.

Nejde jen o minimální mzdu jako takovou, kromě toho Německo zahraniční speditéry zatěžuje spoustou nové byrokracie, mají například před každou jízdou poslat faxem německým úřadům přesný plán cesty.

Proto jsem spolu s dalšími poslanci požádal Evropskou komisi, aby sdělila, jestli podle ní německý zákon je v souladu se smlouvami Evropské unie, které garantují volný pohyb služeb.

Komise odpověděla, že situaci zkoumá a je v kontaktu s německými úřady, po kterých žádá další informace: „Komise tento zákon přezkoumává, neboť se vztahuje na veškerou mezinárodní dopravu, včetně tranzitu nebo kabotáže. Za tímto účelem se Komise obrací na německé orgány, aby jí poskytly informace o sledovaném veřejném zájmu a nutnosti zavedení minimální mzdy v této souvislosti, zejména pokud jde o přepravní činnosti, které nezahrnují nakládku a vykládku v Německu. Komise se rovněž dotazuje na nezbytnost donucovacích mechanismů a správních požadavků souvisejících s režimem minimální mzdy. Bude posuzován soulad s právem Unie, včetně dodržování zásady proporcionality německými právními předpisy, a to zejména za účelem zajištění, že není nepatřičně omezován volný pohyb zboží a svoboda poskytování služeb. Na základě posouzení vysvětlení, které poskytnou německé orgány, rozhodne Komise o dalších krocích.

Komunista proti minimální mzdě

Jde samozřejmě o to, že firmy ze střední a východní Evropy umějí vykonávat zakázky levněji, protože jejich řidiči mají nižší mzdy. Přestože západní poslanci tvrdí, že jde o ideový spor a jde jim jen o sociální blaho zaměstnanců, ukazuje se, že jde o spor Východ – Západ. Je to patrné i z projevů poslanců: nezávisle na politické příslušnosti mluví ti ze Západu o „ochraně“ a ti z Východu o diskriminaci. Evropská komise se k problému staví spíše rezervovaně a snaží se nepřekročit svou pravomoc, jelikož nařizovat minimální mzdu v členských státech jí nepřísluší.

Když se konala v Bruselu malá demonstrace českých řidičů proti německé minimální mzdě, viděl jsem tam dokonce i komunistického poslance Ransdorfa. Jaký paradox vidět komunistického poslance demonstrovat proti minimální mzdě. Mimochodem – možná by měli komunisté protestovat i doma, proti české minimální mzdě, ta také vytlačuje z trhu pracovníky, které by chtěli získat práci za nižší mzdu.

I když se německá minimální má mzda vztahovat i na ty kamiony, které jen projíždějí, jádrem sporu je takzvaná kabotáž. Jde o to, že například český řidič kamionu, který převáží zboží řekněme do Belgie, smí cestou využít volnou kapacitu a naložit další zboží třeba v Norimberku a vyložit ve Stuttgartu. Tím konkuruje německým přepravcům. Jelikož Němci kvůli unijním smlouvám kabotáž zakázat nemohou, snaží se ji obejít tím, že nařídí západní minimální mzdu i pro zaměstnance z Východu, kteří pouze projíždějí.

Osobně budu bojovat proti tomu, aby Evropská unie uzákonila celoevropskou minimální mzdu. Budu se snažit, aby v tomto souboji mezi západními a východními zeměmi zvítězil princip volného pohybu služeb nad ochranářskými zájmy jednotlivých států.

Jsem proti pokrytecké diskriminaci našich firem a zaměstnanců, která se schovává za ochranu lidí, i když ve skutečnosti jde pouze o snahu vystrnadit levnější konkurenci. Německá vláda prozatím pozastavila uplatňování minimální mzdy na zahraniční řidiče. Až ji začne naplno uplatňovat, české přepravní firmy na německém trhu skončí. Bude to popření principu volného pohybu služeb, tedy samotného základu, na kterém Evropská unie stojí a kterým se pyšní.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (12)

Vstoupit do diskuze
Petr Mach

Petr Mach

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo