Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Jan Urban

Obavy z deflace jsou zbytečné

Obavy z deflace jsou zbytečné

Tentýž jev může mít různé příčiny: vzroste-li naše tělesná teplota, může to být známkou horečky, stejně jako důsledkem toho, že jsme se ponořili do relaxační horké lázně. Ještě než se proto začneme určitého projevu obávat, je rozumné si všimnout, jaké příčiny k němu vedly. Teprve poté, pokud vůbec, je namístě uvažovat o možné terapii.

11. 2. 2015
Ztráta ekonomických reflexů

Ztráta ekonomických reflexů

Některé zkušenosti, ekonomické nevyjímaje, jsou zřejmé nesdělitelné. Lidé i vlády je pravděpodobně musí získat sami. Lze jen doufat, že to u nás nebude trvat příliš dlouho.

9. 12. 2014
Platy státních šéfů: Za hodně peněz málo muziky

Platy státních šéfů: Za hodně peněz málo muziky

Jedním z nejúzkostlivěji střežených ekonomických tajemství v Česku jsou platy šéfů státních firem. Jejich výši se zatím nepodařilo zjistit ani vládě. Když se o to nedávno pokusila, nezjistila dokonce ani to, nakolik ministerstva, pod která státní podniky spadají, dodržují zásady odměňování státních manažerů, které vláda zavedla už v roce 2010.

15. 7. 2014