Diskuze: Prezidentský dotazník č. 1: Karel Schwarzenberg

17. 9. 2012
13 komentářů

Přihlášení do diskuze

Diskuze

Neb je z mé reakce asi špatně patrné. Jedná se o úvahu o nelehkém hledání pravdy, určitě né o argument proti panu Schwarzenbergovi, jak by se dle názoru okolí dalo chápat. Toho bych si nejspíš dovolil porovnávat s ostatními, dle toho co pro stát udělal a např. při posouzení s paní Samkovou docela vede.

Nahlásit

-
0
+

Souhlasím s názorem pana Schwarzenberga, že co bylo ukradeno se má vracet.
Jen přesně nevím kde začít. Dá se majetek získaný za staletí nepravdivým tvrzením rodin uvádějících, že jsou ti lepší a májí modrou krev považovat za neukradený?

Nahlásit

-
0
+

Já si pana Schwarzenberga vážím za spoustu věcí, které udělal. Ale myslím si, že do této funkce se už opravdu nehodí. Ale přeji mu pevné zdraví.

Nahlásit

-
0
+

Ze stylizace odpovědí bych řek že to za něj odpovídal nějakej PíáRista.

Nahlásit

-
0
+

Jistě pane J. Holečku . Reakce byla ... od osobního tajemníka V. Klause pana Jakla. Přesvědčoval mne, jak bezdětní sousedi v domě povinně přispívají na výživu dětí svého souseda. Následně jsem Jaklovi napsal dopis, kde jsem mu do halíře doložil, jak je to ve skutečnosti. V roce 2006 jsem to, tehdy s pomocí daňového poradce, spočítal. Tady je výsledek:
http://aktualne.centrum.cz /blogy-a-nazory/clanek.phtml?i d=109032
Nato mi pan osobní tajemník již neodpověděl. V této souvislosti je zajímavý fakt, že je náš pan president údajně profesorem ekonomie. Že nenapsal patrně ani diplomku nikoho z těch nahoře nemůže zajímat již proto, že jsou na tom jako právníci ze z Plzně podobně.

Nahlásit

-
0
+

Faktická poznámka: v roce 1918 bylo TGM 68 roků.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

V 75 letech už prostě není výkonnost co bývala.
Dal bych do zákona, že prezident smí být zvolen nejpozději před dosažením 70 let věku, pokud nechceme, aby nás zastupoval ve světě nějaký podřimující stařeček, byť to má v hlavě srovnané. A nemyslím to jen na Schwarzenberga, ale i na Miloše Zemana.
Tím nechci říci, že Fischer zobající z ruky eurohujerům je nějaká výhra.

Nahlásit

-
0
+

Proč není v dotazníku otázka na postoj k EU ???

Nahlásit

-
0
+

A byla nejaka reakce? neco jako dopis z prezidentske kancelare...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pak byste měl úřadovnám, sloužícím k distribuci centrální bankou padělaných peněz, přestat říkat banky. Regulérní banka je samostatný svéprávný ekonomický subjekt a má ve své podstatě vlastně stejně prostý provoz, jako nádražní úschovna zavazadel. To, co vydává establishment (politický i ekonomický) za bankovní operace a finanční transakce, jsou ve skutečnosti kejkle, kterými se politici pokouší prostřednictvím oněch úřadoven zamaskovat své padělání peněz.
Neexistuje "něčí" specifický ekonomický pohled. Ekonomický pohled je jen jeden: zisk vs prodělek.
Nízká porodnost je mj. způsobena tím, že jednak děti zatížené brutálním zdaněním (někde na úrovni cca 60%) nejsou žádnou kdovíjakou sociální pojistkou a také tím, že lidi podlehli falešným slibům, že stát se o ně ve stáří postará.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Souhlas pane R. Doležale.
Záměna pojmů pojištění a daň není v pořádku. Jedná se dokonce v případě, že se tak stane u ekonomicky nejdůležitějšího zákona,jehož prostřednictvím stát distribuuje přes ČSSZ téměř 1 miliardu korun denně na důchody ( zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), o zlou věc s dalekosáhlými negativními dopady v oblasti financování důchodů, důchodové reformy a dokonce nepřímo i v nízké porodnosti. Proč? Protože taková zlá záměna základních pojmů vydatně pomáhá bankám v prosazení jejich ekonomického vidění světa ve všech oblastech lidského života. Právě V. Klausovi jsem napsal již před šesti lety dopis, ve kterém jsem podrobně rozebral tragické dopady záměny pojmů pojištění a daň v našem právním řádu na populaci. Viz:
http://www.demografie.cz/a rchiv-korespondence/dopis-v_-k lausovi-2006

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Myslím že pro začátek by úplně stačilo tomu přestat říkat pojištění, protože definice pojištění je jiná.

http://cs.wikiped ia.org/wiki/Poji%C5%A1t%C4%9Bn %C3%AD

Pojištěníje systém, kdy se jednotlivci, nebo právnické osoby, snaží tlumit dopad určitých negativních událostí. Společně přispívají do tzv. pojistného fondu [1], který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje specializovaná instituce – pojišťovna, která poskytuje pojištění za úplatu. Pojištění se uzavírá pojistnou smlouvou. Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté, náhodné události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy, ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči.

Opravdu se do těchto kritérii vejde naše Sociální a Zdravotní pojištění?Docela by mě zajímalo jestli jde u soudu napadnout zneužití tohoto názvu tzn. uvedení v omyl? Už jen nepřítomnost smluvního vztahu u pojištění může být předmětem žaloby né?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pan předseda TOP v zajetí mýtů
Příklad první: Měly by mít děti možnost spořit v rámci povinných sociálních odvodů na důchod svých rodičů? Ano. Je to možnost jak rodičům poděkovat za jejich výchovu. Tady z toho "spoření na důchod" je již kabaret. Nejde o spoření ale o přímý transfer peněz odváděných na sociální pojištění (SP),rodičům - důchodcům. Navíc právě jen dobře vychované děti financují ze svých odvodů SP přímo důchody svým rodičům. Na jejich vlastní důchod přispějí v I. průběžně (mezigeneračně), financovaném důchodovém pilíři až jejich děti.
Příklad druhý: Vstoupíte do druhého pilíře penzijního systému? Podporuji tuto variantu, byť pro mě to není aktuální. Kdy už se konečně ministři, poslanci i mnozí další (!) zbaví staré a nepravdivé poučky? Poučky, která praví, že odvodem sociálního, resp. důchodového pojištění si šetříme na svůj důchod. Právě na tomto nepravdivém tvrzení staví banky svoji propagandu penzijních fondů. Staví ji na lži, která tvrdí že si šetříme na důchod ať již odvodem tzv. pojištění, nebo u bank individuálně. To první není pravda. To druhé ve svých důsledcích - tj. po 35 - 40 letech spoření také pravda nebude.
Vskutku výživná anketa jako dělaná pro lidi, kteří si neuvědomí, že vstupem do Penzijních fondů okradou rodiče o 3% z odvodů sociálního pojištění (těch 20 000 000 000,- Kč za rok přece chudí bankéři potřebují daleko více než bohatí důchodci) a o další 2% střádalové sami sebe (13 300 000 000,- Kč za rok).
Co říci k takovým dezinformacím?
Snad jen to, že systémy sociálního pojištění byly v minulosti neustále zdokonalovány. Není proto důvod s tím zdokonalováním přestat a obrátit se ke kvalitativně nesrovnatelně horší variantě důchodové reformy. Reformy v podobě bankovního produktu orientovaného jen ve prospěch dalších zisků bank.

Nahlásit

-
0
+