Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Diskuze: Anketa: Prodat Českou poštu?

12. 10. 2012
2 komentáře

Přihlášení do diskuze

Diskuze

Aleši Tůmo,
toto Vaše tvrzení by chtělo trochu osvětlit.
Soukromé poštovní služby si také umím představit, ale jen v případě, že budou licencované státem a to proto, že tato služba se vyvinula historicky ve střední Evropě jako nekomerční služba monarchii pro potřeby armády, státní správy a druhdy pro komunikaci obyvatelstva (stejně jko dráhy). Byla tedy dotována státem a to jí provází dodnes. Sama by se jako komerční subjekt nikdy NEVYVINULA. Její prostor by zaplnily dílčí služby - jen ty soukromě výdělečné. Nevýdělečný sektor by ale zůstal nepokrytý. Zeptejte se nějakého thajce, nebo indonésana, jak funguje pošta, zdravotnictví nebo dráhy v jejich zemi, kde byl vždy jen komerční zájem tyto služby provozovat z důvodů hospodářské nadvlády nad jejich státními útvary.
Rozvojové země jsou příkladem: rozvinutá železnice od dolů k přístavům, ale pro občany státu nic. A proč také. Většina občanů se přeci nepodílí na dolování manganisté rudy, tak proč by měla využívat výhody komerční organizace?

ANO pronájmu dílčích služeb pošty komerčním subjektům proti na opci.
NE prodeji pošty jako celku.Miroslav eMotejlku,
ano, a nejen v USA.

Tomáši Prouzo,
ano! Neštěstí našeho státu je, že lidé jej provozující mají Vámi zmíněné tendence, místo potřeby veřejné služby. Tyto tendence se ale pojí spíše se starší generací, vychované v Husákovsko-normalizačním prostředí, ze kterého si přinesli do dnešní doby nemalé deformace charakteru.
Ještě jednou ano k: služba jako hračka politických deprivantů*.
(* Deprivant je člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality.)


Petře Machu,
ano k neprodeji pošty.
ANO k pronájmu služeb, které Česká pošta není schopna efektivně provozovat.
NE k prodeji "en bloc".


Pa trikuNachere,
vděčný souhlas! Generační (ideová) výměna je nezbyně nutná.


Martine Prokope,
v případě služby, kterou nelze obejít (Česká pošta) se jedná o strategický zájem státu (rozuměj občanů, kteří si stát platí).
Kdo má zájem, aby komunikaci našeho státu ovládala soukromá firma, jejíž záměry nelze legitimě kontrolovat, protože je to SOUKROVÁ firma, se všemi privátními svobodami, kterými je soukromé podnikání privilegonáno, již od dob renesance?
Odpovězte!

LukášiKovando,
pošta není komerčním subjektem (i když jiné služby jí mohou konkurovat). Jak sám píšete, je reliktem Rakousko-Habsburské monarchie. Správně! Byla vytvořena pro potřeby monarchie, ale v zájmu služby obyvatelstvu monarchie. Ne proti němu. Jako taková přežila přerody režimů, protože je to potřebná instituce pro obyvatelstvo - nikoli pro vytváření zisku. Tato instituce nebyla zpochybněna žádným systémem státní správy (monarchie -> republika -> fašismus -> komunismus -> republika), protože je to veřejná služba, která se odlišuje od podnikání Vámi smíněné společnost DHL v tom, že její zadání je zajišťovat komunikaci, nikoli generovat zisk za jakýchkoli okolností, což DHL svým chováním na trhu dokládá - orientuje se pouze na výdělečné činnosti, ostatní neprovozuje - proč také…
Myslím, že by DHL byla schopna provozovat i armádu České republiky, kdybychom jí ji prodali - ovšem s jaký budoucím výsledkem pro stát?

Nahlásit

-
0
+

Jen si zavzpomínám na TV intervium s ministrem Ježkem. Reportérka: "Pane ministře, bude se privatizovat také plzeňský pivovar?" Ježek: "Ale paní redaktorko, to v žádném případě, rodinné stříbro se přece neprodává!"
:-))) ))(V roce 1999 získal kontrolu nad a. s. Plzeňský Prazdroj koncern SABMiller.)

Nahlásit

-
0
+