Diskuze: Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

4. 10. 2014
 42 896
3 komentáře

Přihlášení do diskuze

Diskuze

Jak to myslíte, pikantně?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Proč zrovna Ukrajinec? To se opravdu povedlo, zejména v dnešní době takové podsouvání Ukrajinců jako lamačů prstů a podobné chátry, působí velice pikantně.

Nahlásit

-
0
+

No, já jsem také proti regionalitě. Už jen z jediného hlediska. Pokud uděláme vše ve stejném regionu regionálním, tak se najdou lidé, kteří budou v rámci tohoto regionu využívat kontakty mezi obory-odvětvími-institucemi-fi rmami-správami.Příklad z historie, kdy se regionalita rušila je z doby Marie Terezie, která rušila místní soudy a snažila se soudy zestátňovat (deregionalizovat), a tamní okresní "Vladaři", kteří měli i tu moc odsoudit člověka který se jim znelíbil to tehdy nesli dosti nelibě a chtěli po pár letech stav vrátit zpátky, protože je někteří lidé nechtěli až tolik poslouchat, když už během jednoho okamžiku nemohli člověka obvinit a ihned odsoudit.

Dále bych chtěl naznačit, že regionalitou jde exekutorská komora výrazně proti smyslu EU, která dle mého chce podpořit tvorbu celounijních firem a institucí, které by dodržovaly stejná pravidla a zajišťovaly stejně kvalitní služby po celém jejím území, tak abych jako občan, který využívá služeb třeba v Praze mohl využívat stejné služby podle stejné smlouvy v jiném státě nebo městě. Dnes má člověk možnost využívat služeb v Praze a pokud chce podobnou službu využívat v Ostravě, tak žádná firma tam takové služby neposkytuje a pokud ano, tak vám řeknou, že je to jen jako bokovka a neplánují se přizpůsobit vašim požadavkům. Kde to jsme? Se zavedením regionality se dostáváme jinam než bychom chtěli.

Dále bych chtěl říci, že by mělo být exekutorům povoleno stavět celounijní sítě, ta aby například Anglický zákazník, který koupí Pražský byt a njemník mu v něm neplatí předem dohodnutý nájem měl možnost využít exekutora, který je třeba po celé evropě znám svými kvalitami i v jiných státech.

Nahlásit

-
0
+