Diskuze: Přístup „ať se každý zajistí na stáří, jak chce“ by skončil katastrofou

7. 5. 2016
 33 216
73 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Přístup "ať se každý zajistí jak chce" fungoval 200 tisíc let. Současné sociálně-inženýrské pokusy se státním sociálním systémem jsou v dějinách lidstva jen nicotnou epizodkou a slepou uličkou vývoje. Penzijní systém byl vždy založen na zodpovědnosti, rodinné soudržnosti a mezilidské solidaritě. Byl fragmentovaný, a proto byl robustní. Byl neanonymní, byl pod sociální kontrolou a omezoval free-riding a parazitismus, a proto byl efektivní. Státní sociální systém je neefektivní, křehký a ještě k tomu anticivilizační, protože v lidech potlačuje zodpovědnost a solidaritu.

Nahlásit
-
43
+

Nejméně oblíbený příspěvek

"Současné sociálně-inženýrské pokusy" odlišují současnou civilizovanou lidskou společnost od smečky divokých dravých zvířat. To není vývojová slepá ulička. Díky tomuto vývoji je západní lidská civilizace na té úrovni, na jaké je. A mezi jeden z těch civilizačních znaků patří i civilizovaný státní průběžný důchodový systém, který je založen právě na stejných principech, jako byl vždy v minulosti. Jediným rozdílem je, že se tento systém neaplikuje na rodinné bázi, ale na bázi celostátní. Co se týče free-ridingu a parazitismu bezdětných v průběžném státním systému, zde stačí doplnit průběžný systém státním kapitálovým pilířem pro bezdětné a bezdětným příslušně omezit nárok na důchod z průběžného systému a tak ukončit jejich parazitování na průběžném systému.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-19
+

Diskuze

Samozřejmě a souhlasím. Celé by to k tomu směřovalo. Šlo mi o nastínění změny tímto směrem - onen přechod, který by vůbec nemusel znamenat nějaké borcení a hroucení současného systému, chaos, jak by si jej mnozí mohli představovat. Jen do něj vrátit přirozený prvek rodiny(individualit) jako základu. Pak už by stát jako prostředník přestával dávat smysl a ze státních rukou by penzijní systém mohl být vyjmut. Ano.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

1) Majetkové právo není právem pozitivním, ale negativním: "Mám právo, aby mi nikdo nepoškozoval moje tělo. Aby mi nikdo nebral plody práce mého těla či to, co jsem za tyto plody s někým jiným v procesu dobrovolné směny vyměnil". Tedy negativně vymezené právo, aby proti mně nebyla vedena agrese.

2) Gamblerství? I kdyby: každý má právo své peníze i progamblovat! Nicméně koupi zlaté cihly vidím jako daleko menší hazard, než spoléhat na sliby politiků. Natož za 30 let spoléhat na trvanlivost slibů těch dnešních politiků.
I propuštění otroků mělo nějaké náklady. Jaký to ale je argument pro zachování otroků? Jak ze zotročení děda plyne, že se má i vnuk povinnost nechat zotročit?

3) Průběžný systém je robustní za určitých podmínek:
Vyplatí se jen tolik, kolik se vybere. I za cenu toho, že při nepříznivém vývoji demografie, zaměstnanosti a státního dluhu ta penze bude směšně nízká. Ovšem pak je námitka tato: proč mám dnes platit hodně, když si myslím, že mou vyhlídkou je, že dostanu málo? Držet lidi násilím v systému, který se jim zjevně nevypácí (jen ať si to každý spočte - i kdyby náhodou byly dodrženy slibované výplaty, čemuž nevěřím, je to hrubě nevýhodné) je jak nemorální, tak neudržitelné. Lidé se budou čím dál víc snažit unikat, což systém déle znevýhodní pro ty, kteří uniknout nemohou, nebo se (zatím) bojí.
A ano - jsou lidi, pro které je průběžný systém výhodný. Lidé buď líní či neschopní, nebo málo kvalifikovaní (ti, co si ve škole pod lavicí hráli piškvorky a po škole šli na pivo a ne na angličtinu). Jasně že pro pomocného dělníka pracujícího na poloviční úvazek a to jen v zimě (protože v létě pije s kamarády u jezera) je systém výhodný. Ale to je jen další argument pro to, proč ti produktivní a kvalifikovaní mají ohromný důvod se systému neúčastnit.
Jednoduše pomocný dělník či uklízečka by logicky měla mít nárok na takovou penzi, na kterou by si ušetřila, kdyby místo sociálního pojištění měla třeba trvalák do ETF fondu.
Pokud si činí nárok na úspory někoho jiného, nebo si činí nárok na odvody dětí, jejichž rodiče do nich nainvestovali třeba po dvou milionech na kvalitní vzdělání, tak je něco shnilého.
To by rovnou už za produktivního života ta uklízečka mohla chtít, aby jí její snaživější spolužáci přispívali na jídlo, bydlení, nové auto, dovolenou....

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Jenže to je 13.5 tisíc měsíčně (po dobu 20 let) NAVÍC k tomu, co si daný člověk naspořil. Tedy jde o to, zda bude mít soukromou rentu např. 20tis, nebo 33.5 tis měsíčně.
Nevím jak vy, ale já dávám přednost těm 33.5
Nota bene když mám obavy, že například spoluúčast u doktora jen poroste a že tedy budu mít vedle fixních a vysokých výdajů na bydlení a jídlo i ty na léky.
Co když dovozový lék či operace bude zase jen výměnou za obálku? Mám riskovat, že ji nebudu mít čím naplnit? Proč bych to dělal? Mám se utěšovat tím, že bez té obálky ten nedostatkový a/nebo drahý lék stát dá někomu mladšímu, kdo je pro něj perspektivnější z hlediska daňové sklizně? Nebo někomu, kdo má za známého okresního tajemníka vládní strany? Jako že tedy mám v podstatě dobrovolně spáchat sebevraždu? Neznám nikoho, kdo by to dobrovolně udělal.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Akorát že člověk obdařený zrakem vidí, že roste oboje

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Na skutečně sarkastickou otázku není problem odpovědet. Na hloupou otazku reaguji pouze poukazem na to, že jde o hloupou otázku. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Ano, to zní rozumně. :) Přesto, mám rád lidi, kteří umí odpovídat i na sarkastické poznámky a nevyhýbat se jim.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pravě proto, že odpověď na tu stupidní otazku je všem jasná, tak si ji odborník přirozeně nekladl a ani na ni samozřejmě neodpovídal.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

To vím, že tam nic takového není. Podivuji se nad odborníkem, který na jasnou otázku, byť sarkastickou, nemůže odpovědět po pravdě, totiž že toto zajistit nelze a ani to není cílem. :)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Nic takového, že by stát sliboval, že zajistí, že v důchodu každý stráví čtvrtinu života není. Takže jste "sarkastický" k něčemu, co v článku není. A vysmívat se někomu, kdo např. prohlásí, že průměrná délka života je např. 75 let, proto, že je všem jasné, že všichni nezemřou přesně v 75 letech, není sarkasmus, nýbrž absurdní hloupost, se kterou by měl pan Felix Holzmann určitě obrovský úspěch. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pane, rozuměl jste dobře otázce?

Otázka: "Může stát lidem opravdu dlouhodobě zaručit, že stráví v důchodu poslední čtvrtinu života?"

Vaše teze jsou postaveny na průměru, to je premisa, kterou nemůžete opustit. Chápu - jste socialista každou buňkou. Nicméně, mě netrápí nic jiného, než konkrétní osudy konkrétních nezprůměrovaných lidí (a samozřejmě nejvíce mě zajímá můj osud:)) Ta otázka je postavena schválně takto sarkasticky, protože je zřejmé, že konkrétnímu člověku nelze zajistit vůbec nic. Přesto vidíme odpověď odborníka: "Ano - je to možné. Stačí to uzákonit..."

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Stát to ale nikomu nehodlá zajistit. Tahle proporce by měla fungovat jako parametr pro celou společnost, aby důchodový systém byl nastaven rozumně. A mě přijde nastavení, kdy průměrný člověk stráví jako dítě a student 20 let v aktivním věku 40 let a v důchodu 20 let, jako rozumně strukturováno. To, že někdo se dožije 50-ti a někdo jiný 100 let, je zcela přirozené a řešit to tady můžete leda tak Vy. :-).

To že se ten odhad nestrefí přesně, není problém. To jen autisti potřebují mít všechno přesně. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Otázka: "Může stát lidem opravdu dlouhodobě zaručit, že stráví v důchodu poslední čtvrtinu života?"

Odpověď odborníka: "Pokud bude návrh změny zákona přijat, tak ano."

Tenhle odborník žije v nějakém paralelním světě nejspíš. Plha se hlásí: "Jak on může vědět, že poslední čtvrtina života začíná právě tehdy, když člověk jde do důchodu?"

Nahlásit

-
2
+

1) Když mluví o dickensovském kapitalismu, mám namysli, jakým způsobem tehdy žili chudí. Velmi barvitě to je popsáno v dílech pan Dickense. Asi ho nebudete podezírat ze socialistických pohnutek. Pokud mi chcete tvrdit, že se chudí měli v té době báječně, pak nevím, jak Vám to mám vyvrátit. Vzpomínkami z té doby nedisponuji a historiky považuji za obdobně spolehlivý zdroj informací jako media nebo politiky.

2) Nedávám rovnítko mezi dobrovolnost a státní donucení. To demagogická dezinterpretace mých názorů. Tvrdím, že k svobodě patří odpovědnosti a že zákony mají pouze systematicky zajistit, že nebude svoboda a odpovědnost nebudou v rovnováze. Zákony (státní donucení) stanovuje pouze pravidla a mantinely v nichž se může svobodný jedinec pohybovat. Pokud je tento současně jedinec i dobrovolně odpovědný, pak pro něj zákonná pravidla a omezení není problém dodržovat, protože je dodržuje dobrovolně jen na základě vlastního pocitu odpovědnosti spojené s jeho svobodou. Člověk bez přirozené odpovědnosti bude zákony vnímat jako násilné donucení, které je nespravedlivé a nemorální. Uvedené samozřejmě platí jen principiálně nikoli absolutně. Pro někoho budou některé zákony nikoliv vyjádřením odpovědnosti svobodného jedince, ale násilným útlakem. Pro jiného bude tentýž zákon zcela přirozeným prosazením odpovědnosti, která může jiným lidem jaksi chybět. Každý jsme originál a zákony musí z principu platit pro všechny členy společnosti stejně, takže je jasné, že budou v tomto ohledu mezi lidmi zcela přirozené neshody. Ani já nepovažuji všechny zákony za správné, nicméně takto jsme si to v naší nedokonalé společnosti "uvařili", i když nám to nebude chutnat jíst se musí a pokud chcete změnu je třeba vyměnit kuchaře (demokraticky). Tohle je samozřejmě pro zastánce absolutní svobody bez odpovědnosti zcela nestravitelná teze a já tomu rozumím.

3) Ano jsou i věci v kterých s Vámi souhlasím. Ti úředníci by si měli uvědomovat, jakého dobrodiní se jim od společnosti dostalo, když jim bylo umožněno obsadit pozici, která jim umožňuje žít doslova z práce těch druhých (i když u některých úředníků, je třeba uznat, že také pracují, jde o to s jakým výsledkem a v čí prospěch). A přijde mi naprosto nepřijatelné, aby tito lidé namísto vděčnosti házeli těm občanům, kteří je živí klacky pod nohy. A toto je způsobeno tím, že jsme přijali doktrínu státní moci namísto doktríny státní služby. Moc byla je a bude vždy zneužívána. Bylo by třeba striktně a účinně trvat na tom, že stát (státní úředníci) budou občanům státu sloužit. To samé platí pro politiky, soudy, policii, armádu, lékaře ...

4) Nárok na důstojný život. To je něco, k čemu civilizované společnosti dospěly díky společenskému, ekonomickému a technickému vývoji a neměli bychom se v tomto ohledu začít vracet do minulosti, protože k tomu není žádný relevantní důvod. Civilizovaní společnosti jsou dnes na takové úrovni, že si to mohou dovolit. Důstojný život nikdo nedefinoval, to máte pravdu. Nicméně nějaké minimální standardy by neměl být problém stanovit a podle mě životní minimum v ČR standardu vyspělé civilizované společnosti neodpovídá. A je otázkou, zda se může společnost, která ze svých problémů viní ty, co žijí vyloučeni ze společnosti z té almužny, považovat za civilizovanou.

5) Ve určitých případech považuji za správné, pokud se občané brání redukci toho, co je státní a podléhá to demokratickým principům. Snahy o odstátnění zdravotnictví, důchodového systému, sociálního systému jsou v naší zemi nepřehlédnutelné a zjevně i částečně úspěšné (někdy naštěstí jen dočasně - viz 2. pilíř). Takže v těch nejdůležitějších státních systémech vliv státu skutečně klesá. To že roste množství nesmyslných státních regulací a buzerací považuji taky za nesprávné a škodlivé a pokud měříte růst státní moci pouze tímto pravítkem, pak Vám dávám (už podruhé) za pravdu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Musím říci, že diskuse je velmi poučná, zejména díky poznání do jakých poloh se může dostat dostat myšlení socialistů. Namátkou:
1) V dějepise podle státomilců byli lidé před 100 a něco lety smečka divokých dravých zvířat. Patrně nikdy neslyšeli klasickou hudbu, nečetli literaturu nebo neviděli výtvarné dílo z tohoto temného údobí dějin. Civilizace podle nich začíná až tehdy, když je násilí vysoce organizováno na nejvyšší úrovni. Zcivilizování lidstva státem nám mohou pohotově zdokumentovat na příkladech První a Druhé světové války či holocaustu.
2) Dobrovolnost a svobodné rozhodnutí na jedné straně a násilné donucení na druhé straně jsou dle nich "stejné principy". Rozdíly mezi nimi jsou pod etatistovu rozlišovací schopnost, protože dobrovolnost a svoboda rozhodování jsou barbarský přežitek v době, kdy máme centrální plánovací komisi, která ví lépe, co je pro lidi dobré.
3) Úlohou státní byrokracie je prý zaměstnávání nadbytečné pracovní síly, kterou vytlačil růst technologií a produktivity práce. Tato ekonomická teorie je vylepšenou verzí rozbíjení strojů, které braly dělníkům práci během průmyslové revoluce. Vylepšenou proto, že státní byrokracie produkuje větší destrukci než hnutí za rozbíjení strojů.
4) Samozřejmě nechybí “nárok na důstojný život pro každého”, bez ohledu na to, zda pro to hnul prstem nebo ne. Rozdělení rolí je zhruba následovné: ten kdo pracuje a šetří má zodpovědnost za druhé, a ten kdo ne, ten má nárok. “Důstojný život” je další klasický termín podobný jako “sociální spravedlnost”. Jejich kouzlo spočívá v tom, že je nikdo nikdy nedefinoval, a proto se dají aplikovat jakkoliv soudruh zrovna rozhodne.
5) Největší perla: etatisté mají naměřeno, že státní moc klesá.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
5
+

1) Vaše pojetí práv je velmi kuriozní. Např. právě majetkové právo je tím "pozitivním". :-)

2) Jestli někdo někoho oloupil nebo ne je zcela irelevantní. Náklady přechodu ze zcela přirozeného průběžného systému (rodiče se postarají o své děti a následně se děti postarají o rodiče) na kapitálový (což není nic jiného, než gamblerství) plynou ze samotného principu tohoto přechodu a z rozdílů mezi oběma systémy. Jinými slovy ty náklady by zde byly bez ohledu na to jestli někdo někoho oloupil nebo ne.

3) Uveďte mi nějaké důvody proč není průběžný systém robustní? A proč by měl být kapitálový systém více robustní. Resp. jak kapitálový systém vyřeší příčiny údajné nízké robustnosti průběžného systému. Ideálně mi to předveďte např. na osudu prodavačky nebo uklízečky v hypermarketu. Vaše přirovnání s měnovou reformou je doslova směšné. Ta reforma přišla velmi záhy po tom projevu. V případě průběžného systému panikáři tvrdí, že se bude systém hroutit v průběhu příštích desetiletí. :-) Projev přirovnatelný k tomu projevu Zápotockého by musel naopak znít takto: Milí občané nebojte se průběžný systém je stabilní a nikdy ho nezrušíme. A na druhý den by ho zrušili.

Je úplně jedno jaké zákony považujete za kompatibilní s morálkou. Vaše morálka je prostě úplně jiná, než ta moje, proto mě nemůžete přesvědčit o tom, že některé zákony jsou nemorální. Některé zákony je jistě možné považovat za nemorální ale pouze prizmatem té Vaší morálky. Někdo jiný je může považovat za morální.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Soukromě? Ale to je k prdu. Budu se jich zastávat veřejně. :-) Přece byste mi to nechtěl zakázat? :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Zastávejte se soukromě koho chcete

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

To je jednoduché: pokud hru neurychlím, tak budu dalších 25 let sypat peníze do průběžného systému (přestože nevěřím, že z něj kdy co dostanu)
A do bezedné díry státního zdravotnictví - přestože zatím žádnou péči nepotřebuji. A za 20 let mi nějaký politik řekne, že v systému nejsou peníze, není na léky a přístroje a doktoři vystudovaní za mé daně odešli vydělávat do zahraničí. A že léky a drahé operace jsou jen pro mladší lidi, kteří jsou pro stát perspektivní jako poplatníci (ještě mají solidní daňovou dojivost). Kdežto lidi ve starším věku že už jsou pro stát neperspektivní, pro "společnost" kterou stát "reprezentuje" jsou jen přítěží.
Tak jako to říkal váš minulý komunistický režim, ale i tak, jak se neoficiálně děje např. v současném Britském socializovaném zdravotnictví.
Kdo čeká od politiků něco jiného, bude podle mne nemile překvapen (ale jeho volba). Kdo očekává nějaký ekonomický a politický zázrak, může dál věřit.

Pokud hru naopak urychlím, mám já (a jistě moje děti) šanci. Šanci si něco ještě naspořit. Šanci, že vznikne konkurenční tržní zdravotní pojištění.

Ale samozřejmě vy se bát nemusíte: až státní penzijní a zdravotní systém zkolabuje a vzniknou soukromé konkurenční alternativy, nikdo vám nebude bránit si založit "nový Tábor" s kádí na náměstí uprostřed. Kibuc, kde dobrovolní členové budou sdílet vše - od péče o seniory po společnou výchovu dětí, od doktorů po manželky.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

1) Co je to za fetiš, ta Listina? Něco jako Komunistický manifest?
Je to prostě papír, který si odsouhlasili ti samí politici, co lidi po léta okrádají a připravují o svobody.
Jediná skutečná práva jsou ta negativní (aby na jednotlivci NEbylo pácháno násilí).
Takzvaná "pozitivní práva" žádnými právy nejsou!
Neexistuje právo Lojzy, aby mu Pepa dal půl platu, zaplatil školu, dům, doktora, internet, penzi, nový kotel, zateplení domu! A to proto, že toto domnělé právo je v příkrém rozporu s tím pravým negativním právem Pepy na to nebýt znásilněn a oloupen.

2) Aha. Takže vy (a vaši souvěrci) lidi znásilníte, okradete, oloupíte daněmi, inflací a měnovými reformami. A pak znásilňování dalších generací budete obhajovat těmi vašimi předchozími zločiny (jednoduše je budete vydávat za objektivní realitu).

3) Prý robustní. To mi zní jako projev Antonína Zápotockého dva dny před měnovou reformou: "Naše měna je pevná, zvěsti o problémech jsou pomluvy".
No věřte si, čemu chcete. Ale každý člověk má právo ponechat si svůj názor a řidit se jím.

O tom, co je kompatibilní s morálkou třeba zde:
https://youtu.be/UhkHEoFfqp0

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
5
+

Proč by státní moc nemohla růst a současně počet úředníků klesat a naopak? Zase nejdřív píšete a pak myslíte? Tedy pokud vůbec myslíte.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Státní moc klesá, stejně tak počty úředníků, úřadů i regulací.
To už nejsou ani Haló noviny, to je Dikobraz!

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

500% za 10 let? To bude spojeno se značným rizikem. To můžete rovnou napsat, že je lepší naházet ty peníze do výherního automatu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

ja nevim - a kdyz to dam eraru tak to bude jako nejak lepsi? Co kdyz ty penize zainvestuju tak, ze se mi v horizontu 10 let zhodnoti na uroven 500 %? Jak tohle erar zajisti??? Nerikam ze ta sance je velka ale v pripade eraru je blizka nule - na to jsem ochoten vsadit libovolnou castku.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

„Rodinné účty“ by šly zřídit zcela bez účasti státu. Je nesmyslné posílat svým rodičům peníze přes prostředníka.

I když, pravda, dnes to tak víceméně v mnoha rodinách funguje, jen opačným směrem. Děti platí státu obrovské daně, a mají pak málo na živobytí a starost o potomky. Stát to přerozdělí (zčásti) k jejich rodičům, jenže ti už tolik nepotřebují. Tak se svým důchodem vypomáhají vlastním dětem.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Onen růst "státní moci", resp. růst objemu státních úředníků je jen jedním ze způsobů, jak zajistit uplatnění nadbytečných zaměstnanců. Státní moc sama o sobě ale spíše klesá. Viz snahy o privatizaci všeho možného i nemožného.

Co je podle Vás principiálně chybného na předpokladu, že růst produktivity, industrializace, robotizace, automatizace, jednoduše technický pokrok vede k nadbytečnosti produktivních pracovních sil? Rozumím tom, že určitou část takto vzniklých nadbytečných pracovních sil bude přesměrováno do nově vzniklých ekonomických odvětví, nebo do nově vybudovaných produkčních kapacit (pokud vniknou). Kde ale berete jistotu, že nadbytek pracovních sil vzniklý výše uvedenými způsoby bude přesně odpovídat nové poptávce po pracovních silách v nově vzniklých odvětvích a produkčních firmách?

Současně nepopírám, že určitá část neproduktivního úřednictva nevznikla výhradně z důvodu růstu produktivity. Jsem si vědom toho, že někdy dochází k umělému rozhojnění úřednictva z důvodu Vámi zmíněného nárůstu státní moci. Typický je růst počtu úředníků, kteří budou kontrolovat dodržování nově uzákoněných povinností občanů a firem, které jsou často totálními zhovadilostmi. Tohoto jsem přirozeně odpůrcem.

Je ale otázkou, zda v dlouhodobém horizontu převládá Vámi zmíněný vliv "růstu státní moci" a jaká část nárůstu armády úřednictva je pouhou absorpcí nadbytečných pracovních sil vzniklých v důsledku mnou uváděných faktorů.

Pokud máte nějaké přesvědčivé a relevantní údaje, rád se s nimi seznámím.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-5
+

Vaše argumentace vždy nakonec končí větou: "dělejte si co chcete, jen mě k tomu nenuťte." Jakákoliv racionální (či dilaektická) diskuze o TOM pak zákonitě končí a nastupuje obecná polemika o legitimitě zákonů. A to už jsme probrali mockrát. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-6
+

Vy jste hned se vším hotov. Když někteří potomci sotva uživí sebe, jak mají uživit ještě rodiče? A to byste nejraději zrušil minimální mzdu. A skončí to u toho, tak ať klidně chcípnou, když vychovali neschopné lemply. Nebo když prostě potomky neměli a sami měli příjmy, které jim sotva stačili na živobytí, tak taky. Do škarpy s nimi. Je to o hodnotách, o sobectví. O ničem jiném to není.

Nikdy jsem nepsal, že je třeba zachraňovat lidi, kteří si vzali hypotéku v cizí měně s vidinou, že ušetří na úrocích. Za blbost se platí. Já se zastávám jiných, těch co na hypotéku nemohou ani pomyslet.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Změna důchodového systému ale není užitečná. Jedná se právě o vyhození peněz do kanálu. Tím kanálem je přetlakovaný kapitálový trh, který by příliv nových úspor střádalů na důchod jen dál nafukoval (až by jednou, v nejméně příhodnou chvíli samozřejmě, praskl). Současně odliv peněz z reálné ekonomiky by pouze dál oslabil poptávku, což by vedlo pouze k dalšímu skomírání reálné ekonomiky. Nastala by tak zjevně absurdní situace, kdy zhoršující se kondici reálné ekonomiky by doprovázel zcela nesmyslně růst cen aktiv na kapitálových trzích. Takže rozumnější se jeví spíše posílení průběžného systému a omezení všech těch dalších pilířů důchodového spoření. To by mohlo pomoci reálné ekonomice a nakonec by to mohly "zreálnět" i ty nafouknuté ceny aktiv na kapitálových trzích, takže by ani nebylo třeba aby zreálněly splasknutím oné bubliny.

Toto neberte samozřejmě jako obhajobu oněch zločinných zákonů. Tady se zřejmě shodneme.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-5
+

Vy sice nikoho nenutíte běhat 24 hodin denně, ale Vaším nejvroucnějším přáním je, aby lidé 24 hodin denně běhali, protože to přece musí být zdravé, když i jen půlhodinka je prospěšná. Nenutíte to nikomu, ale uvedený patologický extrémní názor budete klidně obhajovat. :-)

Budete se divit, ale Vaše obavy, že si vytáhnete Černého Petra chápu. Jenže co nechápu je že se snažíte co nejvíce urychlit hru, v níž nakonec někomu ten Černý Petr v ruce zůstane (ono by to bylo spíš tak, že Černý Petr by zůstal v ruce drtivé většiny hráčů), namísto abyste prosazoval hru, která nikdy neskončí tím, že všem zůstane v rukách pouze jediná karta. Jediným vysvětlením je pro mě, že trpíte určitým druhem ekonomického masochismu a škodolibosti, spočívající v tom, že se těšíte až jednou MOŽNÁ budete moci říkat: "vidíte já vám to říkal". :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-3
+

1. Mám na mysli zákony, které jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod a s ústavou. Norimberské zákony byly přijaty bohužel v době, kdy Listina základnách práv a svobod neexistovala. Ta právě vznikla z důvodu toho, jak to vypadá, když není moc zákonodárců a lidu nijak omezena. Daňové zákony, zákony o zdravotní péči, zákony o důchodovém systému nezasahují nepřípustně do základních práv a svobod. Naopak některá z těchto práv tyto zákony zajišťují.

2. To je ale úplně jedno, kvůli komu "je potřeba" 8 bil. korun na zrušení průběžného systému. Ta "potřeba" je objektivní fakt, který dělá z Vašich návrhů naivní nesmysly. Samozřejmě, že pro cca 20% populace je reálné si naspořit na penzi, a to i za stávajících podmínek. Pokud by se zrušil průběžný systém, bylo by to možná 60% populace. Zrušit průběžný systém ale jednoduše nejde. Nemáme na to těch 8 bil. korun.

3. Oni mě nevyslyší? No to máte asi pravdu. Pak bude ten systém stejně nedokonalý jako je teď. Je naštěstí natolik robustní, že to půjde i se současným nastavením. Nakonec si politici spočítají, že nejpřijatelnější bude moje řešení. Nebo si to nespočítají a pohnojí to. S tím asi nic nenadělám. Zatím někteří politici prokázali alespoň tolik soudnosti, že zrušili 2. pilíř, takže nad nimi úplně hůl nelámu. A to, že tento průběžný systém není kompatibilní s tou Vaší morálkou a spravedlností, je (nezlobte se na mě) problém té Vaší morálky a spravedlnosti.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-4
+
1/3