Diskuze: Třídní boj sto let poté

15. 3. 2017
 7 727
46 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Peníze jsou barometrem ctnosti ve společnosti. Když uvidíte, že se neobchoduje dobrovolně ale z donucení – když uvidíte, že k výrobě potřebujete povolení od lidí, kteří nevyrábějí nic – když uvidíte, že peníze proudí k lidem, kteří neobchodují se zbožím ale s výsadami – když uvidíte, že lidé bohatnou díky úplatkům, kontaktům a ne díky práci, a že vaše zákony nechrání vás před nimi ale je před vámi – když uvidíte, že zkaženost je odměňována a poctivost se stává sebeobětováním – pak si možná uvědomíte, že vaše společnost je odsouzena k zániku.

Ayn Rand - Atlasova vzpoura.

Nahlásit
-
50
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Po Skálově bramboračce o tržním zdravotnictví přišla ještě větší rádoby filosofická slátanina.
Lze jen doporučit: ševče drž se svého kopyta.

Nahlásit
-
-23
+

Diskuze

Kéž by trh a konkurenci deformovala jen ne zcela dokonalá informovanost jeho účastníků! Dramaticky více je trh deformován státem, desítkami tísíc předpisů, šikanou úřadů atd atd nechci se opakovat. Rozdíl mezi oligarchou na ministerstvu financí, přidělujícím si miliardové dotace a investiční pobídky a obchodujícím se státními podniky za podmínek, které si sám stanovuje a běžným podnikatelem je tak propastný, že všechno ostatní prakticky ztrácí relevanci.

Na rozdíl od vás se domnívám, že prostředí, ve kterém lidé žíjí, má podstatný vliv na to, jaký si vyberou studijní obor. Pokud státní úředníci mají vyšší platy než produktivní sféra a úřednický post je podmíněný VŠ titulem, jakýmkoliv, třeba tím koupeným na UJAK nebo plzeňských právech, tak se člověk rozhoduje jinak, než kdyby věděl, že slušnou kariéru a příjem získá jenom v produktivní sféře, kde jsou rozhodující skutečné znalosti a schopnosti.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Ale pan Fraji, sám asi víte, že důležitým předpokladem pro dokonalou konkurenci na trhu (nebo alespoň pro její ideál) je dokonalá informovanost jeho účastníků, nikoli nevědomost. Ostatně to se učí i na VŠ, viz třeba Jan Urban (tituly jsem vynechal).
Co se týče mezd IT, už dnes jsou o dost vyšší oproti jiným oborům. (Nezávidím, sám pracuji v IT.)
Co se týče zodpovědného vybírání oborů studenty - zde jsem realista. Myslím, že vím co čekat od puberťáků, zodpovědnost to moc není.
Co se týče zafixovaných schémat - kdo že to tady psal o kopání??!!! Navíc, já sám vycházím ze svých zkušeností. Naštěstí ty hodně negativní jsou staršího data. A vzhledem k tomu, že dnes pracuji tam, kde pracuji, vidím, že věci jdou i jinak. Včetně té transparence.
Mimochodem v minulosti zde byl jedem velmi uznávaný podnikatel - Tomáš Baťa. Doporučuji jeho knihu "Úvahy a projevy". Jen se obávám, že vy nebudete souhlasit s jeho názory a on by nesouhlasil s vašimi.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Zaměstnavatelé jsou ale různé. Jsou takoví, kvůli nimž vznikla ona "pustá ideologie" o vykořisťování a jsou zaměstnavatelé, kteří se chovají ke svým zaměstnancům jako k velmi důležitému obchodnímu partnerovi. Jste schopen toto pochopit?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pokud bude cenu práce určovat trh a konkurence zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak bude vycházet z poptávky a nabídky a z konkrétního přínosu konkrétního zaměstnance pro jeho zaměstnavatele. Dnes tedy budou mít za takových podmínek například ajťáci vyšší mzdy než absolventi nejrůznější social and gender studies. Také to povede k tomu, že si mladí lidé budou vybírat studijní obory podle reálného uplatnění a přínosu v budoucnosti. Budou také chápat studium jako investici a budou chtít od školy reálné využitelné znalosti. To by jistě vedlo ke zkvalitnění školství aniž bychom na to potřebovali každý rok nového minitra školství.

Vy máte asi zafixované schéma o zlém kapitalistovi vykořisťujícím proletariát. To je ovšem pustá ideologie bez vazby na realitu. Zaměstnavatel potřebuje zaměstnance stejně jako zaměstnanec práci. Byl byste opravdu hodně překvapen, jak se třeba Schwarzenberkové dobře starali o zaměstnance na svých panstvích. Nedělali to ani tak z milosrdenství, ale protože to pro ně bylo výhodné. Jste schopen něco takového pochopit?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Pane Fraji, právníci jsou zpravidla potřeba až tehdy, když se zaměstnavatel snaží ve smlouvě slovíčkařit a všemožně kličkovat, aby nemusel dostát svým závazkům.
Transparence v tom, za jakou cenu je práce dotyčného zaměstnance dále prodávána, je dobrá v tom, že ve své nahotě jak že to s cenou práce je. Viz třeba časté stížnosti podnikatelů obecně na cenu práce, případně na minimální mzdy.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Trochu zaměňujete příčinu za následek. Smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je docela jednoduchá věc. Pokud k ní jsou potřeba právníci, tak zejméně v důsledku nesmyslně komplikovaných právních předpisů, kterým vztah zam. zam. zahltil stát. Jak je to jednoduché je vidět na švarc systému, kterým zaměstnavatelé i zaměstnanci obcházejí nesmyslnou státní šikanu.

Naprosto nechápu, proč by zaměstnanec měl vědět znát kompletní kalkulaci produktů a konečné ceny a proč by ho to vůbec mělo zajímat. Zaměstnanec uzavírá smlouvu o prodeji svojí práce a jediné, co ho zajímá, je právě cena jeho práce, tedy mzda/plat/odměna. Do toho, co se s výsledky jeho práce děje dál, mu s prominutím vůbec nic není. Výsledky svojí práce prodal zaměstnavateli, jsou tedy majetkem zaměstnavatele a co s nimi zaměstnavatel dál dělá je jen a jen jeho věcí.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Naprosto souhlasím s tvrzením, že tato vláda je blízko komunismu a fašismu. V každém svobodném jednání, myšlení vidí ohrožení. Fakt úsměvné je, že "ten hospodský krade" říká velký příjemce dotací, neboť dotace je typ krádeže, ale schválené státem.

Nahlásit

-
1
+

Nerovné postavení zaměstnavatele a zaměstnance není nepodložené tvrzení, ale fakt. To se projevuje kupříkladu kvalitou právního zastoupení. Zaměstnavatel si zpravidla může dovolit mnohem kvalitnější zastoupení, než zaměstnanci.
Dále zde panuje asymetrie v tom, že zaměstnanci zpravidla neví, za kolik jsou produkty jejích práce / služby dále prodávány.
Mimochodem, jsem rád, že jste si vzpomněl na tu Anglii devatenáctého století. Je vidět, že alespoň podvědomě vnímáte to, kam by jsme se posunuli v případě absence zákonů, upravujících pracovněprávní vztah.
V daném kontextu asi nebudou dané zákony hloupé. Ale vidím, že v tom se asi neshodneme.
Taktéž se asi neshodneme v tom, co je vlastně faktem. Vy vycházíte zřejmě z líbivých definicí libertariánského myšlení, já vycházím ze zkušenosti - jak své, tak i jiných lidí.

PS: Nevím, co s naší diskuzí mají dělat koncentrační tábory, židé a nacisté.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Citace

Jestli nevíte, postavení zaměstnavatele a zaměstnance není úplně rovné. V případě, by zde nebyla žádná norma, která by toto nějak upravovala, tahal by zaměstnanec za podstatně kratší konec provazu.


Ne, to nevím a nesouhlasím. Je to nepodložené tvrzení. Neplatilo dokonce ani v Anglii v dobách, které, dosti zkresleně, popisuje Karel Marx, natož dnes, kdy se nám proletariát už téměř vytratil.No to je to, o čem píšu. Hloupý zákon reguluje něco, do čeho by stát vůbec zasahovat neměl. Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnanci. Obě strany přijaly dohodu dobrovolně, tedy ji obě považovaly za výhodnou. Přijaly i tu zodpovědnost, po které voláte. A teď přijde stát a zcela bezdůvodně dohodu zruší. Proč? Protože si nějací odboráři něco prolobovali v parlamentu? Věřím, že šlo o porušení zákona. O tom se nebavím, píšu o nesmyslnosti takových zákonů, jako o něčem, co zcela zbytečně narušuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a ve svém důsledku snižuje efektivitu a produktivitu.Vy už prostě nevíte, jak byste si do někoho kopnul. Konstatování faktu není výmluva, ale konstatování faktů. Podle vás se židé v koncentrační táborech asi vymlouvali na na nacisty. Přinejmenším ti, kteří měli "pravicové myšlení".

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Dobře pan Fraji, budu argumentovat věcněji. Jestli nevíte, postavení zaměstnavatele a zaměstnance není úplně rovné. V případě, by zde nebyla žádná norma, která by toto nějak upravovala, tahal by zaměstnanec za podstatně kratší konec provazu. Zákoník práce je pak určitým pokusem o určité narovnání vztahu. Určitě je to nedokonalý pokus, ale aspoň něco.
Co se týče zmíněné kauzy, z toho, co jsem zjistil, alespoň dle vyjádření některých lidí zde šlo o porušení zákona - mělo jít o skryté agenturní zaměstnávání.

PS: To, co jsem napsal, nebyl posměch, ale povzdech. Pravicové myšlení by podle mě mělo být o přijetí zodpovědnosti za sebe samotného, přijetí zodpovědnosti za své jednání. Pokud se někdo vymlouvá na někoho/něco jiného, není to podle mě pravicové myšlení!!!

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Za skvrny na slunci stát nemůže, za to co jsem vyjmenoval prokazatelně může. Jestli to nedokážete rozlišit, tak mě nepřekvapuje, že se místo věcné argumentace jenom dětinsky posmíváte.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Že nepoznáte kritiku, to mě nepřekvapuje a že na ni reagujete bláboly o VUMLU to taky né?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Pan Fraj je zcela extrémní libertariánský fanatik, takže je třeba ho brát s rezervou.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Stav, kdy majetek formálně zůstává v rukou majitelů, ale stát jeho použití omezuje a usměrňuje, však ve skutečnosti odpovídá společenskému systému jménem fašismus.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Ano, stát může za všechno. Dokonce i za skvrny na Slunci. Ach jo. Tomuto se říká pravicové myšlení?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-5
+

Autor podle mého názoru značně přečeceňuje vliv "politické filozofie" a ignoruje skutečnost, že hierarchicky uspořádané společnosti, kde většina dře a menšina ovládá a obírá zbytek lidstvo vytvářelo mnohem dříve, než se objevila jakákoliv filozofie. Vítězství komunismu v tomto kontextu znamenalo jen to, že jednu skupinu parazitů nahradila jiná - ještě brutálnější (nicméně v historickém srovnání nijak vyjímečná). Politická filozofie je jen prostředek, jak parazitování okecat. Konkrétní podoba společnosti mnohem více záleží na běžné kultuře mezilidských vzathů a historickém vývoji. Například komunistická diktatura v Československu byla jednoznačně přívětivější a spravedlivější než mnohé demokracie v rovníkové Africe, které opsaly ústavu a zákony ve Francii

Nahlásit

-
10
+

S drobným upřesněním, že koncentrační tábory zřízené Brity za Bůrských válek sloužily primárně ke koncentraci (shromáždění a zadržení odbojných Bůrů), ne k vyhlazování. To je až Sovětský zlepšovák

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

A ta relevantní kritika je prosím kde? Od Vás vidím akorát něco o bramboračce a slátanině. Od pana Breziny pak rozbor různých odnoží komunistické teorie a dohady, zda bolševici vyhráli již v březnu, nebo až o pár měsíců později. Což je spíše snaha o odvedení pozornosti od pointy článku.

Jinak zas tak mladý už nejsem (musím si aktualizovat tu starou fotku...).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
7
+

Jako autor mizerného článku jste značně arogantní vážený pane Tětku. A zjevně nejste schopen přijímat jakoukoli (natožpak relevantní) kritiku. Vše na co jste se zmohl, jsou pouze zcela primitivní ideologické útoky. Jak příznačné pro současnou mladou často zcela nepodloženě sebevědomou generaci. Čest výjimkám samozřejmě.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-5
+

No to se neobávám. Jen bych prosil trošku na úrovni a né to, co jste předvedl.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-6
+

Mám tomu Vašemu příspěvku rozumět tak, že souhlasíte se zdvojnásobením sazby daně u příjmů nad 50 tis. hrubého, jak to navrhl Sobotka?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pánové, souhlasím s vámi, že na VUMLu by mi tohle nevzali! A tu nedostatečnou beru jako pochvalu!

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Nebojte, kopyta se budu držet a na nervy Vám nadále polezu :-). A Jakub taky!

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
7
+

Sám vidíte, že oligarchové si přidělují miliardové dotace, investiční pobídky, daňově optimalizují v desítkách či stovkách milionů. Dělají to všem na očích a vysmívají se nám hlupákům, nadávají nám do lhářů a podvodníků. Nikdo je nezkontroluje, protože oni řídí kontrolní instituce.

Možná si jako většina občanů myslíte, že to jsou ti praví, kteří nám mají vládnout a chlápek, který vytočí pro sousedy cca 1000 piv za měsíc, je zloděj a podvodník. No já si to nemyslím. To, že národ tleská největším zlodějům, lhářům a podvodníkům, to že je volí, to považuji za známku naprostého morálního marasmu společnosti. Za této situace NEPLACENÍ DANÍ JE VÝRAZ OBČANSKÉ STATEČNOSTI A ÚCTY K VLASTNÍMU MAJETKU.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
14
+

To, že spolu zaměstnavatelé a zaměstnanci, případně uchazeči o zaměstnání, nekomunikují na bázi rovnoprávosti a dobrovolnosti, je zaviněno státem. Zákoník práce, odbory, nejrůznější šikany vymýšlené tu ministryní Marxovou, tu oligarchou Babišem, tisíce buzeračních zákonů a desítky buzerační úřadů takovou komunikaci znemožňují. Ukázkou je třeba aktuální případ Rohlík.cz . Podnikatel se dohodl se zaměstnanci a ejhle, přijela "Pomáhat a chránit" a zaměstnance mu vyhostila.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
12
+

No sice může vydělávat dost, ale zase v Práglu a okolí jsou celkem vysoké životní náklady. To dobře popsal nedávno Andrej Ruščák.


Vsadím se, že nějaký Hatlapatka za Třetí říše řekl: "Úplně nechápu, jestli tohle má být filipika proti nenávisti nebo naopak přilévání oleje do ohně na tu správnou stranu. Musím přiznat, že na mne osobně výzvy k porušování norimberských zákonů tak rozhodně působí."

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
9
+

Obávám se, že onen třídní boj má dvě strany. Pan Tětek pak svým článkem představuje tu druhou. Zvolená rétorika jen přilévá do ohně.
Možná by bylo dobré, když by si podnikatelé uvědomili, že ke své činnosti často potřebjí druh, který se zove "zaměstnanec". Nebudu zde naivně psát, jak by to bylo krásné, když by si podnikatelé a jejich zaměstnanci sedli kolem kultého stolu a komunikovali navzájem až do soudného dne. Ale určité uvědomění si vzájemné potřeby by bylo na místě.

Nahlásit

-
-2
+

Úplně nechápu, jestli tohle má být filipika proti nenávisti nebo naopak přilévání oleje do ohně na tu správnou stranu. Musím přiznat, že na mne osobně výzvy k podvodům, porušování zákonů a neplacení daní (předposlední odstavec) tak rozhodně působí.

Něco jako když někdo na 90. příjmovém percentilu pláče, že po zvýšení daňové progrese nevyjde s příjmem. Sakra, chlape, a jak si myslíš, že to dělá 9 z 10 lidí, co berou míň než ty?

Nahlásit

-
-3
+

Rozhodně se nepovažuji za znalce, ale přiznám se, že mne nedávno překvapilo, když jsem se dozvěděl, že po sesazení cara vznikla vláda a parlament, s poměrně demokratickým programem. To že následně bolševici parlamentu poděkovali a poslali poslance domů, je věc druhá.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

"Jistě, pane ministře" :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+
1/2