Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Diskuze: George Orwell: Od tuláka k černému svědomí evropské levice

10. 4. 2017
 13 360
12 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

poznámka k větě: ..stane jeho dílo bičem v ruce light fašistů, nacionalistů a jiných bigotních bojovníků proti diktátu politické korektnosti, Bruselu a dalším satanům dnešní doby ...

Oni fašisti, nacionalisti a bigotní bojovníci proti PK (kdo to je?) používají Orwella? Opravdu? Já znám jenom lidi, kteří se bojí autoritativních režimů a zneužívání státní moci, a ti berou Orwellova díla jako velmi trefné proroctví...

Nahlásit
-
28
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Pitomost! Dělnické bojové jednotky (Lidové Milice) v ČSR přece zavedla KSČ již v 1948.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-1
+

Diskuze

"...Orwell sám byl socialista. Ovšem socialista, kterého děsilo, že svět považuje nebo začíná považovat za socialistické zřízení sovětské Rusko a že této představě podlehla také masa levičáků okolo něj. Děsilo ho, že se tak zcela diskreditují myšlenky demokratického socialismu, ke kterému se hlásil."

jo, možná máte pravdu. A stejně tak mají možná dneska pravdu kapitalisté a stoupenci volného trhu, které děsí, že svět považuje EU za příklad kapitalismu a volného trhu. Děsí je, že tak zcela diskredituje myšlenku kapitalismu a volného trhu...

Nahlásit

-
8
+

V osmdesátých letech pro orwellovský svět nebyly technické prostředky. V době digitální lze ale občana sledovat nepřetržitě. Kontrolní hlášení, EET, "ministerstvo pravdy", postupně rostoucí pravomoci policie a rostoucí nesrozumitelnost a složitost přijímaných zákonů jsou kroky, které nás orwellovu světu se zpožděním přibližují. Možná nezadržitelně.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
8
+

Cítím to stejně a napadla mě při čtení stejná námitka.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

"Děsilo ho, že se tak (bolševici) zcela diskreditují myšlenky demokratického socialismu, ke kterému se hlásil. A děsilo ho to správně, protože jak už dnes víme, přesně to se stalo."

To je ovšem zásadní nepochopení. Demokratický socialismus je oxymoron. Socialismus se demokraticky posouvá k totalitě a nemůže jinak. Demokracie/evoluce je vedle revoluce prostě jenom jiný způsob jak se (totalitního) socialismus dopracovat. Socialisté vždycky chtějí více socialismu, tedy více přerozdělování, větší omezování individuálních svobod, více cizího majetku ve prospěch pracujícího lidu/běžného občana/sociálně potřebných atd. Demokracie je hlasování o tom kdo, koho o kolik oloupí. A požadavky (ne)pracujícího lidu na cizí majetek rostou volby od voleb.

Nahlásit

-
12
+

Milicionářům ovšem doma na zdi nevisela karabina, ale obrázek Tondy Zápotockého:-)))

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
5
+

Pitomost! Dělnické bojové jednotky (Lidové Milice) v ČSR přece zavedla KSČ již v 1948.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Děkuji za připomenutí tohoto autora, který si "dovolil" pochopit, že komunismus je zlo.
Asi nečekal, že (zvláště na Západě) bude komunistický přístup "in" ještě za třičtvrtě století.

Nahlásit

-
9
+

Je to pravda, pokud zaměníte slovo demokracie za slovo svoboda! Lidé si tyto dva pojmy dnes velmi často pletou, ale nejsou to samé, spíše si začínají odporovat! Proto také otcové zakladatelé v USA přinesli lidem republiku (vládu práva) a o demokracii tam nebylo ani slovo..

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
10
+

poznámka k větě: ..stane jeho dílo bičem v ruce light fašistů, nacionalistů a jiných bigotních bojovníků proti diktátu politické korektnosti, Bruselu a dalším satanům dnešní doby ...

Oni fašisti, nacionalisti a bigotní bojovníci proti PK (kdo to je?) používají Orwella? Opravdu? Já znám jenom lidi, kteří se bojí autoritativních režimů a zneužívání státní moci, a ti berou Orwellova díla jako velmi trefné proroctví...

Nahlásit

-
28
+

Demokratický socialismus není o nic morálnější, než sovětský totalitní socialismus.
Stejně jako by demokratický nacismus (např. holokaust schválený parlamentem či norimberské zákony schválené referendem) nebyl o nic morálnější, než totalitní nacismus.

Nahlásit

-
11
+

„Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala“.
George Orwell

Nahlásit

-
11
+

"V poválečných letech Orwell rozvíjel myšlenku, že už není odvaha, když stojí intelektuál se svými názory proti veřejnému mínění, jako tomu bylo kdysi. Počet intelektuálů se totiž rozrostl a nyní hrozí konformita s touto vlastní skupinou."

Tak nějak to bude. Když se třeba podívám, kdo představuje tzv. "občanskou společnost" v postkomunistických zemích, tak vidím vzájemně se konformující a podporující sítě intelektuálů v hlavním městě a možná 1-2 větších městech, kteří se přesunují z jednoho média do druhého, někteří jsou chvíli někde na úřadě, pak třeba v neziskovce, pak zase v nějakém médiu. A pro ty přesuny potřebujete vlastnit a projevovat univerzální postoje, které sdílejí kolegové i v té příští štaci, abyste hladce, bez tření zapadl. A protože jsou to postoje oblíbené a výhodné, tak v zájmu psychické pohody je užitečné jim opravdu a upřímně věřit.

Nahlásit

-
12
+