Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Diskuze: Královské dluhy s Trumpem

20. 2. 2018
 7 271
123 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Samozřejmě záleží na tom, co kdo vidí pod pojmem neudržitelný.

Jasně, politici mohou rozhazovat tak, že za pár let bude státní dluh 500% HDP (podle vás žádný problém, podle mne ano).
Pokud uměle nezasáhne centrálně monopolní padělatel peněz a nezačne ten dluh nakupovat za "peníze", které si vycucá z prstu, ale nechá se vše jen na trhu a na soukromě-dobrovolných kupcích takových dluhopisů, tak ti přirozeně s rostoucím zadlužením (rizikem) a s rostoucí nabídkou (dluhopisů) začnou požadovat vyšší výnos. No a zkuste si představit, kolik by asi stát musel dát na dluhovou službu, kdyby platil třeba 5% výnos z dluhu o velikosti 500% HDP. Víceméně všechny daně, které vybere.

Stačí se podívat, jak se to v USA nyní vyvíjí: výnosy rostou (protože FED zvyšuje úroky a QE nákupy dluhopisů již neprovádí). Pokud Trump opravdu zvýší výdaje jak slibuje a pokud FED bude dále pokračovat v "utahování", tak vzroste jak dluh, tak procento výnosu z něj placené.

Stát (a centrální banka je jeho součástí, filiálkou) může dluh splácet jen dvěma způsoby. Buď okrade produktivní lidi prostřednictvím daní, nebo okrade držitele měny inflací. Ale někdo to vždy zaplatí. Neexistuje oběd zdarma. Když stát na dluh rozhází nějaké peníze, tak reálně spotřebuje nějaké zdroje (nakoupí ministerské audiny, kamarádi státu si z vejvaru na státních zakázkách nakoupí pozemky a kaviár, ...). A někdo to zkrátka musí zaplatit.

Přesto "někdo to zaplatí - nejpravděpodobněji znehodnocením úspor" je jen nějaká dočasná/přechodná fáze. Lidé si znehodnocení majetku (úrok pod reálnou inflací, výnos z dluhopisu pod reálnou inflací) většinou nechávají líbit jen po nějakou dobu a jen do nějaké míry. V určité fázi takový dluhopis a taková měna ztratí důvěru (Řecko, Argentina, Venezuela, Zimbabwe, Výmar, ...) a nastane nějaký překotný proces. Samozřejmě nedovedu odhadnout kdy a při jakém zadlužení se taková ztráta důvěry může přihodit největší supervelmoci, ale i těm se to (pravda později než pidizemičkám bez reputace) stává - nakonec všechna historická impéria dříve či později skončila a ekonomické faktory v tom hrály zásadní roli.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
16
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Proč si myslíte, že americký dluh je neudržitelný? Jaké je podle Vás kriterium, podle něhož by se mělo usuzovat na udržitelnost státního dluhu? Jakým způsobem se neudržitelnost státního dluhu projeví? Co nastane poté, co státní dluh dosáhne té neudržitelné úrovně?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-10
+

Diskuze

To Vám přeji a gratuluji. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Ano. Stát "přerozděluje" polovinu HDP a striktně reguluje celou ekonomiku. To je tak kombinace socialismu a kapitalismu. A všechno skvěle funguje. Dobře. Cokoliv může fungovat lépe. :-) Banksteři a panikáři to ale mohou zbytečně zničit svým diletantstvím a panikařením.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Stát "přerozděluje" polovinu HDP a striktně reguluje celou ekonomiku (zkuste si vyskládat výtisky všech zákonů, norem a regulací do řady). Zmonopolizoval si celá důležitá odvětví (od peněz po penze, od zdravotnictví po tvorbu zákonů, od školství po vymáhání zákonů).
Ale viníky budeme úpěnlivě hledat všude jinde, jen ne u tohoto metastázovaného byrokratického monopolisty.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Nebojte, já si své problémy řeším tak jak mi to vyhovuje, a nějaké státomily jako jste Vy ze svých řešení uspokojivě vynechávám.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Konečně jste pochopil, že Vaše situace nemá pro Vás uspokojivé řešení. A tak se pusťte do Vašich problémů, které reálné řešení mají. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Super, takže stačí abych řekl že nechci být občanem ČR, a ztrácím práva, ale i povinnosti. Žádné vypovězení smlouvy není potřeba...
A sakra, podle práva (tak jak u nás platí) to možné není - pokud se chci zříci občanství, musím nejdřív prokázat že jsem nabyl občanství jiné... Takže jedna mafie, když od ní chci utéct, bude milostivě souhlasit s tím že mohu, ale jen pokud se nejdřív upíšu u jiné mafie...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Ach jo. Když jste se stal občanem ČR získal jste práva ale i povinnosti ze zákona. Žádná smlouva není potřeba.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Ach jo, takže znova - ukažte mi nějakou smlouvu kterou jsem uzavřel s daným státem, kterým mu umožňuji mne zastupovat v jednáních týkajících se zdravotnictví, školství, a jakýchkoliv dalších záležitostech...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Samozřejmě, že jste zúčastněnou stranou. Zúčastněnou stranou jste z titulu občanství v daném státě.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

A je to tady zase - Vy si redefinujete nějaký běžně užívaný pojem, a pak se točíte na tom, že někdo (kdo ho používá v tom běžně používaném smyslu) s Vaší definicí nesouhlasí...

Kompromis je způsob rozhodování nebo řešení sporů. Označuje takový výsledek, na který jsou schopny přistoupit všechny zúčastněné strany.

Všimněte si rosím, že jsou uvedeny "zúčastněné strany" - pokud se tedy toho Vašeho "kompromisu" nechci účastnit, jeho výsledky pro mne neplatí, neboť jsem nebyl jednou ze zúčastněných stran.
Proto také říkám, ať si ti, kteří se na daném "kompromisu" chtějí dohodnout, s jeho výsledkem jsou spokojeni, tento výsledek klidně používají. Ti, kteří se daného "kompromisu" účastnit nechtějí, nejsou vázáni ani jeho výsledky. To, že je podle Vašeho "kompromisu" tedy "bezplatné" zdravotnictví placeno z daní, se týká těch, kteří se toho "kompromisu" o bezplatném zdravotnictví chtějí účastnit.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Nesmysl. To co Vy popisujete je konsenzus a ten je prakticky dosažitelný jen mezi dvěma, třema možná pěti lidmi.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

To není kompromis, to je vnucení povinnosti většinou menšině. Pokud by to měl být kompromis, musí se na něm shodnout všichni, kteří se kompromisu účastní.
Ve Vašem podání je "kompromis" to, že se Vaši dva sousedi shodnou na tom že si rozdělí Vaši zahradu, i když s tím Vy nesouhlasíte.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Kompromis je to, na čem se demokraticky shodne většina. Aktuální kompromis spočívá v tom, že systém zdravotní péče je jen jeden a financován povinnými odvody (daněmi). Až teprve když bude demokratická většina souhlasit s tím, že si každý může vybrat, kterého systému (soukromého nebo státního) se chce účastnit i v ohledu jeho financování, pak nastane ten Váš kompromis. Good luck.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Ale tu samozřejmě máme. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Zajimvy clanek na dane tema:

"V tuto chvíli prý už není možné Bitcoin nějak zásadně omezit, nicméně jistá regulace může jeho vývoji paradoxně pomoci. Regulace totiž přivede velké institucionální investory, kteří se kvůli nejasným pravidlům dosud investování do kryptoměn obávali.
„Domnívám se, že Bitcoin je už za bariérou, kdy se dá vymýtit či potlačit,“ míní Marada. „Je to podobné, jako bychom se snažili vymýtit matematiku. Ta inspirativní myšlenka je tak rozšířená, že to prostě už nejde.“


https://hlidacipes.org/expert-kryptomeny-kdyz-se-probudim-uvedomim-si-ze-existuje-bitcoin-zacnu-se-usmivat/

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Nechme to prosím na nich, na každém svobodném a svéprávném jednotlivci. Stejně to tak nakonec skončí, jen díky vám okolo toho budou tenze.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Teď už to chce jen drobnost - mít tu tržní ekonomiku :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Ne, jak malé děcko jste tu Vy: "Je mi jedno jestli si někdo zaplatí to co chce, já chci aby platitl to co je pro všechny zadarmo, i když to ten daný člověk nechce. A pokud by se náhodou chtěl bránit, zavřete ho a seberte mu to násilím.".

Kompromis není to, když někomu nabídnete, že kromě toho co chce, musí zaplatit ještě něco jiného, i když o to vůbec nemá zájem. Kompromis je myslím to, že každý bude platit to o co má zájem - ten kdo chce tržní zdravotnictví/školství/cokoliv jiného, zaplatí si ho. Ten kdo chce aby to za něj platil stát, domluví se s ostatními kteří chtějí to samé, budou si na to odvádět daně podle své dohody, a posléze budou výhod této své dohody využívat. Nutit někoho platit něco co nechce není kompromis, ale krádež.
To Vám tu ale spousta lidí vysvětluje pořád kolem dokola už několik let, naději že to pochopíte jsem ztratil už dávno...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Netvrdím, že mám pravdu. Píšu o mém přesvědčení. Co se pravdy týče, naopak tvrdím, že i zastánci zcela protichůdných názorů mohou mít oba pravdu a oba mohou mít tyto názory podloženy racionálními argumenty. Žádným právem vnucovat své názory násilím ostatním samozřejmě nedisponuji. Sázím na přesvědčivost a racionálnost mých názorů a argumentů. Mé možnosti někomu něco vnucovat jsou úplně stejné jako ty Vaše. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Tak penzisti obvykle všechny peníze co obdrží obratem utratí, takže premisa, že doplatí svými úsporami na nějaký krach je chybná. To naopak Vy chcete svými nápady vyrobit penzisty s úsporami, kteří budou proti dění v ekonomice i na kapitálových trzích bezbranní.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Jasně Váš ostrozrak za vším špatným vždy odhalí stát. Na to ani žádný zrak vlastně nepotřebujete. A tato "ostrozrakost" Vám pak neumožňuje vidět skutečné příčiny a následky.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Jen slepec nevidí na začátku (manipulace s úroky, deficity, nesmyslné regulace, ...) i na konci (někdo o rozdání těch 5bil EUR rozhodl) toho průšvihu stát (tzn. politiky).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Vidíte to. Nabídl jsem Vám kompromis, který by Vám umožnil využívat stoprocentmě tržní zdravotnictví a Vy na to: Jááá chcííí.... Jako malé děcko. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Trochu zajímavého čtení:

1) Švýcarsko na nátlak EU a dalších vlád omezilo (po staletí tradiční) bankovní tajemství a pod nátlakem začalo udávat své klienty (nevolníky cizích vlád) a reportovat stavy jejich kont. Ale Švýcaři se nevzdávají a inovativně jdou vpřed:
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3766055/pribeh-kryptonaroda-jak-se-svycarsko-znovu-naslo.html

2) No a trochu racionálního optimismu - sice to trochu zní jako protimluv, ale článek je velmi zajímavý. Zejména s ohledem na vzdělání a povolání autora, i vzhledem na to, kdo je jeho zaměstnavatel (miliardář Janeček):
https://hlidacipes.org/expert-kryptomeny-kdyz-se-probudim-uvedomim-si-ze-existuje-bitcoin-zacnu-se-usmivat/

Nahlásit

-
1
+

Já chci na soukromou kliniku, jsem ochoten si ji zaplatit komplet. Nechci za žádných okolností chodit zdarma do státního zařízení placeného z daní. Vy mne ale chcete nutit platit oboje...
Opravdu se divím, že neprosazujete, aby existovaly státní prodejny potravin, placené z daní, kde by bylo jídlo zdarma, a k tomu ostatní prodejny potravin, kde by člověk mohl kupovat co chce, na základě nabídky a poptávky. Princip je v obou případech stejný - nutíte někoho platit něco o co nemá zájem - tedy nepřímo (prostřednictvím "státu") kradete.
Tohle tu ale už bylo vysvětlované mnohokrát, zřejmě si tenhle fakt neumíte nebo odmítáte připustit - a ještě se divíte že Vás tu diskutující označují za zloděje, komunistu a podobně...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Jestli jste si nevšiml, většina lidí odvádí své peníze na důchod právě do oněch pilířů. Lidí, kteří si budují vlastní "kapitálový penzijní pilíř" je jako šafránu a i ti mohou být ohroženi nějakou globální ekonomickou, či přírodní katastrofou nebo světovou válkou.

O žádné 15 let trvající krizi nikde nepíšu. Píšu o zavedení průběžného systému den po té, co budou penzijní úspory důchodců vymazány z povrchu zemského. Psal jsem o krizi kapitálových trhů a ekonomiky, nikoliv o rozvratu státu. Když se rozvrátí stát, platí jen barbarské právo silnějšího a v takovém případě se nemá cenu vůbec o nějakých civilizačních aspektech bavit.

Pokud ale zůstává zachován stát, není problém po kolapsu kapitálového trhu a vymazání úspor okamžitě zavést průběžný systém. Průběžný systém je totiž financován z toho, co se aktuálně vyprodukuje, nikoli z toho, co někdo zbytečně 40 let nespotřebovával a nebylo to tedy ani vyprodukováno.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Jako že v relativně deregulovaném Singapuru či HonkKongu je nyní cena práce nižší, než před 50 či 100 lety?

Navíc co brání lidem mít i zisky s kapitálu? Kdo je největším držitelem úspor (a byl by ještě větším, nebýt vašich milovaných manipulací s úroky, měnové expanze a inflace)? Ano, DOMÁCNOSTI. A co jim brání ty úspory investovat? A co brání jejich dětem, vnukům a pravnukům ten po generace kumulovaný majetek dědit a dále rozhojňovat? Kdo je tady zastáncem průběžné penzijní pyramidy a odpůrcem kapitálového zajištění na penzi, tedy toho, aby KAŽDÝ byl kapitalistou a tedy KAŽDÝ profitoval z výnosů z kapitálu?
To díky vám je kapitalistů jen hrstka (a ta hrstka vlastní většinu kapitálu) a průměrný penzista jím není. Kdyby každý penzista měl skutečné investice, skutečný kapitál, tak pak ten by nemohl být koncentrován do omezeného počtu rukou. Logika, že?
Žádný miliardář by neměl tolik prostředků k investování, jako masa lidí zajišťující se na penzi.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Funkční tržní ekonomika je základ a posilování kupní síly prostřednictvím zadlužování státu a jen v případech kdy je to potřeba!) má jen preventivní, nikoliv záchrannou funkci. Pokud jde tržní ekonomika do kytek, nepomůže nic. To Vám tady píšu už léta a vždy se vytasíte s tou svou demagogií o tom, jak údajně tvrdím, že pouhým tiskem peněz jde něco zachraňovat.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Co bylo ve středověku je irelevantní. Za to je již notorietou, že v novodobých dějinách regulovaného kapitalismu cena práce stagnovala, nebo jen mírně rostla, zatímco zisky z kapitálu rostly značně dynamičtějším tempem. Lze tak rozumně předpokládat, že deregulovaný kapitalismus by již vedl k poklesu mezd a ještě rychlejšímu růstu zisků kapitálu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

A to právě ne! Daně platí všichni. Kdo chce na soukromou kliniku, ať si ji zaplatí komplet. Nebo může jít do státního zařízení financovaného z daní a neplatit nic. O možnosti neplatit daně a zaplatit si soukromou péči jsem samozřejmě nepsal.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+
1/5