Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Diskuze: Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018
 18 467
74 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Ale jistě. Jednou (docela nedávno) jsem jim to i vysvětlil . :-) A právě v ČNB, kde měli na webu článek o penězích a o tom, jak údajně multiplikací vkladů vznikají další peníze. Napsal jsem jim, že jejich odborné články by měly lidem pomáhat pochopit danou problematiku a ne je dokonale zmást. A do cca jednoho měsíce danou pasáž v článku opravili. :-) A po čase tam přibyl navíc i nový článek, který se tomuto tématu docela podrobně a tentokrát zcela korektně věnoval.Bylo to tuším v souvislosti s velmi rozšířenou mediální poudačkou na téma "jak centrální banky velká kvanta peněz tisknou".

A dokonce kdysi jsem kdysi danou teorii multiplikace vkladů sám zastával. Když začnete pátrat po podstatě peněz, na internetu na tu teorii velmi rychle narazíte. Obhajoval jsem ji tehdy stejně urputně (v jiných diskuzích). Než jsem tam potkal člověka, který mi to celé trpělivě vysvětlil a odkázal mě na solidní zdroje informací na dané téma. :-)

Ano tady se setkávám s posměchem. Hlupáků, pro něž jsou moje příspěvky na toto téma skutečně házením perel.... :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
4
+

Nejméně oblíbený příspěvek

ČNB: „Tuzemský bankovní sektor je stabilní a ziskový. Přebytek celkových vkladů nad úvěry poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí."

Bubák: "České banky jsou ve srovnání s těmi západoevropskými či světovými mnohem víc vybaveny vklady klientů, tedy spíš před nimi stojí úkol peníze výhodně půjčit než je na trhu získat."

Zámečník: "Nejen pokud jde o ukazatele kapitálové přiměřenosti, ale i schopnost s rezervou pokrýt potřeby domácí ekonomiky z vkladů zdejších domácností a firem."

Autoři výše uvedených výroků se zřejmě domnívají, že banky půjčují svým klientům vklady jiných klientů.
Věřit tomu, že úvěry vznikají tak, že někdo donese do banky peníze a banka ty peníze půjčí někomu jinému je v dnešní době stejně, jako věřit, že děti nosí čáp. :-)

Zdánlivě to vypadá, že otázka co bylo dříve, jestli vklad, nebo úvěr, odpovídá otázce co bylo dříve, jestli vejce nebo slepice. Toto dilema je ale falešné. Ve skutečnosti vklad a úvěr vznikají současně.

Někdo v ČNB se dokonce domnívá, že přebytek vkladů na úvěry vytváří rezervu hotovosti. :-)
Takovou pitomost jsem tedy zatím nikde nečetl.

Stejně absurdní je tvrzení, že český bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí. Tento výrok svědčí také o zjevném nepochopení principů fungování současného bankovnictví.

Jakmile někdo začne v souvislostí s fungováním bankovnictví hodnotit objem vkladů k objemu úvěrů, ve smyslu existence nějakých rezerv pro další poskytování úvěrů, jde o neklamnou indicii toho, že nejspíše uvěřil nesprávné teorii tzv. multiplikace vkladů, což je teorie která slouží jen jediné věci. Naprosto spolehlivě brání pochopení skutečných principů fungování současného bankovního systému. Je na pováženou, že taková vyjádření zaznívají i z útrob ČNB. Žádný konkrétní autor pod tou zprávou není podepsán.

Nahlásit
-
-5
+

Diskuze

Přesně tak. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Opravdu netuším, pod dojmem čeho pan Suchý dospěl k této domněnce. Vyvracet mu ji však nebudeme, že? Vnímavý a všímavý čtenář ví, že je to pitomost. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

Jasně, že jo. Prosazuji, aby nastavení úrokové sazby a fiskální politiky (expanze/restrikce) vždy směřovalo k posílení kupní síly nebo produkčních kapacit (podle toho, kde je to potřeba), tak aby se držely ceny položek zahrnutých do spotřebního koše co nejstabilnější (resp. v bezpečném pásmu růstu 0%-2%). Pokud při tom ekonomika poroste, pak to je jen projevem dosažení onoho cíle správnými prostředky.

O stabilitu ekonomiky v tom ohledu, že by to znamenalo stále konstantní objem HDP nestojím. O tom jestli poroste ekonomika rozhodují výhradně spotřebitelé. Producenti mohou vyrobit více, pokud to ale spotřebitelé nespotřebují, nejde o růst ale o vytváření neprodejných zásob. Současně platí premisa, že producenti jsou vždy ochotni jít rostoucí poptávce spotřebitelů naproti zvýšením objemu produkce. Je to obdobné jako u objemu peněžní zásoby. O jejím růstu rozhodují v prostředí účetních peněz jen dlužníci. Banky jsou jim pouze vždy k dispozici s nabídkou úvěrů.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Pořád se Vás drží ta utkvělá představa, že já a Kadrila jsme tatáž osoba? :-) Už toho nechte.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Plně chápu Vaši zvědavost, ale toto si zatím nechám pro sebe. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Ano. O některých věcech pochybnosti nemám. Jedná se o věci, které jsou dané jako fakta. Následné z uvedených faktů vycházející konstrukce jsou vždy vytvořeny na logickém základu. Problém je, že následná diskuze se vždy stočí z věcné roviny do prostředí ideologických předpojatostí. A takovém prostředí jde logika stranou a šermuje se bolševikama a marxistama.

Pokud jde o ideologickou rovinu diskuze, pak si nemyslím, že by mé názory byly podávány jako nezpochybnitelné. Naopak je třeba si všimnout, že často i zcela protichůdným ideologickým názorům přiznávám zcela otevřeně jejich relevanci.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Nevěděl jsem, že jste to myslel takto žertovně. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

No počkejte, stabilitu tady přece propagujete v jednom kuse Vy, a chcete ji udržet i za cenu fiskální expanze, dluhů a pod... Vašim oponentům nestabilita (krize) nevadí, považují ji za očistný proces, při kterém se neefektivní podniky (o které nemají platící zákazníci zájem) buď odstraní z trhu, nebo je donutí jejich produkci zefektivnit...
Takže opět potvrzujete, že jste komouš, který by nejraději naplánoval co nejstabilnější ekonomiku - a sám tady uznáváte, že "stabilitu" může zajistit jen centrální plánováíní, které ovšem ve výsledku znamená že ta "stabilní" ekonomika jde v dlouhodobém pohledu do kytek...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Váš problém je, že o svoji pravdě nemáte vůbec žádné pochybnosti. Takovou jistotu nepředváděli ani ti z jejichž myšlenek sestavujete svoje finanční konstrukce.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-3
+

Nějak se vám ty nicky pletou :-))

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-4
+

Co míníte těmi až megalomanskými plány?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Zapomněl jsem dodat... Tak už to nehulte. Vycházejí vám potom podivné teorie. :)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-3
+

Ano. Tohle samozřejmě znám. Prakticky klasika "v daném oboru". Směsice pravdivých faktů, polopravd a vyložených nesmyslů. A ano tohle video bylo taky na začátku mé "dráhy" v dobách, kdy jsem teprve jen tápal. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

Nikdy jsem podobnost obou ideologií a jejich fatální škodlivost v totalitní fanatické podobě nerozporoval. V tomto není mezi námi sporu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

https://www.csfd.cz/film/248949-penize-jako-dluh/galerie/?type=1

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-4
+

Komunismus a fašismus (v německé verzi nacionálního socialismu) si podali(y) ruce rapallskou smlouvou.

Že jsou jedno a totéž, to deklarovali(y) zcela svobodně.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rapallsk%C3%A1_smlouva_(1922)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Lidé, kteří by mohli uvěřit mým blábolům neexistují, neboť já neblábolím. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Už jsem Vám přece tisíckrát psal, že jsem přesvědčen, že některé záležitosti by neměly podléhat tržní soutěži. Jsou to např. zákony, justice, sociální péče, důchodový a zdravotní systém a zcela samozřejmě i peněžní systém. Já to považuji za racionální, civilizované a prospěšné. Klidně mě za to označujte etatistou. V daném ohledu shodu nikdy nenalezneme.

A ano máte pravdu, že NEVĚŘÍM v to, že by účetních peníze ve svobodné soutěži nemohly prohrát. To mi ale nebrání zaujmout zcela RACIONÁLNÍ postoj, že současné účetní peníze jsou ze všech možných alternativ tou úplně nejlepší.

A ano samozřejmě, že máte pravdu v ohledu, co je pro Vás základním definičním znakem účetních peněz. Z hlediska ideologického je pro Vás (!) zásadní definičním znakem současných peněz povinnost je přijímat jako zákonné platidlo. To já samozřejmě nijak nerozporuji. Nicméně z ekonomického hlediska (jež upřednostňuji já) platí, že povinnost přijímat hotovost jako zákonné platidlo není nijak důležitá, natož aby šlo v tomto úhlu pohledu o nějaké zásadní definiční hledisko.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Máte pravdu. Naše diskuze má k ideálu velmi daleko. Nicméně na kvalitní diskuzi jsou třeba dva. Já kvalitní diskuze schopen jsem. Jako důkaz uvádím odkaz na nedávnou diskuzi (https://finmag.penize.cz/disk uze/330618-2018-zustante-v-kor une),již jste se však Vy nezúčastnil (to Vám samozřejmě nevyčítám). O Vaší schopnosti seriózně diskutovat také nemám nějaké vážné pochybnosti. Takže by to mělo jít.

Pokud chcete diskutovat o exogenitě současných peněz, o různých teoretických proudech s tímto spojených, o roli bankovních rezerv (což považuji za úplně nejdůležitější téma v ohledu možného nepochopení fungování bankovního systému). Obdobně důležité téma je hotovost, jejíž role je vnímána často přesně obráceně, než jaká je skutečnost.

Píšete o teorii, která už několik let před začátkem vašich příspěvků měla v podobě animace určené veřejnosti na YouTube desetitisíce shlédnutí. Zajímalo by mě co vlastně konkrétně máte namysli. Animovaných dílek na téma peněz jsem viděl hodně a skutečně nevím, které konkrétní máte na mysli.

Co se týče mého údajného hájení jediného teoretického proudu. Není tomu, tak. Já nepovažuji své znalosti, které mám ve vztahu k principům fungování současných peněz, za nějakou teorii. Vše, co k tomuto píši považuji za doložitelná reálná fakta, nikoliv za jakési teorie, jež by měly nějak soupeřit s jinými teoriemi. Moje znalosti pochází nejen z přečtení příslušné literatury, ale hlavně z jejího pochopení. Mým cílem nebylo získat jen znalosti o tom, jak bankovní systém funguje. Moje ambice byla tomu dokonale porozumět do co nejmenších detailů. Pokud budete mít, o některém z mých tvrzení pocit, že se jedná jen o názor nebo teorii, klidně na to upozorněte a napište, proč si myslíte, že je to jen teorie, která je jen jedním z mnoha existujících názorových proudů.

Když se v diskuzi dostaneme ze sféry faktů do sféry názorů a teorií, nemám problém uznat, že i některé protichůdné teorie mají svou zcela zřetelnou relevanci. Obě. Takže ohněm i mečem bráním svoje názory obvykle až v reakci na obdobný přístup druhé strany. A nevylučuji, že někdy (když už mám vůči osobě, s kterou diskutuji utvořen určitý názor) na útok z této strany nečekám a považuji pravděpodobnost jeho výskyt za premisu. A tak někdy možná jsem to já "kdo si začne". :-)

A ano. Považuji obhajobu účetních peněz za mé "poslání". :-) Jsem tím doslova posedlý, což je zcela jednoduše seznatelné z diskuzí, které zde vedu. Uvědomuji si totiž jak velké a zcela reálné škody může napáchat nevědomost o tom, jak současné (dnes tolik podle mne iracionálně nenáviděné) peníze fungují. Tak aspoň svou troškou přispívám. A mám v tomto ohledu až megalomanské plány. :-) Takže mám velký zájem na solidní a hlavně věcné diskuzi na dané téma. Vždy totiž s napětím čekám, jestli se z nějaké diskuze nevynoří nějaký důležitý argument nebo otázka, s nímž jsem se dosud nesetkal, nebo kterou ještě nemám zodpovězenu a kteréžto by mé znalosti o tomto tématu posunuly zase o další kousek dál. Bohužel tímto směrem se odvíjí diskuze jen málokdy. Určité naděje jsem vkládal např. i do diskuze s panem Romanem Kleskou (viz diskuze, na kterou odkazuji). Nicméně obávám se, že tahle diskuze nevypadá, že bude pokračovat. I když člověk nikdy neví. :-)

Velmi intenzivní, rozsáhlou a podrobnou a hlavně přísně věcnou diskuzi na téma fungování bankovního systému jsem zde vedl v roce 2015 (ten čas letí) s panem Jiřím Suchým k článku SOUKROMÉ PENÍZE. KDE SE PEČOU PRACHY. Tohle je podle mne další důkaz mé schopnosti diskutovat čistě věcně.

finmag.penize.cz/diskuze/30099 4-soukrome-penize-kde-se-pecou -prachy

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

A chci tímto panu Fuldovi veřejně poděkovat, že díky jemu a vám ostatním, kteří reagujete na něj, jsem zjistil, co všechno nevím a co nás ve škole neučili :-)
Takže už vím, že co nás učili, není tak úplně pravda. A to, co třeba pravda je, tak dost neúplná.
(Což neznamená, že pan Fuld pravdu má.)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Bohužel/bohudík lidé optimální nejsou, aby to dokázali řídit.
A aby se těmi řídícími dokázali řídit i jednotlivci.

Tato argumentace mi připomněla jeden vtip:
Farmář má potíže se slepicemi a najme si fyzika, aby mu s problémem pomohl.
Fyzik měří a počítá. Přijde pak za farmářem a povídá: Mám řešení! Ale platí jen ve vakuu pro slepice ve tvaru dokonalé koule .

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Myslím si, že potřebné je vyvažovat pouze aktuálně se vyskytující protiklady na ose jednotlivec versus společnost. Jestli na jednu stranu přiřadíte ke komunismu i fašismus a na druhou stranu k libertarianismu přiřadíte i otrokářství a feudalismus je v podstatě úplně jedno. Vámi navrhovaná multisystémová diverzita by byl jen chaos. Já vím. Chaos anarchokapitalistům vyhovuje, tak ho taky navrhujete. :-)

Jaký je rozdíl mezi bolševismem light a libertarianismem light? Není to jen falešné dilema typu poloplná vs poloprázdná sklenice?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Samozřejmě, že vím co je normální. Stejně tak vím, že extrémy všeho druhu budou velmi často (normálně) považovány za nenormální. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

Je pravdou, že jsem před nějakou dobou vaše příspěvky četl poměrně rád a téměř všechny. I když jste se rozhodl obhajovat jednu z cca dvaceti ekonomických teorií, které jsou k nyní k dispozici. Teorii, která už několik let před začátkem vašich příspěvků měla v podobě animace určené veřejnosti na YouTube desetitisíce shlédnutí. Proč ne, Každý nějak volíme.

Čekal jsem, že příspěvky budou buď poučné, nebo čtivé nebo alespoň zábavné. Předpokládám, že příspěvky píšete s cílem poučit, působit jako mentor. Škoda, že působí spíše jako mluva vašeho vzoru Babiše - fráze, nesmiřitelnost, protiřečení si.

Vyjadřujete kategorické soudy, aniž o nich pochybujete - to působí velmi nedůvěryhodně. Nejen o morálce, nejen o motivech oponentů, ale i o ekonomickcýh záležitostech.

Nedávno jste v reakci na něčí příspěvek napsal - "kdy už konečně pochopíte endogenitu peněz..." A tím jste skončil. Ani náznak vysvětlení, že ekonomové souhlasející s touto teorií se dělí na horizontalisty a strukturalisty. Ani náznak toho, jak se oba tábory liší ve vnímání bankovních rezerv a konstrukci diskontní míry. Že jsou to například jen strukturalisté, kteří jako vy preferují likviditu, zatímco horizontalisté ji nepovažují za rozhodující faktor.

Rozhodl jste se hájit jedno velmi úzké ekonomické stanovisko doslova "ohněm a mečem" proti všem jinověrcům. Snad časem budete schopen vytvořit text, který apriori nevzbudí negativní reakce, ale bude poučný i poutavý zároveň. Snad se i přestanete vyhýbat číslům a doplníte nějaké kvantitativní důkazy - což bývá v ekonomii podmínka nutná i když ne postačující.

Momentálně mám při čtení vašich příspěvků (i když je čtu nyní jen sporadicky a možná mi nějaký mimořádně zdařilý unikl) spíše neodbytný pocit jako bych četl příspěvek tučňáka přispívajícího do časopisu Letectví.

Nejsem tu ale určitě od toho, abych známkoval nebo nálepkoval. Pokud cítíte, že obhajoba teorie účetních peněz je vaše poslání, proč tomu nevěnovat volný čas.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Víte vy, co je normální? Normální je nekouřit...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-3
+

Tak pojdme veskere to donuceni odstranit a uvidime, jestli se vase "ucetni penize" prosadi i ve ferove soutezi jako ta nejlepsi alternativa.
To, ze se te ferove soutezi branite, vas usvedcuje z toho, ze vami evangelizovanemu produktu sam neverite.

Znovu tedy tvrdim: nasilne donuceni (z principu amoralni) je ZAKLADNIM definicnim znakem fiatu. Vse ostatno jsou technikalie.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Je to bolsevizmus.light (ovsem se zabudovanou tendenci k hard).
Znovu navrhuji, pokud chceme byt spravne vyvazeni, ze bychom si tedy meli zavest kousek i z feudalismu, otrokarstvi, nevolnictvi, nacismu a fasismu.
Oh, my vlastne uz bereme, takze muzete byt happy.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Nejde o to, kdo jsem, ale kdo nejsem… :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

"s panem Altmanem se například moc neshodneme".

Ano v nějakých nepříliš důležitých detailech se možná s panem Altmanem rozcházíte. :-) Opravdu by mne zajímalo v čem důležitém se Vy dva rozcházíte. :-)

Morální deficit? Já bych to viděl spíše na rozdíl v nahlížení toho, co je a není morální. :-)
Vzdělanostní deficit. Ano v ideologickém "vzdělávání" máte nade mnou určitě navrch. Kovaný jste dost. To Vám brát nebudu. :-) Co se týče Vašich odborných ekonomických názorů na věc, pak tady u Vás nula od nuly pojde.:-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

"Podle Vás je každý, kdo nesdílí Vaše extrémní fanatické názory, totalitním bolševikem."

Vúbec ne - s panem Altmanem se například moc neshodneme, ale za totalitního bolševika ho opravdu nepovažuji. Průvodním znakem bolševiků je jejich vzdělanostní a morální deficit, a z nich bych ho určitě nepodezíral.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-4
+
1/3