Diskuze: Kdo se bojí antimonopolních hipsterů?

10. 10. 2019
 5 606
6 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Problem je v tom, ze hlupáci vnímají monopol staticky. Je to pro ně prostě velká firma, výrazně větší než ostatní v daném oboru.

Jenomže život se odehrává v čase a věci je potřeba vnímat dynamicky. Existují překážky pro zánik velkých firem? Existují překážky pro vstup do daného oboru?

Jenomže tím se člověk dostane k nepříjemné pravdě, že v čase se můžou monopoly udržet jen tehdy, když za nimi stojí dostatečně silný monopol na násilí, tedy dostatečně silný stát.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
11
+

Diskuze

Problem je v tom, ze hlupáci vnímají monopol staticky. Je to pro ně prostě velká firma, výrazně větší než ostatní v daném oboru.

Jenomže život se odehrává v čase a věci je potřeba vnímat dynamicky. Existují překážky pro zánik velkých firem? Existují překážky pro vstup do daného oboru?

Jenomže tím se člověk dostane k nepříjemné pravdě, že v čase se můžou monopoly udržet jen tehdy, když za nimi stojí dostatečně silný monopol na násilí, tedy dostatečně silný stát.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
11
+

Jj, znám. Na rozdíl od pana Schneidera.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Naprosto nesouhlasím, ale k tomu jsem se vyjádříl pod prvním Schneiderovaým článkem, tak se nebudu opakovat.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

https://libinst.cz/wp-content/uploads/2017/02/Armentano-Proc-odstranit-protimonopolni-zakonodarstvi.pdf

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

Základní myšlenka ohledně monopolů je vcelku jednoduchá. Monopol škodí. Nenajdete příliš oborů, ve kterých by byl monopol pro spotřebitele užitečnější než férové konkurenční prostředí. Bohužel monopolní postavení je vlhkým snem nejen podnikatelů, ale i politiků a dalších. Kdekoliv vznikne vhodné prostředí pro vznik monopolu, monopol je na světě. A přirozeným vývojem ze světa nesejde.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Hopsa hejsa do Brandejsa. Hipster Schneider vyrobil další slepenec, tentokrát ze zahraničních článků o Lindě Khan. Žádné argumenty, žádná fakta, jenom blábolení.

Lina Khan: ‘This isn’t just about antitrust. It’s about values.’

Přesně tak, je to celé o ideologii. "Monopoly" jsou špatné, protože jsou špatné. Amen. Je proto třeba jim vyhlásit svatý džihád. Nenašel jsem v tom žádné racionální jádro, pouze iracionální nenávist k úspěšným a bohatým.

nebo jinde: "„Pokud nás trh vede do situace, o které se my jako demokratická společnost rozhodneme, že není slučitelná s naší představou svobody a demokracie, je povinností naší vlády zakročit,"

a tedy zničit svobodu. Khanová je jen další sociální inženýr, který má pocit, že jeho normy jsou normy platné pro všechny a proto musí být vynuceny násilím.

>>> "Spojené státy se musí znovu rozhodnout mezi bohatstvím soustředěným v rukou několika málo lidí a demokracií."

Pokud nechceme přijmout, že demokracie znamená, že jsme si všichni rovni v chudobě a dát tak rovnítko mezi demokracii a socialismus, tak je to nebezpečné falešné dilema.

Pane Schneidere je jednoduché přečíst pár zahraničních článků a slepit z nich vlastní, ale zkuste u toho někdy přemýšet, jste-li toho schopen.

Vážený finmagu, když už chcete psát o monopolech, co takhle nějaký seriozní text, fakta, argumenty a podobně věci. Nechcete už toho marxistického hispstera, co to tam u vás řídí trochu umravnit?

Nahlásit

-
3
+