Diskuze: Obyčejným Číňanům se systém sociálního kreditu líbí. Přináší ochranu a pořádek

6. 2. 2020
 15 525
22 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Míra pokrytectví, kterou jsou udržováni komunističtí exponenti v Číně, je patrně nekonečná.
Přesvědčit běžné Číňany, že řád a spořádanost Západu je založena na kreditním systému ukazuje především, jak Čína přes potěmkiádu několika velkých měst je stále polofeudální, zaostalá země.
Nebo jak propastný rozdíl je mezi několika málo miliony vzdělanými Číňany žijícími v urbanistických centrech a zbylou miliardou žijící na agrárním venkově, kam se žádný novinář ze Západu nejen nedostane, ale ani dobrovolně nevydá.

Odkazování na morální autoritu v podobě boha či nebe neí nic jiného neý parazitování na taoismu, který je v Číně stále udržován a podporován.

Cituji: "Když Číňané uplatňovali pojem taa na lidské záležitosti, věřili, že existuje přirozená a správná cesta, jak dělat každou věc, a že všechno a každý má své náležité místo a svou náležitou funkci. Věřili například, že plní-li vládce svou povinnost tím, že zachází s lidmi podle práva a dbá na obětní rituály patřící nebi, národ bude mít mír a blahobyt. Podobně když budou lidé ochotni hledat cestu neboli tao a půjdou po ní, vše bude v souladu, pokoji a dobře poběží. Půjdou-li však proti ní nebo jí budou vzdorovat, povede to ke zmatku a pohromě."

Jak ve svých knihách zdůrazňuje Paul Johnson - nejhorší zvěrstva lidé nepáchají ve zlobě a pomstychtivosti, ale ve jménu dobra a spravedlnosti. Čínu něčeká v budoucnosti nic pěkného. Evropa se k řádu dopracovala přes římské právo, protestantskou víru, Newtonovu empirii a filosofický skepticismus - nikoliv žádným bodovacím systémem.

Nám Evropanám je Čína představována jako vzdělaná a kulturní země. Čínská medicína je čínskými komunisty podporována jako vývozní artikl, který má prezentovat zaostalou polofeudální zemi jako nositele dávné moudrosti. Ve skutečnosti jde o změ%T nevzdělanosti, tmářství a dokola opakovaných floskulí časem a neumělým opisováním zcela odtržených od reality.

Samotného by mě zajímalo, jak se v systému sociálního kreditu projeví například čínský festival "voňavého masa", kdy jsou zaživa vařeni nebozí psi, aby jak tvrdí "čínská moudrost" bylo jejich maso voňavé, lahodné a výživné.

Mimochodem, celý problém koronaviru začíná právě tím, že jsou netopýři a kaloni zařiva házeni do vařící vody, kde se následně vyprázdní a celý obsah střev prolezlý parazity a člověku nepřátelským mikrobiomem zahustí vodu, která je pak podávána jako delikatesní polévka.

Někdo opravdu chce tuhle zemi obdivovat?

Nahlásit
-
49
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Základní princip je obdobný. Samozřejmě, že tam bude spousta rozdílů. O tom se nepřu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-8
+

Diskuze

Dobře řečeno

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Přesně tak. Ale to je pod rozlišovací schopností lidí s bolševickou mentalitou.
Co dělá stát je nutně dobře.
Poslat někoho proti jeho vůli umřít do války (stát) je dle bolševika to samé, jako když někdo sám dobrovolně odjede do válečné zóny (např. pomáhat stavět nemocnici).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Není tam "spousta rozdílů", je tam rozdíl jenom jeden - v jednom případě to dělá soukromý subjekt, ve druhém to dělá stát. Takový "drobný rozdíl" může změnit bílou v černou, dobro ve zlo! Ale všímám si, že to je dnes v módě - když někdo udělá moderovanou diskusi a promazává příspěvky, je to "cenzura". Když si vybírám spolupracovníky, je to "kádrování", když si pevně stojím za názorem, jsem "nedemokrat". Pojmy z politiky, ze sféry státu, aplikované na dobrovolné soukromé vztahy mezi lidmi.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
7
+

Jasně že se jim líbí, kdyby se jim nelíbil přišli by Číňané o kredity.

Nahlásit

-
4
+

Proč by je taky někdo řešil?
Co je komu do toho, že Franta, když jde po ulici, tak v duchu hodnotí zjev procházejících žen známkami jako ve škole?
Co by bylo komu do toho, kdyby si pekař Tonda hodnotil zákazníky podle toho, jak se chovají, zda mu odpoví na pozdrav, zda oplatí úsměv úsměvem, atd... a těm nejlepším kdyby pak dával třeba zdarma bonusový preclík?
Tak, není do toho NIKOMU NIC.
NAPROSTO ODLIŠNÁ situace je, když stát vybuduje velkého bratra za peníze které UKRADNE lidem proti jejich vůli a následně aplikuje velkobratrské metody plošně na všechny, bez možnosti úniku a na základě tohoto svého skórování pak například lidem odpírá věci, na které mají přirozené právo (např. vycestovat ze země).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
11
+

Rozdíl je právě v tom principu, což je pro vás, jako obvykle, nepochopitelné. Je to rozdíl mezi dobrovolným rozhodnutím a násilným donucením, co vy dlouhodobě nechápete. Vy jste typický ortodoxní komunista, věřící tomu, že co je dobré pro stranu, musí být dobré pro všechny.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Nemyslím, že by ten překlep byl tak daleko od pravdy :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Sorry, zase se budete čertit, ale podle mě je zcela typicky bolševické, že nevnímáte tu (ne)dobrovolnost jako ZÁSADNÍ rozdíl.

Ten rozdíl ale JE zásadní, viz tento příklad: Otec dá DOBROVOLNĚ ledvinu své dceři VERSUS stát NEDOBROVOLNĚ přerozdělí ledviny od hamounů, kteří mají 2 zdravé směrem k potřebným, kteří si je zničili chlastem (to by zřejmě bylo podle vašeho gusta).

Dobrovolnost je naprosto klíčová vlastnost. Dobrovolně odejít z tohoto světa je zcela něco jiného, než když mne někdo zavraždí. Dobrovolně někomu finančně pomoci je něco zcela jiného, než když mne dotyčný pod hrozbou násilí oloupí. Kdo tyto rozdíly nevnímá, nebo je nepovažuje za zásadní, je právě bolševikem.

Jen bolševik může nevnímat, že nikdo nikoho nenutí používat AirBnb a Uber. Jen bolševik nechápe, že tyto firmy jsou (na rozdíl od státního monopolu) vystaveny konkurenci a riziku odchodu klientů jinam.

Já myslím, že to ve skrytu duše chápete, jen se vám to nehodí do krámu. Trváte na tom, že některé věci (měnu, penze, ...) má zajišťovat výhradně stát a že má používat i násilí, aby si ten monopol udržel. Z toho plyne, že sám chápete, že stát tyto služby (tak jako nutně každý monopol) poskytuje v mizerné kvalitě a za přemrštěnou cenu. A právě proto trváte na tom násilném donucení, protože sám dobře chápete (jen to nepřiznáte), že bez donucení by státní "služby" neuspěly, lidé by odešli za lepší kvalitou a nižší cenou jinam.
Tendr na portál dálničních známek je vrcholkem ledovce, ale dobře ilustruje, jak stát funguje: vše 20x předražené a vše dělané s cílem ne poskytovat dobrou službu lidem, ale státu (ono skryté focení-fízlování všech lidí - tedy činnosti proti zájmu lidí, ale za jejich peníze).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
24
+

Základní princip je obdobný. Samozřejmě, že tam bude spousta rozdílů. O tom se nepřu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-8
+

šílení...cílení

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Ne nefungují na stejném principu.
Váš pokus o analogii je zcela mimo.

Dobrovolnost, možnost arbitráže, nezávislost hodnocení, korekční mechanismy, omezené šílení, reverzibilitu ten čínský systém nemá. Vůbec nic netušíte o algoritmech systémů kredibility.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

K tomu má celkem dobrý postřeh S. Zuboff(ová) v její knížce "The age of surveillance capitalism" (zatím to asi není česky, ale doufám, že brzy bude, protože je to výborné čtení):

"Fascinující empirické studie sociální důvěry v současné Číně ... docházejí k závěru, že Číňané důvěřují pouze lidem, které dobře znají. Na všechny ostatní vztahy pohlížejí s nedůvěrou a úzkostí, s jasným dopadem na sociální důvěru a duševní pohody. Tato přebujelá nedůvěra, typicky označovaná za důsledek rychlé modernizace a přechod ke kvazi-kapitalistické společnosti, je také dědictvím čínského totalitarianismu. Čínská komunistická strana zničila tradiční vnímání příslušnosti, identity a sociálního postavení - rodiny, náboženství, občanské společnosti, intelektuálního prostředí, politické svobody - to co Arendtová popisuje jako atomizaci která ničí vztahy sociální důvěry. Hawkins k tomu poznamenal: "Místo návratu k tradiční morálce, který by mohl překonat propast nedůvěry, čínská vláda raději investovala energii do technologických řešení ... a ta jsou vítána veřejností, která má plné zuby toho, že neví, komu věřit, ... z části kvůli tomu, že veřejnost nemá žádnou jinou alternativu."

Takže článek má asi pravdu v tom, že to řada lidí vítá, ale už mu trochu uniká v čem je vlastně příčina problému. Takže je to takové řekneme B, ale chybí nám tam podstatné A. Ale to ostatně byla vždycky podstata propagandy, a dodnes je: částečná pravda je účinější manipulace než úplná lež, která se dá většinou snadno prokouknout.

Nahlásit

-
5
+

Když to používá Airbnb, uber nebo nějaká jiná soukromá společnost, tak je to v super, ale běda, když něco takového zavede stát. :-)

Jen aby bylo jasno, mě ten státní kreditní systém přijde jako hodně drsná orwellovina. Ale ty soukromé kreditní systémy fungují na stejném principu a nikdo je moc neřeší.

Nahlásit

-
-4
+

Jako milovník špičkových čajů bych dodal, že totálně zničili čínskou čajovou kulturu, která přežila pouze díky HongKongu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Tesat.

Připomenu navíc, že maoisté doslova zabili čínský jazyk, historii i kulturu během svého úchylného běsnění. Prakticky nikdo nedokáže přečíst text starší sto let. Je to mrtvola země, kterou hýbou čilí červíci.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
5
+

"Židé pochopitelně se svou internací v táborech souhlasí, sám jsem provedl několik rozhovorů s obyvateli Auschwitz, kteří jsou dokonce vděční, že zde nalezli mnoho ze své víry. Pokud by se jim zde nelíbilo, jistě by se snažili uniknout."

Asi tak.

Nahlásit

-
4
+

Takový komunismus fungoval na vojně. Dostal jste vše, co jste potřeboval. A o vašich potřebách rozhodla výstrojní správa.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
10
+

U nás přeci také většinový plebs tleská na zavádění EET, rozmisťování fizlovacích kamer, útoky chrabrých celníků na tržnice, zaklekávání na podnikatele, omezování bankovního tajemství, atd...

Nahlásit

-
19
+

Blbý je, že ho mají zrovna zavirovaný. Padouch nebo hrdina, z Wuchanu neodjedeš.

Nahlásit

-
-3
+

Míra pokrytectví, kterou jsou udržováni komunističtí exponenti v Číně, je patrně nekonečná.
Přesvědčit běžné Číňany, že řád a spořádanost Západu je založena na kreditním systému ukazuje především, jak Čína přes potěmkiádu několika velkých měst je stále polofeudální, zaostalá země.
Nebo jak propastný rozdíl je mezi několika málo miliony vzdělanými Číňany žijícími v urbanistických centrech a zbylou miliardou žijící na agrárním venkově, kam se žádný novinář ze Západu nejen nedostane, ale ani dobrovolně nevydá.

Odkazování na morální autoritu v podobě boha či nebe neí nic jiného neý parazitování na taoismu, který je v Číně stále udržován a podporován.

Cituji: "Když Číňané uplatňovali pojem taa na lidské záležitosti, věřili, že existuje přirozená a správná cesta, jak dělat každou věc, a že všechno a každý má své náležité místo a svou náležitou funkci. Věřili například, že plní-li vládce svou povinnost tím, že zachází s lidmi podle práva a dbá na obětní rituály patřící nebi, národ bude mít mír a blahobyt. Podobně když budou lidé ochotni hledat cestu neboli tao a půjdou po ní, vše bude v souladu, pokoji a dobře poběží. Půjdou-li však proti ní nebo jí budou vzdorovat, povede to ke zmatku a pohromě."

Jak ve svých knihách zdůrazňuje Paul Johnson - nejhorší zvěrstva lidé nepáchají ve zlobě a pomstychtivosti, ale ve jménu dobra a spravedlnosti. Čínu něčeká v budoucnosti nic pěkného. Evropa se k řádu dopracovala přes římské právo, protestantskou víru, Newtonovu empirii a filosofický skepticismus - nikoliv žádným bodovacím systémem.

Nám Evropanám je Čína představována jako vzdělaná a kulturní země. Čínská medicína je čínskými komunisty podporována jako vývozní artikl, který má prezentovat zaostalou polofeudální zemi jako nositele dávné moudrosti. Ve skutečnosti jde o změ%T nevzdělanosti, tmářství a dokola opakovaných floskulí časem a neumělým opisováním zcela odtržených od reality.

Samotného by mě zajímalo, jak se v systému sociálního kreditu projeví například čínský festival "voňavého masa", kdy jsou zaživa vařeni nebozí psi, aby jak tvrdí "čínská moudrost" bylo jejich maso voňavé, lahodné a výživné.

Mimochodem, celý problém koronaviru začíná právě tím, že jsou netopýři a kaloni zařiva házeni do vařící vody, kde se následně vyprázdní a celý obsah střev prolezlý parazity a člověku nepřátelským mikrobiomem zahustí vodu, která je pak podávána jako delikatesní polévka.

Někdo opravdu chce tuhle zemi obdivovat?

Nahlásit

-
49
+

No, já nevěřím že se jim to podaří vybudovat. Možná to nějakoou dobu tak bude vypadat, díky rozdílům v mentalitě a kulturních tradicích (taoismus, konfucianismus), ale podle mne se to dřív nebo později složí.
U nás po roce 48 taky spousta lidí projevovala spokojenost a nadšení. A jak to dopadlo...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Začínám věřit, že se číňanům ten komunismus podaří opravdu vybudovat. Bude to sice trošku něco jiného než měl na mysli Lenin a spol, ale základní myšlenka bude stejná. Otázkou zůstává jak se jim to bude líbit za pár let - každému podle jeho potřeb a každému podle jeho zásluh...

Nahlásit

-
7
+