Diskuze: Americe by slušela sociální demokracie, ne Sandersův socialismus

19. 2. 2020
25 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Říkat že za socialismus dělníci vlastnili továrny, to je jako říkat, že za nacismu židé vlastnili Auschwitz.

Nahlásit
-
17
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Není to ani korelace. Je to jen shoda okolností.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-15
+

Diskuze

Západ a Východ soutěžili o to v kterém systému se lidem bude lépe žít. Po zániku potřeby o toto soutěžit, je přirozené, že hledisko životní úrovně již není pro západ důležité. A voliče ti "šikovní" politici, co zapřičinili úpadek životní úrovně na západě, obalamutili tím, jak jim bude skvěle v globalizované ekonomice, kde na lidi ze západu budou makat lidi z východu, Indie a Číny.

Zrovna ona údajná "potřeba neodkladných důchodových reforem" je krásný příklad snahy o demontáž sociálního státu a privatizaci státních důchodových systémů, kde se vlády chtějí zbavit odpovědnosti za oblast důchodového zabezpečení a současně nechat penzijní bankstery, aby obrali lidi, co si u nich budou spořit na svůj soukromý důchod.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Já přece nikde nezpochybňuji, že v současném kapitalismu (s prvky sociálního státu) díky efektivitě kapitalismu bohatnou nejen bohatí ale i chudí. :-) Stejně tak nezpochybňuji, že výsledkem 100% socialismu je plošná chudoba. Jen tvrdím, že 100% kapitalismus by fungoval hůře pro chudé, než kapitalismus doplněný principy sociálního státu. Pro bohaté by samozřejmě 100% kapitalismus fungoval ideálně. Všechno je to o tempu tržního přerozdělování (chcete-li rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, nejen ve velikosti bohatství ale rovněž i v početnosti obou skupin). Ve 100% je tempo tržního přerozdělování nulové, ve 100% kapitalismu je tempo tržního přerozdělování příliš rychlé a optimální tempo lze docílit pouze v kombinaci kapitalismu a sociálního státu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Jasně. Západní země šetří proto, že jim odpadla "konkurence" v oblasti životní úrovně dělnictva v podobě Rumunské socialistické republiky (ó, jak tam se měli nádherně!) a ne proto, že jejich vlastní rozmařilost a vyhazování za "výdobytky" (úplatky voličům) je přivedlo na práh bankrotu.

Itálie a Francie určitě mají na rozhazování, ale mluví o reformách (např. penzí) jen proto, že už nevědí, jak si staré voliče znepřátelit. Protože přesně o to přeci politik stojí - naštvat si nejpočetnější skupinu voličů 45+. To dá (fuldistický) "rozum".

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

Ještě že máme tak šikovné státní přerozdělovače, běžný člověk se má hned líp :-)
https://echo24.cz/a/SknNK/kremlik-tezce-vysvetluje-kde-vzal-na-byt-rika-ze-mu-86-milionu-pujcili-rodice

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Výsledkem fungování kapitalismu je zvýšení bohatství jak chudých, tak bohatých. Ano, někdo zbohatne více než jiný, ale téměř nikdo v kapitalismu nežije v horších podmínkách než jeho rodiče, prarodiče apod. Většina žije ve výrazně lepších podmínkách než jejich předkové.
Rozděluje se čím dál větší koláč, ze kterého téměř každý dokáže získat více než dříve.

Výsledkem působení socialismu je "rovnoměrné" rozdělení existující chudoby. Někdo zbohatne, někdo ne.
Rozděluje se stále téměř stejně velký koláč (někdy o něco větší, většinou menší), ze kterého si někdo urve víc, na jiné zbyde méně.

Pokud byste tedy chtěl tenhle proces nějak nazvat, asi by se víc hodilo "socialistické přerozdělování"...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Přístup k levnému dluhu má přece každý. Bohatství ale vzniká až na základě toho, zda jste schopen půjčené peníze investovat do něčeho, co Vám vydělá další peníze. A charakteristikou současného peněžní systém nejsou nízké úrokové sazby. Nízké úrokové sazby v současnosti jsou výsledkem kondice a fungování současných tržních ekonomik.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

Výsledkem fungování kapitalismu je rozdělení na bohaté (zpravidla majitele firem) a na chudé (zpravidla zaměstnanci firem). Proces, který vede k tomuto výsledku nazývám tržním přerozdělováním.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

V rámci Vašeho značně omezeného myšlenkového rámce, je samozřejmě tržní přerozdělování nesmyslem.

To je ale samozřejmě chyba pouze Vašeho myšlenkového rámce. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-4
+

Zajímavá otázka a mám na ni odpověď!

Dokud zde byla konkurence západ vs východ, existovala na západě motivace k tomu, aby se lidé měli na západě výrazně lépe než na východě, aby západ předmětnou soutěž o tu správnou ideologii neprohrál. Poté, co východ padl, západ ztratil velkého konkurenta a to vedlo k (logickému) zavržení všeho z východu a k zavádění neoliberálních myšlenek (omezování sociálního státu, globalizace...). Plody tohoto vývoje západ právě sklízí.

Hořkost a vztek pochází z toho, že po pádu východu už západ nemusel nijak usilovat o to, aby lidu obecnému bylo dobře. Západ nabyl dojmu, že východ definitivně prohrál a marxistické myšlenky zůstanou pohřbeny už navždy. Výsledkem ale je výskyt nezanedbatelné a stále širší podpory levičáckého neomarxismu toho nejhrubšího zrna právě na západě. Pro lidi z východu, kteří si nefunkčnost socialismu vyzkoušeli na vlastní kůži, je to zcela nepochopitelné, samozřejmě.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-3
+

Myslím, že by si to zasloužilo delší komentář, než jen tohle :-)
Já s Vámi v mnohém souhlasím a leccos jsem díky Vám pochopil, což neznamená, že nejsem současným finančním systémem hluboce zklamán a znechucen. A přes všechny Vaše dlouhé odstavce oslavující nekryté účetní peníze zůstává otázka: proč je na Západě tolik vzteku a hořkosti a rehabilitace starého špatného marxismu (viz Corbyn a Sanders).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

To není výsledek kapitalismu, ale toho vašeho fantastického bezedného finančního systému. Ten způsobuje nerovnost a rozevírání nůžek mezi třídami podle toho, jaký mají přístup k levnému dluhu...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Přes veškeré vysvětlování pan Fuld nechápe že "tržní přerozdělování" je contradictio in adjecto a tudíž myšlenková konstrukce, postavená na tomto pojmu, je z principu nesmysl.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
7
+

Kapitalizmus samotný nejako prerozdeľuje bohatstvo? A to už ako?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Richard Fuld je takový Jirka Babica české ekonomické vědy.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
5
+

Hlavním systémem pro přerozdělování ve prospěch nejbohatších a rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými je především kapitalismus samotný. :-) Státní přerozdělování pouze tempo přirozeného tržního přerozdělování zpomaluje. Ano máte pravdu, že z části dochází také ke státnímu přerozdělování, které vede k bohatnutí bohatých. Tento vliv ale není natolik významný, aby převládl nad vlivem státního přerozdělování, které zpomaluje přerozdělování tržní.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-15
+

To je na této stránce uz třetí článek od neomarxisty Acemoglu. Je to hnus velebnosti! Za chvíli to tu bude připomínat Rudé právo.

Nahlásit

-
8
+

Vládnoucí elity se v roce 1971 zbavily posledního korektivu. Politické peníze bez vazby na zlato nebo cokoliv reálného se staly snadno ovladatelným nástrojem olupování občanů. Výsledkem politických peněz je přerozdělování ve prospěch nejbohatších, kteří přerozdělovací procesy ovládají a regulují. Příčinná souvislost mezi politickými penězi a příslovečným rozevíráním nůžek mezi průměrem a těmi nejbohatšími mně připadá zjevná.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
13
+

jj. Zlatá střevní cesta

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Zastřelit je lepší než oběsit.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
7
+

Ano. Jedinou cestou k prosperitě celé společnosti je volné tržní prostředí doplněné sociálním státem.
Čirý kapitalismus bez sociálního státu je cesta k prosperitě pouze velmi úzké části společnosti.
Čirý komunismus je cesta k chudobě všech.
Jedině zlatá střední cesta dává smysl.

Nahlásit

-
-10
+

Není to ani korelace. Je to jen shoda okolností.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-15
+

Říkat že za socialismus dělníci vlastnili továrny, to je jako říkat, že za nacismu židé vlastnili Auschwitz.

Nahlásit

-
17
+

"V desetiletích po druhé světové válce produktivita hospodářství USA vytrvale stoupala a všem pracujícím – bez ohledu na vzdělání – rostly mzdy"

"Během posledních čtyř desetiletí byl růst produktivity mdlý, hospodářský růst zpomalil a stoupající podíl výnosů směřuje k vlastníkům kapitálu a vysoce vzdělaným lidem. Medián mezd přitom stagnuje a reálné (inflačně očištěné) mzdy pracujících se středoškolským či nižším vzděláním dokonce klesly."


V roce 1973 se definitivně zhroutilo zlaté krytí dolaru. Korelace, kauzalita?

Nahlásit

-
14
+

Ekonomika si určuje systém ekonomické moci, ne naopak. V tom měl Marx částečně pravdu, ale neuvědomoval si, že to platí i na jím prosazovaný systém. Pokud se zásadním způsobem nezměnila ekonomická struktura, nemohl se změnit ani systém ekonomické moci v ní. Proto kapitalistické vlastníky a manažery pouze nahradili partajní byrokraté, nikoliv pracovníci samotní. I to totiž bylo relativně efektivnější řešení, než nechat fabriky řídit dělníky. Tak šílení většinou nebyli ani komunisti.

Nahlásit

-
1
+

Sociální demokracie je lepší než demokratický socialismus. To je tak asi v kostce so ce o sociální demokracii dá říct dobrého.
Demokratický socialismus je nereálný, ale "naštěstí" jakmile se kde kdy prosadil, mířil sešupem k socialismu reálnému. Možná i byla dobrá vůle prosadit ho demokraticky. Jenomže do toho porůznu vrtali lidi, nepřátelé a sabotéři. V čemž jim bylo nutno zabránit, což není nedemokratické, žé, protože přece socialismus jsme si vybrali demokraticky ve volbách. No a pár let potom je "lepší" socialismus demokratický ve smyslu nostalgické vzpomínky na dobu, kdy to ještě nebylo zas až tak zlé. Znáte z východní a střední Evropy, z Venezuely, z částí Asie...

Nahlásit

-
4
+