Předplatit časopis Finmag

Stress testy po česku

František Mašek
František Mašek
17. 6. 2009

Domácí Jekyll, zahraniční Hyde. I tak lze chápat závěry nové Zprávy o finanční stabilitě, kterou zveřejnila ČNB. Potvrzuje totiž známý fakt, že aktuální potíže české ekonomiky souvisejí hlavně s nepříznivým vývojem vnějšího prostředí, což je faktor, který nemůže silně exportně orientovaná ČR příliš ovlivnit. Do Česka se přitom vzhledem ke globální finanční krizi a recesi přenesla i nervozita z mezinárodních finančních trhů.

Stress testy po česku

Dopady recese a vysoká míra nejistoty tak zůstávají v následujících dvou letech hlavním rizikem pro finanční stabilitu ČR. Citovaná zpráva předpokládá, že v příštím roce by mělo dojít k zastavení propadu světové ekonomiky a ta by mohla začít zvolna oživovat. Některé problémy spojené s recesí se ale mohou projevovat i po tomto datu.

Přestože může být globální recese delší a hlubší, než se zatím předpokládá a nelze zcela vyloučit „regionální nákazu“ ze zemí střední a východní Evropy, je podle zátěžových testů, provedených ČNB, český bankovní sektor silně odolný vůči řadě rizik.

Souvisí to s vysokou předchozí ziskovostí a dobrou bilanční likviditou bank působících v ČR, vysokým poměrem vkladů vůči úvěrům a velmi malým podílem úvěrů v cizích zahraničních měnách. Český bankovní sektor má také jako jediný ve střední a východní Evropě kladnou čistou externí pozici a nízký externí dluh. Je tedy nezávislý na vnějším financování.

Má rovněž dostatečný kapitál - v březnu 2009 dosáhla jeho kapitálová přiměřenost 12,9 %. K jejímu posílení má být navíc využita část zisků za rok 2008. ČR je přitom spolu se Slovenskem, Polskem a Slovinskem vnímána jako nejstabilnější ekonomika v regionu.

Tři možné scénáře

Při zmíněných testech, jejichž cílem je posoudit odolnost českého finančního sektoru vůči nejrůznějším rizikům, vychází zpráva ze tří možných scénářů budoucího vývoje nazvaných Evropa v recesi, Nervozita trhů a Ekonomická deprese. První počítá s letošním poklesem hrubého domácího produktu ČR o 2,4 %, což odpovídá oficiálnímu odhadu ČNB, další dva pak se snížením tohoto indikátoru o -3,9 %, resp.o  -6,2 %.

Největší zátěž by pro český finanční systém představoval scénář „nervozita trhů“, který by vyžadoval kapitálové injekce do finančního systému ve výši asi 23 mld. Kč. Při „ekonomické depresi“ by to bylo 22 mld. Kč a ve třetím případě 14 mld. Kč. Guvernér ČNB Zdeněk Tůma vysvětlil tento zdánlivý paradox tím, že případná hlubší deprese poskytuje delší prostor na adekvátní reakci. Nervózní trhy by přinesly šoky a významné ztráty kvůli růstu úvěrového rizika u bank, stejně jako ztráty spojené s poklesem cen dluhopisů a akcií u ostatních finančních institucí.

Kdyby se naplnil scénář Evropa v recesi nebo Ekonomická deprese, byly by kvůli poklesu kapitálové přiměřenosti nuceny navýšit kapitál čtyři banky, v případě „nervózních trhů“ dvojnásobek, tedy osm bankovních institucí. V ČR jich, včetně poboček zahraničních bankovních domů, působí 37.

Celkový dopad těchto ztrát na finanční trhy je odhadován na 60 – 100 mld. Kč. Zátěžové testy potvrzují i dobrou odolnost penzijních fondů a pojišťoven. Je ovšem třeba počítat s možným poklesem cen dluhopisů, což by si rovněž vyžádalo navýšení kapitálu akcionáři.

Trochu jiné testy než v USA

Na rozdíl od nedávno provedených stress testů amerických bank se Zpráva o finanční stabilitě nezabývá jednotlivými subjekty. Podle Tůmy je jejím cílem posoudit, jak obstojí celek. Situace jednotlivých bank je záležitostí bankovního dohledu. Jedním z jeho klíčových požadavků přitom je, aby měly banky dostatek kapitálu ke krytí případných ztrát, tedy potřebnou kapitálovou přiměřenost.

Budoucnost nejistá je, říká mistr Joda, učitel rytířů řádu Jedi v Hvězdných válkách. A platí to i o vývoji globální ekonomiky. Zpráva o finanční stabilitě ČNB nicméně naznačuje, že by případný dopad globální recese na české banky nemusel být až tak katastrofický a že jsou naopak (i díky řadě transakcí, spojených s jejich někdejší privatizací) v lepší kondici, než řada jejich evropských konkurentů. Nemluvě o střední a východní Evropě. Teď jde ještě o to, aby si tento náskok udržely a také aby tento fakt rozlišovali zahraniční investoři.
Zprávu o finanční stabilitě, prezentaci pro tiskovou konferenci i prodloužené stručné shrnutí závěrů tohoto materiálu najdete na www.cnb.cz.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
František Mašek

František Mašek

Dlouhodobě se zabývá ekonomikou, od roku 1993 se zaměřuje na kapitálový a finanční trh. Působil v řadě médií, mimo jiné v Lidových novinách a časopise Burza, na různých postech, naposledy jako šéfredaktor.... Více

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo