Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Vyšší pokuty, jednodušší body. Novela silničního zákona očima expertů

Gabriel Pleska
Gabriel Pleska
27. 9. 2019
 13 243

Ministerstvo dopravy přichystalo novelu silničního zákona. Má mimo jiné zavést přísnější pokuty a zjednodušení bodů. Čerství řidiči navíc mají na první dva roky dostat jen polovičku bodů. Co na to lidé z autoškol, autodopravci, ale i propagátoři cyklistiky nebo ekonomové?

Vyšší pokuty, jednodušší body. Novela silničního zákona očima expertů
Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo dopravy dalo na začátku února na stůl novelu silničního zákona (361/2000 Sb.). K návrhu se vyjadřovala a své připomínky připojovala celá řada subjektů. V připomínkovém řízení se sešlo na dvě stě podnětů. Ty musí předkladatel zákona vyřešit, než novelu posune dál, tedy na jednání vlády, odkud by se pak měla dostat do Sněmovny k poslancům.

Mediálně nejviditelnějším návrhem je možnost zvýšit na vybraných úsecích dálnic maximální rychlost o deset kilometrů – podobně jako je to odnedávna na Slovensku, kde se na několika desítkách kilometrů nové dálnice dá také jezdit legálně o fous rychleji.

O dost podstatnější jsou ale potenciální změny v bodovém systému a v pokutách. Obojí by se mělo dočkat především zjednodušení. A zpřísnění. „Ukazuje se, že současné nastavení správních trestů, tedy pokut a zákazů činnosti, nemá dostatečné preventivní a represivní účinky a je potřeba přistoupit k jeho revizi,“ píše se v důvodové zprávě k novele. Zvláštní pozornost je pak věnována řidičům začátečníkům, kteří patří mezi nejčastější viníky nehod.

Kdo srovnává, ten jede

Levněji!

Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali:

Nově by se tak měly například body odebírat buď po čtyřech, nebo po šesti, podle závažnosti přestupků, to znamená dvojí, maximálně trojí odebrání bodů – a konec. Dřív to bylo 1–7 bodů. A řidiči, jejichž oprávnění je mladší dvou let, budou mít bodů k dispozici jen půlku. Na požádání by měl také každý řidič dostávat upozornění na změnu stavu svého bodového konta.

Pokuty by se nově měly rozdávat místo v sedmi jen ve čtyřech pásmech, ty za nejzávažnější přestupky mají vzrůst o polovičku: maximum má místo 50 tisíc být 75 tisíc. Zároveň chce ministerstvo zvýšit počet těch, které se udělují na místě.

Protože ministerstvo by v těchto dnech mělo vypořádávat připomínky k novele, ptali jsme se odborníků, co se jim v novele zdá správné, co nikoli a co bylo docela opomenuto. Třeba přihlédnutí k dalším názorům veřejnosti pomůže přiklonit se k některé dílčí úpravě novely nebo naopak jejímu zamítnutí.

Jan Kodada

ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika

Jan Kodada
-
+58
+

Za současnou novelou – která se ovšem v připomínkovém řízení ještě může změnit – vidím především snahu o snížení nehodovosti. Odpovídá tomu zavedení přísnějších trestů zejména za přestupky, které končí dopravní nehodou. K méně závažným prohřeškům, jako je nesprávné parkování nebo zapomenuté dokumenty, se předpis staví shovívavěji. Citelné zvýšení finančních sankcí doplňuje zpřehlednění bodového systému, počet bodových kategorií přestupků se snížil na pouhé dvě, tedy za 4 a za 6 bodů. V této souvislosti je zajímavý princip řidičského oprávnění „na zkoušku“ pro nové řidiče. První dva roky bude jejich bodový limit nastaven na 6 bodů, tedy polovinu limitu běžného. Je to opatření poměrně přísné, je ale potřeba vzít v úvahu, že právě nezkušení, čerství řidiči jsou častými účastníky dopravních nehod.

Novinkou je i zdůraznění významu bezpečného odstupu od vozidla jedoucího vepředu. Povinnost udržovat minimální vzdálenost 30 metrů pro osobní, respektive 50 metrů pro nákladní vozy při jízdě po dálnici rychlostí vyšší než 80, respektive 50 km/h, je jasnou snahou o eliminaci na českých silnicích rozšířeného a velice nebezpečného jevu.


Jan Medveď

zástupce generálního tajemníka Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Jan Medveď
-
+18
+

Obecně, novelizovat zákon, kterému „každý rozumí“, není jednoduché. Nicméně se domníváme, že předkladatel vypracovával novelizaci ne na základě faktů a dat z provozu, ale spíš jako splnění částečně politického úkolu. Samotné zvýšení pokut samo o sobě nezmění stav na silnicích bez důsledného dozoru v provozu. Návrh jde cestou zvýšené represe, pomíjí jakoukoliv prevenci.

Pokud jde o konkrétní připomínky. Považujeme za ne šťastné (§5), když se vozidlo při ztrátě registrační značky nemůže vrátit do sídla či bydliště řidiče. To je vysoce nákladná záležitost zejména u živnostenské dopravy, prakticky nepředstavitelná u přepravy osob autobusem. Nechat vozidlo stát, oddělat zbylou značku, dojet s doklady na registrační místo, nechat si vydat nový pár značek, vrátit se k autu a dokončit přepravu? Jinak řidič riskuje zákaz řízení.

Nemá to ještě mouchy?

Nově navržené ustanovení §5k

„Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) podle zvláštního právního předpisu nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.“

Další rizikový moment pro dopravce je fakt, že zákon (§118c) nenařizuje (neumožňuje), aby úřad obce s rozšířenou působností oznámil zadržení řidičského průkazu i zaměstnavateli řidiče. Zadržení průkazu znamená pro řidiče ztrátu příjmu, proto může mít řidič tendenci neoznámit zaměstnavateli, že mu byl průkaz zadržený. Zaměstnavatel nemůže objektivně každý den kontrolovat, jestli některý zaměstnanec nemá zadržený průkaz, ale zároveň nesmí dovolit, aby takový řidič řídil vozidlo. Pokud takový řidič způsobí škodu, ponese náklady zejména zaměstnavatel.

V některých ohledech je návrh nepřiměřeně přísný, např. §125c, odstavec 11). Za každou dopravní nehodu i s jakýmkoliv lehkým zraněním zakazovat řízení minimálně na šest měsíců je neodůvodněně přísné a vedlo by to dalšímu úbytku již teď vysoce nedostatkových řidičů.


Vojtěch Dobeš

motožurnalista a motofanoušek

Vojtěch Dobeš
-
-6
+

Nejzásadnější na celé novele je zpřehlednění bodového systému. Nově by měly být přestupky bodovány jen 4 nebo 6 body, kdežto dnes je to od 1 do 7 bodů. Konečně si to půjde zapamatovat. I některé změny v bodovém „ohodnocení“ jsou rozumné. Třeba zrušení bodů za překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci nebo 30 km/h mimo obec. Naopak držení telefonu za jízdy je mnohem větší riziko pro okolí, a je proto v pořádku, že se přesouvá do kategorie „třikrát a dost“ (4 body).

Za možná ještě rozumnější nápad považuji snížení „hranice vybodování“ v prvních dvou letech od získání řidičského průkazu na 6 bodů. Čerství řidiči jsou jednou z nejrizikovějších skupin a zároveň na ně obvykle hrozba represe má šanci platit.

Když už ale jsme u rizikových skupin, co bych opravdu uvítal (byť je to nepříliš reálné), to by bylo pravidelné testování starších řidičů nikoliv jen lékařem, ale v praxi. Tedy ověření schopnosti vnímat okolí, kontrolovat vůz a včas a správně reagovat. Řidič jedoucí za jasného dne po přehledné silnici první třídy 60 km/h, protože se víc bojí, je často nebezpečnější než „pirát“, který se tamtéž „řítí“ 150 km/h, ale má přehled o okolí.

Z téhož důvodu bych uvítal náročnější jízdní zkoušky v autoškolách a tomu odpovídající přípravu.

A rychlost na dálnicích? Upřímně? Je mi to jedno. Dnes většina řidičů jezdí v rozmezí 120–180 km/h. Od vyšších rychlostí většinou lidi odradí rostoucí spotřeba. I kdybychom zvýšili limit na 160 km/h, nejspíš se nestane nic převratného.

Nově na Peníze.cz recenzujeme auťáky. Pro normální lidi

První test Vojty Dobeše: Projížďka novým Renaultem Clio (není na obrázku)

Vypadá podobně jako předchozí Clio, ale pod povrchem je zcela nové. Přibyla také spousta technologií a zapracovalo se na kvalitě. Renault chce opět bojovat o vrchol třídy supermini. Může se mu to podařit?

Pozor! Tohle už není jen nákupní taška

Jan Štovíček

předseda Autoklubu ČR

Jan Šťovíček
-
-21
+

V novele bych uvítal například povinné psychologické vyšetření všech, kdo o řízení požádají. Vozidlo se chová jako zbraň a měl by ho řídit pouze ten kdo, kdo je náležitě vyšetřen.

Změny bodového systému můžou mít výchovný efekt, ale cílem bodového systému není to, aby se řidiči vybodovali, nýbrž výhradně to, aby se poučili a dalších přestupků se nedopouštěli. Například telefonování za jízdy se ani pod hrozbou přičtení trestných bodů nepodařilo vymýtit.

Jako jeden ze zásadních nedostatků vnímám zavedení tzv. institutu „řidičského oprávnění na zkoušku“, který je koncipován pouze jako snížení počtu trestných bodů začínajícím řidičům a jde proti programovému prohlášení vlády. Jedná se o zvýšení represe vůči této skupině řidičů a v konečném důsledku může zhoršit návyky v řízení za dobu zákazu řízení. Dlouhodobě jsem zastáncem zavedení druhé fáze vzdělávání začínajících řidičů po udělení řidičského oprávnění a přijetí rakouského modelu, přizpůsobeného českým podmínkám. To by znamenalo v období minimálně jednoho roku po získání řidičského průkazu s mladým řidičem pracovat– dopravně psychologický rozbor, praktické jízdy v silničním provozu a nadstavbový kurz v centru bezpečné jízdy. Takový program zmiňuje vládní programové prohlášení. Taková investice do následného vzdělávání by se do budoucna vyplatila, v Rakousku po zavedení programu v roce 2003 došlo už v roce 2005 k zmenšení míry nehod se zraněními u řidičů ve věku 18–19 let o 11,2 %. S dalšími lety se efekt samozřejmě umocňuje.“


Vratislav Filler

dopravní expert, AutoMat, Laboratoř udržitelného urbanismu 

Vratislav Filler
-
-23
+

Viděli jsme jen únorovou verzi novely, před připomínkami, a pokud mohu soudit, tak z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů to nebude nijak zásadní. Negativně vnímám zrušení bodového postihu za překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h, to fakticky znemožňuje důsledné vynucování snížené rychlosti například tam, kde je maximální rychlost omezena v noci z hlukových důvodů. Naopak řidičák na zkoušku je dobrá a potřebná věc. Zvýšení maximální rychlosti na dálnici bych nechtěl komentovat, stále platí, že čím vyšší rychlost, tím těžší následky nehod, a byl bych velmi opatrný s tím, na kterých úsecích to umožnit.

Za zmínku stojí zpřesnění klasifikace malých motocyklů.

Novela se evidentně nezabývala bezpečností cyklistické dopravy, náš zákon zde má řadu nedostatků. Formulace jsou často vágní, dovolují různý výklad toho, co je bezpečné, a výsledkem je, že cyklisté jsou na silnicích soustavně ohrožováni těsným předjížděním. Zákon o provozu by měl zejména jasně definovat boční odstup při předjíždění cyklisty, umožnit cyklistům jet z důvodu ochrany svého bezpečí víc vlevo od pravého kraje vozovky a nepoužít cyklistickou infrastrukturu, je-li to kontraproduktivní.


Ondřej Horázný

předseda Asociace Autoškol ČR

Ondřej Horázný
-
+24
+

Celý návrh je nesystémový a nepomůže zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Je špatné, že se ruší zákazy činnosti u závažných přestupků. Takový zákaz totiž působí na řidiče do jisté míry výchovně a při projednávání přestupku se obvykle dozví, kolik má bodů. Projednání těchto závažných přestupků v příkazním řízení na místě bez povinnosti sdělit při vydání rozhodnutí řidiči bodové ohodnocení přestupku bude mít za důsledek představu řidiče, že takové přestupky může páchat dále. Z omylu bude vyveden po druhém či třetím přestupku oznámením o dosažení 12 bodů. Je cílem řidiče vychovávat nebo co nejvíc usnadnit práci policistům a řidiče nemilosrdně likvidovat? Pokud má být dosaženo cíle, tedy preventivního působení na řidiče, je nezbytné, aby se řidič vždy současně s vydáním rozhodnutí dozvěděl o tom, že mu budou zaznamenány body.

Navrhované změny nejsou systémové, postrádají logiku a jedná se o pouhé experimentování. Měřítkem fungování bodového systému pak nemohou být statistiky, které ukazující počty vybodovaných řidičů. Měřítkem může být pouze snížení počtu nehod.

Samostatným problémem jsou sazby počtu bodů za jednotlivé přestupky. Pokud má být dosaženo žádaného cíle, jak byl stanoven při vzniku bodového systému, potom je nezbytné se vrátit k původnímu rozvržení bodů po jednom od 1 do 6 podle závažnosti. Samozřejmě je třeba vybrat přestupky důležité, a nikoli banální a citlivě je odstupňovat.


Lukáš Kovanda

hlavní analytik Czech Fund

Lukáš Kovanda
-
+21
+

Na úvod dvě poznámky. Tento komentář píšu z kolony na D1, to zaprvé. Zadruhé, jestliže se ekonom vyjadřuje dopravní nehodovosti, může být přítomno jisté množství cynismu. Nuže, do toho.

Kdo měl fakt dobrý postřeh?

Ač je hodnota lidského života nevyčíslitelná, lze vyčíslit celospolečenskou ztrátu z usmrcení jedné osoby při dopravní nehodě. V současnosti činí zhruba 20 milionů korun, jak spočetlo Centrum dopravního výzkumu. Každý jeden mrtvý či mrtvá na silnici jsou velkou ztrátou nás všech. Celková ztráta z dopravních nehod pak činí necelých 75 miliard ročně. Novela silničního zákona zpřísňuje postih pro mladé, nezkušené řidiče, zpřísňuje, ale zároveň zjednodušuje systém pokut. Pracháči se jim i tak vysmějí, ale jinak to asi nejde. Je to podobné jako s průměrnou mzdou: dole omezení v podobě mzdy minimální, nahoře prakticky žádné; průměrná mzda je tak pro dvě třetiny populace nedosažitelným snem, zatímco pro pracháče jde o jednu večeři v dobré restauraci. „Průměrnou pokutu“, spravedlivou pro všechny, vymyslet nelze. Pokud výsledkem zpřísnění bude méně nehod, měně usmrcených, všichni na tom vyděláme. Stát také. Když je tak přísný na nás, snad bude konečně přísný také na sebe a za peníze získané díky nižší nehodovosti konečně doopravuje tu „déjedničku“.

Omlouvám se nejen za cynismus, ale i za zbožná přání.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Diskutujte (86)

Vstoupit do diskuze
Gabriel Pleska

Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz.

Související témata

dopravalukáš kovandaMinisterstvo dopravypokutyřidičský průkazsilniční zákonvojtěch dobeš
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo