Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Udržitelné investování jako nový trend

PR článek
PR článek
10. 5. 2021

Investoři po celém světě vynakládají čím dál více peněz na sociálně, eticky a ekologicky zaměřené podniky (ESG). Jen za rok 2020 investice do fondů zaměřených na udržitelná aktiva překonaly 1 bilion dolarů.

Udržitelné investování jako nový trend
Zdroj: NOVA Green Energy.

ESG označuje investice, které se zaměřují na udržitelnost na základě tří kritérií. E (Environmental – životní prostředí), S (Social – sociální dopad) a G (Corporate Governance – management). Jinými slovy, hovoříme o společensky odpovědném investování. Smyslem fondů a fondových manažerů je nabídnout investorům investiční příležitost s přesahem do oblasti ekologie, společnosti, etiky a udržitelného ekonomického rozvoje. Společensky odpovědné investování je do jisté míry i reakcí na prudký ekonomický vývoj společnosti ve dvacátém století. To vedlo k nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů a k produkci skleníkových plynů. To vše začíná mít negativní dopady nejen na naší generaci, ale jedná se o problém zejména pro generace budoucí.

Na trhu nalezneme několik organizací, které společnostem na základě žádosti a splnění požadovaných kritérií udělí certifikaci, která potvrzuje, že společnost plní a dodržuje ESG kritéria. Avšak platnost certifikátu je omezena na stanovené období.  

Certifikace

Ekoznačka EU, která byla založena v roce 1992 a byla uznána v celé Evropě a celosvětově, je označením excelence životního prostředí, která je udělována výrobkům a službám, které splňují vysoké ekologické normy, kdy pokyny pro udělování ekoznačky jsou vypracovávány ve spolupráci s členskými státy EU. Ve finančním sektoru ekoznačka certifikuje eticky zaměřené projekty a společnosti, které vytvářejí zisky prostřednictvím udržitelných investic. Ekologické fondy a udržitelné finanční produkty zvyšují hodnotu pro investory a pro životní prostředí. Ekologické označení pod záštitou rakouského ministerstva dopravy, inovací a technologií v segmentu finančních produktů získala začátkem dubna investiční společnost REDSIDE, a to konkrétně na fond NOVA Green Energy, který se zaměřuje na investice do obnovitelných zdrojů.

Ondřej Žídek, Fund Manager NOVA Green Energy.Zdroj: NOVA Green Energy.

Ondřej Žídek, Fund Manager NOVA Green Energy.

Velmi mě těší, že se fond NOVA Green Energy zařadil po bok významných evropských investičních fondů a jako první fond v zemích střední a východní Evropy získal tento certifikát udržitelného investování. Tento krok významně posiluje naší ambici nabídnout fond NGE do zemí jako je Rakousko či Německo“, komentuje získání certifikátu (Österreichisches Umweltzeichen Nachhaltige Finanzprodukte) Ondřej Žídek, Fund Manager NOVA Green Energy.

Kritéria ekoznačky pro udržitelné finanční produkty definují různé výhody a nevýhody ve všech skupinách produktů. Na jedné straně vylučovací kritéria regulují, které investice nelze uskutečnit (např. v oblasti fosilních paliv, jaderné energie, genetického inženýrství nebo zbrojení), na druhé straně musí existovat výběrové procesy za účelem identifikace společností, států nebo projektů, které ve skutečnosti přinášejí pozitivní environmentální a sociální výhody.

Kromě toho musí být investorům poskytnut jasný obraz sociálně-ekologického konceptu udržitelného finančního produktu, kterému důvěřují. Z tohoto důvodu musí být konkrétně popsány jednotlivé investice nebo financování projektu a zveřejněny odpovídající zprávy.

Obliba odpovědného investování

Investice do fondů zaměřených na udržitelná aktiva neustále rostou, kdy koncem roku 2020 překonaly 1 bilion dolarů. Analýza Deloitte přitom předpovídá, že aktiva navázaná na principy ESG by mohla do roku 2025 tvořit až polovinu veškerých spravovaných aktiv v USA.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo