Předplatit časopis Finmag

I bůh kouří

Tomáš  Kindl
Tomáš Kindl
13. 4. 2012

Zatímco Philip Morris varuje před závažnými zdravotními následky kouření, omlouvá se za svou studii o jeho ekonomické výhodnosti a 174 států světa ratifikovalo Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, v našem parlamentu panuje humorná nálada.

I bůh kouří

Titul největšího šprýmaře na téma kouření s přehledem drží senátor Jaroslav Kubera. Při příležitosti konce jeho druhého funkčního období je načase podniknout malou inventuru.  

„To říkala moje maminka, že kdybych přestal kouřit, tak jsem si mohl postavit dům. Já jsem jednou celý rok nekouřil, a neušetřil jsem ani korunu.“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Senát 14. 12. 2011

„Doufám, že se nám podaří v blízkých letech uspořádat ten pražský pochod huličů, abychom dokázali, že jsme také menšina, která má právo na život; a nebudeme nuceni k tomu, aby lidé v minus deseti stupních byli nuceni kouřit někde venku. Protože až budeme menšina, tak samozřejmě se nám dostane plného pochopení a každý bude povinen i pro nás zajistit přijatelné prostředí.“
– vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003, Senát 12. 10. 2011

[...] kuřákovi zakázat kouření v autě, tak je z něj silniční pirát, horší, než když má 4,5 promile. To vám garantuji a zeptejte se každého chudáka, kteří kouří v autě, že kdyby nekouřil, tak se vůbec jet nedá, to by ani nezařadil rychlost.“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Senát 17. 3. 2011

„A na vás taky dojde! [...] vrcholem bude zákaz sexu v neděli, protože je jasně prokázané, že v pondělí lidé, kteří užívají sexu v neděli, nepodávají vůbec žádný pracovní výkon – a to je, prosím, úřední den! Jak k tomu přijdou klienti, kteří přijdou na úřad a něco na úřadě chtějí?“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Senát 23. 7. 2009

[Jsou] nekuřáci, kteří přišli na geniální způsob, jak kouřit zadarmo. Já jsem si teď všiml, jak tam sedí vedle kuřáků a ten filtrovaný kouř dýchají zdarma, kdežto ti kuřáci platí tu obrovskou spotřební daň a investují do těch cigaret a polykají ten dehet a ten nekuřáček si tam pěkně zadarmo ty šluky dává z toho přefiltrovaného vzduchu.“
– návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Senát 28. 7. 2005

[Že] kouření zabíjí [...,] to nikdy nebylo prokázáno. Bylo pouze prokázáno, že kouření neprospívá zdraví.“
– vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003, Senát 23. 6. 2005

[...] dokonce i pití kávy, které tady vypijeme za dobu zasedání velké množství, pokud by se nekombinovalo s cigaretou, je velmi nebezpečné. Právě kombinace kávy s cigaretou způsobuje to, že cigareta vám cévy stahuje, káva roztahuje, takže neustále vibrují, a tím se udržují v kondici.“
– vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003, Senát 23. 6. 2005

[...] kdyby Česká kuřácká asociace, která je současným stavem velmi rozhořčena, přistoupila ke krokům typu – za prvé, bojkot prodeje cigaret, za druhé, přestat kouřit, tak ony zadlužené nemocnice během několika týdnů se dostanou do totálního krachu [...]
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Senát 2. 4. 2003

Takže, pane poslanče, promiňte, bude to jenom vteřina, já to hned zase típnu. Podívejte se. Zapálím [zapaluje cigaretu], rozhlédněte se po sále, podle vaší teorie by teď všichni už, kdo nás tu dlouho poslouchají, by si rádi zakouřili, neudělají to. Takže vidíte, že reklama absolutně nefunguje.“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Senát 2. 4. 2003

[...] teď promluvím jako prezident Asociace kuřáků České republiky, která je dobrovolnou organizací sdružující 1,5 milionu členů, kteří dobrovolně platí příspěvky od 40 do 400 korun denně, a velká část těchto příspěvků slouží právě na léčení nekuřáků.“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, Senát 24. 5. 2002

„Nikdy jste se nesetkali s tím, že by nějaká společnost kuřáků nutila nekuřáka, aby kouřil. Naopak to bývá běžné. Přestože nekuřáci neplatí a dýchají přefiltrovaný čistý dým, a to zadarmo, za peníze kuřáků.“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, Senát 24. 5. 2002

[...] kuřák má ve svých plicích slabounkou vrstvu dehtu, která brání škodlivinám. Vy se tomu přestanete smát. Lékaři se smáli a pak to potvrdili, protože než škodlivina projde tou mikroskopickou vrstvičkou, nemůže napadnout tkáň, kdežto u nekuřáka okamžitě napadá plicní sklípky a on má s tím nějaké problémy.“
 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, Senát 24. 5. 2002

[...] i bůh kouří, jinak by nemohla být oblačnost, bylo by stále jasno a upekli bychom se.“
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, Senát 24. 5. 2002

Mým nejmilejším šprýmem ale je výrok režiséra Pavla Juráčka.

[...] nekuřáci jsou hnusní. Nekuřáci nevědí, proč nekouří, nebo nekouří ze zásady, ti jsou nejhorší, a jsou jako učitelé, kněží a sportovci. Osm let už jimi opovrhuji a jsem přesvědčen, že v podstatě není velký rozdíl mezi zbabělostí a nekuřáctvím, mezi zženštilostí a nekuřáctvím, mezi paďourstvím a nekuřáctvím. Lidem, kteří nekouří, zásadně nedůvěřuji. Je-li mi někdo sympatický, opravím si o něm mínění v tom okamžiku, v němž prohlásí, že je nekuřák.“
– JURÁČEK, P. Deník. Praha : Národní filmový archiv, 2003, s. 292.

Vybral Tomáš Kindl, úvodní foto senátora Kubery ČTK

Ohodnoťte článek

-
2
+

Sdílejte

Diskutujte (27)

Vstoupit do diskuze
Tomáš  Kindl

Tomáš Kindl

Autor je právník, jehož koníčkem je tabáková legislativa. Více viz blog Tabák a právo.

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo