Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Články na téma: Growth In a Time of Debt

Škrtům věrni zůstaňme

Škrtům věrni zůstaňme

Jednou přijatý plán bývá radno dodržovat i tehdy, jsou-li okolnosti právě nepříznivé.

Lukáš Kovanda11. 6. 2013