Diskuze: Pomůže penzijní reforma českým akciím?

22. 8. 2012
43 komentářů

Přihlášení do diskuze

Diskuze

Souhlasím s Vámi, tento vývoj lze předpokládat: „Vidím šikovného řemeslníka … narodí se nový řemeslník, který zvládá práci skvěle. A začíná zakázky přebírat. Co myslíte, bude se historie opakovat a původní řemeslník založí pravidlo omezující vstup nových řemeslníků na trh?“
V poslední větě je právě ten zakopaný pes. Ve svobodné společnosti, kde neexistuje moc lidí ovládat životy jiných (bez ohledu na počet obyvatel), nebude ani vůle omezit v podnikání toho nového a šikovnějšího řemeslníka. Není to otázka cti nebo zvyku, je to to nejzákladnější elementární právo platné pro všechny. Doufám, že do takové společnosti jednou dospějeme, ale zatím se to vždycky zvrhlo přesně opačným směrem. Máte pravdu, že klíčem je předávání zkušeností, ale i ty mohou být zavádějící. Jak řekl Napoleon, historie není to co se ve skutečnosti stalo, ale to co si lidé myslí, že se stalo. Člověk se učí celý život, protože okolí se neustále vyvíjí. A nakonec to skončí tím: „Vím, že nic nevím“ :-).
Ještě k tomu „Žádný Systém (kromě starověkého práva dobrovolného otroctví) nikdy neměl za účel vytvořit výše vyjmenované jevy pro vlastní příslušníky Systému. Ale vždycky tak nějak (podloudně) nakonec vznikly. A vedly ke vzniku nového Systému, který škodlivé jevy označil a zakázal, ale praktikovaly se ve skutečnosti nadále.“
- Není tak docela pravda, v počátcích demokracie ať už ve Francii (Bastiat, Molinari a další) tak i té dovezené v USA, bylo slyšet spousty varování. Jen byl systém zaveden navzdory, podobně jako v únoru 1948 u nás. Následovali tisícovky mrtvých ve vykonstruovaných procesech, střelba na hranicích.. Myslím, že se ještě máme na co těšit.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

"„Žít na úkor“ znamená legalizaci násilí, krádež, otroctví.. to všechno se jen nazývá jinými jmény."

No, přesně tak. Proto já nevěřím v Systém. Žádný Systém (kromě starověkého práva dobrovolného otroctví) nikdy neměl za účel vytvořit výše vyjmenované jevy pro vlastní příslušníky Systému. Ale vždycky tak nějak (podloudně) nakonec vznikly. A vedly ke vzniku nového Systému, který škodlivé jevy označil a zakázal, ale praktikovaly se ve skutečnosti nadále.

"Lidé jsou hlavně ochotni skočit na špek a čím lépe pohádka zní tím snáz."
Tak s tímhle lze naprosto souhlasit. Vidím jediný způsob, jak proti tomu bojovat - trpělivě předávat zkušenosti tomu, kdo je ochoten poznávat. A tím myslím vzájemné předávání zkušeností - učitel se má učit od svého žáka.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Nejsem tu od toho, abych něco poměřoval. Přínos, ať si každý zhodnotí sám. Je to zcela individuální. Myslíte si, že např. každý učitel na vysoké škole hodnotí svůj přínos společnosti v penězích? „Žít na úkor“ znamená legalizaci násilí, krádež, otroctví.. to všechno se jen nazývá jinými jmény. Parazitovat na práci jiných lidí. Lidská společnost je založena na vzájemné interakci a spolupráci, aby to bylo možné zefektivnit, vynalezli jsme peníze (prostředek směny). Nikoliv jako prostředek k zotročování. Možná jsme trochu předběhli dobu a než mohlo být rovné právo na život a svobodu zakotveno v hlavách lidí jako nedotknutelné, dostali se do popředí moci peníze. Souhlasím s Vámi, že takhle to dnes chodí a je to špatně. Dle mého názoru právě současné nastavení systému je chybné a přispělo ke stavu, ve kterém se nacházíme a který popisujete.Nemusíte se mnou souhlasit, ale pokud mám násilí a monopol zakotveno už v samotném systému, může být lidská povaha jaká chce, budou se životy a majetek chránit mnohem hůř, než ve společnosti, která na násilí není založena. Možná se pletu. Lidé jsou hlavně ochotni skočit na špek a čím lépe pohádka zní tím snáz.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

3) "Bohužel demokracie ze své podstaty spěje k socialismu a komunismu."

B ohužel,nejen demokracie. Je to lidskou povahou, jak jsme si ukázali v předešlých diskuzích.
"všich nise ve společnosti snaží žít na úkor všech ostatních"
A co znamená "žít na úkor"? Jak máme poměřovat lidský přínos? Vždyť to dovedeme pouze pomocí vlastnictví materiálu? Pořád se divím, jak jsou lidé ochotní tvrdit, že člověk vlastnící více (soli, železa, zlata, cukru, papírků) je něco více, nežli člověk nevlastnící. Jak jsou lidé ochotní se nechat onálepkovat a přijmout hodnocení a příslušnost do nějaké kasty.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

1) Pokusím se ukázat celý obsah křišťálové koule:
Vidím šikovného řemeslníka, který umí doma spravit cokoli. Všimnou si toho sousedé a chtějí využít jeho služeb. Řemeslník se pustí do živnosti a daří se mu skvěle uspokojovat své zákazníky a přebírá zákazníky ostatním nešikům, zaměstnaných ve velkých společnostech.

Řemeslní kvidí, že má potenciál k růstu, ale nestačí vlastními silami rozšiřovat své zakázky, a tak zaměstnává pomocníky. Jelikož jsou to jiné osoby, každá z nich má svůj vlastní pohled na práci a někteří zakázky zfušují. Řemeslník je musí opravovat a učit zaměstnance, jak zakázky správně řešit. Po několikerém kolečku učení a výměny zaměstnanců vidí, že zákazníci jsou ochotní platit i za nedokonalou tvorbu, a tak už se neřeší nedokonalosti.

Firma vzkvétá a nese další zisk. Řemeslník se při dalším rozšiřování své působnosti nedokáže věnovat řemeslu a věnuje se nadále už jen řízení zaměstnanců a shánění nových zakázek. Začínají se ozývat první nespokojení jednotliví klienti.

Jelikož se daří rozšiřovat působnost, najímají se další zaměstnanci. Na trhu je omezený počet vyučených lidí ochotných se nechat zaměstnat, a tak se najímají nevyučení. Počet zfušovaných zakázek roste.

...

až nastane stav, kdy firma zaměstnává 1000 lidí z 10 000 obyvatel. 80% zaměstnanců jsou fušeři, takže vzniká spousta reklamací, které lepí... jiní fušeři. Na údržbu padá spousta času...

A narodí se nový řemeslník, který zvládá práci skvěle. A začíná zakázky přebírat. Co myslíte, bude se historie opakovat a původní řemeslník založí pravidlo omezující vstup nových řemeslníků na trh? Anebo se historie opakovat nebude a původní řemeslník ČESTNĚ uzná, že nový je v daném oboru lepší? Bude se historie opakovat a občané ZVYKLÍ na původního řemeslníka se nechají zmanipulovat a nařízením zvolí zákonný monopol? Anebo se nebude historie opakovat a lidé si uvědomí, že musí denně věnovat své úsilí a rozhodovat a být ve střehu?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

2) Vypadá to, že bychom se mohli shodnout na tom, že lidé jsou hybateli jakéhokoliv Systému? A tudíž Systém sám o sobě nemůže být špatný?

Každý Systém byl vytvořen z nějakého důvodu. Vždy se na počátku ZDÁL lepším, než to, co bylo. A pokaždé se Systém nějak "pokazil" a bylo nutné jej revolucí "restartovat&qu ot;.Mně se restart nelíbí, každý restart pouze dává jiné pojmy stejným jevům a vytváří tak pouhou iluzi, že z nového vznikne něco lepšího.

Stejně tak vidím evangelia svobodného (volného) trhu. Pojišťovna nahrazuje pojem stát, peníze nahrazují zbraně. Z počátku svobodně dohodnutá pravidla nahradí zákony. A společnost volného trhu budou tvořit stejní lidé plní ideálů, jako před několika sty lety, kdy vznikaly první demokracie. Kampak asi bude kráčet nová svobodná tržní společnost? Nějak nevěřím, že se nebude opakovat dnešní stav, když ji budou tvořit stejní lidé.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

2) Lobbyista je pokud to tak mohu nazvat „profese“ umělá. Která svou činností pokřivuje volný trh a svobodu podnikání. Jeho zisk pramení z dobývání renty na úkor daňových poplatníků a spotřebitelů. V perverzním systému (rozuměj současná podoba demokracie) vznikla jen díky státnímu monopolu na násilí a tvorbu zákonů, které ho zaštiťují. V protikladu jsou poté produkty nebo služby nabízené na svobodném trhu, za které jsou spotřebitelé ochotni platit dobrovolně a tedy poskytují výhody proti konkurenci.. Zde jasně vidíte dva rozdílné způsoby v dobývání renty, a protože lidé jsou rasou, která hledá nejsnazší cesty i na úkor ostatních, komu by se taková cesta nelíbila. Zde už vstupuje do hry pouze morálka. Existence Lobbyisty je spojena POUZE se státem (monopolem).
3) Bohužel demokracie ze své podstaty spěje k socialismu a komunismu. To jak víme z ekonomického hlediska není efektivní a už vůbec ne žádoucí. Způsobuje úpadek, prohloubení rozdílů (mezi bohatou a chudou vrstvou) a decivilizaci společnosti. V tomto ohledu byla např. monarchie daleko efektivnější a civilizovanější lidské uspořádání, než je současný systém. Motivace absolutistického vládce držet společnost v chodu je daleko vyšší než anonymní lůzy, která si svoje pozice mění co 4 roky a po tuto omezenou dobu se snaží svůj užitek maximalizovat bez ohledu na následky a svým jednáním vědomě způsobuje společnosti značné ztráty v budoucnosti (po nás potopa). Už ve své době (počátky demokracie ve Francii) Frederic Bastiat prohlásil o státu (volně přeloženo): „Je to jen velká iluze, díky které se všichni ve společnosti snaží žít na úkor všech ostatních.“
Jistě se budu opakovat, za což se omlouvám, ale nemohu si odpustit:
http://www.libins t.cz/etexts/hoppe_omyly.pdfhttp://www.libinst.cz/osobni/ sima/data/OS_12_01.pdf
1)Nevěštím budoucnost, jen odhaduji budoucí možný vývoj z historie a podobnosti z jiných průmyslových odvětví, kde ještě alespoň částečně, volný trh funguje bez intervencí. Software (zde monopol pomalu začíná mít navrch), elektronika, počítače.. neklesají snad ceny navzdory tomu, že kvalita produktů a služeb roste?
Cituji: „Problém vidím 1) v měřítku - pojišťovny dnes přebírají jako své služby jenom malou část toho, co "pojišťuje" ;dnešní stát. A čím více budou nabízet služeb, tím více se budou blížit výkonnosti státu.“
- Tohle mohu s klidným svědomím označit za výstup z křišťálové koule.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

nevím proč se to načetlo sem,byla to replika na pana Altmanna na konci diskuze,

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Asi tak, vidíte zajištění podobně. Já ani tak nemluvil o investici, ale konzervě na horší časy. Poněkud bych preferoval les, ale to proto, že v tomto směru mám trochu víc praktických zkušeností i vědomostí.
Nákup akcií v malém přes brokery je v Čechách poměrně drahá legrace. Pokud neoperujete ve statisícových položkách, s možností diverzifikovat, tak asi jedině fondy. Sám se vstupem na trh počítám, ale tč. kumuluji a spíš v brzké době směřuji do private eqiuty.

Nahlásit

-
0
+

2) Lobbysta ve skutečnosti nemá žádné falešné poptávky. Lobbysta má konkrétní poptávku pro svůj prospěch. Vy si asi pletete lobbystovo zdůvodnění "na venek" s jeho záměrem.

3)"P okudvěříte, že současný sytém je vrcholem a nelze ho nijak vylepšit..."
Pořá dse snažím sdělit, že je naopak NUTNOST jej vylepšit, protože vznikl přirozeným vývojem ze stavu, který je popisován jako žádoucí.

1) "Čím budou soukromé pojišťovny nabízet služeb více, tím budou kvalitnější a naopak budou pod větším tlakem konkurence."
Vy máte schopnost vidět budoucnost?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Správně. Lidé jsou stále stejní. To říkám pořád. Takže žádný systém nás nezachrání, jenom lidská činnost.

Co se týká vaší víry v pojišťovny, napadlo mě ještě jedno - pojistku mám pouze z donucení a doufám, že se nikdy nebudu muset dohadovat s někým, komu se nechce plnit svou část smlouvy.
Rozdíl mezi záplavou a zatopením, nebo vytopením... či jaký fígl se vytáhl při plnění po povodních, byl famózní. Stačí mně formulace v mésmlouvě typu "klient se musí vyhýbat rizikovému jednání..." Pak likvidátor prostě označí jednání za rizikové... a klient dostane obvyklé houby. Podobně jako od státu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Nechci se přít o to jak moc Svobodná společnost někde existovala nebo ne. Důležitý je fakt, že vždycky tu byl někdo, kdo si chtěl přivlastnit práva někoho jiného. Nikoliv trh, ale lidé si ze společnosti udělali totalitu. Lidé jsou stále stejní a jejich chování se nezmění. Faktem zůstává, že jsme všechny tyto změny přežili. Právě díky osobám, které popisujete, je třeba veřejnosti otevřít oči. Je to jen díky falešné legitimitě s pomocí slepé víry nebo snad z úcty k tradici, že většina lidí považuje současnou vládu za jedinou možnou. Bohužel, jen díky této lidské toleranci se historie stále opakuje, ať už jde o velkou ekonomickou krizi nebo války apod. Ve 30-letech minulého století farmáři v USA vybíjeli prasata (bez užitku), aby cena masa vzrostla a není to tak dávno, co ti naši vylévali mléko do polí..

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Ano, já popisuji krajní případy, které vznikly v lidské historii. Mně se pořád zdá, že vámi popisovaná Svobodná společnost už tu byla. Ale trh sám ji překroutil do dnešní totality.
V minulosti síla znamenala větší svaly, potom obratnost, pak invenci, potom zmanipulování skupiny poddaných... Dnes to vypadá na peníze. Ale člověk je pořád stejně chamtivý, stejně lačný po moci. Jenom jeho prostředky se mění.
Nevěřím, že bude existovat ideální společnost, ve které se její příslušníci nebudou muset denně starat o udržení stavu proti osobám, které budou chtít společnosti vládnout. Proto raději přemýšlím, jak zamezit tomu, aby se historie neopakovala do dnešního stavu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

1) Přesto, že poskytuje pouze „malou část“, stojí za to některým subjektům, se i přes státní ochranu zajistit u soukromých firem. To samo o sobě něco vypovídá. Čím budou soukromé pojišťovny nabízet služeb více, tím budou kvalitnější a naopak budou pod větším tlakem konkurence. Státu se může ve výkonnosti blížit pouze monopol a ten je právě cílem odstranit.
2) Osvícený úředník – to má být nějaký polobůh.. :-) Potřebný produkt bude nabízen tehdy, až po něm bude dostatečná poptávka na svobodném trhu. Lobbyista existuje jen tam, kde vzniká falešná poptávka a následně plýtvání.. Opět tedy popisujete pouze chování státu, stejně jako v předchozím bodě.
3) Kde se vzali současné státy. Také nevnikly z ničeho nic, ale postupným vývojem. Kdo má chránit lidi? Lidé, ano i ti co chodí viditelně ozbrojení po ulicích ve dvojicích jsou „pouze“ lidé. Autoritou budou lidé, kteří se společně dohodnou na platnosti „přirozeného práva“, které platí pro všechny a nepřipouští „legální“ porušování, přesně jak popisuje pan Altman. Lidé, kteří mají tu správnou motivaci (i jistoty, co se týká života, majetku apod.) a mohou provádět ekon. kalkulaci. Pokud věříte, že současný sytém je vrcholem a nelze ho nijak vylepšit, lze v tomto směru očekávat jednu celosvětovou vládu a ve finále ráj na Zemi..

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

1) Budou nabízet ty služby, o které lidé budou mít zájem. Tedy ochranu zdraví a majetku ano. Asi ne služby celníka vybírajícího výpalně za to, že si troufnu za SVÉ peníze něco koupit v zahraničí a ne doma. Tedy převezmou tu užitečnou/poptávanou část služeb státu. Cena pojištění samozřejmě nějaká bude, ale konkurenční trh vždy nabízí vyšší kvalitu za vyšší cenu, než monopol a tuplem než vynucený monopol se zákazem vzniku konkurence. Pojišťovnu si budete moct vybrat/změnit a v krajním případě se budete moct i nepojistit. To je dostatečným tlakem na pojišťovny.

2) Za jak dlouho úředník pojišťovny zareaguje na poptávku trhu? No asi tak 100x rychleji, než reaguje státní úředník či politik (když odmyslím fakt, že tomu jsou potřeby lidí/trhu vlastně u zadku).

3) Sílu vojenského typu zřejmě (opět opakuji: NEVÍM jak přesně trh situaci bude řešit) budou mít velké pojišťovny, ty malé si budou najímat nějaké soukromé síly ala Pinkerton. A logicky pravomoci budou mít v oblasti bránění agresi, ne v oblasti vyvolávání agrese, neb tam narazí na zájmy svých i cizích klintů. Takže asi nebudou mít pravomoc někoho preventivně zbavit svobody bez usvědčení (vazba), preventivně technicky nevinnému obstavit účty či odposlouchávat telefon. Protože takový nevinný by legitimně (dle smluvních podmínek své pojiš%tovny) proti tomuto požadoval ochranu. Kdežto po usvědčení soudem s příslušnou autoritou (např. uznávaným nějakým sdružením pojišťoven) by pojišťovna svou ochranu nad usvědčeným pachatelem odvolala a na něm by mohl být vyvolán trest, resp. na rozdíl od současného systému v první řadě povinnost odškodnit oběť (už proto, že jinak by oběti musela platit pojištovna - i v tom je motivace pro pojišťovny pachatele najít a usvědčit).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Na Divokém západě stejně jako na starověkém Islandu ničím takovým soudci zaštítěni nebyli.
Rozsudky bude vynucovat soukromá policie, ale to je až poslední krok - kdo se nebude podřizovat rozhodnutím soudu, bude vyobcován společností, bude nepojistitelný, spousta firem s ním neuzavře žádnou smlouvu a spolupráci, padne mu společenský "rating". Ne jako dnes, kdy tuneláři vesele fungují dál a obětem se vysmívají. To se vám líbí?

Ale opět: to jen odhaduji, protože samozřejmě nelze dopředu tušit, jaké řešení by trh/společnost našel. Ale v hledání řešení je trh bezkonkurenčně nejlepší institucí (na rozdíl od vynuceného státního monopolu). Takže odpověď na většinu vašich otázek je úpřímné NEVÍM. Při zavádění demokracie také nemuseli její zastánci dokazovat každý milimetr pochyb a dotazů, jak co bude fungovat.

Vy popisujete jednotlivé excesy a krajní eventuality. Je jasné, že nic nebude nikdy fungovat dokonale. Jenže současný systém porušuje právo PERMANENTNĚ, je na tom přímo založen, krádež a znásilnění je denním chlebem. To je zásadní rozdíl.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

No tak zrovna drogové mafie jsou čistě produktem státu, stejně jako Al Caponova mafie je produktem prohibice.
Italská mafie je pouze produktem korumpovatelnosti politiků.
Zabýváte se problémy, které by bez státu vůbec nevznikly.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

A ještě něco: Odjakživa existovaly soudržné klany. Co nastane, když jeden z klanu poruší zákon na území jiného klanu? Podřídí se dobrovolně autoritě daného území?

Všechno už tu bylo... Jenom se to jmenovalo trochu jinak než v knize.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

A co teda ta autorita konkurenčních soudců? Ve vzorové staré Anglii byli soudci zaštíceni panovníkem a jeho armádou... která si násilím vynucovala poddanost obyvatelstva. Jak by to mohlo fungovat ve SVOBODNÉ společnosti? Co když strana, která u soudu prohraje, nebude souhlasit? Kdo bude vynucovat rozsudky?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Přiznám se, že všech 110 stránek opakujících se myšlenek východiska, že stát je špatný, jsem nečetl. Pro mě to není novinka, se státem mám osobně jenom špatné zkušenosti. A nelíbí se mi, že se myšlenky v knize plácají okolo opakování důkazů, že dnešní stát dospěl do stavu, kdy je nutné jej proměnit.

Platí, že:
"vaše pochyby nemohou nijak legitimizovat omezení cizí svobody."
O tomhle přeci nediskutujeme, v tom se shodujeme už dávno. O penzijním systému zrovna tak.

"Je tam třeba i kapitola o tom, že pojišťovny nebudou chtít pojišťovat ty, kteří cíleně zvyšují svou rizikovost, chovají se agresivně."
Tak jinak:
Věříte tomu, že takoví jedinci, tvořící například drogové mafie, budou mít potřebu se pojišťovat? Nebo věříte, že budou ohrožovat šípy a luky kulometná hnízda vojáků pojišťoven?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Problém vidím
1) v měřítku - pojišťovny dnes přebírají jako své služby jenom malou část toho, co "pojišťuje" ;dnešní stát. A čím více budou nabízet služeb, tím více se budou blížit výkonnosti státu.
2) v latenci - za jakou dobu osvícený úředník, který zajišťuje správu produktů, nabídne potřebný balík pojištění? Po kolika neúspěšných žádostech klientů u podřízených úředníků na pobočce a po kolika pojistných plněních? Funguje to stejně jako u státu - musí existovat nějaký lobbysta, anebo přírodní katastrofa, aby stát (pojišťovna) zareagoval(a).
3) kde se vezme ta vojenská síla, která bude chránit? Jakou bude mít autoritu? Pokud se vojenská síla chová jako ochranka v supermarketu, je to chabé. Pokud se chová jako CIA či KGB, je to nepřijatelné. Zase to souvisí s měřítkem.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Pojišťovny zde již přece jsou. Jen strukturu svých služeb přizpůsobí nové situaci. Ale i dnes si např. pojišťovna zajistí ozbrojenou ochranu při převozu pojištěného uměleckého díla. Již dnes pojišťovny provozují pulty centrální ochrany, atd...
Nechápu, v čem vidíte problém.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Že vy jste tu knihu nečetl? Hádám správně, že?

Je tam třeba i kapitola o tom, že pojišťovny nebudou chtít pojišťovat ty, kteří cíleně zvyšují svou rizikovost, chovají se agresivně. A síla pojištěné slušné většiny vždy překoná agresivní (byť bohatá) individua. Také proto Toyota vydělává víc, než Aston Martin.

Zkuste si přečíst pozorně tu knihu a pak zkuste polemizovat s ní - ušetříme si tím tak 20 cyklů námitek a reakcí zde v diskusi.

Nicméně stále platí toto: vaše pochyby nemohou nijak legitimizovat omezení cizí svobody. Nemáte např. právo mne nutit k účasti na průběžém penzijním systému proto, že vy osobně si myslíte, že by několik lidí si možná samo nespořilo a pak by s nimi byly problémy. Jak z toho plyne právo mne k něčemu nutit? Je to sice irelevantní, ale já jsem schopen prokázat, že se zajišťuji svědomitě - od výchovy dětí po investice.
A stejný přístup je i k právu a obraně. Vy si myslíte, že nějaký soused by něco zlého provedl jinému sousedovi (přes veškeré pojištění, přes pravděpodobně negativní reagce dalších agresorových sousedů, atd...). Obavy vám nikdo nebere. Bere vám ale právo někoho k něčemu násilně donucovat (bez příčiny, čistě preventivně). Jediné, co legitimně můžete je se s lidmi stejného názoru sdružit, koupit si pozemky vedle sebe a založit si nad sebou organizaci StátAS, které dáte právo vás dle své libovůle kontrolovat, regulovat a zdaňovat.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Když jsou lidé konfrontováni s událostmi, jimž nerozumí, snaží se rychle najít odpovědi, které jim dávají smysl, ať už jsou stavu světa přiměřené, nebo ne. Vědomí že nalezli odpověď - i když je to falešná odpověď - u nich běžně vede k blaženým pocitům. Proto jsou lidé závislí na jednou přijatém obrazu světa a nebývají ochotni se ho vzdát. Pokud se k obecně přijímanému falešnému řešení přidá dlouhodobá, masová a hlavně účelová propaganda, je špatný výsledek zaručen. Jistě, výsledek špatný jen pro někoho. V případě, že na přijaté špatné řešení doplatí více než 99% populace, včetně budoucích generací, jedná se o katastrofu gigantických rozměrů.
O čem to mluvím? Přece o bankovním produktu známém pod názvem „Penzijní fondy“.

Nahlásit

-
0
+

Nějak mi není jasné, odkud se po katarzi vezmou ty pojišťovny, které budou ochraňovat majetek, budou zajišťovat zdravotní péči, hasiče...

Po vašem výkladu mám hlavu plnou otazníků, pokud nemá slovo pojišťovna znamenat jinou formu státního společenství...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

A co když sousední panovník, se kterým jste se dohodl na hranicích pozemků, zemře a zanechá po sobě potomstvo, které bude mít málo místa, zatímco vy budete bez potomků? Myslíte, že nebudou chtít váš pozemek? Budou ochotni strpět tržní cenu a nechtít si vzít něco násilím? Bude v každé chvíli pojišťovna mít dostatečné prostředky na to, aby přebila vojenskou sílu konkurenční pojišťovny?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

A kdopak vám bude garantovat nedotknutelný stav vašeho pozemku? Co když soused bude nespokojen s tím, že jste mu odklonil tok potoka? Co když bude nespokojen s tím, že divočák překročil hranice vašeho pozemku? Co když... vyjmenoval jsem nejzákladnější spory, které si dovedu představit - v prostředí prvotně pospolné společnosti, to znamená úplné základy.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Ale mně to taky připadá, že to vyžaduje dokonalého člověka. :-)

Zkusme to takhle:
Jakou mocí se bude vymáhat rozsudek na někom, kdo s ním nesouhlasí?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Přečtěte si tu knihu a najděte mi jediné místo, kde se předpokládá existence dokonalého člověka!

Myslím, že se hluboce mýlíte a že naopak existence současného systému (zcela mylně) předpokládá dokonalého člověka! Dokonalého voliče, který poctivě studuje volební programy a nerozhoduje se podle toho, kdo se vyfotí na billboard s miminem či mu slíbí pastelkovné. Předpokládá poctivého, nezkorumpovatelného politika nehledícího na zájmy svoje, ale na obecné blaho. Nezaujaté a nepodplatitelné soudce, úředníky, policisty, atd... V reálu vám to však fungue tak, jak popisuje poslední zpráva BIS (a to je BIS ke svému zřizovateli státu ještě schovívavá).

Právě váš systém připomíná společenství vlastníků. Stát je jakoby ve společném vlastnictví a o všem musíme rozhodovat společným hlasováním. Na všem se musíme shodnout, i na věcech, do kterých nám nic není - Franta a Pepa hlasuje o životě a majetku Lojzy a to i tehdy, když je Lojzovo nakládání s jeho životem a majetkem nikterak neohrožuje. Čeští voliči dokonce hlasují o pravidlech portugalského rybolovu a řečtí voliči o pravidlech výroby olomouckých syrečků. Opravdu cool systém!

Dálniční obchvat Plzně je opravdu prima příklad, protože je otázka, zda by v normálním systému bylo co obchvatávat. Je totiž jen podivným manýrem centrálních plánovačů, že dálnice se vedou do centra města (v Praze až na Václavák), pak je plánovač překvapen, že ve měste vzikly emise a následně řeší obchvat. Kdyby dálnice město tečovala ve vzdálenosti 10km od jeho okraje (což by trh asi zvolil i vzhledem k nižší ceně pozemků mimo město) a pouze by byly sjezdy na východ/střed/západ, vše by bylo levnější a efektivnější. A vzhledem k tomu, že stát staví dálnice tak 5x předražené, tak efektivní soukromé firmě by zbylo dost peněz na to, aby vykupovala pozemky za velmi lukrativní cenu, kterou není moudré odmítnout (navíc soukromý investor by ve svém zájmu dopředu nevyslepičil, co má v plánu a spekulanti s pozemky by utřeli a stavbu by neprodražovali).

Každop ádněnejférovější by bylo, aby zastánci svobody mohli žít svobodně a zastánci státu aby si založili nějaké sdružení Stát vos, do něj odváděli klidně 90% svého příjmu, společně mezi sebou hlasovali i o tom, jakou délku vlasů smějí mít a ze společného koše by si vypláceli granty, dotace a dávky - ale ostatní do toho netahali. Kdo na svůj pozemek Stát vos explicitně nepozve, tam Stát nemá co dělat. Kdo si naopak na svém pozemku chce zřídit socialistický ráj (kibuc), může. Pokud bude členství dobrovolné, bude to jiste legitimní a morální. Dnes však není.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Je mi líto,ale systém, který jste zde naznačil, jak se já obávám, je asi stejná utopie jako komunismus. Vyžaduje téměř dokonalého a zodpovědného člověka. Já, ale žádnou variantu nemám. Nevím a hledám.
Vždy se přece najdou jednotlivci, kteří budou blokovat rozvoj nejen z nepochopení ale i vědomě. Košile bližší než kabát. Dnešní analogie je např. problémy v mnoha společenství vlastníků. A to je těch lidí max. do stovky. Při větším počtu nad 200 by se společenství téměř vždy zablokovala. A při 10milionech? Také si myslím, že projekty jako např. dálniční obchvat Plzeň a další by neměly vůbec šanci.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+
1/2