Diskuze: Marek Orko Vácha: Máš rozum od Boha, tak s ním koukej pracovat

27. 4. 2017
 39 309
66 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Rozhovory s panem Váchou jsem přečetl jedním dechem. Mluví zajímavě, z pohledu křesťana, dá se v tom vyznat. Pokračuje v tom, co začal Ježíš, obrací lidi k Bohu jako jednotlivce. Ať se každý sám za sebe zamyslí a hledá odpovědi na otázky. Ať každý sám za sebe hledá, čemu věří. Upřeme-li pohled pouze na to viditelné a hmatatelné, uniká nám svět neviditelný a nehmatatelný. Nevěnovat se tomuto světu vnímám stejně jako pan Vácha ochuzování toho, o čem je život. K vyznání víry za sebe doplňuji, že věřím v Ježíše, který byl a je plně Bůh i člověk, v jedné osobě. Není to jen nějaký vzdálený neosobní bůh, nějaká energie. Je to osoba.

Přijde mi legrační, když se my lidé oháníme historií církve, mnohými vraždami a jinými zvěrstvy, které se páchaly ve jménu církve a boha. Zdůvodňujeme tím, že nás nezajímá žádný Bůh. Možná je dobré si uvědomit, kolik je na světě lidí, kteří něco říkají a něco jiného dělají. Položme si otázku: je křesťanem ten, kdo se jím prohlašuje být, anebo je jím ten, kdo se chová podle toho, co učil Kristus? Neskočili jsme někomu na lep, kdo se kvůli svému prospěchu přidal k aktuálně vítězné straně? Zkusme se podívat také do historie do doby, kdy církev byla pronásledovaná. Kolik bylo v té době těch křesťanů, kteří se ke Kristu hlásili kvůli svému prospěchu? Pokud existuje křesťanský Bůh, pak je zcela osobní a oslovuje každého jednotlivce. Na ostatní se nespoléhejme, je to zavádějící.

Nahlásit
-
47
+

Nejméně oblíbený příspěvek

S WWI a WWII to bylo myšleno spíš tak, že Ježišova misie ani po dvou mileniích ničeho nedosáhla, ne že by to byla primárně náboženská válka, jako například ta protireformční. K čemu to tedy všechno bylo, když se společnost od Golgoty nezměnila?

Pokud dáváte rovnítko mezi ateismus a marxismus-leninismus, tak si asi moc nepokecáme.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-10
+

Diskuze

Zaráží mne, že není v této zajímavé diskuzi zmíněn mechanismus symbolických světů přednesený Bergerem a Luckmannem v Sociální konstrukci reality.

Podíváme-li se touto optikou na zřízení světa a souhlasíme-li, že je nakonec potřeba symbolického světa pro každého jedince antropologickou nutností, je velmi snadno pochopitelné proč dochází k názorovým a válečným konfliktům nejen mezi náboženstvími, ale i mezi skupinami lidí stejného vyznání. Je to vždy střet symbolických světů, v kterých jediných víra, jednání a život jedince dává smysl a jiné takové světy smysl existence nabourávají.

Tedy platí to, že i ateista věří. Ve svůj symbolický svět, který mu dává smysl. Ten jen není definován, popsán a vyučován žádnou institucí.

Nahlásit

-
1
+

Když Mises vydal v roce 1927 svůj Libralismus, tak tam ještě operuje s malým nebo minimálním státem. Je zřejmé, že tato jeho teze je v rozporu s ostatními částmi té knihy. Tento rozpor odstranil Rothbard a později Hoppe, když ve svých pracech upozornili, že minimální stát, tedy minimální monopol, je pojmová kontradikce. Pokud je mně známo, tak i Mises tuto námitku uznal. Trochu zjednodušeně řečeno, KL se díky Rothbardovi přeměnil v ancap.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Sorry jako, ale o tom opravdu nebyla řeč.
Jak může nést odpovědnost teologie, celkem nechápu, ale u církve se shodneme.
Staletí zvrhlých papežů jsou prostě realitou, odpovědností teologie to nepopřete. Myslím, že jste se trochu zamotal do vlastních tvrzení, není mým cílem tento stav prohlubovat a proto považuji tuhle diskusi za ukončenou.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Myslím, že jste nezmínil to podstatné:
Hitler byl rovnostář, socialista a extrémní nacionalista, byl proti Židům a Slovanům, paktoval se s muslimy.
Vy z defenzivní pozice hlásíte "Buď my nebo oni" vzhledem ke kulturám, které odmítají křesťansko-židovské hodnoty (a vyžadují pro sebe na našem území paralelní právo).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Hitler byl abstinent, vegetarián, neměl rodinu, přátele, taky sloužil v armádě....

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Poučte mne. Klasičtí liberálové byli minarchisté, ne ankapáci.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Máte v tom bordel. Další kdo kritizuje něco o čem nic neví.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Přemýšlím jestli se v něčem lišíte od Hitlera.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Hudební vložka:
https://www.youtube.com/watch?v=-pxRXP3w-sQ

a s textem:
https://www.youtube.com/watch?v=HqG1Dh36-6s

Nahlásit

-
1
+

V tom nejsme ve sporu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Za většinu z těchto vejlupků nenese odpovědnost církev a teologie, jako spíš římská šlechta a politika.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Ustaly lupičské nájezdy. Gustav II. vedl válku stejným způsobem, jako jiná knížata.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Jenže bez náboženství by žádná Konstantinopol nestála. A mimochodem, jak souvisí vydrancování Cargradu s náboženstvím? Že Řekové byli ortodoxní a křižáci katoličtí? Benátčané udělali ve velkém totéž jako když indiánský kmen sebere jinému loviště. Ve třicetileté válce šlo o zastavení hegemonie Habsburků a náboženské rozdíly tomu jen dávaly "šťávu". Kathaři byli rozvratný element a dostali, co si zasloužili. A pogromy na židy byli většinou motivovány majetkově, a důležitější než náboženství bylo to, že se židé nemohli účinně bránit.

A propos, židé. Nejsilnější argument pro existenci Boha. Nepřijde Vám zvláštní, že ze všech těm mocných starověkých národů se dnešní doby dožil právě Vyvolený národ Boží?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

To přece není pravda. Klasičtí liberálové tvrdí, že stát by měl vymáhat dodržování smluv, a jinak by měl lidi nechat na pokoji. Proti principům KL je, pokud by ŘKC využívala státního aparátu k ovládání společnosti.
A náboženství není věc jednotlivce, je to naopak velmi zásadní společenská záležitost.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
3
+

K posmrtnému životu říká Vácha: "Ve vzkříšení těla věřím, v tom smyslu, že můj život, život tohoto konkrétního Marka Váchy bude nějak pokračovat. Jak přesně bude život po smrti pokračovat, to nikdo neví."
Co podle vás vynechal? Mi to přijde dost výstižné a jasné. Pátráme po něčem, co je nedokazatelné, subjektivní (zeptejte se někoho, kdo přežil klinickou smrt...).

Kdy vznikne duše, tu problematiku téhle otázky popisuje ve své čtvrté odpovědi. Pokud chce někdo slyšet, že je to tehdy a tehdy, pak Vácha naznačuje, že se tomu konkrétnímu určení raději vyhýbají, protože to není jednoznačné. Je špatné říct, že přesně nevíme? Vy to víte? Musí to nutně vědět papež?

Dogmata: "Určitým náznakem, že je něco špatně mohlo signalizovat i to, že jste je našel na tom dosti obskurním serveru." Z nějakého serveru si tazatel stáhl tzv."dogmata" katolické církve. Také k tomu se vyjadřuje dost rozsáhle a vysvětluje, co dogmata jsou, jak se utvářela, že se na některá dosti podstatná zapomnělo atd.atd.. Pořád zůstáváme lidmi, stačí-li vám tato odpověď. Nevíme vše. Chybou je myslet si, že třeba já, vy, Vácha nebo Matka Tereza mají jedinou pravdu a nikdy se nemýlí.

Na mně působí naopak příčetně a rozumně a rád si na jeho kázání zajdu, pakliže budu mít na to čas a prostor. Fakt je ten, že některými otázkami jej tazatel docela naštval a v některých odpovědích je to pak znát. Ale vůbec se tomu nedivím...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Líbí se mi Váš příspěvek a ráda bych se zeptala: proč(nebo jak jste k tomu dopěl) důsledkem toho, že něco je(existuje) je NUTNOST existence něčeho bytím nepodmíněného?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Na té vaší poznámce je pravdivé to, že někteří ateisté - totiž ti, z nichž se nestali lidé cyničtí a dokáží tedy dál usilovat o něco opravdu dobrého - vykazují značnou osobní sílu. odkud ji SKUTEČNĚ získávají, je ale už zásadní otázka - i pro takového ateistu :-)
Tvrdit, že ateismus je "přijmutí reality", zatímco víra v Boha je "odmítnutím reality", je ale příliš mimo realitu :-)
A Vaše vysvětlení "Náboženství existuje ze dvou důvodů. Jedněm pomáhá odmítnou realitu a druhým dává moc ty první ovládat." dobře ukazuje, že jste se tématem zatím nijak vážně nezabýval.
To byste totiž zjistil, že náboženství obecně je důsledkem určitých zkušeností, které se vyskytují v lidstvu už tisíce let a charakterizuje je naprostá mimořádnost. Jsou to zkušenosti se světem vnitřním i vnějším. Podstatné je, že jsou s čímkoliv, co člověk běžně zná, nesouměřitelné. První soubornou studii k tomu napsal Rudolf Otto: Posvátno. Zevrubně se tím pak zabýval zakladatel novodobé psychologie William James (česky to vyšlo jako Druhy náboženské zkušenosti). zásadně o tom pojednává i Carl G. Jung či Viktor E. Frankl).
Odmítnutím reality se jeví dalek spíše ateismus - který redukuje realitu jen na smyslově zachytitelné a přírodními vědami zkoumatelné jevy. To je ale naprosto iracionální redukce reality. Zvlášť v době, kdy existuje už celá řada (tisíce) odborných studií OBOE - tedy mimotělních pobytech (nejen v souvislosti s NDE).

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Vytýkáte Orkovi, "nepřesnosti", ale sám se jí tu hned dopouštíte:
Orko netvrdí, že "věřící vidí ve všem nějaký smysl", nýbrž že Bůh garantuje pro věřícího smysl i tehdy, když ho (věřící) momentálně NEVIDÍ. Jak správně píšete - "zná ho jen Bůh". Ale právě to je zásadní.
V podstatě přece víra není přesvědčení, že je (nějaký) bůh - (to je triviální důsledek toho, že vůbec něco je - a tedy je nutné, aby něco bylo bytím nepodmíněným = bohem).
Víra je důvěrou ve SMYSL i tehdy, když ho nevidím, neboť důvěřuji v Boží lásku navzdory tomu, co se děje a zdá se nesmyslným. A to může garantovat jen Bůh, kterému nejsme lhostejní.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Klasičtí liberálové neuznávají ani stát ani cirkev. Náboženství je věc každého jednotlivce, jestli se ale nábženská organizace, jako je například ŘKC snaží ovládat celou společnost, jak to činila do VFR a ráda by to činila opět, tak to je proti principům KL.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

>> "K čemu je náboženství? Aby dalo životu řád a aby spojovalo lidi dohromady. "

To asi myslíte vydrancování Konstantinopole, 30ti letou válku, vyvraždění desítek tisíc katarů, pogromy na židy atd atd atd atd

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Jestli to nebude tím, že pro muslimy jsou křesťané podřadná kultura. Něco jako Vikingové pro křesťany vašeho typu.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Tak to vidí muslimové. To, jak zatočili ve dvacátém století s křesťany na Blízkém východě mne samozřejmě děsí, protože tak můžou dopadnou naši vnuci. Osud Libanonu varuje.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

K čemu je náboženství? Aby dalo životu řád a aby spojovalo lidi dohromady.

Některé židovské modlitby smí provádět pouze minjan, tedy deset dospělých mužů. Kdesi ve štetlu se snaží Davidovitz dát minjan dohromady, ale ať počítá, jak počítá, jeden chybí. V nouzi nejvyšší si vzpomene na souseda a povídá mu: "Ty, Abrahamowitz, ty tu přece máš dospělého syna, nemohl by za námi přijít?" "Cože, můj syn? Takový ateista?! Cožpak věří v Boha?" "Poslouchaj, Abrahamovitz, kdo po něm chce, aby věřil v Boha? Já jen chci, abychom se mohli řádně pomodlit!".

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

A mimochodem Alexandr VI. je Rodrigo Borgia, ne Alexandr Borgia.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Chtěl jste "někoho dalšího", nikoli někoho kdo byl "souzen a odsouzen církví". Vlastně je jich mnohem víc než Alexandr VI. a Jan XII., Vaše otázka je v lepším případě řečnická, v tom horším zavádějící.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Vyhnul se odpovědi na otázku posmrtného života, na otázku, kdy tedy vznikne duše, která dogmata že to vlastně platí a kdy. V rozhovoru pan Vácha působí spíš jako nějaký panteista, dost bych se divil. kdyby se odvážil takhle promluvit při kázání

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Zrovna Gustaf Adolf je spíše důkazem, že útoky Seveřanů s přijetím křesťanství rozhodně neustaly..

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

To jsou dle mého názoru dost rozdílné věci. Nevnímáte žádný rozdíl mezi totálním odmítnutím absolutních hodnot ("rodina? nenechte se vysmát, to je dávno překonané klišé") a mezi zpochybněním, které hledá jinou cestu aniž by totálně shodilo stávající náhled na věc ("ale co když je to ještě trochu jinak?")? Pochybování může být nabubřelé a povyšující se, na druhou stranu může být chápavé a pochybující i samo o své pochybnosti, bez povyšování se a prosté onoho nekompromisního postoje...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

To je velmi stručné vyjádření k dost obšírnému dialogu. Můžete specifikovat, co vám připadá pokrytecké? Ono hodně často, pokud mají diskutující každý jiný styl uvažování, to může na první pohled vypadat, že jedna strana neodpovídá. Ve smyslu rčení "ty o voze, já o koze". Já tam odpovědi docela nalézám. :)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Aha, já z vašeho příspěvku pochopil, že ateisté jsou ti, kteří potřebují antidepresiva a oni to jsou nakonec i věřící, kteří je používají. Taky kouří, konzumují alkohol, podvádí a vraždí. K čemu tedy to náboženství vlastně je?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+
1/3