Diskuze: Zpomalí konec síťové neutrality porno?

28. 11. 2017
 6 350
47 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Co mi v článku chybí - ne že bych byl nějaký expert - že jeden konkrétní zákon je sice dva roky starý, ale už DÁVNO před tím byla síťová neutralita hájena dlouhodobým postojem Federal Communications Commission (FCC). Např. The Madison River byla pokutována už v roce 2004 (za omezení přístupu ze své sítě ke stránkám, které konkurovali té její). Dtto AT&T nebo zmiňovaný Comcast (za zpomalování Bittorentu).

Čili - alespoň jak tomu rozumím já - NEJDE o návrat do roku 2015, ale o zcela nový stav - a podle chytřejších lidí než jsem já, ne zcela žádoucí.

Nahlásit
-
12
+

Nejméně oblíbený příspěvek

Jasně, takže matematické výsledky a osobní užitek oboje relativní pojmy.. aha... a jaký pilulky že berete?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-22
+

Diskuze

Vy jednoduše nechcete vidět rizika, jež se skrývají v tom, po čem toužíte. A proto Vás není možné o existenci těchto rizik nijak přesvědčit.

Já přesně rozumím Vaší kritice státu a dokonce s ní v mnoha případech i souhlasím. Jsou zde ale dvě cesty jak na daný nedokonalý stav reagovat. Buď se snažit fungování státu zlepšit, nebo se pustit do snah o jeho oslabení a v konečném případě zrušení. Ta první cesta obnáší známá a akceptovatelná rizika a jasné benefity v případě úspěchu. Ta druhá cesta je zcela nepředvídatelná a riskantní. Zatímco pokud se podaří zlepšit fungování státu dostaneme se do lepšího prostředí. Pokud se nám podaří zrušit stát dostaneme se do zcela neznámého a nepředvídatelného prostředí, kde jediným vládcem může být chaos a právo silnějšího.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Zákonný chaos na mě má přímý vliv. Každá legislativa, která je odhlasována, má na mě vliv, aniž bych s tím souhlasil. Ani sami právníci neznají všechny zákony, přitom občan je ignorován stylem "neznalost zákona neomlouvá". Tržní vztahy jsou jen takové a ovlivňují člověka jen tak, za jakých podmínejsou navzájem odsouhlaseny....Jasně, trh je kreativní, proměňuje se, ale vy se úřčastnit nemusíte. Zatímco stát vás zatáhne do čehokoli chce a vynucuje si to. Můžete se dobrovolně účastnit pro vás vhodného tržního chaosu nebo nedobrovolně být donucen do státního chaosu. Co je vynucováno silou, nepřináší nic prospěšného.

"Stát jsem já" je největší klam. Stát jsem já, všichni a zároveň nikdo. Je to víra. Je to víra jako jakékoli náboženství. Stát jakožto "nadinstituce" - víra, že někdo má vyšší pravomoce, než vy sám. Bůh - stát - prašť jako uhoď. Že člověk jako vy, třeba soused může ve jménu státu vás utlačovat, danit apod. Zatímco samotní lidé žádné takové privilegium nemají. Kdyby si někdo zkusil jeden den jednat jako stát ale sám za sebe, jeho činy budou jasně kriminální. Ale všichni jednající v jeho jménu mají svaté (nad)právo. Je to fakt jen víra.

Ten nepředvídatelný chaos přinesl zatím pokrok, civilizaci, vymanil lidi z chudoby. Ten plánovaný takový pokrok nepřinesl a nabalil k tomu genocidy, útlak obyvatel, hladomory a další "předvídatelné" problémy a krize, které právě uměle prodlužuje a nafukuje do stavu "too big to fail". Navíc ta předvídatelnost je pouhým klamem, je dočasná. A čím víc jste v ní utvrzen (například spoléhání na průběžný systém, státní zdravotnictví a další), tím horší je pak vystřízlivění. Pokřivené motivace a falešný dojem jistoty je od někoho, kdo jedná z pozice síly (stát) nikoli trhu, zcela zřejmý.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

O.K. I na dnešní dění regulované zákony lze nahlížet jako chaos. Nicméně pořád bude předvídatelnost současného stavu násobně vyšší, než v případě zrušení státu. Nesrovnatelně vyšší. Tak moc, že současnost bude působit jako pořádek a budoucí "svobodný" svět jako totální chaos.

Stát si za to může sám? Vy si neuvědomujete, že stát jste i Vy? I Vy budete uvrhnut do totálně nepředvídatelného chaosu. I Vy budete ještě nostalgicky vzpomínat na doby, kdy vládlo právo a pořádek.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Chaos je to i teď, protože pokud nevíte, co všechno udělá každý člověk za minutu, hodinu, zítra od teď, pak je to chaos. S nějakými prvky predikovatelnosti, ale jinak chaos, anarchie.

Pokud by něco mělo špatně dopadnout, protože stát skončí, tak si stát za to může sám - utlačováním lidí a jejich odzbrojováním a přesvědčováním, že právě na něj se mají lidé spolehnout "se vším".

To poslední překrucujete hezky. Já si vážím svobody, nevážím si parazitů a násilníků. Tedy méně státu je pro mě lépe. Já si té svobody právě vážím, nechci o ni dále přicházet. Zatímco stát je ten násilník, který si zase váží sebe a nechce o sebe přijít. Střet svobody a násilníka.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

V žádném případě nemohu souhlasit, že už teď žijeme v chaosu a jak je vlastně ten chaos neškodný a jak si s ním skvěle poradíme.

On ten chaos, který se nastolí zboření aktuálního řádu může sice vystřídat nějaký svobodnější a lepší řád. Nicméně podle mne je mnohem pravděpodobnější, že z totálního chaose se zrodí brutálně totalitní řád. A namísto vysněné anarchokapitalistické svobody se ocitnete v černé totalitní můře.

Kdo si neváží toho co má, obvykle o to nakonec přijde. To současně neznamená, že zároveň automaticky získá něco lepšího, než co měl.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Život byl, je a bude chaos. A nevím, proč to automaticky vnímat jako negativum. Přírodu nikdo neřídí, vesmír (co víme) tak také ne a každý znás má vlastní hlavu, vlastní mysl, vlastní žebříček potřeb. To nelze řídit, dokonce ani násilně to úplně nejde. Život je chaos/anarchie. Dokud lidé budou moci za sebe rozhodovat (ve smyslu schopnosti takové aktivity, nikoli co zákon říká, že mohou nebo nemohou), tak nic takového řiditelné nebude. Sám byste něchtěl, aby každý aspekt vašeho života byl určován (pokud se tak dobrovolně někomu nevydáte).

On ten ze svobody plynoucí "individualistický kapitalismus" má nejednu skvělou vlastnost - to individuální je polovičatý výklad, polovina transakce. Protože bez uspokojení potřeb ostatních, těch svých dobrovolně nedosáhnete, tudíž to individualistické není vůbec. A "socialismus založený na spolupráci" je další nelogismus, protože není postavený na dobrovolné spolupráci (to je paradoxně kapitalismus), ale na násilné spolupráci. Ale jak jsem zmínil již výše, násilná spolupráce moc spoluprací není, to spíš otroctvím.

"Účel prostředky nesvětí." A násilný nedobrovolný systém si své zhroucení zaslouží. Má to v sobě předurčeno tím, že každý člověk jedná přirozeně za sebe, z pohledu svých potřeb. Život je kreativní, chaotický a chce přežít. V tom je ta naděje, že násilné systémy mají sklon k rozpadu, násilí nemá dlouhodobě smysl a život je svobodě nakloněn, v tom "chaotickém" světě.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Čili chaos, ze kterého se zrodí buď individualistický soutěživý kapitalismus nebo socialismu založený na spolupráci, nebo něco mezi, což máme teď. Proč procházet trnitou cestou "svobodného" chaosu, během které se vše dosud fungující zboří?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Zkuste si to po mně přečíst znovu. Já vám nikde soutěž jako projev kapitalismu neberu a nic nepřevracím. Nesouhlasím ale s tím, že to je jádrem, na čem je postaven. Je postaven na svobodě. A ze svobodné aktivity až plyne (a to navíc nikoliv automaticky a vždy) soutěž/konkurence. Není to ale nutná podmínka kapitalismu. Tou je právě svoboda. A každý se rozhoduje dobrovolně, jak se svým životem naloží, kde za jakých podmínek bude pracovat/podnikat, jak trávit čas, vzdělávat své děti, jak se zajistí na stáří a nemoci. Pokud mu to "někdo" (třetí subjekt, který v té transakci nemá co dělat) násilně nevnucuje. Na prvním místě je princip svobody.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Na naladění lidí stavěli i komunisti a pak je museli "ladit" násilím v gulazích a kriminálech. Vaše představy o stejně naladěných lidech, kteří vzájemně budou respektovat ty Vaše "přirozená práva" je směšná a stejně utopická jako představy komunistů.

Vaše další rozsáhlé ideologické exkurzy už nemám sílu podrobně rozebírat. Nemá to cenu. Vás nepřesvědčí vůbec nic. Máte svoji absolutní pravdu, které nekriticky věříte a nejste schopen ani připustit, že byste se mohl byť jen v nepatrném detailu mýlit.

Vy dokonce i popíráte existenci soutěže v kapitalismu a překrucujete pojem "soutěž" v jakousi dobrovolnou spolupráci. :-) To fakt nemá smysl v této debatě pokračovat.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

K prvnímu odstavci: Nikoliv. Dovoláte právě tehdy, když je okolí naladěno stejně jako vy, tedy respektuje přirozená vlastnická práva a kooperuje, protože se to jednotlivcům ve společnosti vyplatí, uplatňují "morálku". A naopak nedovoláte tam, kde se na to kašle. Tam se ani ta kooperace nerozvine.

K druhému odstavci: Ne, nesouhlasím. A to především s interpretací tohoto - "Princip kooperace byl ideologickým těžištěm komunismu. Princip soutěže byl a je jádrem ideologie kapitalismu." Komunismus to takto má v teorii, ale už na teorii je chybný, neboť jednotlivec preferuje užitek svůj (v praxi i teorii), nikoli celku bez "protislužby" (vizte příspěvky o altruismu). Teoretický komunismus funguje leda tak s teoretickým člověkem, nikoli reálným. V reálu bez užití síly nefunguje, takže jen uplatnění silou je "něco jako komunismus" možné, ale to zas všichni řeknou, ne, to není pravý komunismus. Protože nikdy být nemůže. Vychází z chybných předpokladů. Lidé totiž jen tak pro nic za nic nespolupracují. Právě že spolupracují ZA NĚCO. V nejhorším případě pod hrozbou násilí. Ale to už moc spolupráce není.

Jádrem kapitalismu není soutěž, ale SVOBODA. Soutěž, a to navíc nikoli podmíněná, nemusí vůbec být. Je to pouze důsledek svobody a soutěží je to pouze v určitém úhlu pohledu. Jen když měříte "ziskem" (stále se mluví jen o ziscích, přitom je to i o ztrátách), tržbami, majetkem,...Jen ze subjektivního pohledu to je soutěž. Každý si žije dle svých preferencí svůj život a to i podniky na trhu. Konkurovat si nutně nemusí. Ani ziskové být nemusí a přesto mohou přinášet užitek. Kapitalismus (a především rakouská ekon. škola) je spíš popisem reálného člověka než vysněnou ideologií. Proto v reálu funguje. Pracuje s opravdovým člověkem.

Ke třetímu odstavci: "Třetí cesta" ze své podstaty není. Buď stát je, nebo není. Malý stát není třetí cesta, stejně jako "malé znásilnění" není dobrovolný sex, ale vždy znásilnění. Jak je jednou legalizováno olupování v rámci natlačeného zřízení, tam se i z malého státu stane velký. Jen otázka času. A stejně jako si lze domluvit dobrovolný sex s tím, kdo souhlasí, i podmínky spolupráce a následné řešení sporů lze sjednat a vymáhat. Stát není nutností. Pokud někomu skutečně jde o blaho celku, pak právě díky kapitalistické DOBROVOLNÉ spolupráci, se má celek lépe (včetně jednotlivců). A důkazem jsou nám dějiny, navíc ty posledních 100-200 let.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Pokud platí pouze zákon silnějšího, je zcela irelevantní, jestli jednání druhého považujete za krádež, protože se práva, aby na toto jednání bylo pohlíženo jako na krádež, nikde nedovoláte.

K otázce soutěž versus spolupráce. Princip kooperace byl ideologickým těžištěm komunismu. Princip soutěže byl a je jádrem ideologie kapitalismu. Tvrdíte tedy, že za pokrokem kapitalismu byl i komunistický princip spolupráce? Pakliže ano, pak se konečně naše názory začaly trošičku přibližovat k mé myšlence, že každý princip má v sobě kousek principu přesně opačného, a že ryzí "unitární" princip nebude nikdy fungovat. Nefungoval čirý komunismus a nebude fungovat ani čirý kapitalismus. Jediný funkční systém je, když jsou oba principy v rovnováze. A tato rovnováha samozřejmě může nastat i při poměru 90% kapitalismu a 10% socialismu stejně jako při poměru opačném. Záleží na okolnostech a jediným cílem musí být stabilita a udržitelnost, nikoli ideologická čistota.

Současně platí, že pokud se to na jedné nebo na druhé straně přežene, pak nastávají revoluce, které aktuální poměr kapitalismus/socialismus převrátí na ruby. Revoluce jsou v podstatě záměna jednoho špatného nevyváženého stavu v opačný stejně špatný a nevyvážený stav opačný. Proto ideální cesta je ta střední (tedy neustálý rebalancing systému), přestože Klaus říkal, že tudy cesta nevede. Ve skutečnosti však po této cestě kráčí už hodně dlouho většina vyspělých západních zemí, včetně té naší.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

"... jestli ti dva lidé společně akceptují, že to krádež je nebo není." - irelevantní. Protože:

Právě to akceptování je ale z pohledu přirozeného vlastnického práva irelevantní. To vůbec nevylučuje to, že přivlastnění tak vnímáte a považujete jej za něj, bez ohledu na (ne)existenci legislativy. A bez ohledu na styl získání dané věci.

Ono to ale ve výsledku o síle je vždy. A je jedno, jestli se strany na něčem shodují nebo ne. Stejně jako když zvíře uloví kořist, postaví si hnízdo, považuje ji za svoji (přirozené vlastnické právo) a postoj jiného zvířete k té stejné kořisti, a její následné činy, nerozporují existenci přivlastnění prvním zvířetem. Stojí před volbou - nerespektuji, že to je jeho a vezmu si ji násilím, nebo jdu lovit na vlastní pěst jinam, případně u lidí, za kolik/za co mi ji prodá. Není to ale o neuznávání přirozenosti vlastnických práv, neboť to by tomu, co kořist vezme jednomu, mu muselo být jedno, zda i jemu ji někdo vezme, protože by to sám nesměl považovat za krádež, jenže tak to není, neboť po uzmutí věci někomu jinému ji považuje pachatel za svoji a brání ji. Není tedy ve svém chování konzistentní. Každý svoje vlastnické právo uznává a prosazuje. Jde o otázku respektování a toho, jaké chování se "vyplatí". Jestli kooperace nebo predátorství. Je to tak trochu "game theory".

Směrem k dnešku
Cenou za civilizaci nejsou daně, jak se mylně udává. Ale morálka. Právě to, že respektujete druhých přirozené vlastnické právo a vyplatí se vám kooperovat, to nás dostalo jako civilizaci z chudoby a boje o přežití, kde platilo "jednoho zisk je druhého ztráta". Kooperací se bohatství vytváří, predátorstvím buď přesouvá nebo ničí, eventualně se nevyplatí jej vytvářet. Právě daně, státy a narušování vlastnických práv a snahy o zavádění nepřirozených systémů a legislativ, které dobrovolnou kooperaci narušují případně špatně motivují (morální hazard), jsou cestou zpět. Cestou rozkladu civilizace, společnosti.

Proto ti, co prosazují státní zásahy, větší socializaci apod. jsou oprávněně nazýváni predátory, i když se snaží kamuflovat, že jednají v zájmu "obecného blaha", přitom jednají jako klasický predátor, co krade druhým plody jejich úsilí, zatímco ti, kteří státu vzdorují, snaží se o zachování vlastnických práv, jsou považování za sobce, přestože se snaží tu současnou civilizaci udržet i pro ostatní.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Záleží na tom, jestli ti dva lidé společně akceptují, že to krádež je nebo není. Pokud se nedohodnou bude mezi nimi působit jediné "právo" - "právo" silnějšího.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Já to zamýšlel jako otázku dvou lidí, bez ohledu na jejich zdánlivou/domnělou státní příslušnost. Neboť ani já nevím, zda česká legislativa zasahuje i do vesmíru. Tedy princip otázky zůstává stále stejný, jen pro upřesnění - jedná se o dva lidi BEZ státní příslušnosti/občanství. Zde je smysl otázky. Tedy krádež nebo ne?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Jasně, takže matematické výsledky a osobní užitek oboje relativní pojmy.. aha... a jaký pilulky že berete?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-22
+

To je zajímavá PRÁVNÍ otázka. Totiž zda účinky českých, případně jiných zákonů zasahují až do kosmického prostoru. Řekl bych, že ano, že český zákon chrání českého občana kdekoliv ve vesmíru a POUZE DÍKY TOMU, ŽE MÁME V PLATNÉM ZÁKONĚ DEFINOVÁNY VLASTNICTVÍ A TRESTNÝ ČIN KRÁDEŽE, došlo by v daném případě nejprve ke zmocnění se cizí věci (nalezení té láhve Vámi) a pak teprve možná ke krádeži, pokud by se totiž neukázalo, že ta láhev s kyslíkem nepatřila onomu zdánlivému zloději. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Zase jen nesmyslné hysterické bláboly.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

No vždyť tvrdím, že jen u některých sítí má smysl regulovat (obvykle síťová infrastruktura většího rozsahu). Regulovat sítě ve Vašem baráku je nesmysl. :-) Klidně si tam vyrobte i celou džungli drátů, kterými se budete v ulicích prodírat. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

No to už byste taky mohl tvrdit, že mám na každém jedinci nechat co si myslí o tom, kolik je 1+1. :-) Ty Vaše nesmysly jsou úplně neuvěřitelné. :-)

Někdo bude mít užitek z toho, že 1+1 = 3, jiný zase bude mít větší užitek z toho, že 1+1= 5 a někdo další bude mít největší užitek, když bude 1+1=2. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

kterou blbost myslíte? tu že vy neurčujete co je plýtvání a co ne? to není blbost tro je realita, vy nemůžete posoudit nic víc než užitek pro vás, na posuzování užitku pro ostatní jsou tu ostatní...

tudíž nejste oprávněn o něčem prohlašovat že je to plýtvání...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Kdyby to bylo na panu Fuldovi tak by to pěkně zestátnil, všechny ty zloděje pozavíral, jejich zpeněžený majetek přerozdělil a ty přebytečný kabely natáhl směr Afrika aby mohl zavést internet do každé chýše a vyřešit tím všechny světové problémy zaráz...

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
1
+

Deseti kabelům natažených do činžáku se říká konkurence a ne plýtvání zdroji!

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Do spousty paneláků v našem městě vedou telefonní dráty, koaxiál kabelovky a teď už i optika, mimo to je většina obyvatel v dosahu několika bezdrátových sítí. Tak co z toho zregulovat, aby to nebylo plýtvání zdroji.
Asi je to u nás samý duševně zaostalý podnikatel, když natahoval kabel, kde už jeden nebo dva leží.
Co se dá dělat, budeme se s tím muset smířit :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

Vidim, že jste schopen tvrdošíjně obhajovat jakoukoliv blbost až do skonání světa, což znamená že tato diskuze ztratila pro mě smysl.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-1
+

Taky děkuji za věcnou diskuzi. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
4
+

Na vašem objektivním hodnocení že jeden je lepší než deset není nic objektivního - je to váš subjektivní názor.

Jestli je poptávka po 10 nebo po 1 neurčujete vy a ani nejste v pozici abyste tvrdil že jedno nebo druhé řešení je efektivní nebo ne. To co se vám zdá jako plýtvání může mít užitek pro jiné účastníky transakce a bude to stále nejefektivnější řešení - užitek si pro sebe určuje každý jednotlivě takže jste jako vždy vedle

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+

Já jenom stručně dodám, že také nutně neprosazuji budování paralelních sítí. Tyto problémy zpravidla vznikají ve městech a nemám v zásadě nic proti tomu, když města (nebo měststké části) budou takovou věc provozovat monopolně (ale v konkurenci ostatních měst) samy.

Co se týče té efektivity jednoho vs. více kabelů, tak problém je, že vy o té efektivitě uvažujete staticky, jenže trh je dynamický systém a tam ta efektivita funguje trochu jinak. Dopručuji k přečtení: https://knihy.heureka.cz/teorie-dynamicke-efektivnosti-de-soto-jesus-huerta/

Jinak díky za rozumné argumenty, budu nad nimi tedy do konce roku přemýšlet. :)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

Vyhýbáte se otázce. Z toho mého příkladu, jde o krádež? Ano nebo ne?

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
-2
+

I samotný koncept práva (jakéhokoliv) je pouze lidský konstrukt. To, že mu přidáte adjektivum "přirozené" je jen Vaše nálepka, která nikoho nezavazuje tato Vaše "přirozená práva" respektovat. Právo dostává reálný obsah až tehdy pokud je společností přijato (v demokracii jde o přijetí zákona zákonodárcem) a existuje instituce, která bude toto právo chránit a vynucovat. Dokud nenastane výše uvedené, nejde o žádná práva. Jde pouze o chaos řídící se pouze jediným "zákonem" obsahujícím jediné "právo" silnějšího. Bez skutečného právního systému nebudou lidé ve svém jednání právně omezeni více, než jakékoliv zvíře. Mluvit u zvířat o vlastnickém právu je směšné a lidskou rasu urážející. :-)

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
2
+

K tomu aby někdo pochopil, že provozovat 10 optických kabelů namísto jediného (když k poskytnutí daných síťových služeb plně postačuje právě jeden) je OBJEKTIVNĚ neefektivnější, než použití jediného kabelu, není opravdu třeba žádné geniality. :-) A nepochopení této triviality bude zjevným projevem mentální nedostatečnosti. :-)

Některé věci prostě nemusí ani nastat, aby bylo hned objektivně zřejmé, jaký bude výsledek.

A já se nikde nepokouším posuzovat zájmy každého jednotlivce na planetě. Uvedená neefektivita nastává OBJEKTIVNĚ zcela bez vlivu jakýchkoliv zájmů kohokoliv. Uvedené navíc dokládám právě tvrzením, že SUBJEKTIVNĚ může někomu připadat jako efektivní i pevná telefonní linka zavedená na Měsíc, abych ilustroval totální irelevanci nějakých subjektivních zcela nepředvídatelných a často bláznivých zájmů různých jednotlivců.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu

-
0
+
1/2